پایان نامه بررسی ساختار قشربندی اجتماعی بلوچستان ایران و عوامل موثر بر آن در دوره پهلوی اول

word
120
1 MB
30041
1392
کارشناسی ارشد
قیمت: ۱۵,۶۰۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه بررسی ساختار قشربندی اجتماعی بلوچستان ایران و عوامل موثر بر آن در دوره پهلوی اول

  پایان نامه ی کارشناسی ارشد علوم اجتماعی

  این پژوهش در نظر دارد ساختار قشربندی اجتماعی بلوچستان ایران و زمینه های اجتماعی تاثیرگذار برآن در دوره پهلوی اول را به بررسی و واکاوی بشیند ، برای این منظور در وهله اول پژوهش قصد آن را دارد تا به مراجعه به زمینه های اجتماعیی دخیل برساختار قشربندی همچون سنت های اجتماعی،دین و سیاست آنها را بررسی نموده و سپس با بیان اوضاع سیاسی اجتماعی ایران در دوره پهلوی اول وبررسی اوضاع بلوچستان در همان دوره ، به بررسی اقشار اجتماعی بپردازد.

  تاریخچه مطالعاتی [1]

  بررسی ساختار قشربندی اجتماعی در دوره قاجاریه از آغاز حکومت آغا محمد خان تا احمدشاه ، موضوع پژوهشی است که نسرین صفوی زاده با راهنمایی دکتر تنهایی و مشاوره دکتر توسلی در دوره کارشناسی ارشد خود در دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک انجام داده است.وی در قسمتی از پژوهش خویش چنین می نویسد:

  جامعه ایرانی از زمانهای قدیم تا کنون بر پایه سه نهاد حکومت ، دین و اقتصاد به حیات خویش ادامه داده است و بنیان اجتماعی – اقتصادی قشربندی اجتماعی در دوره قاجاریه نیز مبتنی بر ترکیبی از اقتدار سیاسی ، اقتدار دینی و اقتدار اقتصادی بوده است . به طوری که ارتباط تفکیک ناپذیر این سه محور قدرت تاثیر شگرفی بر ساختار قشربندی اجتماعی این دوران داشت(صفوی زاده ، 154:1374).

  خاستگاه و تعلقات طبقاتی زنان در قشر اصلی (طبقه فرادست) در نظام قشربندی اجتماعی ایران در دوره سلطنت ناصرالدین شاه تا پایان سلطنت احمدشاه موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی خانم زهرا نادری می باشد که در نیمسال دوم 83-82 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز انجام داده است. در قسمتی از فصل استنتاج این پژوهش چنین آمده است :

  ساختار استبدادی حکومت و فرهنگ سنتی ، موجبات محدودیت هایی را برای زنان فراهم نمود و او را در حصار خانه ها محبوس کرد اما این محدودیت ها مانع از تاثیر زنان ایرانی در حوادث و وقایع سیاسی و اجتماعی نگردید .......در عصر قاجار خصوصا از دوران سلطنت ناصرالدین شاه و بعد از شکست ایران از روسیه و انجام اصلاحات و اقدامات افرادی چون امیرکبیر و عباس میرزا و قائم مقام و رفت و آمد خارجیان و... زنان را از حق خود آگاه نمود( نادری ،245:1383).

  بررسی ساختار طبقاتی قشر حاشیه ای در طبقه فرادست و تاثیرات آن در جریانات اجتماعی و سیاسی با توجه ساختار قشربندی جامعه ایران در دوره پهلوی دوم موضوع پایان نامه مهدی فراتی در مقطع کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی می باشد . وی در این پژوهش با بررسی اقشار نظامیان ،ملاکین بزرگ ،روحانیون و ... به  توصیف و نقش آنها پرداخته است:

  در بررسی ساخت طبقاتی با توجه به ملاک چگونگی در اختیار داشتن وسایل و ابزار تولید و توزیع منابع طبیعی و انسانی و قدرت و ثروت و مشارکت در نظام تقسیم کار به مطالعه دو طبقه فرادست و فرو دست ، مشخص شد که طبقه فرادست که شامل دستگاه سلطنت،شاهزادگان ،ملاکین بزرگ ، تجار و روحانیون وابسته ، خوانین و سران نظامی می شد به دلیل مشارکت مستقیم آنها در نظام تقسیم کار اجتماعی و در تملک داشتن وسایل تولید و به تمرکز ثروت و قدرت و منزلت دست می یافته اند(فراتی ،151:1383).

  تحقیقی دیگر تحت عنوان بررسی ساختار طبقاتی ایل قشقایی در دوره پهلوی اول را شهرام رشیدی به عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک انجام داده است که وی پس از توصیف و تبیین ساختار به بررسی دو طبقه فرا دست و فرودست و هشت قشر موجود در جامعه آماری خود پرداخته است.

  بررسی ساختار فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی و تفسیر طبقاتی قشر حاشیه نشین در شهر اسلام آباد غرب در محله شهرستانی در سال 1379 موضوع پژوهش پیان نامه رضا صیدمحمدی می باشد در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک انجام داده است.وی در قسمتی از پژوهش چنین عنوان می کند که:اکثز حاشیه نشینان مهاجرانی هستند که به دنبال آرزوها و امیدهای خود به شهر پناه آورده اندو انتظار داشتند که موقعیت بهتری در شهر عایدشان شود. اما به دلیل تخصص گرایی در شهر متاسفانه آنها به چنین موقعیت های دست نیافتند.

  تمامی پژوهش های فوق از تئوری قشربندی اجتماعی ابوالحسن تنهایی در تحلیل های خود استفاده نموده اند.

  قاسم سیاسر در پژوهشی تحت عنوان"مناسبات سرداران ، علما و تحصیل کردگان بلوچ با دولت مدرن "    به شرح چگونگی ورود نیروهای رضاخان به بلوچستان و بررسی اوضاع داخلی آن پرداخته است. وی با دیدی سیاسی چگونگی نفوذ نیروهای پهلوی به بلوچستان ، به بررسی مناسبات آنها با طبقه فرداست جامعه(علما ، تحصیل کردگان و سرداران) پرداخته است. از این میان خاندان علم را که نفوذ بیشتری در بلوچستان داشته اند ، بیش از همه مورد بررسی و واکاوی قرار داده است. کتاب مورد نظر می تواند اطلاعات خوبی در زمینه اوضاع سیاسی اجتماعی بلوچستان در اختیار خواننده قرار دهد. اما این کتاب به بررسی مفصل قشربندی در آن دوره نپرداخته است و باید از لابه لای مطالب آن به این ساختارها پی برد.

  عبدالغنی دامنی در پژوهشی تحت عنوان" سیمای تاریخی بلوچستان " در بحثی تحت عنوان بافت اجتماعی بلوچستان به نقل از ناصر عسگری چنین می نویسد:

  به بلوچستان که وارد می شوی دو گروه را می بینی که یکی لباس رسمی و دیگری لباس محلی پوشیده است ، با دقت روی دو گروه احساس می کنی که این دو گروه هیچ رابطه ای باهم ندارند ، از کنار یکدیدگر بی اعتنا می گذرند و به هم سلام نمی کنند و هیچ علامتی که نشان دهنده ارتباط آنها باشد دیده نمی شود. اگر از هر کدام در مورد دیگری چیزی بپرسی بدون تردید اظهار نظر بدبینانه ای می شنوی. آنها از یکدیگر خوششان نمی آید( دامنی ، 81:1380).

  او در ادامه این مبحث دلایل این شکاف را عواملی چون علل تاریخی ، علل اجتماعی فرهنگی ، علل اقتصادی ، علل مذهبی و ... بیان می کند. مثلا او در شرح علل اجتماعی و فرهنگی چنین می نویسد:

  ماموران و کارمندانی که بعد از سال 1307 به بلوچستان آمده اند ، همگی کسانی بودند که در شرایط خاص اجتماعی افکار خاصی پیدا کرده بودند که با افکار و عقاید و سنت های بلوچستان کاملا تفاوت داشت. فرهنگ کارمندان تازه وارد شباهتی به فرهنگ مردمان بلوچستان نداشت . آنها از این نظر از همه جهات با هم متفاوت بودند. کارمندان مدرسه رفته بودند...................این اختلاف فرهنگی سبب گردید که اختلاف گروه بومی و غیر بومی همچنان باقی بماند و دولت نیز هیچ هیچ اقدامی برای آشنا کردن و آشتی دادن آنها نکرد( همان منبع: 84).

  عبدالودود سپاهی در پژوهشی تحت عنوان " بررسی اوضاع سیاسی اجتماعی بلوچستان در دوره قاجار" به بررسی و شرح اتفاقات آن دوره پرداخته است. از دیدگاه وی توجه به بلوچستان در زمان قاجاریه توسط حکومت با توجه انگلیسی ها به بلوچستان همراه شد. قجرها برای گسترش مرز خود و انگلیسی ها برای ایجاد سپری دفاعی در کنار هندوستان متوجه بلوچستان شدند.در این پژوهش به طور تفضیلی به بیان مطالب پرداخته شده است.

  حماسه سرایی در بلوچستان نام پژوهشی است که دکتر عبدالغفور  جهان دیده برای کتابش انتخاب کرده است.این پژوهش به شرح اشعار حماسی بلوچ پرداخته و در کنار آن ترجمه فارسی آنها را ذکر کرده است.هر چند که تحلیل های اجتماعی و زمینه های اجتماعی رشعر را ذکر نکرده اما از لابه لای اشعار می توان به اوضاع اجتماعی و همچنین ساختار قشربندی آن دوره پی برد.

  موارد صدرالذکر نمونه هایی از پژوهش هایی بودند که می توانند اطلاعات مفیدی در زمینه بلوچ و بلوچستان و ساختار اجتماعی آن به ما بدهند. اما اکنون به بیان آن دسته از پژوهش هایی که در زمینه قشربندی اجتماعی شکل گرفته است ، می پردازیم:

  زمینه های ساختاری پرخاشگری در قشر حاشیه ای (گزارش نمونه تحقیق:بیجه در واقعه پاکدشت)  اثر دکتر حسین ابوالحسن تنهایی است که به شرح و بیان موضوع پرداخته است. محقق در این پژوهش سعی برآن دارد که تلفیق روش چشم انداز نظری هربرت بلومر و اریک فرم و تغییر کاربست ملی آن به کاربری طبقاتی ، مدل دیالکتیکی چند اسلوبی و مدل قشربندی دیالکتیکی – تفسیری  به ایجاد و بسط یک مبانی نظری و نظریه ای تفسیرگرایانه در زمینه قشربندی اجتماعی بپردازد. او در این پژوهش به بررسی نقش فقر ، نوع کنش های اجتماعی و مواردی دیگر  بر پرخاشگری پرداخته است

  دکتر محمود روح الامینی در پژوهشی به نام بازتاب قشربندی اجتماعی در دیوان حافظ به بررسی نظام قشربندی پرداخته است. او معتقد است که حافظ یک شاعر و عارف بوده و بیشترین اشعار او در قالب غزل سروده شده اند و غزل قالبی مناسب برای بیان اوضاع اجتماعی نیست و او چندان اعتقادی به نظام های زمینی ندارد و بیشتر تفکرات عرفانی را پذیرا می باشد، نمی توان در افکار و سروده های چنین فردی اطلاعات زیادی در خصوص نظام قشربندی پیدا نمود ، اما با دقت قشرهایی که می توان از اشعار او استنباط نمود بدین شرح می باشند: پادشاهان ،وزیران، صاحبان دیوان، محتسب ، قاضیان و مفتیان،صوفیان،کشاورزان و صنعتگران و بازاریان، فقیر و غنی ، ترک و مغول.

  دگرگونی نظام قشربندی ایران از سقوط ساسانیان تا پایان امویان نام پژوهش شهرزاد ساسان پور و حسین مفتخری می باشد. در این پژوهش بیشتر سعی برآن شده است که نقش اسلام را در تغییر این ساختار مشخص نمایند. در این پوهش ذکر شده که با ورود اسلام به ایران اعراب و غیرایرانی های مسلمان پایگاه و جایگاه بالاتری در ایران پیدا نموده و همچنین دبیران ، کشاورزان و کارگران نیز تحرکی پیدا نموده اند.

  بررسی  ساختار و تعلقات طبقاتی فرق کلامیه موضوع پایان نامه منصوره زارعان می باشد که در فصل پنجم چنین نتیجه گیری نموده است:

  رهبران و رهروان شیعه از پایگاه اجتماعی بالایی برخوردار بودند و مورد اعتماد و احترام مردم آن زمان بودند  لکن از نظر اقتصادی در سطح افراد فرودست جامعه زندگی می کردند( زارعان ، 117:1380).

   

  بیان مساله [2]

  قشربندی از جمله مباحث مطرح در علم جامعه شناسی می باشد.  قشربندی اجتماعی در هر جامعه ای نسبت به جوامع دیگر متمایز است. امکان دارد این ملاک در جامعه ای تمایزات قومی و نژادی باشد و در جامعه ای دیگر تحصیلات. قدرت ، ثروت ، تحصیلات ، تمایزات قومی و جنسی و پایگاه اجتماعی  از جمله مهم ترین ملاک های قشربندی می باشند. جامعه بلوچستان ایران یکی از جوامعی است که مانند سایر جوامع قشربندی در آن وجود دارد. مثلا مردم بومی افراد را به بلوچ و غیر بلوچ ، محلی و گجر[3] و... تقسیم بندی می کنند. باتوجه به ایستادگی مردم در مقابل حکومت پهلوی ، ورود قشون های نظامی به بلوچستان ایران با تاخیر همراه بود.سرانجام در سال 1307خورشیدی نیروهای رضاخان به فرماندهی امان الله جهانبانی وارد بلوچستان شدند. با توجه به ساخت عشیره ای بلوچستان نوعی دیگر از مناسبات بر جامعه حاکم شد. با این تغییر ، هیچ اعتراض و مبارزه ای توسط ذات های فرادست جامعه دیده نشد. اگر هم اعتراض هایی کوچک شکل می گرفت سریعا سرکوب می شد. در چنین شرایطی ، قشر بندی و طبقات اجتماعی به شدت در حال تغییر بودند و برای ذات های فرادست نیز گران تمام می شد.  بحث قشربندی یکی از مباحث اساسی و مهم در جامعه شناسی است که برای شناخت بیشتر و دقیق تر جامعه باید در این خصوص پژوهش نمود. از طرفی با توجه به اینکه تحقیق فوق در بلوچستان ایران دوره پهلوی اول انجام می شود که دلیل اصلی آن بکر بودن ساختار قشربندی در آن دوره می باشد و اکنون  ساختار قشربندی دستخوش تغییر شده است ، پس با دیدی تاریخی به موضوع نگریسته و آن را در دوره پهلوی اول بحث می کنیم . این پژوهش قصد آن را دارد که با نگاهی ژرف به این جامعه که همواره مردمانش حس قوم مداری[4]بالایی دارند ، در وهله اول عوامل اجتماعی تاثیر گذار بر ساختار قشربندی اجتماعی بلوچستان را  مشخص نموده و بر اساس تئوری ترکیبی قشربندی در جامعه شناسی تفسیری- ریشه ای ابوالحسن تنهایی به بررسی و توصیف ساختار قشربندی این جامعه بپردازد.از آنجاییکه بحث قشربندی از جمله مهم ترین مباحث در علم جامعه شناسی می باشد و متاسفانه در بلوچستان ایران هیچ گونه پژوهشی در این زمینه شکل نگرفته است ، بنابراین لازم به نظر می رسد که در این زمینه تحقیقاتی اساسی شکل گیرد.

  اهداف مطالعاتی [5]

  این پژوهش قصد دارد که ساختار قشربندی اجتماعی بلوچستان ایران در دوره پهلوی اول و زمینه های اجتماعی تاثیرگذار بر آن را بر اساس تئوری قشربندی اجتماعی دکتر ابوالحسن تنهایی مورد بررسی و واکاوی قرار دهد. به همین جهت این پژوهش دارای اهداف ذیل می باشد:

  هدف اصلی پژوهش: بررسی و شناخت ساختار قشربندی اجتماعی بلوچستان ایران هدف اصلی این پژوهش می باشد.

  اهداف فرعی:

  شناخت و تعیین نقش سنت های اجتماعی بر ساختار قشربندی اجتماعی بلوچستان ایران

  شناخت و تعیین نقش ساختار سیاسی (حکومت های محلی و مرکزی) بر ساختار قشربندی اجتماعی بلوچستان ایران

  شناخت و تعیین نقش دین بر ساختار قشربندی اجتماعی بلوچستان ایران

  بررسی اوضاع سیاسی اجتماعی ایران در دوره پهلوی اول

  بررسی اوضاع سیاسی اجتماعی بلوچستان ایران در دوره پهلوی اول

  اهمیت مطالعاتی [6]

  از آنجاییکه مبحث قشربندی اجتماعی از مباحث مهم و کلیدی در جامعه شناسی است ، واضح می باشد که باید به طور دقیق به این مبحث اساسی پرداخته شود. بلوچستان از جوامع سنتی ایران می باشد که به  گواهی تاریخ مردمانش هیچ وقت اجازه ورود بیگانگان به خاک ایران نداه اند. پس منطقه به لحاظ استراتیژیکی بسیار مهم می باشد.یکی از این اقدامات  ، مبارزه بلوچ ها با سربازان انگلیسی می باشد که  در سال 1917 میلادی قصد ورود به خاک ایران را داشتند ، که از بلوچ های ایرانی شکست خوردند. لذا شناخت دقیق از ترکیب طبقاتی و قشربندی آنها بسیار مهم است. با توجه به اینکه اکنون ساختار اجتماعی بلوچستان نیز به دلیل ورود مدرنیته تا حدی از بین رفته ، لذا ضروری است با نگاهی تاریخی به موضوع پرداخته شود. و دوره پهلوی اول که دوره ظهور دولت مدرن در ایران و تغیر ساختارها در جوامع سنتی و بخصوص جامعه بلوچ نشین  است ، نیز می تواند دوره ای مناسب برای پژوهش مذکور باشد.

  اصطلاح شناسی [7]

   

  قشر[8]:

  قشر از علم زمین شناسی به عاریت گرفته شده است. زمین شناسان به وجود لایه های مختلف فوقانی و تحتانی زمین در یک نقطه معین اشاره دارند. قشر مجموعه ای از پایگاه هاست که این پایگاه ها در ویژگی بهره مندی از مقادیر ثروت ، منزلت و قدرت تا آن حد به هم شبیه هستند که به مانند یک واحد اجتماعی با آنها رفتار شود(ربانی و انصاری ، 2:1385).

   

  قشر اجتماعی[9]

  مجموعه ای متشکل از تعدادی از اشخاص یا گروه هایی که در فرآیند قشربندی اجتماعی در یک سطح جای گرفته اند ، می باشد( همان منبع :2).

  قشربندی اجتماعی[10]

  وجود نابرابری های سازمان یافته بین گروه ها در جامعه از لحاظ دسترسی به پاداش های مادی یا نمادین تعریف می شود( همان منبع :1).

  پایگاه اجتماعی[11]

  به موقعیت اجتماعی یا جایگاهی اطلاق می شود که فرد در گروه یا در مرتبه اجتماعی یک گروه در مقایسه با گروه های دیگر احراز می کند( کوئن ،12:1388).

  نقش[12]

  به رفتاری اطلاق می شود که دیگران از فردی که پایگاه معینی را احراز کرده است ، انتظار دارند(همان منبع).

  پایگاه انتسابی[13]

  پایگاهی که از آغاز تولد به فرد محول شده ، عمدتا بر زمینه های خانوادگی نوزاد استوار است . جنسیت ، دین ، نژاد ، ثروت و معیارهای اجتماعی ، همگی از طریق والدین و خانواده به فرد منتقل می شود( همان منبع ، 81).

  پایگاه اکتسابی[14]

  به موقعیتی اطلاق می شود که بر اساس تلاش و کاری که فرد از خود بروز داده یا استعدادها یا مهارتهایی که از خود نشان داده است، استوار است(همان منبع) .

  طبقه اجتماعی[15]

  طبقه اجتماعی به بخشی از جامعه اطلاق می شود که به لحاظ داشتن ارزش های مشترک ، منزلت اجتماعی معین ، فعالیتهای دسته جمعی ، میزان ثروت و دیگر دارایی های شخصی و نیز آداب معاشرت با دیگر بخش های همان جامعه متفاوت باشد(ربانی و انصاری ، 7:1385).

   

  گروه های قومی[16]

  گروه قومی گروهی است که اعضای آن ویژگی های فرهنگی یکسانی دارند.این ویژگیها عبارتند از : دین زبان و ملیت. گروه های قومی از نظر جسمی وجوه مشترک ندارند ، بلکه دارای ویژگی های فرهنگی یکسانی هستند( همان منبع :10).

  استبداد شرقی[17]

  استبداد شرقی به طور اخص به ویژگیهای ساختار سیاسی جوامع آسیایی و در معنای عام آن بر ویژگی های ساختار سیاسی کلیه کشورهایی که شیوه تولید آسیایی در آنها رواج بوده ، دلالت دارد. معمولا ویتفوگل در این حوزه  تلاش های زیادی نموده است که وی در این خصوص چنین می گوید: استبداد شرقی نه تنها نوعی حکومت بلکه نوعی ساختار اجتماعی در کلیت آن است که جوامع آب سالار نیز گفته می شوند که خصوصیات آنها عبارتند از:1-حکومت مطلقه 2- مدیریت دیوان سالارانه متمرکز 3- فقدان اشرافیت ثابت 4- بی اهمیت بودن بردگان و...( عبدی ، 38:1385).

  اقتدار[18]

  به معنای توانایی اعمال نفوذ بر دیگران است. درادبیات سیاسی ، اقتدار کاربرد مشروع زور است.اقتدار مشروع اقتداری قانونی ، عادلانه و بر حق است.در نتیجه اجباز یا اعمال زور از جانب شخص واجد اقتدار موجه به شمار می رود( گارثویت ، 13:1387).

  قدرت:[19]

  فرصتی است که در چهارچوب رابطه ی اجتماعی وجود دارد و به فرد امکان می دهد تا قطع نظر از مبنایی که فرصت مذکور برآن استوار است، اراده اش را حتی علی رغم میل دیگران بر آنها تحمیل کند( همان منبع :16).

   

  [1] -Background of the study

  [2] -Statement of the problem

  - برگرفته از کلمه قجر می باشد. از دوره قاجاریه تمامی غیربومیان در بلوچستان گجر نامیده شده اند.[3]

  [4] - Ethnocentrism

  [5] - Purposes of the study

  [6] -Importance of the study

  [7] -Ternslogy

  [8] -stratum

  [9] -social stratum

  [10] -social stratification

  [11] -social status

  [12] -role

  [13] -achieved status

  [14] -ascribed status

  [15] -social class

  [16] -ethnic group

  [17] -oriental despotism

  [18] -authority

  [19] -power

   

 • فهرست و منابع پایان نامه بررسی ساختار قشربندی اجتماعی بلوچستان ایران و عوامل موثر بر آن در دوره پهلوی اول

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  منابع

  الف : منابع فارسی:

  آندرسون ، پری (1390) تبارهای دولت استبدادی. ترجمه حسن مرتضوی .تهران ، انتشارات ثالث.

  ابراهیمیان ، یرواند (1384) ایران بین دو انقلاب. ترجمه احمد گل محمدی و محمد ابراهیم فتاحی. تهران، نشر نی.

  (1390) مقالاتی در جامعه شناسی سیاسی ایران. ترجمه سهیلا ترابی فارسانی. تهران انتشارات پردیس دانش.

  (1391) تاریخ ایران مدرن. ترجمه محمد ابراهیم فتاحی. تهران نشر نی.

  (1390) تاریخ ایران مدرن . ترجمه شهریار خواجیان . تهران ، نشر دات.

  احمدی ، حمید (1386) قومیت و قوم گرایی در ایران . تهران ،  نشر نی.

  ازغندی ، علی(1389) درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی ایران. تهران ، نشر قومس.

  اعتمادالسلطنه ، محمد حسن(1389) روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه. تهران ، انتشارات امیر کبیر.

  افشار سیستانی ، ایرج (1371) بلوچستان و تمدن دیرینه آن.تهران،وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی .

  (1387) سرافرازی های ملی بلوچستان.مجموع مقالات همایش گذزی برتاریخ بلوچستان.زاهدان ، دانشگاه سیستان و بلوچستان.

  (1378) شناخت استان هرمزگان (مجموعه ای از تاریخ ، جغرافیا ، آثار باستانی ، جاذبه های جهانگردی شهرستان ها و آداب و رسوم و اقتصاد مردم هرمزگان). انتشارات هیرمند .

  انصاری ، احمد علی (1384) من و خاندان پهلوی . تهران نشر زریاب

  امان الهی بهاروند، سکندر(1388) کوچ نشینی در ایران.تهران،انتشارات آگاه .

  افشارکهن،جواد(1389)سنت گرایی و تجددطلبی (در ایران بین دو انقلاب)،تهران:آوای نور.

  الیوت ، آنتونی و ترنر ، برایان(1390) برداشت هایی در نظریه اجتماعی معاصر. ترجمه فرهنگ ارشاد. تهران ، انتشارات جامعه شناسان.

  امرائی،حسن،شهاب شهرزاد(1388.)مهندسی سیاسی،تهران:شوکا

  امینی ، علیرضا و شیرازی ، حبیب الله(1390) تحولات سیاسی اجتماعی ایران از قاجاریه تا رضاشاه. تهران انتشارات قومس.

  بحرانی ، محمد حسین (1389) طبقه متوسط و تحولات سیاسی در ایران معاصر. تهران ، انتشارات  آگاه.

  بزرگزاده ، عبدالباسط و ملازاده ، نورالنسا(1384) زندگی ، شخصیت و مبارزات مولانا عبدالله سربازی.تهران نشر احسان.

  بشیریه،حسین(1374)جامعه شناسی سیاسی،تهران:نشر نی.

  بیرو(آلن) (1367) فرهنگ علوم اجتماعی ،مترجم باقر ساروخانی.تهران، انتشارات کیهان.

  بون ویتز ، پاتریس(1391)درس  هایی از جامعه شناسی پی یر بوردیو. ترجمه جهانگیر جهانگیری و حسن پور سفیر. تهران انتشارات آگه.

  پاتینجر ، هنری (1348) مسافرت سند و بلوچستان. ترجمه شاپور گودرزی . تهران انتشارات دهخدا.

  تامین ، ملوین(1388) جامعه شناسی قشربندی و نابرابریای اجتماعی . ترجمه عبدالحسین نیک گهر.تهران ،انتشارات توتیا .

  تنهایی ، ح.ا(1388) جامعه شناسی پیشقراول در غرب جدید.تهران انتشارات بهمن برنا.

  (1389) جامعه شناسی نظری. تهران انتشارات بهمن برنا.

   

  (1389) درآمدی بر مکاتب و نظریه های جامعه شناسی.تهران ، انتشارات مرندیز و بهمن برنا.

  (1391)بازشناسی تحلیلی نظریه های مدرن جامعه شناسی در مدرنیته میانی.تهران انتشارات علمی.

  (1391) جامعه شناسی معرفت و معرفت شناسی نظریه. تهران انتشارات بهمن برنا.

  (1383) جامعه شناسی تاریخی نظریه های متفکرین مسلمان. تهران انتشارات بهمن برنا.

  (1391)بازشناسی تحلیلی نظریه های مدرن جامعه شناسی در مدرنیته  در حال گذار.تهران انتشارات علمی.

  (1390) جامعه شناسی دینی در شرق باستان. تهران انتشارات بهمن برنا.

  (1382) جامعه شناسی فلسفی – دینی در غرب باستان. تهران انتشارات بهمن برنا.

  (1388) هربرت بلومر و کنش متقابل گرایی نمادی. تهران انتشارات بهمن برنا.

  و نکهت ، جواد(1391) شیوه پایان نامه نویسی.تهران انتشارات بهمن برنا.

  جهانبانی ، امان الله(1338) سرگذشت بلوچستان و مرزهای آن.تهران ، چاپ ارتش.

  (1336) عملیات قشون در بلوچستان.تهران چاپخانه مجلس.

  جهاندیده ، عبدالغفور(1390) شرح منظومه مکران مولوی روانبد .تهران انتشارات کوله پشتی.

  (1384) دیوان روانبد.زاهدان، انتشارات بام دنیا.

  (1390) منظومه های عاشقانه بلوچی . تهران انتشارات معین.

  (1390) حماسه سرایی در بلوچستان. تهران انتشارات معین.

  حسین بر، رحمت الله (1387) جستجویی برای ریشه یابی زبان بلوچی. مجموعه مقالات همایش گذری بر تاریخ بلوچستان.زاهدان ، دانشگاه سیستان و بلوچستان.

  خانی پور، سمیه(1387) طغیان دادشاه در بلوچستان.مجموعه مقالات همایش گذری بر تاریخ بلوچستان.زاهدان ، دانشگاه سیستان و بلوچستان.

  دامنی ، عبدالغنی(1380) سیمای تاریخی بلوچستان. تهران ، انتشارات پاسارگاد.

  داوری اردکانی(1384)رضا،رساله در باب سنت و تجدد،تهران:نشر ساقی.

  دایر،رجینالد(1378) مهاجمان سرحد  ، رویارویی نظامیان انگلستان با سرداران بلوچ ایرانی.ترجمه دکتر حمید احمدی.تهران ، نشر نی .

  درتکیده ، سید محمد (1388) در دشت های بلوچستان. کراچی ، انتشارات شرف کتاب جاه.

  دلاور ، علی (1391) مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران ، انتشارات رشد.

  دولتی بخشان، عبدالعزیر (1388) فرهنگ نام های بلوچی . تهران ،  انتشارات پازینه.

  (1389) پیران زمانگ (زن در آیینه مثل بلوچی) . تهران انتشارات مهرتابان.

  دوورژه ،موریس(1362) روشهای علوم اجتماعی.مترجم خسرو اسدی.تهران ، انتشارات امیر کبیر.

  ربانی ، رسول و انصاری ،ابراهیم(1385) جامعه شناسی قشرها و نابرابری های اجتماعی. اصفهان، انتشارات دانشگاه اصفهان.

  رضوی نیکخو ، نصرت السادات(1387) آیین ها و منش های مردم بلوچستان. مجموع مقالات همایش گذزی برتاریخ بلوچستان.زاهدان،دانشگاه سیستان و بلوچستان.

  رفیع پور ، فرامرز (1386) کندوکاوها و پنداشته ها . تهران ، شرکت سهامی انتشار.

  روح الامینی ، محمود(1368) زمینه فرهنگ شناسی . تهران ، انتشارات عطار.

  ریتزر ، جورج (1390) نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر. تهران انتشارات علمی.

  ریزمن ، لئونارد و انگویتا ، ماریانواف(1383) جامعه شناسی قشرها و نابرابری های اجتماعی. ترجمه محمد قلی پور. انتشارات آوای کلک و مرندیز.

  زارعان ، منصوره (1380) بررسی ساختار و تعلقات طبقاتی فرقه کلامیه (شیعه معتزله تا پایان قرن پنجم) پایان نامه کارشناسی ارشد گروه جامعه شناسی. دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

  ساروخانی ، باقر(1388) روش های تحقیق در علوم اجتماعی. جلد اول (اصول ومبانی). تهران ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

  سپاهی ، عبدالودود(1387) بررسی پیشینه تاریخی بلوچ ها در شرق آفریقا. مجموعه مقالات همایش گذری بر تاریخ بلوچستان.زاهدان ، دانشگاه سیستان و بلوچستان.

  (1385) بلوچستان در عصر قاجار .زاهدان ، گلستان معرفت.

  سپاهی،  فاطمه(1387) سابقه نژادی قوم بلوچ مجموع مقالات همایش گذزی برتاریخ بلوچستان.زاهدان ، دانشگاه سیستان و بلوچستان.

  سربازی ، عبدالصمد (1378) بلوچ و بلوچستان. انتشارات کردستان.

  سید سجادی ، سید منصور(1374)باستان شناسی و تاریخ بلوچستان.تهران، انتشارات سازمان میراث فرهنگی.

  سیاسر ، قاسم(1383)مناسبات سرداران ، علما و تحصیل کردگان بلوچ با دولت مدرن.زاهدان ،انتشارات تفتان.

  شریفی، محمد(1388) بلوچ در یک نگاه.زاهدان ، نشر خاطره.

  شهبازی ، عبدالله(1391) ظهور و سقوط سلطنت پهلوی. جلد دوم . تهران انتشارات اطلاعات.

   

  صفرزایی ، عبدالله(1387) جغرافیای تاریخی ایالت «مکا/مکران» در دوره هخامنشیان. مجموعه مقالات همایش گذزی برتاریخ بلوچستان.زاهدان،دانشگاه سیستان و بلوچستان.

  صفوی زاده ، نسرین (1374) بررسی ساختار قشربندی در دوره قاجاریه از آغاز حکومت آغا محمدخان تا احمدشاه. گروه جامعه شناسی دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک.

  طباطبایی،سید جواد(1390)ابن خلدون و علوم اجتماعی،تهران:نشر ثالث.

  (1387) طباطبایی،سید جواد،زوال اندیشه ی سیاسی در ایران،تهران:نشر کویر.

  عبدی ، مصطفی (1385) بررسی و نقد نظریات مطرح پیرامون توسعه و توسعه نیافتگی ایران بر اساس نظریه رفتارگرایی اجتماعی جرج هربرت مید(با تاکید بر دوره پهلوی اول). پایان نامه کارشناسی ارشد گروه جامعه شناسی. دانشکده علوم اجتماعی و روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

  عنایت ، حمید (1386)بنیاد فلسفه سیاسی در غرب. تهران انتشارات زمستان.

  غراب ،کمال الدین(1364)بلوچستان یادگار قرون مطرود.تهران ، انتشارات کیهان.

  فراتی ، مهدی(1383) بررسی ساختار طبقاتی قشر حاشیه ای در طبقه فرادست و تاثیرات آن در جریانات اجتماعی و سیاسی با توجه به ساختار قشربندی جامعه ایران در دوره پهلوی دوم. پایان نامه کارشناسی ارشد گروه جامعه شناسی. دانشکده علوم اجتماعی و روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

  فوران ، جان (1392) مقاومت شکننده تاریخ تحولات اجتماعی ایران از صفویه تا سالهای پس از انقلاب اسلامی. ترجمه احمد تدین. تهران ، موسسه خدمات فرهنگی رسا.

  قاضی مرادی ، حسن (1390) استبداد در ایران. تهران کتاب آمه

  قائمی زاده ، محمد سلمان (1386) جامعه شناسی قشربندی و تحرک اجتماعی. همدان ، انتشارات دانشگاه بوعلی سینا.

  قتالی ، سید طیب(1388) جزوه منی ملک مکران(سرزمین من مکران). (تحقیقات میدانی).جاسک.

  کوئن ، بروس(1388) مبانی جامعه شناسی  . ترجمه غلامعباس توسلی و رضا فاضل.تهران ، انتشارات سمت.

  گارثویت ، جین رالف(1387) تاریخ سیاسی ایران. ترجمه  غلامرضا علی بابایی. تهران انتشارات اختران

  گیدنز ، آنتونی (1387)جامعه شناسی . ترجمه منصور صبوری .تهران ، نشر نی.

  لهسایی زاده ، عبدالعلی (1377) نابرابری و قشربندی اجتماعی. شیراز ، انتشارات دانشگاه شیراز.

  محیط ، مرتضی (1389) کارل مارکس زندگی و دیدگاه های او.تهران نشر دات.

  میرزا صالح ، غلامحسین(1372) رضاشاه . تهران ، انتشارات طرح نو.

  میلانی ، عباس (1387) تجدد و تجدد ستیزی در ایران. تهران ، نشر اختران.

  نادری ، زهرا(1383) خاستگاه و تعلقات طبقاتی زنان در قشر اصلی(طبقه فرادست) در نظام قشربندی اجتماعی ایران در دوره سلطنت ناصرالدین شاه تا پایان سلطنت احمدشاه قاجار. پایان نامه کارشناسی ارشد گروه جامعه شناسی. دانشکده علوم اجتماعی و روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

  نیومن ، ویلیام لاورنس (1390) روشهای پژوهش اجتماعی . ترجمه ابوالحسن فقیهی و عسل آغاز. تهران  ، انتشارات ترمه.

  هدایت ، مهدی قلی(1363) خاطرات و خطرات. تهران نشر زوار.

  همایون کاتوزیان ، محمد علی (1390) تضاد دولت و ملت نظریه تاریخ و سیاست در ایران. ترجمه علیرضا  طیب .تهران نشر نی.

  (1391) ایران جامعه کوتاه مدت. ترجمه عبدالله کوثری. تهران نشر نی.

  (1390) نه مقاله در جامعه شناسی تاریخی ایران نفت و توسعه اقتصادی. ترجمه علیرضا طیب. تهران ، نشر مرکز.

  (1392)ایرانیان دوران باستان تا دوره معاصر.ترجمه حسین شهیدی. تهران ، نشر مرکز.

  (1389) دولت و جامعه در ایران. ترجمه حسن افشار. تهران، نشر مرکز

  وبر،ماکس(1382) دین،قدرت،جامعه ،ترجمه ی احمد تدین، تهران:هرمس.

  ویتفوگل ، کارل آوگوست (1391) استبداد شرقی. ترجمه محسن ثلاثی. تهران انتشارات ثالث.

  یادگاری ، عبدالحسین (1386)حماسه های مردم بلوچ.تهران،نشر افکار.

  ب : منابع بلوچی:

  سید هاشمی (2010) بلوچی سیاهگ ءِ  راست نبیسگ.آکادمی سید هاشمی. چاپ چهارم گوادر.

   

  روانبد ، عبدالله(2011) گوهرستان روانبد. ردء بند اصغر علی آزگ. بلوچی ادبی جهد کار (باج) بحرین.

   

  ملا فاضل(2002) شپ چراگ.آکادامی بلوچی . کویته  پاکستان.

  قاضی مبارک(2003) شاگ ما سبزین ساور. انتشارات  درد. گوادر پاکستان.

  گوادری ، عبدالمجید(2007) جز و بلمل. به کوشش دلمراد عثمان البلوشی. مسقط ، عمان.

   

  پ : منابع اردو:

  بلوچ ، حمید(2009) مکران عهد قدیم سی عهد جدید  تک. سید هاشمی ریفرنس لائبریری.

  نصیر ، گل خان (2009) تاریخ بلوچستان. قلات پبلشرز.

   

  ت : منابع لاتین:

  Bates  , Daniel  & fred ploy. Cultural anthropology third edition , new York. Mccgraw . tlill , 1990

  Brom , leonard & Philip Selznick , sociology . 4 thed new York . harper & raw , 1968.

  Dresler, david . sociology . third edithion new York . Alfred a.knopf , 1976

  Elitzen , Stanley & maxin dacazinn . in confilict & order Gidens , antthony . sociology . Cambridge : polity pres . 1989

  Weber , max , “ the social psychology of the world religion “ in gerth & mills (eds), from max weber Oxford : university presinc 1976

  O dea , Thomas . the sociology of religion . englewod . n.j prentice hall , 1966

   تحقیق در مورد پایان نامه بررسی ساختار قشربندی اجتماعی بلوچستان ایران و عوامل موثر بر آن در دوره پهلوی اول, مقاله در مورد پایان نامه بررسی ساختار قشربندی اجتماعی بلوچستان ایران و عوامل موثر بر آن در دوره پهلوی اول, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی ساختار قشربندی اجتماعی بلوچستان ایران و عوامل موثر بر آن در دوره پهلوی اول, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی ساختار قشربندی اجتماعی بلوچستان ایران و عوامل موثر بر آن در دوره پهلوی اول, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی ساختار قشربندی اجتماعی بلوچستان ایران و عوامل موثر بر آن در دوره پهلوی اول, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی ساختار قشربندی اجتماعی بلوچستان ایران و عوامل موثر بر آن در دوره پهلوی اول, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی ساختار قشربندی اجتماعی بلوچستان ایران و عوامل موثر بر آن در دوره پهلوی اول, پروژه درباره پایان نامه بررسی ساختار قشربندی اجتماعی بلوچستان ایران و عوامل موثر بر آن در دوره پهلوی اول, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی ساختار قشربندی اجتماعی بلوچستان ایران و عوامل موثر بر آن در دوره پهلوی اول, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی ساختار قشربندی اجتماعی بلوچستان ایران و عوامل موثر بر آن در دوره پهلوی اول, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی ساختار قشربندی اجتماعی بلوچستان ایران و عوامل موثر بر آن در دوره پهلوی اول, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی ساختار قشربندی اجتماعی بلوچستان ایران و عوامل موثر بر آن در دوره پهلوی اول, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی ساختار قشربندی اجتماعی بلوچستان ایران و عوامل موثر بر آن در دوره پهلوی اول

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس