پایان نامه بازنمایی ارزش‌های فرهنگی بیگانه در تبلیغات محیطی شهر تهران

word
179
4 MB
30011
1392
کارشناسی ارشد
قیمت: ۲۳,۲۷۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه بازنمایی ارزش‌های فرهنگی بیگانه در تبلیغات محیطی شهر تهران

  پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی

  چکیده

  پژوهش حاضر با هدف بازنمایی ارزش­های فرهنگی بیگانه در تبلیغات محیطی شهر تهران تدوین شده است. در این پژوهش در پی پاسخ به این سؤالات بودیم که آیا تبلیغات محیطی شهر تهران ارزش­های فرهنگی بیگانه را ارائه و تبلیغ می­کند یا خیر و اگر تبلیغ می­کند چه ارزش­های فرهنگی بیگانه­ای در تبلیغات وجود دارد. جهت پاسخ به این سؤالات تبلیغات محیطی شهر تهران به عنوان جامعه­ی آماری و از طریق روش نمونه­گیری چند مرحله­ای نمونه­ی مورد نظر (350 تبلیغ محیطی) انتخاب گردید. سپس با استفاده از نظریه­های متقاعد­سازی، اقناع، ترغیب و یادگیری‌اجتماعی چارچوب نظری تدوین و براساس آن سؤالات و فرضیات و پرسشنامه معکوس پژوهش تهیه گردید. در مرحله­ی بعد با استفاده از روش تحلیل محتوا و تکنیک پرسشنامه­ی معکوس، اطلاعات مورد نیاز جمع­آوری و با استفاده از نرم­افزار spss اطلاعات مورد نظر در دو سطح توصیفی و تبیینی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان­دهنده­ی آن بود که تبلیغات محیطی شهر تهران ارزش­های بیگانه با فرهنگ ایرانی را تبلیغ می­کنند. بیشترین ارزش­های فرهنگی بیگانه توسط تبلیغات تجاری ارائه شده است. کالاهای خارجی بیشترین ارزش تجمل­گرایی و کالاهای داخلی بیشترین مصرف­گرایی را تبلیغ می­کنند. به تبلیغ تولید ملی و ارزش کار و سرمایه ایرانی و همچنین ارزش مهم صرفه­جویی حتی در تبلیغات فرهنگی شهری توجه چندانی نشده است. از دیگر نتایج، آن­که تبلیغاتی که دارای جذابیت زیادی بوده­اند بیش از همه ارزش بیگانه­ی تجمل­گرایی و رفاه طلبی را تبلیغ نموده­اند. یکی دیگر از نتایج پژوهش حاضر این بود که تبلیغات نهادهای دولتی بیشتر از تبلیغات مؤسسات خصوصی به ارزش حفظ حجاب و پوشش مناسب برای مردان و زنان توجه داشته­اند. در این پژوهش 8 فرضیه وجود دارد که هر 8 مورد آن اثبات شده است.

  واژگان کلیدی: ارزش­های فرهنگی، اقناع، بازنمایی، بیگانه، تبلیغات تجاری، تبلیغات محیطی

  مقدمه

     «ﺑﯽﺷﮏ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ و واﻻﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮی ﮐﻪ در ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ دﺧﺎﻟﺖ اﺳﺎﺳﯽ دارد، ‫ﻓﺮﻫﻨﮓ آن ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ. اﺳﺎﺳﺎً ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻫﻮﯾﺖ و ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ آن ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ‫ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻓﺮﻫﻨﮓ، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺑﻌﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی، ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ‫ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﻗﻮی ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﭘﻮچ و ﻣﯿﺎنﺗﻬﯽ اﺳﺖ. اﮔﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﻪای واﺑﺴﺘﻪ و ﻣﺮﺗﺰق از ‫ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺮب ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﺎﭼﺎر دﯾﮕﺮ اﺑﻌﺎد آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮔﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ‫ﺑﺎﻻﺧﺮه در آن ﻣﺴﺘﻬﻠﮏ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺧﻮد را در ﺗﻤﺎم اﺑﻌﺎد از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ»(اﻣﺎم ‫ﺧﻤﯿﻨﯽ،1365: 16).

     تبلیغات به­طور کلی، یکی از مهم­ترین و تأثیرگذارترین عناصر در حوزه­ی فرهنگ هر جامعه است، چرا که انسان امروز به­طور مداوم در معرض بمباران تبلیغاتی رسانه­ها قرار دارد و با گسترش رسانه­ها این تبلیغات نیز فراگیرتر می­شود، لذا بررسی تبلیغات و ارزش­های فرهنگی برجسته در آن­ها بسیار ضروری به­نظر می­رسد.

     در فصل اول این پژوهش به طرح مسأله ، بیان ضرورت و اهمیت تحقیق، اهداف، سؤالات و فرضیات پژوهش می­پردازیم.

  1- 1- طرح مسأله و تعریف آن

       زندگی روزمره ما ارتباط تنگاتنگی با تبلیغات دارد. هر صبح که از خواب بر می­خیزیم، دست و صورت خود را با صابون سیو شسته و دندانهایمان را با خمیر دندان داروگر مسواک می­زنیم، صورت خود را با حوله هنر یا برق لامع خشک و محصولات لبنی کاله یا پگاه مصرف می­کنیم و چای شهرزاد می­نوشیم. با ماشین­های شرکت ایران خودرو یا سایپا به محل کار می­رویم، در طول مسیر و در ترافیک تهران هرگاه که سر بلند کنیم تا از این همه شلوغی و هیاهو ر­ها شویم تبلیغات محیطی فراوانی را می­بینیم که بر مصرف هرچه بیشتر ما می­افزاید. در طول روز با تلفن های همراه نوکیا و سامسونگ با دیگران تماس می­گیریم، برای انجام کارهای بانکی به بانک اقتصاد نوین، صادرات یا ملت و برای خرید روزانه به فروشگاه­های شهروند و رفاه مراجعه و مبلغ آن­ها را از طریق کارت­های بانکی تجارت، سپه و ملی پرداخت می­کنیم. در منزل مقابل تلویزیون­های سامسونگ و ال­جی می­نشینیم، برای انجام فرایض دینی بر مهر امین سجده می­کنیم، از یخچال سایدبای­ساید امرسان آب برداشته می­نوشیم و شب بر روی تشک خوشخواب و پتوی گلبافت به خواب می­رویم!

     تبلیغات، ذهن ما را از تصاویر گوناگون مملو کرده به صورتی که تا نام کالایی را می­شنویم به یاد اسامی مشهور ونشان­های تجاری خاصی که مدام از طریق مطبوعات، رادیو، تلویزیون یا تبلیغات­ محیطی به چشم و گوشمان می­خورند، می­افتیم.

     «به شما آگاهی می­دهیم تا بتوانید انتخاب کنید» این شعاری است که یک مؤسسه تبلیغاتی مدعی آن است. همان طور که مشاهده می­شود، «آگاهی» و «انتخاب» دو مقوله اصلی و تشکیل دهنده­ی یکی از تعاریف تبلیغات است(کلانتری،1377: 20).

     به طور کلی بینش های نظری درباره تبلیغات تجاری در دوران معاصر دو دیدگاه را شامل می شود: دیدگاه اول متعلق به متفکرانی است که تبلیغات را گرامی داشته و بر این باورند که از طریق آن دسترسی به کالاها و حق انتخاب برای مصرف کننده فراهم می شود، اما دیدگاه دوم از آن صاحب نظرانی است که تبلیغات را وسیله­ای در دست تولید کننده­ی سرمایه­دار برای اثرگذاری بر توده­های مصرف کننده و تحت کنترل درآوردن آن­ها می­دانند(فرهنگی،1379: 69).

     کنت گالبرایت[1] در کتاب جامعه متمول پیرامون تبلیغات می­گوید:«مؤسسات تبلیغاتی نمی­گذارند مردم طبق عادات خود عمل کنند، زیرا این مؤسسات بیشتر از آن جهت به­وجود آمده­اند که تمایلات جدیدی در مردم برانگیزند و حوائجی را در آن­ها پدید آورند که سابقاً دارا نبوده­اند»(کلانتری،1377: 20).

   اما مدافعان تبلیغات در مقابل این دیدگاه مدعی­اند که این ابزار، آن چنان­که عده­ای از قدرت فراوان آن هراسیده­اند، تأثیر اغوا کننده ندارد و فقط اطلاعاتی را در اختیار مصرف کنندگان احتمالی می­گذارد تا با آگاهی بیشتر و بهتر بتوانند انتخاب کنند(فرهنگی،1379: 69).

     سال­هاست که سراسر کلان شهر تهران تبدیل به بازار بزرگی برای تبلیغات شهری یا محیطی شده است. شهری که سراسر آن را آسمان­خراش­ها و آپارتمانها دربرگرفته و تبلیغات محیطی رنگارنگ نیز بر آشفتگی این بازار پرهیاهو افزوده است.

     تابلوهای دیواری، استندهای سیمانی و فلزی، تابلوهای سه و چهار وجهی، بیلبوردها، تابلوهای دیجیتالی ال­ای­دی[2] و... از جمله روش­هایی هستند که از پاییز سال 1370 برای تبلیغات در سطح شهر تهران به کار گرفته شدند(کلانتری،1377: 21)

      تبلیغات محیطی به­ تدریج سراسرشهر را فراگرفت و به یکی از اجزای جداناشدنی تهران تبدیل شد، این امر با تبلیغ کالاهای ایرانی شروع و اندک اندک به تبلیغ کالاهای خارجی و همچنین مغایر با ارزش­ها و فرهنگ ایرانی- اسلامی تسرّی یافت تا جایی که نام مغازه ها نیز که نوعی تبلیغ محیطی محسوب می­شود و پس از انقلاب اسلامی تا حدودی اصلاح شده بود، دوباره به سمت استفاده از اسامی و عکس های بیگانه رفت.

     با توجه به این­که امروزه تبلیغات تجاری به مثابه پدیده­ای چندوجهی، جدای از آثار اقتصادی آن، می تواند آثاری فرهنگی و اجتماعی از خود به­جای بگذارد و بعضی گرایش­های قوی نظری، در مطالعات فرهنگی نیز بر این باورند که تبلیغات تجاری از قدرت فرهنگ­سازی بسیار بالایی برخوردار است، لذا مطالعه این تبلیغات ضروری به نظر می­رسد(میر فخرایی، 1386: 91).

      مردمی که هر روز از خیابان های تهران گذر می کنند و در رفت و آمد هستند مدام با این صحنه­ها و تبلیغات محیطی بیگانه با فرهنگ ایرانی که علاوه بر تصویرسازی در ذهن آن­ها، فکر و روح­شان را به سبب کاربرد رنگ­های تند و استرس­زا و تصاویر خشک و فاقد روح آزرده می­سازد، مواجه هستند. این امر در طول زمان می­تواند موجبات تغییر فرهنگ را فراهم آورده، انسان شهری امروز را به مسخ شده­ای که اسیر تصاویر ذهنی ناخودآگاه خویش است تبدیل کند و وی را به تعبیر لرنر[3] به سمت توقعات فزاینده­ای بکشاند که خواست واقعی او نیست. بنا بر این توجه هر چه بیشتر به تبلیغات­ محیطی یا شهری به ویژه در کلان­شهری چون تهران که بیشترین جمعیت کشور را در خود جای داده است، ضروری می نماید. در طول این پژوهش برآنیم تا به بررسی ارزش­های فرهنگی بیگانه در تبلیغات محیطی شهر تهران بپردازیم.

     مهم­ترین متغیرهای مورد بررسی در این پژوهش شامل نوع، محتوا، ارزش­های فرهنگی برجسته در تبلیغات، منطقه­ی شهری تبلیغات، میزان جذابیت آن­ها و ... می باشد.

  1-2- بیان ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق:

  ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق به دو بخش نظری و عملی تقسیم می­گردد که در زیر شرح می­دهیم.

  1-2-1- ضرورت و اهمیت نظری

       تا کنون پژوهش­های بسیاری در زمینه تبلیغات بازرگانی و روانشناسی تبلیغات انجام شده و کتب متعددی تألیف گردیده است که اکثر قریب به اتفاق آنان با هدف کسب سود بیشتر بازرگانان و مبلغان بوده است و کمتر افرادی در زمینه سلامت تبلیغات محیطی و منظر شهری و عدم اغتشاش بصری به پژوهش پرداخته­اند. این در حالی است که تبلیغات محیطی یک دانش ترکیبی از علوم برنامه ریزی شهری، اقتصاد، جامعه­شناسی شهری، گرافیک محیطی، معماری، طراحی منظر، طراحی صنعتی، روانشناسی، مهندسی سازه و از همه مهم­تر علم ارتباطات است. در این پژوهش در پی روشن کردن این موضوع هستیم که تبلیغات محیطی از لحاظ علم ارتباطات تا چه میزان با سایر مناظر شهری سازگار است و آیا این تبلیغات فراگیر با ارزش­ها و هنجارهای اسلامی- ایرانی ما همخوانی دارد و در صورت ناسازگاری چقدر از ارزش­ها فاصله گرفته است. در واقع این پژوهش را می­توان مشارکتی در جهت گسترش حوزه تبلیغات محیطی از لحاظ ارتباطی و فرهنگی دانست. انجام این­گونه پژوهش­ها موجب پیشرفت در بومی­سازی علم و صنعت تبلیغات محیطی و فاصله گرفتن آن از تبلیغات تقلیدی بیگانه می­شود.

  1-2-2- ضرورت و اهمیت عملی

     تبلیغات محیطی فراگیرترین تبلیغاتی است که به چشم انسان پر مشغله و پررفت­وآمد به خصوص در کلان­شهری چون تهران می­خورد. انسان امروزی ساکن تهران هر روز با مشکلاتی چون ترافیک، آلودگی هوا، آلودگی صوتی و ... روبروست. حال اگر به این معضلات شهری اغتشاشات بصری را نیز بیافزاییم به افزایش استرس و بیماری­های روحی ساکنان تهران کمک شایان توجهی کرده­ایم!

  به نظر می­رسد امروزه بیشترین آسیبی که به شهرها می­رسد و به آلودگی­های بصری دامن می­زند، نبود ضوابط فرهنگی، هنری و ارتباطی در فضای شهری و تبلیغات محیطی است. با توجه به اینکه اهتمام به ارزش­های انسانی فرهنگی و دینی در تبلیغات محیطی باعث آرامش­بخشی و تلطیف بیشتر فضای شهری می­شود، لذا به نظر می­رسد انجام چنین تحقیقاتی تأثیر فزاینده­ای در برنامه­ریزی­های شهری مدیران برای سالم­سازی و توجه هر چه بیشتر به تبلیغات شهری داشته باشد.  با توجه به شعارهای سال 90 و 91 که اصلاح الگوی مصرف وحمایت از تولید ملی بوده است، از این رو عنایت به تبلیغات با محوریت تولیدات داخلی و متناسب با ارزش­­های ملی و توجه به صرفه­جویی در تبلیغات محیطی ضروری به نظر می­رسد. با انجام این­گونه تحقیقات توسط پژوهشگران فضای بازتری برای عمل و کاربردی نمودن پیشنهادات آنان در فضاهای شهری پدید می­آید که کاربردی نمودن راهکارها و پیشنهادات محققان زمینه بهبود تبلیغات محیطی و بالتبع فضاهای شهری را پدید می­آورد.

  1-3- اهداف تحقیق:

  اهداف تحقیق شامل هدف اصلی و اهداف فرعی می­باشد.

  1-3-1- هدف اصلی

     هدف اصلی پژوهش حاضر بازنمایی ارزش­های فرهنگی بیگانه در تبلیغات محیطی شهر تهران می­باشد.

  1-3-2- اهداف فرعی

       اهداف فرعی تبلیغات به­طور خلاصه شناخت نوع، محتوا، ارزش­های فرهنگی اسلامی و بیگانه، جنسیت، رده­ی سنی، نوع پوشش زنان و مردان، سازمان تبلیغات­گر، میزان جذابیت، انواع جاذبه­ها و تکنیک­های اجرایی و... در تبلیغات­محیطی شهر تهران می­باشد. شناخت رابطه­ی نوع تبلیغات با ارزش­های فرهنگی اسلامی و بیگانه، رابطه­نوع تبلیغات با سازمان تبلیغات­گر و بررسی مواردی از این دست که در بخش بعد به­عنوان فرضیه مطرح می­شوند نیز از اهداف فرعی این پژوهش است.

  1-4- سؤالات تحقیق:

  سؤال اصلی پژوهش این است که آیا تبلیغات محیطی شهر تهران ارزش­های فرهنگی بیگانه را ارائه و تبلیغ می­کند یا خیر؟

  سؤالات دیگری که پاسخ آن­ها به نوعی منجر به پاسخ دادن به سؤال اصلی نیز می­شود عبارتند از:

  تبلیغات محیطی شهر تهران بیشتر از چه نوعی است؟

  محتوای تبلیغات محیطی شهر تهران بیشتر چه موضوعاتی است؟

  ارزش­های فرهنگی ایرانی- اسلامی در تبلیغات محیطی شهر تهران کدام است؟

  در تبلیغات­محیطی شهر تهران چه نوع ارزش­های بیگانه یا مغایر با فرهنگ اسلامی وجود دارد؟

  نحوه­ی توزیع جنسیت در عکس یا طرح در تبلیغات محیطی شهر تهران چگونه است؟

  نحوه­ی پوشش زنان در تبلیغات محیطی شهر تهران چگونه است؟

  نحوه­ی پوشش مردان در تبلیغات محیطی شهر تهران چگونه است؟

   مدل آرایش موی مردان در تبلیغات محیطی شهر تهران چگونه است؟

  زبان و کلمات به­کار رفته در تبلیغات محیطی شهر تهران از چه نوعی است؟

  نوع خط به­کار رفته در تبلیغات محیطی شهر تهران چگونه است؟

  سازمان تبلیغات­گر در تبلیغات محیطی شهر تهران بیشتر دولتی است یا خصوصی؟

  میزان جذابیت در تبلیغات محیطی شهر تهران چقدر است؟

  فضای حاکم بر طرح یا عکس در تبلیغات محیطی شهر تهران چگونه است؟

  جاذبه­های تبلیغاتی به­کار رفته در تبلیغات محیطی شهر تهران از چه نوعی هستند؟

  چه نوع کالاهایی در تبلیغات محیطی تجاری شهر تهران تبلیغ شده است؟

  1-5- فرضیات تحقیق:

  به نظر می­رسد بین محتوای تبلیغات با ارزش­های فرهنگی بیگانه رابطه­ی معناداری وجود دارد.

  به نظر می­رسد بین نوع کالای تبلیغ­شده با ارزش­های فرهنگی بیگانه در تبلیغات رابطه­ی معناداری وجود دارد.

  به نظر می­رسد بین نوع زبان و کلمات به­کاررفته در تبلیغ با ارزش­های فرهنگی بیگانه در تبلیغات رابطه­ی معناداری وجود دارد.

  به نظر می­رسد بین ارزش­های فرهنگی بیگانه در تبلیغ با میزان جذابیت تبلیغ رابطه­ی معناداری وجود دارد.

  به نظر می­رسد بین نوع کالای تبلیغ­شده با محتوای تبلیغات رابطه­ی معناداری وجود دارد.

  به نظر می­رسد بین نوع خط به­کاررفته در تبلیغ با نوع تبلیغات رابطه­ی معناداری وجود دارد.

  به نظر می­رسد بین نوع پوشش زنان در تبلیغ با سازمان تبلیغات­گر رابطه­ی معناداری وجود دارد.

  به نظر می­رسد بین نوع پوشش مردان در تبلیغ با سازمان تبلیغات­گر رابطه­ی معناداری وجود دارد.

   

  [1] . John Kenneth Galbraith

   

  [2].  LED

  [3] Daniel Lerner

  Abstract

  The study aims at representing foreign cultural values in the environmental advertising of Tehran. We attempted to answer whether the environmental advertising of Tehran represents and advertises foreign cultural values or not; and if so, what these foreign cultural values are. The population is the environmental cultural values of Tehran from which the sample (350 environmental advertising) is selected through a multi- stage sampling method. Using the theories of convincing, persuasion, inducement, and social learning, then, the theoretical framework was developed and the questions, hypotheses and reverse questionnaire were developed according to that. Applying content analysis method and questionnaire technique in the next level, the data was collected and analyzed through SPSS software in descriptive and explanatory levels. The results indicate that the environmental advertising of Tehran advertises the values which are unfamiliar with Iranian culture, most of which are presented through commercial advertising. Foreign goods advertise luxury and Iranian goods advertise consumerism the most. Much attention is not paid to advertising national production and the value of Iranian labor and capital, and also, the important value of saving even in urban cultural advertising. The results also indicate that attractive advertising advertises the foreign value of luxury and welfarism. Another result of the study is that the advertising in governmental institutions mostly pays attention to hijab for both men and women more than private institutions. The study contains eight hypotheses, all are proved.

  Keywords: cultural values, persuasion, representation, foreign, commercial advertising, environmental advertising

 • فهرست و منابع پایان نامه بازنمایی ارزش‌های فرهنگی بیگانه در تبلیغات محیطی شهر تهران

  فهرست:

  فهرست

  عنوان                                                                                                                                  صفحه

  فصل1. 1

  کلیات پژوهش... 1

  مقدمه. 1

  1- 1- طرح مسأله و تعریف آن. 1

  1-2- بیان ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق. 3

  1-2-1- ضرورت و اهمیت نظری.. 3

  1-2-2- ضرورت و اهمیت عملی.. 4

  1-3- اهداف تحقیق. 4

  1-3-1- هدف اصلی.. 4

  1-3-2- اهداف فرعی.. 4

  1-4- سؤالات تحقیق. 5

  1-5- فرضیات تحقیق: 5

  فصل2. 7

  ادبیات و مبانی نظری پژوهش... 7

  مقدمه. 8

  2-1- مرور تاریخی؛ پیشینه پژوهش در جهان و ایران. 8

  2-1-1- تاریخچه تبلیغات بازرگانی در جهان. 8

  دوره ﻧﺨﺴﺖ؛ دوره ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺷﻔﺎﻫﯽ.. 9

  دوره دوم؛ دوره ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﻮﺷﺘﺎری ﭼﺎﭘﯽ.. 11

  ﺩﻭﺭﻩ ﭼﻬﺎﺭﻡ: ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ.. 16

  2-1-2- تاریخچه تبلیغات محیطی در جهان. 16

  2-1-3- تاریخچه تبلیغات بازرگانی در ایران. 22

  2-1-3-1- اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن 22

  2-1-3-2- ایران معاصر تا قبل از انقلاب اسلامی(1357-1200 ه.ش) 23

  2-1-3-3- ایران معاصر پس از انقلاب اسلامی.. 28

  2-1-2- تاریخچه تبلیغات محیطی در ایران. 30

  2-1-5- بررسی پژوهش‌های پیشین. 33

  2-1-5-1- پژوهش‌های انجام شده در داخل کشور. 33

  1. ارزیابی اثر بخشی تبلیغات محیطی شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل از دیدگاه مسافرین متروی شهر تهران. 33

  2. بازتاب ارزشهای فرهنگی در آگهی‌های تجاری تلویزیون. 35

  3. بررسی فنی گرافیک در طراحی تبلیغات بر روی اتوبوسهای شرکت واحد تهران. 36

  4. بررسی مؤلفه های سبک زندگی در تبلیغات تجاری تلویزیونی.. 37

  5. ش‍ن‍اس‍ایی‌ و اول‍ویت‌ ب‍ن‍دی‌ ع‍وام‍ل‌ مؤث‍ر ب‍ر اث‍رب‍خ‍شی‌ ت‍بلی‍غ‍ات‌ م‍حیطی‌ ب‍راس‍اس‌ ال‍گ‍وی‌ چ‍ه‍ار P ت‍ب‍لیغ‍ات‌ 39

  2-1-5-2- پژوهش‌های انجام شده در خارج کشور. 41

  1. ارزشهای فرهنگی نمایش داده شده در تبلیغات تلویزیونی هند. 41

  2. ارزشهای فرهنگی منعکس شده در تبلیغات اینترنتی آمریکایی و چینی.. 42

  3. ارزشهای فرهنگی منعکس شده در تبلیغات تلویزیونی چین و هنگ‌کنگ... 43

  2-2- ادبیات پژوهش و مرور مفهومی.. 43

  2-2-1- مفهوم  فرهنگ... 43

  2-2-1-1- تعریف فرهنگ... 43

  2-2-1-2- ویژگی‌های فرهنگ... 44

  2-2-2- مفهوم ارزش... 45

  2-2-2-1 تعریف ارزش... 45

  2-2-2-2- طبقه بندی ارزش‌ها 45

  2-2-2-3- تعریف ارزش‌های فرهنگی.. 46

  2-2-3- مفهوم تبلیغات.. 47

  2-2-3-1- تعریف تبلیغات.. 47

  2-2-3-2- عناصر و ویژگی‌های تبلیغ به‌ عنوان ارتباط.. 48

  2-2-3-3- انواع تبلیغات.. 48

  2-2-3-3- 1- تبلیغات سیاسی.. 49

  2-2-3-3- 2- تبلیغات بازرگانی.. 49

  2-2-3-3- 3- تبلیغات فرهنگی.. 49

  2-2-3-4- انواع رسانه‌های تبلیغاتی و مزایا و معایب آنها 50

  2-2-3-4-1- روزنامه. 50

  2-2-3-4-2- رادیو. 50

  2-2-3-4-3- تلویزیون. 51

  2-2-3-4-4- اینترنت.. 51

  2-2-3-4-5- تبلیغات محیطی(شهری) 52

  2-2-3-4-5-1- تعریف تبلیغات محیطی.. 52

  2-2-3-4-5-2- مزایا و معایب تبلیغات محیطی.. 52

  2-3- دیدگاه‌های علمی و چارچوب نظری.. 53

  2-3-1- دیدگاه‌های علمی مرتبط با رسانه‌ها و تبلیغات.. 53

  2-3-1-1- دیدگاه‌های انتقادی نسبت به تبلیغات.. 54

  2-3-1-2- دیدگاه‌های مثبت نسبت به تبلیغات تجاری.. 60

  2-3-1-3- دیدگاه و ارزش‌های حاکم بر تبلیغات تجاری در نظام سرمایه‌داری.. 63

  2-3-1-4- دیدگاه و ارزش‌های حاکم بر تبلیغات تجاری در نظام اسلامی.. 66

  2-3-2- نظریه‌های مربوط به تأثیر پیامهای ارتباطی.. 68

  2-3-2-1- نظریه بازنمایی.. 69

  2-3-2-2- نظریه متقاعدسازی.. 71

  2-3-2-3- نظریه اقناع. 71

  2-3-2-4- نظریه ترغیب.. 75

  2-3-2-5- نظریه یادگیری اجتماعی و جامعه‌پذیری.. 77

  2-3-3- چارچوب نظری پژوهش... 78

  2-4- سؤالات و فرضیات پژوهش... 80

  2-4-1- سؤالات پژوهش... 80

  2-4-2- فرضیات پژوهش... 81

  فصل 3. 82

  روش‌شناسی.. 82

  مقدمه. 83

  3-1- روش تحقیق. 83

  3-2- جامعه‌ی آماری.. 84

  3-3- نمونه‌ی آماری.. 84

  3-4- روش نمونه‌گیری.. 84

  3-5- واحد تحلیل. 85

  3-6- تکنیک یا ابزار گردآوری اطلاعات.. 85

  3-7- تکنیک تجزیه و تحلیل داده‌ها 85

  3-8- پایایی و روایی تحقیق. 85

  3-8-1- پایایی.. 85

  3-8-2- اعتبار یا روایی تحقیق. 86

  3-9- تعاریف نظری مفاهیم تحقیق. 86

  3-10- تعریف عملیاتی مفاهیم و متغیرهای تحقیق. 96

  فصل 4. 104

  تجزیه و تحلیل آماری یافته‌های پژوهش... 104

  مقدمه. 105

  4-1- بررسی توصیفی دادههای تحقیق در قالب جداول یک‌بعدی.. 106

  4-2- تحلیل استنباطی داده‌های تحقیق براساس جداول دوبعدی.. 123

  فصل 5. 138

  نتیجه‌گیری و پیشنهادات.. 138

  مقدمه. 139

  5-1- نتایج به‌دست آمده از بررسی تبلیغات محیطی شهر تهران. 139

  5-1-1- پاسخ به سؤالات تحقیق. 139

  5-1-2- نتایج تبیینی پژوهش(نتایج آزمون فرضیات تحقیق) 142

  5-2- نتیجه‌گیری.. 145

  5-3- محدودیتهای پژوهش... 147

  5-4- پیشنهادات.. 147

  5-4-2- پیشنهادات پژوهشی.. 147

  5-4-2- پیشنهادات کاربردی.. 148

  منابع. 149

  کتاب‌های فارسی.. 149

  مقالات فارسی.. 152

  پایان‌نامه‌های فارسی.. 153

  منابع لاتین. 153

  پیوست یک: دستورالعمل کدگذاری.. 154

  پیوست دو: نمونه‌هایی از تبلیغات محیطی.. 157

   

  فهرست جداول:

  جداول یک­بعدی

  جدول شماره 4-1-1- جدول توزیع فراوانی ودرصدی تبلیغات محیطی شهر تهران برحسب نوع تبلیغ. 106

  جدول شماره 4-1-3- جدول توزیع فراوانی و درصدی تبلیغات محیطی شهر تهران  برحسب ارزش­های فرهنگی ایرانی- اسلامی برجسته در تبلیغ. 109

  جدول شماره 4-1-4- جدول توزیع فراوانی ودرصدی تبلیغات محیطی شهر تهران برحسب ارزش­های فرهنگی بیگانه با ارزش­های اسلامی برجسته در تبلیغ  111

  جدول شماره 4-1-5- جدول توزیع فراوانی و درصدی تبلیغات محیطی شهر تهران برحسب جنسیت در عکس یا طرح تبلیغ. 112

  جدول شماره 4-1-6- جدول توزیع فراوانی و درصدی تبلیغات محیطی شهر تهران برحسب نوع پوشش زنان در تبلیغ. 113

  جدول شماره 4-1-7- جدول توزیع فراوانی و درصدی تبلیغات محیطی شهر تهران برحسب نوع پوشش مردان در تبلیغ. 114

  جدول شماره 4-1-8- جدول توزیع فراوانی و درصدی تبلیغات محیطی شهر تهران برحسب مدل موی مردان در تبلیغ. 115

  جدول شماره 4-1-9- جدول توزیع فراوانی و درصدی تبلیغات محیطی شهر تهران برحسب نوع زبان و کلمات به­کار رفته در تبلیغ. 116

  جدول شماره 4-1-10- جدول توزیع فراوانی و درصدی تبلیغات محیطی شهر تهران برحسب نوع خط به­کار رفته در تبلیغ. 117

  جدول شماره 4-1-11- جدول توزیع فراوانی و درصدی تبلیغات محیطی شهر تهران برحسب سازمان تبلیغات­گر. 118

  جدول شماره 4-1-12- جدول توزیع فراوانی و درصدی تبلیغات محیطی شهر تهران برحسب میزان جذابیت تبلیغ. 119

  جدول شماره 4-1-13- جدول توزیع فراوانی و درصدی تبلیغات محیطی شهر تهران برحسب فضای حاکم بر عکس یا طرح تبلیغ. 120

  جدول شماره 4-1-14- جدول توزیع فراوانی و درصدی تبلیغات محیطی شهر تهران برحسب جاذبه­های تبلیغاتی.. 121

  جدول شماره 4-1-15- جدول توزیع فراوانی و درصدی تبلیغات محیطی شهر تهران برحسب نوع کالای تبلیغ شده 122

  جداول دو بعدی

  جدول شماره 4-2-1- جدول بررسی معناداری رابطه بین محتوای تبلیغات و ارزش­های فرهنگی بیگانه. 123

  جدول شماره 4-2-2- جدول بررسی معناداری رابطه بین نوع کالای تبلیغ شده و ارزش­های فرهنگی بیگانه. 126

  جدول شماره 4-2-3- جدول بررسی معناداری رابطه بین نوع زبان و کلمات به­کاررفته در تبلیغ و ارزش­های فرهنگی بیگانه. 128

  جدول شماره 4-2-4- جدول بررسی معناداری رابطه بین ارزش­های فرهنگی بیگانه در تبلیغ و میزان جذابیت تبلیغ. 130

  جدول شماره 4-2-5- جدول بررسی معناداری رابطه بین نوع کالای تبلیغ شده و محتوای تبلیغات.. 132

  جدول شماره 4-2-6- جدول بررسی معناداری رابطه بین نوع خط به­کار رفته در تبلیغ و نوع تبلیغات.. 134

  جدول شماره 4-2-7- جدول بررسی معناداری رابطه بین نوع پوشش زنان در تبلیغ با سازمان تبلیغات­گر. 136

  جدول شماره 4-2-8- جدول بررسی معناداری رابطه بین نوع پوشش زنان در تبلیغ با سازمان تبلیغات­گر. 137

  فهرست نمودارها

  نمودار شماره 4-1-1- نمودار توزیع درصدی تبلیغات محیطی شهر تهران برحسب نوع تبلیغ. 106

  نمودار شماره 4-1-2- نمودار توزیع درصدی تبلیغات محیطی شهر تهران برحسب محتوای تبلیغ. 108

  نمودار شماره 4-1-3- نمودار توزیع درصدی تبلیغات محیطی شهر تهران برحسب ارزش­های فرهنگی ایرانی- اسلامی برجسته در تبلیغ. 110

  نمودار شماره 4-1-4- نمودار توزیع درصدی تبلیغات محیطی شهر تهران برحسب ارزش­های فرهنگی بیگانه برجسته در تبلیغ. 111

  نمودار شماره 4-1-5- نمودار توزیع درصدی تبلیغات محیطی شهر تهران برحسب جنسیت در عکس یا طرح تبلیغ. 112

  نمودار شماره 4-1-6- نمودار توزیع درصدی تبلیغات محیطی شهر تهران برحسب نوع پوشش زنان در تبلیغ. 113

  نمودار شماره 4-1-7- جدول توزیع درصدی تبلیغات محیطی شهر تهران برحسب نوع پوشش مردان در تبلیغ. 114

  نمودار شماره 4-1-8- نمودار توزیع درصدی تبلیغات محیطی شهر تهران برحسب مدل موی مردان در تبلیغ. 115

  نمودار شماره 4-1-9- نمودار توزیع درصدی تبلیغات محیطی شهر تهران برحسب نوع زبان و کلمات در تبلیغ. 116

  نمودار شماره 4-1-10- نمودار توزیع درصدی تبلیغات محیطی شهر تهران برحسب نوع خط به­کار رفته در تبلیغ. 117

  نمودار شماره 4-1-11- نمودار توزیع درصدی تبلیغات محیطی شهر تهران برحسب سازمان تبلیغات­گر. 118

  نمودار شماره 4-1-12- نمودار توزیع درصدی تبلیغات محیطی شهر تهران برحسب میزان جذابیت تبلیغ. 119

  نمودار شماره 4-1-13- نمودار توزیع درصدی تبلیغات محیطی شهر تهران برحسب فضای حاکم بر عکس یا طرح تبلیغ. 120

  نمودار شماره 4-1-14- نمودار توزیع درصدی تبلیغات محیطی شهر تهران برحسب جاذبه­های تبلیغاتی.. 121

  نمودار شماره 4-1-15- نمودار توزیع درصدی تبلیغات محیطی شهر تهران برحسب نوع کالای تبلیغ شده 122

  منبع:

   

  منابع

  کتاب­های فارسی:

  قرآن کریم. (1370). ترجمه مهدی الهی قمشه­ای، تهران: انتشارات اسوه، وابسته به سازمان اوقاف و امور خیریه.

  احمدی، تقی. (1389). مهندسی تبلیغات محیطی. تهران: انتشارات فرازاندیش سبز، چاپ اول.

  ادهم، علی. (1389). تبلیغات محیطی(پیشینه و مفاهیم). تهران: انتشارت پژوهش رسانه، چاپ اول.

  اربابی، علی­محمد. (1350). تبلیغات تجارتی. تهران: انتشارات دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی علامه طباطبایی، چاپ اول.

  اسمیت، فلیپ. (1387). درآمدی بر نظریه فرهنگی. ترجمه حسن پویان، تهران: نشر دفتر پژوهش­های فرهنگی.

  ویلیام ال بنوا و پاملا جی بنوا.(1389). فرآیند تأثیرگذاری پیام‌های اقناعی. ترجمه مینو نیکو و وارگن سرکیسیان، تهران: مرکز تحقیقات صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران.

  باهنر، ناصر و همایون، محمدمهدی. (1388). گذرگاه­های تبلیغات بازرگانی؛ از آغاز تا اسلام. تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، چاپ اول.

  بیرو، آلن. (1366). فرهنگ علوم اجتماعی. ترجمه باقر ساروخانی، تهران: انتشارات کیهان، چاپ اول.

  حایری، وحید و رستمی، محمدرضا. (1390). تبلیغات فرهنگی، از تئوری تا عمل. تهران: انتشارات تبلور.

  حسینی لاهیجی، رضا. (1390). آشنایی با تبلیغات شهری. تهران: انتشارات سازمان شهرداری­ها و دهیاری­های کشور، چاپ اول.

  حکیم‌آرا، محمدعلی. (1384). ارتباطات متقاعدگرانه و تبلیغ. تهران: انتشارات سمت.

  خداداد حسینی، حمید، روستا، احمد و خلیلی­شجاعی، وهاب. (1389). تبلیغات از تئوری تا عمل. تهران: انتشارات حروفیه.

  دالوند، احمدرضا. (1387). خوانش صفحه بدون قرائت متن. جلد اول، تهران: انتشارات دفتر مطالعات و توسعه رسانه­ها، چاپ اول.

  دفلور، ملوین و ای.دنیس، اورت. (1383). شناخت ارتباطات جمعی. ترجمه سیروس مرادی، تهران: انتشارات سروش.

  دهخدا، علی اکبر. (1377). لغت نامه. جلد11، چاپ دوم، تهران: دانشگاه تهران.

  اولسون،جین، سیگنایزر، بنو و ویندال، سون. (1387). کاربرد نظریه‌های ارتباطات. ترجمه علیرضا دهقان، چاپ دوم، تهران: انتشارات جامعه‌شناسان.

  پستمن، نیل. (1373). زندگی در عیش، مردن در خوشی. ترجمه صادق طباطبایی، تهران: انتشارات سروش.

  دی­ویمر، راجر و دومینیک، جوزف­آر. (1384). تحقیق در رسانه­های جمعی. ترجمه کاووس سیدامامی، تهران: انتشارات سروش و مرکز تحقیقات صدا و سیما.

  رسولی، محمدرضا. (1386). پژوهشنامه تبلیغات. تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.

  ساروخانی، باقر. (1378). روش­های تحقیق در علوم اجتماعی. جلد اول، تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

  سورین، ورنر و تانکارد، جیمز. (1386). نظریه­های ارتباطات. ترجمه علیرضا دهقان، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم.

  شاه محمدی، عبدالرضا. (1385).  اقناع و تبلیغ جامعه شناسی و متون. تهران: انتشارات زرباف.

  صانعی، پرویز. جامعه­شناسی ارزش­ها. (1372). تهران: انتشارات گنج دانش.

  صدر، سید محمدباقر. اقتصادِ ما. (1353). ترجمه محمدکاظم موسوی، جلد اول، تهران: انتشارات تهران.

  طاهر نسبی، کوروش. (1381). صنعت تبلیغات، آگهی، ترویج، تبلیغ. جلد اول، تهران: انتشارات فرزین، چاپ اول.

  طباطبایی، سیدمحمدحسین. (1374). تفسیر المیزان. ترجمه سیدمحمدباقر موسوی همدانی، جلد اول، تهران: نشر دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم.

  فرهنگی، علی­اکبر. (1379). فرهنگ، مصرف­گرایی و تبلیغات بازرگانی. مجموعه مقالات نخستین همایش و نمایشگاه صنعت تبلیغات ایران، به اهتمام کوروش اسعدی بیگی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول.

  قاسمی، سیدفرید. (1383). رویدادهای مطبوعاتی ایران 1382-1215. انتشارات مرکز مطالعات و توسعه رسانه­ها، چاپ اول.

  قنادان، منصور، مطیع، ناهید و ستوده، هدایت­الله. (1388). جامعه­شناسی(مفاهیم کلیدی). تهران: انتشارات آوای نور، چاپ هشتم.

  کریپندورف، کلوس. (1383). تحلیل محتوا، مبانی روش­شناسی. تهران: نشرنی، چاپ دوم.

  کوش، دنی. (1381). مفهوم فرهنگ در علوم اجتماعی. ترجمه فریدون وحیدا، تهران: انتشارت سروش.

  کیا، علی‌اصغر و سعیدی، رحمان.(1383). مبانی ارتباط، تبلیغ و اقناع. تهران: انتشارات روزنامه ایران.

  گولد، جولیوس و ل کولب، ویلیام. (1376). فرهنگ علوم اجتماعی. ترجمه باقر پرهام و دیگران، تهران: نشرمازیار، چاپ اول.

  گیدنز، آنتونی. (1384). جامعه­شناسی. ترجمه منوچهر صبوری، تهران: نشر نی، چاپ چهاردهم.

  مارکوزه، هربرت. (1362). انسان تک ساحتی. ترجمه محسن مؤیدی، تهران: انتشارات امیرکبیر.

  محسنیان راد، مهدی. (1384). ایران در چهار کهکشان ارتباطی. جلد دوم، تهران: انتشارات سروش، چاپ اول.

  محمدی ری­شهری، محمد. (1362). میزان­الحکمه. قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول.

  محمدیان، محمود. (1379). مدیریت تبلیغات از دید بازاریابی. تهران: انتشارات حروفیه.

  محمدی­مهر، غلامرضا. (1389). روش تحلیل محتوا. تهران: انتشارات دانش­نگار، چاپ دوم.

  منصورفر، کریم. (1384). روش­های آماری. تهران: انتشارات دانشگاه تهران،چاپ هفتم.

  موسوی خمینی، روح الله. (1365). صحیفه نور. جلد 18، تهران: انتشارات شرکت سهامی چاپخانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

  مهدی زاده، سیدمحمد. (1387). رسانه­ها و بازنمایی. تهران: انتشارات دفتر مطالعات و توسعه رسانه­ها، چاپ اول.

  مهدی­زاده، سید محمد. (1391). نظریه­های رسانه: اندیشه­های رایج و دیدگاه­های انتقادی. تهران: انتشارات همشهری، چاپ دوم.

  میرفخرایی، تژا. (1386). بررسی مقایسه­ای گفتمان­های غالب در حوزه­ی قوانین تبلیغات تجاری ایران. تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.

  نقیب­السادات، سیدرضا. (1384). راهنمای عملی آماده­سازی طرح تحقیق در روش تحلیل محتوا.  قم: دفتر نشر معارف، چاپ اول.

  هارپر، کریستوفر. (1387). رسانه­های نوین. ترجمه علی­اصغر کیا، تهران: انتشارات شرکت تعاونی سازمان معیت ادارات، چاپ دوم.

  هال، استوارت. (1386). غرب و بقیه: گفتمان و قدرت. ترجمه محمود متحد، تهران: نشرآگه، چاپ اول.

  هیوارد، سوزان. (1381). مفاهیم کلیدی در مطالعات سینمایی. ترجمه فتاح محمدی، تهران: نشر هزاره سوم، چاپ اول.

   

  مقالات فارسی:

  اسدی طاری، محمدحسن. تاریخچه تبلیغات بازرگانی. فصلنامه رسانه، سال چهارم، شماره پیاپی 13، بهار 1372.

  رسولی، محمدرضا. بررسی مؤلفه های سبک زندگی در تبلیغات تجاری تلویزیونی. فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 23، پاییز 1382.

  علمداری، مهرداد. فریمینگ یا قاب­بندی چیست؟. کتاب ماه علوم اجتماعی، سال دوم، شماره 13، فروردین 1388.

  فرقانی، محمدمهدی. سیمای آگهی­های بازرگانی در یک دوره هشت ساله (1334-1327). فصلنامه رسانه، سال چهارم، شماره پیاپی 16، زمستان 1372.

  کلانتری، علی. تبلیغات شهری؛ زشت، زیبا، بلاتکلیف. فصلنامه رسانه، سال نهم، شماره پیاپی 36. زمستان 1377

  کلهر، کیومرث. رویکرد بهره­گیری از رسانه­های مختلف در بازاریابی و تبلیغ. فصلنامه پژوهش و سنجش،  سال نهم، شماره 29، 1381.

  مجیدی، حسن. چارچوب­های رسانه­های خبری غربی و نحوه بازنمایی جنبش­های مردمی کشورهای عربی با تأکید بر بحرین و مصر. فصلنامه رسانه، سال بیست و دوم، شماره پیاپی 85، پاییز و زمستان 1390.

  مسعودی، امیدعلی. جادوی تبلیغ. فصلنامه پژوهش و سنجش، سال نهم، شماره 29، 1381.

  معتمد نژاد، کاظم. مبانی و اصول تبلیغات سیاسی. فصلنامه رسانه، سال نوزدهم، شماره پیاپی 75. پاییز 1387

  معتمد نژاد، کاظم. آگهی‌های تجاری و از خودبیگانگی انسانی. فصلنامه رسانه، سال اول، شماره پیاپی 2. تابستان1369.

  مولانا، حمید. آن­سوی تبلیغات بازرگانی جهانی؛ واقعیت­ها و چالش­­ها. فصلنامه رسانه، سال نوزدهم، شماره پیاپی 75. پاییز 1387.

  مهدی­زاده، سید محمد. یادداشت. فصلنامه رسانه، سال نوزدهم، شماره پیاپی 75. پاییز 1387.  

  یگانه دوست، محمدرضا. (1378). مبادی نظری تبلیغات. ماهنامه فیلم، سال هفدهم، شماره 248.

   

  پایان­نامه­های فارسی:

  افخمی، بهنام. (1387). تبلیغات تجاری و ارزش­های فرهنگی در مجلات خانواده؛ (تحلیل محتوای تبلیغات تجاری مجلات خانواده سبز، خانواده، راه زندگی و روزهای زندگی در سال1385). پایان­نامه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات.

  پورحسینی، سیدجواد. (1387). ش‍ن‍اس‍ایی‌ و اول‍وی‍ت‌ ب‍ن‍دی‌ ع‍وام‍ل‌ مؤث‍ر ب‍ر اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ م‍ح‍ی‍طی‌ ب‍راس‍اس‌ ال‍گ‍وی‌ چ‍ه‍ار P ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات. پایان­نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی.

  دبیری، شراره. (1379). بررسی فنی گرافیک در طراحی تبلیغات بر روی اتوبوس­های شرکت واحد تهران. پایان­نامه کارشناسی ارشد ارتباط تصویری، دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس.

  رحمانی تهرانی، مریم. (1386). بازنمایی زنان در تبلیغات مجلات (تحلیل محتوای تبلیغات مجلات زن روز(1354) و خانواده(1384). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی علامه طباطبایی.

  رفعتی، مهری. (1373). سیر تحول تبلیغات بازرگانی در مطبوعات ایران از سال 1229 تا 1372. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی علامه طباطبایی.

  عالمی، سارا. (1384). بررسی تأثیر تبلیغات تجاری پوشاک در بیلبوردهای شهر تهران؛ سال­های 83-82. پایان­نامه کارشناسی ارشد ارتباط تصویری، دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس تهران.

  فطوره­چی، یاسمن. (1388). ارزیابی اثر بخشی تبلیغات محیطی شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل از دیدگاه مسافرین متروی شهر تهران. پایان­نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی.

  هدایتی، سیده الهام. (1388). بازتاب ارزش­های فرهنگی در آگهی­های تجاری تلویزیون. پایان­نامه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی.

   

  منابع لاتین:

   

  Watson, James and Hill, Anne(2006). Dictionary of Media and  Communication Studies, 7th Edition, Hodder Arnold Publication.

  Zhang, Jie.(2005). Cultural values reflected in Chinese and American web service advertising. Paper was presented at the Association for Education in Journalism and mass communication.sanAntonio,Texas.تحقیق در مورد پایان نامه بازنمایی ارزش‌های فرهنگی بیگانه در تبلیغات محیطی شهر تهران, مقاله در مورد پایان نامه بازنمایی ارزش‌های فرهنگی بیگانه در تبلیغات محیطی شهر تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بازنمایی ارزش‌های فرهنگی بیگانه در تبلیغات محیطی شهر تهران, پروپوزال در مورد پایان نامه بازنمایی ارزش‌های فرهنگی بیگانه در تبلیغات محیطی شهر تهران, تز دکترا در مورد پایان نامه بازنمایی ارزش‌های فرهنگی بیگانه در تبلیغات محیطی شهر تهران, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بازنمایی ارزش‌های فرهنگی بیگانه در تبلیغات محیطی شهر تهران, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بازنمایی ارزش‌های فرهنگی بیگانه در تبلیغات محیطی شهر تهران, پروژه درباره پایان نامه بازنمایی ارزش‌های فرهنگی بیگانه در تبلیغات محیطی شهر تهران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بازنمایی ارزش‌های فرهنگی بیگانه در تبلیغات محیطی شهر تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بازنمایی ارزش‌های فرهنگی بیگانه در تبلیغات محیطی شهر تهران, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بازنمایی ارزش‌های فرهنگی بیگانه در تبلیغات محیطی شهر تهران, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بازنمایی ارزش‌های فرهنگی بیگانه در تبلیغات محیطی شهر تهران, رساله دکترا در مورد پایان نامه بازنمایی ارزش‌های فرهنگی بیگانه در تبلیغات محیطی شهر تهران

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس