پایان نامه بررسی عادت‌های خواندن و مطالعه دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی

word
144
387 KB
29899
1393
کارشناسی ارشد
قیمت: ۱۸,۷۲۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه بررسی عادت‌های خواندن و مطالعه دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی

  پایان‌نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی‌ارشد رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی

  چکیده

  عادت‌های خواندن و مطالعه یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر موفقیت تحصیلی و اجتماعی در دانشجویان است. جایگزینی عادت‌های صحیح خواندن و مطالعه برای رسیدن به یادگیری، آموزش و بالندگی دانشجویان در همه زمینه‌ها توصیه می‌شود. هدف پژوهش حاضر بررسی عادت‌های خواندن و مطالعه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی است. در مطالعه توصیفی حاضر تعداد 313 نفر از بین 1747 نفر از دانشجویان به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شده‌اند که 353 پرسشنامه جمع‌آوری گردید. ابزارهای این پژوهش شامل، پرسشنامه عادت‌های خواندن عبدالکریم و حسن (2006) و پرسشنامه عادت‌های مطالعه (PSSH) کالج ریدوود اثر پالسانی و شارما است. روایی پرسشنامه‌ها توسط متخصصین تایید و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، برای دو پرسشنامه به ترتیب  96/0 و 85/0 محاسبه گردید. داده‌ها از طریق آمار توصیفی (فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد و واریانس) با نرم‌افزار آماری SPSS تجزیه و تحلیل شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد،  دانشجویان کتب درسی را اولویت اول خود برای انواع مواد خواندنی انتخاب کرده‌اند. مقدار زمان خواندن یک ساعت در شبانه‌روز و در هفته 8-7 ساعت است؛ پاسخگویان اولین مجرا برای دستیابی به مواد خواندنی را اینترنت انتخاب کرده‌اند که ترجیح می‌دهند در هنگام شب و در خانه بخوانند؛ هدف آنها از خواندن در اولویت اول کسب اطلاعات است. عمده مشکلات دانشجویان مورد پژوهش در زمینه عادت‌های مطالعه به ترتیب در زمینه برگزاری امتحانات با میانگین (365/1)، انگیزه (394/1)، تمرکز (411/1)، سازماندهی زمان (447/1)، یادآوری (459/1)، مطالعه یک فصل (523/1)، و گوش کردن و یادداشت‌برداری (6/1) می‌باشد، بنابراین به طورکلی می‌توان گفت عادت‌های مطالعه دانشجویان در حد متوسط است. و به نظر می‌رسد دانشجویان راه و روش صحیح خواندن و مطالعه را نیاموخته‌اند، لذا پیشنهاد می‌شود که راه و روش صحیح و عادت‎‌های مناسب خواندن و مطالعه آموزش داده شود.

  واژه‌های کلیدی: خواندن، مطالعه، عادت خواندن، عادت مطالعه، دانشجویان

  مقدمه

  موضوع مطالعه و خواندن در تاریخ مدنیت انسانی از دیرباز عنصری فرهنگی مطرح و محسوب شده است. انسان از دیرباز شناخت زندگی را با متغیر مطالعه و خواندن در متون مورد تتبع قرار می‌داد، و برای این نیاز، منطق فرهنگی می‌آورد، اگر چه دگرگونی و تغییرات فناوری و ملزومات آن، مطالعه و خواندن را در دوره معاصر متحول کرد (شعبانی، نادری، 1388).

  خواندن؛ آغاز آموزش، و آموزش ، آغاز پرورش و تربیت است. آموزش و پرورش با خواندن آغاز می‌گردد و می‌توان پنداشت که خواندن آغاز حرکت از تاریکی و جهل به سوی نور و روشنایی است. خواندن و نوشتن سرآغاز شعور ، بصیرت و شناخت انسان‌هاست (شیکرانز[1]، 1388). لذا در جهان امروز هیچ فردی از خواندن بی‌نیاز نیست، زیرا جز این هم راهی برای دست یافتن به تجارب انسان در قرون متمادی وجود ندارد. بنابراین، هر محیط آموزشی، در هر مقطعی، ناگزیر است، باروش‌ها و شیوه‌های گوناگون و ابتکاری کودکان و نوجوانان را به (خواندن) مداوم و کتابخوانی برانگیزد و منابع یادگیری مورد نیاز روز را در اختیار انسان بگذارد» (شعاری نژاد، 1378).تعریف خواندن به عنوان یک گام عام آمده است و آن عبارت است‌از: فرایند اختلاف نظر و یا نشانه‌خوانی می‌باشد. خواندن به معنای درک مطالب نوشتاری و چاپی، و یا خواندن، فرایند شناختی معرفی شده، که در آن دیدگاه‌های خواننده و فرایند خواندن ارتباط زیاد با مطلبی که بناست فراگرفته شود پیدا می‌کند (براتی علویجه، 1383). با خواندن کتاب به طور مکرر و داشتن یک عادت خواندن خوب خواننده می‌تواند عقاید دیگران را آنالیز کند و یک تفکر انتقادی‌تری داشته باشد (کانینگهام و استانوویچ[2]، 2001). خواندن، خوانندگانی با دانش فراوان، درک و احساس ارزش‌ها، و همچنین توانایی درک باورهای دیگران و توسعه بزرگترین فضایل فراهم می‌کند (آن نامالایی[3] و مونیاندی، 2013؛ به نقل از کوک، هالرن، ا برین[4]، 1998).

  در فرهنگ معین برای مطالعه این تعریف‌ها آورده شده است: به دقت نگریستن به چیزی برای وقوف به آن، خواندن کتاب یا نوشته‌ای و فهمیدن آن، نگاه در چیزی برای وقوف به آن، قرائت نوشته‌ای برای درک آن (معین، 1375).مطالعه به عنوان یک مهارت اجتماعی، نردبان ترقی و تکامل هر ملت است. بین مطالعه و رشد افراد و جوامع همبستگی بسیار بالایی وجود دارد. آموختن و یادگرفتن مهارت‌های مطالعه سبب می‌شود که افراد از مطالعه لذت ببرند، اوقات فراغت خود را پر کنند و گام‌های موثری در مسیر کمال بردارند و پیامد آن سلامت و رشد فرد و جامعه خواهد بود (ذوالفقاری، 1384). جامعه سالم، جامعه‌ای است که اعضایش بتوانند ضمن رفع نیازهای زندگی، از طریق اشتغال متعارف، از سرگرمی‌های سالم و روابط انسانی مطلوب و شعف عاطفی که از صرف صحیح اوقات فراغت خویش حاصل می‌کنند چنان مسرور شوند که برای لذتی زودگذر، راه انحراف در پیش نگیرند. مطالعه و کتابخوانی، از آموزنده‌ترین روش‌هایی است که با فراهم آوردن زمینه‌های لازم و ایجاد انگیزه، لذت، اشتیاق و تشویق، می‌تواند عادت به مطالعه خواندنی‌های مناسب و مفید را در جامعه به وجود آورد. (یغمایی، خندان، 1383) .

  انسان در تمام طول حیات خود کنجکاو است و می‌خواهد شناخت بیشتری از خود و دیگران و محیط و آرا و عقاید و اندیشه‌ها به دست آورد و خواندن و مطالعه یکی از راه‌های تحقق این آرمان است. عادت به مطالعه و خواندن اکتسابی است و باید از هر نظر شرایط لازم برای شکل‌گیری و دوام این عادت را برای افراد فراهم کرد ( قزل ایاغ، 1383).یکی از مهم‌ترین ارکان تعلیم و تربیت در جامعه امروزی، عادت به خواندن و مطالعه است و تجربه نشان داده است کسانی که از کودکی به خواندن و مطالعه عادت کرده‌اند نه تنها از اوقات فراغت خود به خوبی بهره می‌برند بلکه در اثر نیل به شناخت بیشتر و عمیق‌تر، جهت حرکت خود را بهتر می‌شناسند و در میدان عمل بهتر ابراز وجود می‌کنند. بعکس آنانی که با خواندن بیگانه‌اند، ناگزیر اوقات فراغت خود را به اشکال گوناگون به هدر داده، به تفریحاتی تن می‌دهند که گاه حتی زمینه‌ساز کجروی‌ها و انحرافات اخلاقیند. عادت به خواندن و مطالعه همانند بسیاری از عادت‌های دیگر، در دوران کودکی شکل یافته و به همین خاطر است که آموزش برای خواندن و مطالعه به مثابه امری سرنوشت‌ساز، عمده‌ترین دل‌مشغولی کارشناسان علم و تربیت کودکان در دنیای امروزی است (محسنی کبیر، 1377). پژوهش حاضر، به بررسی عادت‌های خواندن و مطالعه پرداخته است. هدف کاربردی پژوهش حاضر تعیین عادت‌های خواندن و مطالعه دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی و ارائه پیشنهادهایی برای عادت‌های مناسب خواندن و مطالعه‌ای اصولی‌تر به منظور کسب علم و دانش به عنوان زیربنا و زمینه‌ساز توسعه و پیشرفت کشور و راه‌گشای بهروزی و سعادتمندی و فرزانگی جامعه و انسان‌ها است.

  2-1 بیان مسئله

  از آنجا که در هر تمدن، و در هر ملتی خواندن و مطالعه به منزله  ارزشی والا شناخته می‌شود، این تحرک آموزشی به لذتی بی‌بدیل، و گاهی اوقات فایده‌ای بی‌همتا درآمده که چارچوب ویژه خود را طالب است( نادری، شعبانی، عابدی، 1389، به نقل از موکهرجی، 1379).

  خواندن مهارتی است که همه ما آن را عادی می‌شماریم ولی در واقع فرآیندی پیچیده  و عالی است که اجزای بسیار متفاوتی را در برمی‌گیرد.سقراط می‌گوید: جامعه وقتی فرزانگی و سعادت می‌یابد که خواندن کار روزانه‌اش باشد. خواندن مهم‌ترین مهارتی است که در سال‌های اولیه مدرسه حاصل می‌شود و تاثیر آن  در طول زندگی انسان باقی می‌ماند. توسعه خواندن به تعامل بین عوامل محیطی (انگیزش از خانه، مدرسه، و جامعه) و عوامل بیولوژیکی وابسته است. از طریق خواندن، دانش شخص درباره جهان پیرامون افزایش یافته و مجموعه لغات او گسترش می‌یابد که هر دو عامل، برای توسعه خواندن ضروری است(نادری، شعبانی و عابدی، 1389، به نقل از اشرفی ریزی، 1383). فرانک اسمیت (1974)به‌عنوان اولین محقق و پژوهشگر،خواندن را به‌عنوان «یک طرح مداخله مستقیم خواننده در متن» معرفی می‌کند. او خواندن را به عنوان روش کاهش مجهولات می‌داند که برای تحقق این امر از طریق خواندن چهار مرحله وجود دارد: «اطلاعات ترسیمی، اطلاعات آوایی و آواشناسی، اطلاعات ترکیبی و اطلاعات معنایی» . گودمن و اسمیت خواندن را به عنوان فرایند واحد معرفی می‌کنند (حسن زاده، 1385). گودمن[5] نیز به عنوان یک نویسنده معروف در سال 1967 در مقاله‌ای تحت عنوان "یک طرح پیشنهادی روانشناسی زبان" معتقد است که خواننده از سه روش خاص برای خواندن متن استفاده می‌کند که وی آنها را علائم آوایی ترسیمی، ترکیبی و معنایی می‌نامد. به عبارت دیگر، نخست خوانندگان از دانش علایم دیداری و ترکیب آوایی استفاده می‌کنند. سپس دانش ترکیبی معادل انواع لغات ممکن را به کار می‌برند و سرانجام از طریق دانش معناشناسی، نوع لغات و نحوه قرار گرفتن آنها در کنار هم آگاه می‌شوند. روش ترکیبی و معنایی به اندازه کافی قدرتمند است و خواننده موفق فقط به سطح علایم آوایی ترسیمی نیاز دارد که از طریق آن بتوان فرضیه‌های خود را بیازماید. اگر یک کلمه مکررا" از متن حذف شود ازطریق قرینه‌ها و موضوعات مهم می‌توان آن را حدس زد و یا جای آن را با یک کلمه مترادف پر کرد. به نظر گودمن خواننده‌ای که در حال یادگیری است ممکن است در هر سطح یا در هر سه سطح دچار اشتباه شود. بیشتر این اشتباهات در دو یا سه سطح اتفاق می‌افتد و به ندرت ممکن است دریک سطح رخ دهد (ناعمی، 1377). یک عادت برای توسعه ظرفیت‌های ذهنی و شخصیتی مهم است. عادت خواندن برای رشد فکری سالم لازم است و نقش بسیار حیاتی برای رسیدن فرد به مهارت در زبان دارد (استولر و گریب[6]، 1997).

  مطالعه وسیله‌ای برای زبان‌آموزی، برقراری ارتباط و اشتراک اطلاعات و افکار است. اهمیت آن در ایجاد تعامل میان متن و خواننده است، تعاملی که بر پایه دانش، تجربه، نگرش، و زبان جامعه شکل می‌گیرد.مطالعه فرایندی شناختی و پیچیده برای رمزگشایی از نشانه‌هایی است که هدف آن آفرینش یا استنباط معناست. (ویکی پدیا). برپایه این تعریف می‌توان دریافت که مطالعه مفهوم ساده و پیش پاافتاده‌ای نیست، بلکه باید با رویکردی علمی و شناختی به آن نگریست. مطالعه مبنا و راه بروز تحول فکری است. باتلر[7] (1933) فراگیری از راه مطالعه را یک فعالیت روانی بسیار پیچیده می‌داند. مادام که انسان باید یاد بگیرد و بیاموزد، مطالعه یکی از بهترین رویکردهای روانی و انگیزشی است، امری که تا پایان عمر می‌تواند در خدمت فرد و برای رشد فکری او و جامعه باشد. به این جهت مطالعه نوعی رفتار فرهنگی – اجتماعی است و هر چه بیشتر در جامعه مورد توجه قرار گیرد، آن جامعه توان بیشتری برای توسعه و سعادت خواهد داشت (فتاحی، 1392).

   امروزه مطالعه از شاخص‌های رشد و توسعه هر ملتی محسوب شده و میزان گرایش افراد به مطالعه نقش مهمی در پیشرفت و توسعه جامعه دارد(نادری، شعبانی و عابدی، 1389 به نقل از چال[8]، 1983). افرادی که در طول زندگی به مطالعه عادت دارند، از خواندن لذت برده و دنیای خود را از طریق مطالعه وسعت داده، دید خود را نسبت به مسائل عمیق‌تر می‌نمایند. تولستوی می‌گوید: در دنیا لذتی که با مطالعه برابری کند نیست(نادری، شعبانی و عابدی، 1389، به نقل از اشرفی ریزی، 1383).برخی از نویسندگان عهد باستان و قرون وسطی در مورد چگونگی و ماهیت مطالعه نظریات آگاهانه‌ای ارائه نمودند، اما نظریات آنها نتیجه یک مطالعه و بررسی منظم نبوده است چنانچه در صدساله اخیربه طور منظم به بررسی شیوه‌های مطالعه و یادگیری پرداخته شد (مرتضوی زاده، 1380).در طول صد سال اخیر پژوهش‌های وسیعی در مورد مطالعه و خواندن صورت گرفته و اطلاعاتی درباره ماهیت این دو بدست آمده است. از جمله می‌توان به جدیدترین پژوهش‌هایی که در زمینه عادت‌های مطالعه و خواندن در ایران و خارج از کشور صورت گرفته اشاره کرد به عنوان مثال ترشیزی و همکاران (1391) عادت‌های مطالعه در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند را بررسی کرده‏اند و نتایج حاصل از آن نشان می‌دهد که وضعیت عادت به مطالعه در دانشجویان این دانشگاه در حد متوسط بوده و شیوه مطالعه آنها مطلوب نیست و یا صیفوری(1391) نیز مهارت‌ها و عادت‌های مطالعه دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی کرمانشاه را مورد بررسی قرار داده است و نتایج بیانگر عدم توانایی دانشجویان در مطالعه صحیح، خلاقانه، انتقادی و کاربردی است. در خارج کشور نیز نور[9] (2013) به بررسی عادت‌ها و اولویت‌های خواندن گروهی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه مالزی پرداخته و در آن ترجیحات دانشجویان را نسبت به مواد خواندنی طبقه‌بندی کرده است. دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی در مدت طولانی تحصیل خود با حجم متنوع و زیادی از متون درسی مربوط به رشته خود مواجه هستند عدم انتخاب عادت‌های صحیح خواندن و مطالعه تاثیر مستقیم و منفی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان و در نهایت آینده شغلی و موقعیت اجتماعی آنها می‌گذارد؛ لذا پژوهش حاضر، با استفاده از روش کتابخانه‌ای  و همچنین  ابزار پرسشنامه ، به بررسی عادت‌های خواندن ومطالعه از طریق بررسی مولفه‌های خواندن که شامل اهداف ، انواع مواد خواندنی، مقدار زمانی، مجراهای دستیابی به مواد خواندنی، زمان‌ها و مکان‌ها است و همچنین بررسی مولفه‌های مطالعه شامل تمرکز، یادآوری، سازماندهی زمان (زمان‌بندی)، مطالعه یک فصل، گوش کردن و یادداشت‌برداری، برگزاری امتحانات و انگیزه دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی پرداخته است.

  3-1 اهمیت و ضرورت پژوهش

  در گذشته به دلیل کمبود منابع و کم بودن تعداد افراد باسواد نیاز زیادی به بررسی منظم و علمی خواندن و مطالعه احساس نمی‌شده است، اما امروزه به دلیل وجود پدیده انفجار اطلاعات و در نتیجه کمبود وقت برای خواندن همه منابع نیاز است تا فرد بتواند با شیوه‌های درست خواندن و مطالعه آشنا شود و لازم است تا متخصصان حوزه‌های مربوطه در شناسایی روش‌ها و اصول و عادت‌های صحیح خواندن و مطالعه پژوهش‌های جامعی انجام دهند. و به نظر می آید از همان زمان کودکی یعنی از زمان شروع آموختن سواد ، عادت‌های صحیح خواندن و مطالعه به فرد آموخته شود. خواندن و مطالعه به طور فزاینده‌ای موضوع بسیاری از پژوهش‌های عملی و نظری بوده است. پژوهش‌ها حاصل فعالیت و تلاش پژوهشگران رشته‌های مختلفی از قبیل علم اطلاعات و دانش‌شناسی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی و نظام‌های اطلاعاتی است. علی‌رغم پژوهش‌های فراوانی که در این زمینه انجام شده است اما می‌توان گفت هنوز بررسی عادت‌های خواندن و مطالعه به طور همزمان به  روشنی تببین نشده است خصوصا در ایران که بیشتر روی مطالعه کار شده است و معمولا خواندن را نیز به معنای مطالعه می‌دانند.در کشور ما دانش‌آموزان و دانشجویان نمی‌دانند که چگونه، چقدر و چه زمانی باید بخوانند و مطالعه کنند و به همین علت بسیاری به هنگام مطالعه با مشکلاتی مواجه هستند، مشکلاتی که غالبا" منشا آنها عدم آگاهی از روش‌های صحیح خواندن و مطالعه و داشتن برخی عادت‌های غلط و غیرضروری به هنگام خواندن و مطالعه است که خوشبختانه با روش‌های نسبتا" ساده‌ای قابل حل است و با آموزش روش‌ها، فنون و عادت‌های خواندن و مطالعه می‌توان انتظار داشت که از شمار این مشکلات کاسته شود، آشنایی دانشجویان با خواندن و مطالعه و شیوه‌های آن امری ضروری است که موجب بالندگی آنان در فرایند تحلیل می‌گردد. آگاهی از شیوه‌ها و عادت‌های خواندن و مطالعه می‌تواند به دانشجویان کمک کند که در موقعیت‌های مختلف بتوانند راحت‌تر به اهداف خود برسند. آگاهی از اینکه دانشجویان چه عادت‌هایی برای خواندن و مطالعه خود دارند می‌تواند به دانشجویان کمک کند تا هم در زندگی کنونی و هم آینده خود بهتر بتوانند برنامه‌ریزی کنند، کسانی که از کودکی به خواندن عادت کرده‌اند و خواندن به عنوان یک برنامه زندگی آنهاست در زندگی خود بسیار موفق‌تر هستند زیرا که از اطلاعات خود بیشتر می‌توانند استفاده کنند و آنها را در تصمیمات خود به کار گیرند و راحت‌تر می‌توانند از عهده مشکلات خود برآیند. عادت به مطالعه کمک می‌کند دانشجویان زمان کمتری را صرف مطالعه متون درسی خود کنند و مقدار زمانی را که صرف می‌کنند بهترین بهره را ببرند و همچنین بتوانند متون بیشتری را در رابطه با مسایل درسی خود مطالعه کنند. با توجه به اهمیت عادت‌های خواندن و مطالعه، تصمیم گرفته شد که این پژوهش به بررسی عادت‌های خواندن و مطالعه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی اختصاص داده شود

   

  [1] . Shykranz

  [2] . Cunningham & Stanovich

  [3]. Annamalai & Muniandy

  [4] . Cook, Halleran & O`Brien

  [5]. Goodman

  [6] . Grabe & Stoller

  [7] . Butler

  [8].Jeanne S .Chall

  [9]. Nor

  Abestract

  Reading habits is one of the most important factors affecting the academic and social success of students. Replacing correct reading habits for learning, education and development of students in all fields is recommended. The purpose of this study is to investigate the reading and study habits of Graduate  students of Faculty of Education and Psychology Allameh Tabataba’i University. In the present study of 313 cases among 1747 students were selected by simple random sampling, that 353 questionnaires were collected. Research instruments included Reading habits questionnaire Abdolkarim and Hassan And study habits questionnaire (PSSH) redwood, College Palsany and Sharma's work. Validity was confirmed by experts And reliability using Cronbach's alpha, For two of the questionnaire was calculated 0/96 and 0/85. Data using descriptive statistics (frequency, frequency distribution, mean, standard deviation and variance) were analyzed with SPSS software. The findings indicate that students have been chosen textbooks as a top priority for all types of materials. The amount of time reading an hour a day, and 8-7 hours per week; Respondents chose the internet, the first conduit to access reading materials Who prefer to read at night and at home; The purpose of reading is the first priority information. The main problems of the students in the study habits of Exams The average (1/365), Motivation (1/394), Focus (1/411), Organizing time (1/447), Reminder (1/459), Read a chapter (1/523) and Listen and take notes (1/6). So it can be said Generally Students study was moderate. It seems that students read and study not learned the correct way. It is suggested The correct way of reading and study and good habits be taught

  Keywords: Reading, Study, Reading Habits, Study Habits, Students

   


   

 • فهرست و منابع پایان نامه بررسی عادت‌های خواندن و مطالعه دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی

  فهرست:

   

  فهرست مطالب                                                                                                            

  عنوان                                                                                                             صفحه

      فصل اول: کلیات پژوهش

  1-1 مقدمه. 2

  2-1 بیان مسئله. 3

  3-1 اهمیت وضرورت پژوهش.... 6

  4-1 اهداف پژوهش.... 7

  1-4-1 هدف اصلی.. 7

  2-4-1 اهداف فرعی.. 7

  5-1 پرسش‌های پژوهش.... 7

  1-5-1 پرسش اصلی.. 7

  2-5-1 پرسش‌های فرعی.. 8

  6-1 تعاریف نظری و عملیاتی پژوهش.... 8

  1-6-1 تعاریف نظری.. 8

  2-6-1 تعاریف عملیاتی.. 9

  فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

  1-2 مقدمه. 11

  2-2 خواندن.. 11

  3-2 عادت‌های خواندن.. 15

  1-3-2 مولفه‌های عادت‌‌های خواندن.. 16

  4-2 مدل‌های خواندن.. 18

  3-2 مطالعه. 20

  4-2 عادت‌های مطالعه. 22

  5-2 مولفه‌های عادت به مطالعه. 23

  6-2 روش‌های مطالعه. 34

  1-6-2 خواندن اجمالی.. 34

  2-6-2  تندخوانی.. 35

  3-6-2 عبارت‌خوانی.. 36

  4-6-2 دقیق‌خوانی.. 37

  5-6-2 خواندن تجسسی.. 38

  6-6-2 خواندن انتقادی.. 39

  7-6-2 خواندن برای درک زیبایی و جنبه‌های هنری مطلب... 40

  7-2روش‌های جدید مطالعه. 40

  1-7-2 روش SQ3R... 41

  2-7-2 روش SQ6R... 42

  3-7-2 روش SQ4R... 43

  4-7-2 روش SQ5R... 44

  5-7-2 روش مردر (MURDER) 45

  6-7-2 روش آموزش دوجانبه. 46

  7-7-2 روش مطالعه مشارکتی.. 46

  8-7-2 روش پرسیدن دوجانبه. 47

  9-7-2 روش خواندن انتقادی.. 48

  8-2 مهارت‌های مطالعه. 48

  1-8-2 ضرورت داشتن مهارت مطالعه. 49

  9-2 آفات مطالعه. 50

  10-2  انجمن‌های خواندن و مطالعه. 53

  11-2 پیشینه پژوهش.... 59

  1-11-2 پیشینه پژوهش در ایران.. 59

  2-11-2 پیشینه پژوهش درخارج از کشور 68

  3-11-2 مروری بر استنتاج از پیشینه‌ها 73

  فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش

  1-3 مقدمه. 75

  2-3 نوع و روش پژوهش.... 75

  4-3 جامعه و نمونه. 75

  5-3 ابزار پژوهش.... 75

  6-3 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 77

  7-3 روش اجرای پژوهش.... 77

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش

  1-4 مقدمه. 81

  2-4 یافته‌های توصیفی.. 81

  1-2-4 اطلاعات جمعیت‌شناختی پژوهش.... 81

  2-2-4 پاسخ به پرسش اول پژوهش.... 82

  3-2-4 پاسخ به پرسش دوم پژوهش.... 92

  4-2-4 پاسخ به پرسش اصلی پژوهش.... 109

  فصل پنجم: بحث، نتیجه‌گیری، پیشنهادها

  1-5 مقدمه. 113

  2-5 بحث و نتیجه‌گیری از یافته‌های پژوهش.... 113

  1-2-5 بحث و نتیجه‌گیری یافته‌های پرسش اصلی پژوهش.... 113

  2-2-5 بحث و نتیجه‌گیری یافته‌های پرسش اول پژوهش.... 115

  3-2-5 بحث و نتیجه‌گیری یافته‌های پرسش دوم پژوهش.... 119

  3-5 پیشنهادهای اجرایی پژوهش.... 120

  4-5 پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آینده 121

  فهرست منابع و مآخذ.. 121

  منابع فارسی.. 121

  منابع انگلیسی.. 128

  پیوست‌ها ‌أ

  منبع:

   

  منابع فارسی

  اباذری، زهرا و ریگی، طاهره(1391). عادت‌ها و مهارت‌های مطالعه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان. مدیریت اطلاعات سلامت، (9)، ص 861- 848.

  اشرفی ریزی، حسن (1388). آشنایی دانشجویان با شیوههای مطالعه (پژوهشی در متون). کلیات کتاب ماه: اطلاعات و ارتباطات و دانش شناسی،(11) 143.

  افکانه، صغری و شکوری شالدهی، عباس (1389). بررسی راه‏های ترغیب دانشجویان به مطالعه کتاب‏های غیر درسی. فصلنامه روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، (2)، صص 82-72.

  امانی، غفور (1379). رابطه مطالعه در دوران کودکی و نوجوانی با مطالعه در دوران بزرگسالی. اطلاع رسانی و کتابداری: تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی، (34)، صص 15 – 46.

  امرالهی بیوکی، مینو (1389). بررسی و مقایسه مهارت دقیق خوانی طبق الگوی بالدریج و تاثیر آن بر خواندن کتاب فارسی بخوانیم دانش‌آموزان پایه چهارم دبستان شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی.

  امینیان، امیرحسین (1373). بررسی شیوه‌های مطالعه و یادگیری دانشجویان دانشکده علوم پزشکی شهید صدوقی یزد. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی.

  اسپالدینگ، چریل.ال (1377). دانش آموزان انگیزه دار. ترجمه محمدرضا نایینیان. علوم تربیتی: رشد معلم،(140)، صص 40- 43.

  استیگر، رالف سی (1370). راه‌های تشویق به مطالعه. ترجمه پروانه سپرده. تهران: دبیرخانه هیات امنای کتابخانه های عمومی کشور.

  اوتادی، حدیثه (1392). مهارت یادداشت‌برداری: یادداشت‌برداری، یکی از فنون مهم مطالعه. رشد آموزش متوسطه، (4)، صص 29 – 27.

  ایزدی، مهشید (1383). بررسی اثربخشی روشهای آموزش دوجانبه و خواندن مشترک راهبردی برای درک خواندن و خودپنداره تحصیلی دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان شهر تهران. پایان نامه دکتری. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی.

  بابانژاد، حسن (1375). بررسی و مقایسه شیوه‌های رایج مطالعه و اثر آن در پیشرفت تحصیلی دانشآموزان شهر بابل. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی.

  بادله، محمدتقی،  و همکاران (1391). مهارت‌های مطالعه در دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی گلستان. مجله توسعه پژوهش در پرستاری و مامایی، 9(1)، صص 34 – 40.

  بحرانی، محمود(1378). بررسی رابطه انگیزش تحصیلی و عادت‌های مطالعه بر روی نمونه ای از دانش آموزان متوسطه شیراز. میان رشته ای: علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز،(29)، صص 113- 126.

  بخشی، افسر (1375). علل تشت در تمرکز حواس و طرق رفع آن. فقه و حقوق خانواده، (1)، صص 46- 48 .

  بدیع چراغی، علی (1380). اثربخشی روش مطالعه مشارکتی و پرسیدن دوجانبه بر درک مطلب یادداری و انتقال یادگیری دانش‌آموزان پسر پایه دوم راهنمایی شهرستان علی‌آبادکتول. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی.

  براتی، حسینعلی(1384). روانشناسی مطالعه. اصفهان: نشر پیام علوی.

  به پژوه، احمد (1385). چگونه کتاب بخوانیم؟. علوم تربیتی، پیوند،(326)، صص 31 – 24.

  بیابانگرد، اسماعیل (1372). چگونه مطالعه کنیم؟.علوم تربیتی، پیوند،(168)، صص 33 – 28.

  پالسانی، ام. ان و شارما، سادهانا (بی تا ). پرسشنامه عادت‌های مطالعه PSSHI . ترجمه ابوالفضل کرمی. تهران: مرکز نشر روان سنجی.

  پورحسین ملایوسفی، شهرام (1384). بررسی رابطه بین سبک‌های شناختی و شیوه‌های مطالعه دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان ناحیه 4 تبریز در سال تحصیلی 1384 – 85. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی.

  پورشانظری، علی اصغر (13869). مطالعه موفق در هشت گام. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

  ترشیزی، مرضیه، وارسته، سمانه، پوررضایی، زهرا و فصیحی، رقیه (1391). عادت‏های مطالعه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند. مجله ایرانی آموزش در علو م پزشکی، 12 (11)، صص 876-866.

  جان بزرگی، مسعود، شقاقی، فرهاد (1389). مهارت‌های مطالعه در دانشگاه. تهران: ارجمند، نسل فردا.

  جوادی یگانه، محمدرضا؛ کاظمی، مریم (1390). نگرش دانشجویان به خواندن رمان جدی. نقد ادبی، 4 (13)، صص 23 – 47.

  خاوری، خسرو (1383). بررسی راهکارهای افزایش مهارت خواندن. پژوهش زبان‌های خارجی،(16)، صص97-110.

  دشتبان، محمدرضا (1380). مقایسه اثربخشی روش دوجانبه و مطالعه فردی بر درک مطلب و یادداری. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی.

  دلجو، شریعت (1381). شیوه‌های یادگیری و مطالعه. تهران: موسسه فرهنگی تکوک زرین.

  دیانی، محمدحسین؛ تقی پناهی، فاطمه (1387). بررسی عوامل موثر بر انگیزه‌های مطالعه در دانش‌آموزان ابتدایی و راهنمایی. اطلاع رسانی و کتابداری، (43)، صص 20 – 38.

  ذوالفقاری، علیرضا (1384). چگونه مطالعه کنیم؟. علوم تربیتی، پیوند،(215)، صص 54 – 50.

  رابرسکار، پیت (1350). عطش خواندن. نشریه علوم اجتماعی «پیام یونسکو»،(30)، صص 12- 6.

  راینر، کیت، پلاتسک، الکساندر (1383). مدل‌های خواندن. ترجمه علی مزینانی. فصلنامه کتابف (58)، صص 219 – 201.

  رستمی‌پور، علی (1379). راهنمای اجرای فعالیت پژوهشی: آئین مطالعه و پژوهش (1): ویژه دوره متوسطه. تهران: وزارت آموزش و پرورش، معاونت پرورشی، موسسه فرهنگی منادی تربیت.

  رضایی، اکبر؛ قدم پور، عزت الله؛ پاشاشریفی، حسن (1387). الگویی برای ایجاد علاقه و انگیزه به مطالعه و پژوهش: بررسی اثربخشی آن در دانش‌آموزان دوره راهنمایی. علوم تربیتی: نوآوری‌های آموزشی، (25)، صص 151- 186. 

  سه گانه های انگیزش(1389). روانشناسی: بهداشت روان و جامعه،(20)، ص 4

  سیف، علی اکبر (1389). روش‌های یادگیری و مطالعه. ویراست 2. تهران: دوران.

  ___________ (1379). روانشناسی پرورشی. تهران:  آگاه.

  شریفی، پروانه، رحمتی، عباس (1392). تاثیر آموزش مهارت‌های یادداشت‌برداری بر خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان. گام‌های توسعه در آموزش پزشکی. مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، 10 (1)،صص 27 – 35.

  شعبانی، احمد، نادری، فاطمه (1388). فرایند تکوین مطالعه و خواندن در حوزه کتابداری و اطلاع رسانی. کلیات کتاب ماه «اطلاعات و ارتباطات و دانش شناسی»، صص 69 – 66.

  شعبانی، احمد، شفیع‌پور مطلق، محمدرضا (1382). بررسی مقایسه میزان آگاهی دانشجویان از شیوه‌های مطالعه. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، (54)، ص 36-44.

  شقاقی، فرهاد (1382). تاثیر آموزش مهارت‌ها و راهبردهای یادگیری و مطالعه در یادگیری دانشجویان دانشگاه پیام نور و ثبات این تاثیر یادگیری پس از گذشت یک نیم سال. پایان نامه دکتری. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی.

  شیکرانز، جودیس ... ] ودیگران [(1381). گام‌های نخستین خواندن. ترجمه احمد به‌پژوه و محمدجعفر کندی. تهران: سازمان انجمن اولیا و مربیان ایران.

  صافی، قاسم (1379). تاثیر کتابخانه‌های عمومی در گسترش فرهنگ مطالعه. اطلاع‌رسانی و کتابداری: تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی،(34)، صص 14 – 5.

  صیفوری، ویدا (1391). سنجش مهارت و عادت‌های مطالعه دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی کرمانشاه. تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه‏های عمومی، 18 (1)، صص 100-89.

  عبدخدایی، محمدسعید؛ غفاری، ابوالفضل (1388). بررسی میزان استفاده دانشجویان از مهارت‌های مطالعه  و یادگیری و رابطه آن با وضعیت و سوابق تحصیلی آنها. مطالعات تربیتی  روانشناسی، 11 (2)، صص 211 – 226.

  طالبی، اکبر (1389). مقایسه اثربخشی آموزش و مهارت‌های مطالعه بر کاهش اضطراب امتحان دانشجویان درون‌گرا و برون‌گرا ورودی سال 87 – 88 تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی.

  طوسی، بهرام (1373).مهارتهای مطالعه. مشهد: ترانه.

  قریشی، زهره (1383). بررسی نظر دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد درباره خواندن به قصد یادگیری، خواندن به قصد لذت، خواندن به قصد تصمیم گیری و دو اصل معقول اندیشی و کمترین کوشش. اطلاع رسانی و کتابداری، (28)، صص 30- 47.  

  قزل ایاغ، ثریا (1386). ادبیات کودک و نوجوانان و ترویج خواندن. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم  انسانی دانشگاه‏ها (سمت).

  فتاحی، رحمت الله (1392). مطالعه و انگیزه های آن از دیدگاه پیرس باتلر در کتاب «جنبه های نظری علم کتابداری». کلیات کتاب ماه، 17 (3)، صص 26-28.

  فریدونی، مالک، چراغیان، بهمن(1388).عادت های مطالعه و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده پرستاری آبادان. گام های توسعه در آموزش پزشکی . مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، 6 (1 )، صص 21-28.

  کاشانی، نعیمه (1355). بررسی عوامل ایجاد تمایل برای مطالعه در کودکان ایرانی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی.

  کاکیا، لیدا (1389). خوب شنیدن عاملی اساسی جهت رسیدن به یک مدرسه کارآمد (راهکارهای عملی ویژه مربیان). پژوهشی، آموزشی، اطلاع رسانی: مدارس کارآمد،(9)، صص 124 – 126.

  کامکار، علی (1376). مقایسه شیوههای مطالعه و یادگیری در دو گروه از دانشجویان قوی و ضعیف دانشگاه علوم پزشکی یاسوج. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی.

  کوشان، محسن و حیدری، عباس (1385). بررسی عادت‏های مطالعه در دانشجویان دانشکده علوم پزشکی سبزوار. علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 13 (4)، صص 189-185.

  کوکلان، هوشنگ(1357). انگیزش. علوم تربیتی: آموزش و پرورش (تعلیم و تربیت).47 (8)، ص 472-479.

  گلاور، جان ای، برونینگ، راجراچ (1375). روانشناسی تربیتی. ترجمه علی‌نقی خرازی. تهران: نشر دانشگاهی.

  ماردن، ا. س (1336). کتاب‌ها را چگونه مطالعه کنیم؟. ترجمه محمدعلی خلیلی. علوم تربیتی، آموزش وپرورش (تعلیم و تربیت)، 29 (2)، صص 40 – 35.

  محسنی کبیر، طاها (1377). روش ترویج و ایجاد عادت به مطالعه در کودکان ، نوجوانان، دانشجویان و خانواده. اطلاع‌رسانی و کتابداری: تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی،(28 و 29)، صص 144- 137.

  مرتضوی، حشمت الله(1380). مقایسه و بررسی شیوه ها و استراتژی های مطالعه و یادگیری دانش آموزان دارای پیشرفت تحصیلی بالا و پیشرفت تحصیلی پایین در مقطع متوسطه استان کهگلیویه و بویر احمد. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران .

  ____________(1383). روانشناسی تمرکز (با تاکید بر روشهای صحیح مطالعه و یادگیری). تهران: روانسنجی.

  معین، محمد (1375). فرهنگ فارسی. تهران: سپهر.

  مکی‌زاده، فاطمه (1383). بررسی میزان آگاهی دانشجویان دانشگاه یزد از روش‌های مطالعه. کتابداری، 38 (42)، صص 163 – 185.

  میرحسنی، علی اکبر (1381). خواندن. ادبیات و زبان‌ها. رشد آموزش زبان، ( 66)، صص 10 – 4.

  نادری، فاطمه، شعبانی، احمد، عابدی، محمدرضا(1389). مطالعه درعصر دیجیتال: از اندیشه های کنتون اوهارا تا زایمینگ لیو. تهران: چاپار.

  ناعمی، محمدعلی (1377). روانشناسی آموزش خواندن. مشهد: شرکت به‌نشر.

  نساجی زواره، اسماعیل (1388). موانع و آفات مطالعه. علوم تربیتی،(355- 354)، صص 73- 70.

  نوریان، عباسعلی، موسوی نسب، نورالدین، فهری، آرزو و محمد زاده، اکبر (1385). مهارت‏ها و عادت‌های مطالعه دانشجویان پزشکی زنجان. آموزش در علوم پزشکی، 6 (1)، 107-101.

  نیک‌خو، رامین (1388)، دیدگاه: درست خواندن و لذت از مطالعه. اطلاع رسانی و کتابداری: کلیات کتاب ماه،(143)، ص 20.

  ورزگر، مینو (1358). خواندن و تفکر. نشریه میان رشته‌ای دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه تهران،(99 و 100)، ص 265 – 256.

  یعقوبی، ابوالقاسم (1383). تاثیر آموزش راهبردهای فراشناختی بر بهبود عملکرد خواندن دانش‌آموزان نارساخوان پسر پایه چهارم و پنجم ابتدایی شهر همدان. پایان نامه دکتری. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی.

  یغمایی، جواد، خندان، محمد(1383). کودک و مطالعه. تهران : کتابدار.

  یوسفی، زهرا (1379). مقایسه راهبردهای مطالعه و یادگیری دانشجویان موفق و ناموفق رشته‌های علوم پایه و علوم انسانی دانشگاه‌های تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی.

   

  منابع انگلیسی

   

  Abdul Karim, N.S., Hassan, A. (2007). Reading habits and attitude in the digital age. The Electronic Library, 25 (3), 285-298.

   

  http://wiki.answers.com/Q/What_are_study_habits

   

  Akanda, A. K. M., Hoq, K. M. G., & Hasan, N. (2013). Reading Habit of Students in Social Sciences and Arts: A Case Study of Rajshahi University. Chinese Librarianship, (35). URL: www.iclc.us/cliej/cl35AHH.pdf

   

  Anderson, R.C., Hiebert, E.H., Scott, J.A. and Wilkinson, I.A.G. (1985). Becoming a nation of readers, Department of Education,TheNationalInstituteofEducation.Washington,DC.from:[http://www.eric.ed.gov.opac.acc.msmc.edu/ERICWebPortal/search/detailmini.jsp?_nfpb=true&_&ERICExtSearch_SearchValue_0=ED253865&ERICExtSearch_SearchType_0=no&accno=ED253865]

   

  Banou, C., Kostagiolas, P. A., & Olenoglou, A. M. (2008). The reading behavioural patterns of the Ionian University graduate students: reading policy of the Greek academic libraries. Library Management, 29(6/7), 489-503.

   

  Book house from: http://ketabak.org/tarvij/node/367

   

  Booktrust from: http://www.booktrust.org.uk/about-us/

   

  Champley , J.L. (2005). An analysis of reading materials and strategies used by older adults. Unpublished Ph.D. Dissertation, Wichita State University, College of Education, USA. Retrieved March 1, 2013.

   

  Clark, C., Rumbold, K. (2006). Reading for pleasure: a research overview. Retrieved February 24, 2013.

   

  Clark, C., & Foster, A. (2005). Children's and Young People's Reading Habits and Preferences: The Who, What, Why, Where and When. National Literacy Trust. London. National Literacy Trust from : http://www.literacytrust.org.uk/

   

  Derossis AM, Da RD, Schwartz A, Hauge LS, Bordage G) 2004(. Study habits of surgery residents and performance on American Board of Surgery In-Training examinations. 188(3): 230-6.

   

  Erdamar, G. K., & Demirel, H. (2009). The library use habits of student teachers. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 1(1), 2233-2240.

   

  Frequence‌from:http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B3

   

  fundalectura  from: http://www.fundalectura.org/

   

  Gallik, J. D. (1999). Do they read for pleasure? Recreational reading habits of college students. Journal of Adolescent & Adult Literacy, 480-488.

   

  Gaona, J. C. G., & González, E. R. V. (2011). Relationship between reading habits, university library and academic performance in a sample of psychology students. Revista de la ducaciónsuperior,40(157):55-73.

   

  Husaini, A., & Emran, Z. A. (2013). Knowledge, attitude and practice of reading habit among female medical students, Taibah University. Journal of Taibah University Medical Sciences, 8(3), 192-198.

   

  IRA from: http://www.reading.org/general/AboutIRA.aspx

   

  Lezen from: http://www.lezen.nl/

   

  Lone, F. A. (2011). Reading Habits of Rural and Urban College Studentsinthe21stCentury.Paper586.http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/586

   

  Ögeyik, M. C., &Akyay, E. (2009). Investigating reading habits and preferences of student teachers at foreign language departments. The International Journal of Language Society and Culture, 28, 72-78.

   

  Ogunrombi, S. A., & Adio, G. (1995). Factors affecting the reading habits of secondary school students. Library Review, 44(4), 50-57.

   

  OSU from : http://www.osuchildrenslibraryfund.ca/about-oclf/

   

  Mohamed,Mohini,…[at].(2012).ReadingbehaviorsofstudentsinKolejDatiSeriEndon(KDSE).InternationalJournalofEducationalManagement. Vol 26. No 4. PP 381- 390.

  Nonis, S. A., & Hudson, G. I. (2010). Performance of college students: Impact of study time and study habits. Journal of Education for Business, 85(4), 229-238.

   

  Noor, N. M. (2011). Reading Habits And Preferences Of Efl Post Graduates: A Case Study. Indonesian Journal of Applied Linguistics (IJAL), 1(1), 1-9.

   

  Nneji L. Study habits of Nigerian university students, in Quality Conversations. Proceedings of the 25th HERDSA Annual Conference; 2002 Jul 7-10; Perth, Western Australia; 2002. p. 490.

   

  PSSH from: [ http://www.cedu.niu.edu/~smith/ASRA.pdf ]

   

  READ from: http://www.read.org.za/index.php?id=113

   

  Reading(2013).InWikipedia.Retrievedfrom:[http://en.wikipedia.org/Reading]

  Readingplacefrom:http://readingandreaders.com/1392/04/%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%90%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86/

   

  SevenStories from: http://www.sevenstories.org.uk/about

   

  Shen. L. (2006). Computer Technology and College Students’ Reading Habits. Chia-nan annual bulletin, 32, pp. 559-572.

   

  Soliman,Mona M (2009).The Reading Habits of Medical Students at Medical College King Saud University. Journal of Taibah University Medical Sciences. 4 (2). Pp 115 – 122. From: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1658361209701003

  Stiftung Lesen from: http://www.stiftunglesen.de/index.php

   

  StichtingLezenfrom:http://www.stichtinglezen.be/content.aspx?l=001&index=true

   

  Subashini, Annamalai, Muniandy,Balakrishnan (2013). Reading Habit and Attitude among Malaysian Polytechnic Students. InternationalOnlineJournalofEducationalSciences.5(1).Pp3241.from:http://www.iojes.net/userfiles/article/iojes_946.pdf

   

  Talbot, Christine (2003). Studying at a distance: a guide for students. Philadelphia: Christine Talbot.

   

  Thanuskodi, S. (2011). Reading Habits among Library and Information Science Students of Annamalai University: A Survey. International Journal Education Science, 3(2), 79-83.

   

  The‌Swedish‌InstituteforChildren'sBooks‌from:http://www.sbi.kb.se       

  Uusen, Anne, Müürsepp, Mare (2012).Gender differences in reading habits among boys and girls of basic. school in Estonia. Procedia - Social and Behavioral Sciences (69), pp 1795 – 1804. .from: http://www.sciencedirect.com/

   

  Yamashita, J. (2004). Reading attitudes in L1 and L2, and their influence on L2 extensive reading. Reading in a foreign language, 16(1), pp 1-19.

   

  Zintz,Miles V, Maggart,Zelda R (1992). The Reading Process: the Teacher and Learner. USA: Brown & Benchmarkتحقیق در مورد پایان نامه بررسی عادت‌های خواندن و مطالعه دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی, مقاله در مورد پایان نامه بررسی عادت‌های خواندن و مطالعه دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی عادت‌های خواندن و مطالعه دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی عادت‌های خواندن و مطالعه دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی عادت‌های خواندن و مطالعه دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی عادت‌های خواندن و مطالعه دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی عادت‌های خواندن و مطالعه دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی, پروژه درباره پایان نامه بررسی عادت‌های خواندن و مطالعه دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی عادت‌های خواندن و مطالعه دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی عادت‌های خواندن و مطالعه دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی عادت‌های خواندن و مطالعه دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی عادت‌های خواندن و مطالعه دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی عادت‌های خواندن و مطالعه دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس