پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش مولفه¬های تصمیم گیری¬مجدد بر کاهش خودناتوان¬سازی تحصیلی و افزایش جرات¬ورزی دانش¬آموزان پسر سوم هنرستان

word
146
1 MB
29863
1393
کارشناسی ارشد
قیمت: ۱۸,۹۸۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش مولفه¬های تصمیم گیری¬مجدد بر کاهش خودناتوان¬سازی تحصیلی و افزایش جرات¬ورزی دانش¬آموزان پسر سوم هنرستان

  پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشتۀ روانشناسی تربیتی

  چکیده

        هدف: هدف پژوهش حاضر اثربخشی آموزش مولفه های رویکرد تصمیم گیری مجدد بر کاهش خودناتوان سازی و افزایش جرات ورزی دانش آموزان بوده است. روش این پژوهش از نوع پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه بوده است. جامعه پژوهش عبارتند از کلیه دانش آموزان پسر سال سوم هنرستان منطقه 9 آموزش و پرورش شهر تهران که در سال تحصیلی 93-92 مشغول به تحصیل بوده اند. از میان مدارس پسرانه دروه هنرستان منطقه 9 آموزش و پرورش شهر تهران از طریق نمونه گیری خوشه ای یک مدرسه انتخاب و پس از اجرای پرسشنامه خودناتوان سازی و جرات ورزی بر روی کلیه دانش آموزان سال سوم، دو کلاس که بیشترین نمره را در خودناتوان سازی و کمترین نمره را در جرات ورزی کسب کردند، به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. مولفه های رویکرد تصمیم گیری مجدد در مورد گروه آزمایش اجرا شد و گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد.

       نتیجه: برای تحلیل آماری داده های پژوهش در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاصل نشان داد که بین گروه های مورد مطالعه تفاوت معنی داری وجود دارد و فرضیه پژوهش تائید می گردد. (p<0/001)

       یافته ها: آموزش مولفه های تصمیم گیری مجدد بر کاهش خودناتوان سازی و افزایش جرات ورزی موثر است.

       کلید واژه: خودناتوان سازی، جرات ورزی، تصمیم گیری مجدد، تحلیل رفتار متقابل، گشتالت درمانی

  مقدمه و بیان مسئله

       پس از پایان­یافتن دوره کودکی، فرد وارد مرحله­ای می­شود که شرایط آن با شرایط دوره قبل کاملاً متفاوت است. این دوره به نوجوانی معروف است (اکبری 1381). در فرهنگ و بستر انتقال از مرحله کودکی را به مرحله­ی بالندگی در دوره­ای تدریجی از جریان­­زندگی، نوجوانی می­گویند که با تحول عمیق در جسم و روان و قدرت تجسم و تخیل زیاد همراه­است. دوره نوجوانی تقریباً از 12سالگی شروع می­شود و تا آخر دهه­ی دوّم زندگی انسان ادامه می­یابد. در نوشته­های پاپیروس مصری حدود 4000 سال پیش، نسبت به وضع نوجوانان اظهار نگرانی شده­است و نیز در قدیمی­ترین مطالعاتی که در زمینه نوجوانی به عمل آمده­است، فلاسفه بزرگ یونان، جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده­است. (شرفی،1383)

       دوران نوجوانی از ادوار پراهمّیت در فرآیند رشدفردی و اجتماعی محسوب می­شود. قدم­گذاردن به این دوره معمولاً با بلوغ آغاز می­شود شکوفایی غریزه جنسی، تثبیت و تحکیم علایق و منافع شغلی و اجتماعی، میل به آزادی و استقلال از ویژگی­های مهم این دوره است. از یک سوء فشار غرایز و میل به تبعیت از ارزش­های نوجوانی، و فشارهای گروهی میل به ابراز وجود، پی­ریزی زندگی مستقل او را در یک بحران فکری و یک آشفتگی روانی قرار می­دهد. (فروع­الدین و همکاران ،1382)

       یکی از عواملی که بر پیشرفت و وضعیت تحصیلی دانشجویان تأثیر دارد استفاده از راهبرد خودناتوان­سازی است. خاستگاه خودناتوان­سازی را باید در نظریّه­های شخصیت و به­ویژه در دیدگاه روان­کاوی جست­وجو کرد. موری[1](1983) معتقداست هر فردی نیازدارد که در برابر انتقاد و سرزنش، حمله و هجوم به دفاع از خود پرداخته و یا با دلیل­تراشی به توجیه آن بپردازد. آدلر[2] (1907) نیز براین باور است که هرانسانی با ظرفی بالقوه به دنیا می­آید که گاه آن نقص را برای خودداری از انجام کارهای دشوار یا توجیه شکست بهانه می­کند و از این طریق به بهانه­تراشی می­پردازد.

       پس از این پژوهشگران بسیاری از نیازها و انگیزه­های انسان را به بوته­ی آزمایش گذاشتند و بدین وسیله نظریه­های جدیدی مطرح شد، یکی از این نظریه­ها نظریه اسناد می­باشد. مطابق با این نظریه افراد تلاش می­کنند که در مواجه با دیگران، شکست را به عوامل بیرونی مانند شانس و دشواری تکلیف و موفقیت را به عوامل درونی مانند استعداد و توانایی نسبت­دهند. (هایدر[3] ،1958)

       بعد از آن دو پژوهشگر به نام­های برگلاس و جونز[4](1978) متوجه شدند برخی مواقع افراد به جای اینکه پس از دریافت بازخورد عملکرد به توجیه آن بپردازند، از پیش راهبردهایی را به کار می­گیرند تا با توجه به آن شکست احتمالی بعدی را توجیه نمایند. آن­ها این راهبردها را راهبردهای خودناتوان­سازی نام نهادند، چرا که استفاده از آن­ها به تضعیف عملکرد می­انجامد.

       راهبردهای خودناتوان­سازی، دسته­ای از شرایط پیشایندی هستند که افراد فراهم می­سازند، به این امید که جانشین عواملی شوند که در آینده ممکن­است شایستگی آن­ها را مورد تردید قراردهند.

       اخیراً پژوهش پیرامون خودناتوان­سازی به حیطه­ی آموزشگاهی نیز وارد شده­است. به نظر می­رسد که برخی از دانشجویان و دانش آموزان عالماً و عامداً تلاش نمی­کنند، مطالعه خود را به آخرین لحظه موکول می­کنند، شب قبل از امتحان را به بطالت می­گذرانند و یا از دیگر راهبردهای خودناتوان­سازی استفاده می­کنند تا از تلویحات منفی شکست احتمالی بکاهند. (شکر کن، 1384)

       استفاده از راهبردهای خودناتوان­سازی با سن دانش­آموز درارتباط است، چرا که برای استفاده هدفمند از این راهبرد باید سنی برسد که قابلیت شناختی لازم برای تشخیص بین تلاش و توانایی را کسب­کنند، که معمولاً کودکان از سنین نوجوانی به بعد به این باور می­رسند که عملکرد خوب بدون تلاش، یا با تلاش اندک نشانه­ای از توانایی بالاست، و یا بالعکس، شکست به دنبال تلاش زیاد نشانه فقدان توانایی است (نیکولز و میلر[5] 1984). خودناتوان­سازی از قبل در مورد وضعیت­هایی استفاده می­شود که احتمال موفقیت در آن کم­باشد.

       یکی از مهارت­های اجتماعی که در روان­شناسی نوین به ویژه روان­شناسی سلامت تأکید زیادی بر آن صورت می­گیرد، جرأت­ورزی است که از بنیان­های دستیابی به رفتار سالم فرض می­شود (شعبانی پور 1386)

        مبحث ابراز وجود سابقه­ای طولانی در رفتاردرمانی دارد و سرآغاز آن به کارهای سالتر [6](1949) و ولپه[7](1975) باز می­گردد. اینان متوجه شدند برخی از انسان­ها نمی­توانند حق خود را بگیرند، در نتیجه این دو محقق کوشش کردند مهارت ابراز وجود را به آن­ها بیاموزند.

       جرأت­ورزی شامل احقاق حقوق خود، ابراز افکار و عقاید و احساسات خود به شیوه­ای مناسب و مستقیم و صادقانه است، به گونه­ای که حقوق دیگران را از بین نبریم و همچنین رفتاری است که شخص را قادر می­سازد تا به نفع خود عمل­کند، بی­هیچ­گونه اضطرابی رفتاری متکّی به خود داشته­باشد، احساسات واقعی خود را صادقانه ابرازکند و با توجه به حقوق دیگران، حق خود را به دست­آورد. (هارجی،2005)

       به اعتقاد ولپه (1982) جرأت­مندی عبارت از بیان مناسب و صحیح هرنوع هیجانی به غیر از اضطراب نسبت به فرد دیگری است. وجود چنین رفتاری در فرد سبب می­شود که احساسات و هیجانات خود را در برابر رفتار دیگران که می­تواند طیف وسیعی از تحقیر تا تحریک را همراه داشته­باشد بدون ترس و به شکلی صحیح ابراز دارد.

       آلبوتی و آمونس (1975)رفتار جرأت­مندانه را ایستادگی در حفظ شأن انسانی و نفوذ می­دانند و به این طریق میان این مفهوم با رفتار پرخاشگرانه مرز قاطعی می­کشند.

       بی شک حوزه درمان آلام بشری یکی از چالش انگیزترین عرصه­های تخصصی است و روان درمانی نیز به واسطه ارتباط مستقیمی که با سلامت جسمانی و روانی دارد، در زمره مهم­ترین آن­ها به شمار می­آید. حوزه (روان­درمانی) از قدمتی به فراخنای خلقت آدمی و عمری به جوانی رشته­های روان­پزشکی و روان­شناسی برخوردار است. (کوری[8] 2001، ترجمه بهاری و دیگران، 1386)

       اوّلین­بار که نظریه تحلیل تبادلی ارائه و به عموم عرضه گردید در سال 1975 و در یک کنفراس حرفه­ای در شهر لس­آنجلس بود. برن در سال 1961 کتاب تحلیل تبادلی در روان­درمانی را منتشر کرد و در آن رئوس اصلی دیدگاه خود را شرح داد. پیروان او مطالب دیگر به آن اضافه­کردند و کنش عملی آن را تصحیح­نمودند. در تحلیل تبادلی نقش محیط و ارتباط اجتماعی از اهمّیت فراوانی برخوردار است. با این حال نهایتاً افراد مسئول زندگی و رفتار خود هستند و فرد باید این مسئولیّت را پذیرا ­باشد و به نقش خود در زندگی بیش از هرعامل دیگری توجه­نماید. (فیروز بخت، 1386)

       درمان شیوه تصمیم­گیری مجدد[9]بر اساس مفاهیمی چون احکام، تصمیم­های اولّیه و تصمیم­های جدید استوار است. درمان تصمیم­گیری مجدد شکلی از تحلیل تبادلی است که برای درک نحوه گسترش یادگیری دوران کودکی به بزرگسالی، چارچوب مفیدی ارائه می­کند. این رویکرد بر این فرض استوار است که بزرگسالان بر اساس فرض­های گذشته که زمانی برای ارضای نیازهای حیاتی آن­ها مناسب بود امّا دیگر ارزشمند نیست، تصمیم­گیری می­کنند. این رویکرد بر ظرفیت تغییردادن تصمیم­های اولّیه تأکید می­کند و به سوی افزایش آگاهی فرد، با هدف تواناساختن مراجعان برای تغییردادن دوره زندگی­شان جهت­گیری شده­است. در درمان تصمیم­گیری مجدد، مراجعان می­آموزند که چگونه قواعدی که در کودکی دریافت و ترکیب کرده­اند، اعمال آن­ها را تحت تأثیر قرار می­دهد. (کوری 2001، ترجمه اعتمادی و هاشمی اذر،1385)

       گلدینگ[10]1978)) خاطر نشان می­سازد که تصمیم­های اولّیه نه بر اساس یک وضعیت فکری بلکه بر اساس یک وضعیت احساسی گرفته شده­است. بنابراین، برای خروج از پیش­نویس باید با آن احساس­های کودک که در زمان تصمیم اولّیه تجربه کرده­است، دوباره تماس حاصل­کند، با بیان احساس­ها آن وضعیت را خاتمه بخشند و تصمیم اولّیه را با یک تصمیم مجدد مناسب و نو عوض­کند. این کار را می­توان از طریق تخیّل و تصوّر یا رؤیاپردازی انجام­داد و یا کار برروی صحنه اولّیه که در آن مراجع به گذشته برمی­گردد تا یک صحنه  اولّیه آسیب­رسان را به یادآورد و آن را دوباره تجربه­کند. (استوارت و جونز[11]،1987، ترجمه داد گستر، 1386)

  اهمّیت و ضرورت پژوهش

       نوجوانی دوره پیچیده­ای از رشد انسان است که دامنه آن از 12 تا 18سالگی امتداد دارد. در واقع، صرف نظر از دوره نوزادی در هیچ دوره­ای از زندگی تغییراتی به اندازه دوره نوجوانی در فرد روی نمی­دهد. نوجوان با دگرگونی­های مهمّی مواجه شده و باید نقش­های تازه در محیط اجتماعی سازگار شود.  تجربه نوجوانی ممکن است با استرس و فشار همراه باشد. در این سن، نوجوانان دلبسته تجربه­های خود شده و فاقد یک دیدگاه باز هستند و ممکن است تعارضات و ناکامی­هایی را تجربه کنند که به جای آنکه نشان­دهند پاسخ­های بهنجار نوجوان نسبت به رشد باشد، از آشفتگی­های روانی حکایت­کند. (بیابانگرد،1384) برای رویارویی با این مشکلات، دستیابی به توانمندی­ها و مهارت­هایی ضروری است. از جمله این توانمندی­ها بهره­مندی فرد از جرأت­ورزی است.

       از آنجا که استفاده از راهبردهای خودناتوان­سازی تحصیلی، یکی از موانع مهم پیشرفت دانش­آموزان است و مدرسه از جمله مکان­هایی است که دانش­آموزان سال­های مدیدی از زندگی خود را در آن حضور دارند و بعد از پایان­یافتن تحصیل در مدرسه به دوران جدیدی از زندگی ( دانشگاه، کار، ازدواج) وارد می­شوند، که در آنجا با چالش­ها و موقعیّت­های استرس­زای بیشتری روبرو می­شوند که باید منطقی و آرام و بادرایت بدون آنکه تسلیم شوند، چاره­اندیشی کنند. همچنین راهکارهایی را به دانش­آموزانی که با پیام­های منفی والدینی که از کودکی با خود حمل­کرده­اند و اکنون با آن­ها زندگی می­کنند ارائه دهد تا بتوانند به افرادی تبدیل­شوند که تصمیمات جدیدی را اخذکنند تا در نهایت بتوانند به انسان­های مفید و سازنده در زندگی خود و جامعه تبدیل­شوند. از این­رو پژوهشگر درصدد است با آموزش مهارت­های تصمیم­گیری مجدد به کاهش خودناتوان­سازی تحصیلی برای کمک به پیشرفت تحصیلی و افزایش مهارت جرأت­ورزی برای مقابله با استرس­های دوره نوجوانی کمک­کند.

  اهداف پژوهش

  -بررسی اثربخشی آموزش مؤلفه­های تصمیم­گیری مجدد بر کاهش خودناتوان­سازی تحصیلی و افزایش جرأت­ورزی دانش­آموزان پسر سال سوم هنرستان.

  - بررسی اثربخشی آموزش مؤلفه­های تصمیم­گیری مجدد بر کاهش نمره ابعاد خودناتوان­سازی تحصیلی دانش­آموزان پسر سال سوم هنرستان.

  - بررسی اثربخشی آموزش مؤلفه­های تصمیم­گیری مجدد بر کاهش نمره کل خودناتوان­سازی تحصیلی دانش­آموزان پسر سال سوم هنرستان.

  - بررسی اثربخشی آموزش مؤلفه­­های تصمیم­گیری مجدد بر افزایش نمره جرأت­ورزی دانش­آموزان پسر  سال سوم هنرستان.

  -بررسی اثربخشی آموزش مؤلفه­های تصمیم­گیری مجدد بر کاهش خودناتوان­سازی بیشتر است و یا افزایش جرأت­ورزی.

  سوأل­های پژوهش

  -آیا آموزش مؤلفه­های تصمیم­گیری مجدد بر کاهش خودناتوان­سازی تحصیلی و افزایش جرأت­ورزی دانش­آموزان پسر سال سوم هنرستان مؤثر است؟

  - آیا آموزش مؤلفه­های تصمیم­گیری مجدد بر کاهش نمره کل خودناتوان­سازی تحصیلی دانش­آموزان پسر سال سوم هنرستان مؤثر است؟

  - آیا آموزش مؤلفه­های تصمیم­گیری مجدد بر کاهش نمره ابعاد خودناتوان­سازی تحصیلی دانش اموزان پسر سال سوم هنرستان مؤثر است؟

   

                                                                                                                               Murry2

  Adler2

  1- Heider

  2- Berglas& Jones

  Nichools&Millr-3

  1-salter

  2-wolpe

  Korey,G3-

  - Redecision therapy1

  [10]-Goulding,M&R

  -Srewart&Joines3

  Abstract

  Objective: The purpose of the present research was to determine the effectiveness of teaching components of redecision thrapy approach on reduction of self-handicapping and increasing assertiveness of students. This study used a quasi-experimental method and pre-test and post-test with control group. The statistic population includes all male students at the grade three industry-schools who were studying at Tehran District 9 of Education Organization in academic year 2013-2014. Among male industry schools at Tehran District 9 of Education Organization, one school was selected through cluster sampling and after administering self-handicapping  and assertiveness questionnaires for all students of grade three, two classes that received the highest scores in self-handicapping  and the lowest scores on assertiveness, were randomly assigned to experimental and control groups. The components of redecision thrapy approach were performed for the experimental group and the control group received no intervention.

  Results: for statistical analysis, data were analyzed using both descriptive and inferential statistics. The results showed that there is a significant difference between the studied groups, and the research hypothesis was confirmed (P <0.001).

  Findings: teaching the components of redecision thrapy is effective in reducing self-handicapping  and increasing assertiveness.

  Keywords: self-handicapping, assertiveness, redecision thrapy

   

 • فهرست و منابع پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش مولفه¬های تصمیم گیری¬مجدد بر کاهش خودناتوان¬سازی تحصیلی و افزایش جرات¬ورزی دانش¬آموزان پسر سوم هنرستان

  فهرست:

  عنوان صفحه

   

  فصل اول: کلیات پژوهش

  1-1.مقدمه. 2

  1-2.بیان مساله. 5

  1-3.اهمیت وضرورت پژوهش.... 7

  1-4.اهداف پژوهش.... 8

  1-5.سؤالات پژوهش.... 9

  1-6.فرضیه‏های پژوهش.... 9

  1-7.تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه ها 10

   

  فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

   

  2-1نظریه های مربوط به خودناتوان سازی.. 14

  2-1-1.نظریه آدلر. 14

  2-1-2.نظریه موری... 15

  2-1-3.نظریه اسناد. 16

  2-1-4.نظریه خود ارزشی... 18

  2-1-5.نظریه هدف.. 20

  2-2تعریف خودناتوان سازی.. 21

  2-3تعریف خودناتوان سازی تحصیلی... 25

  2-4زیربنای انگیزیشی خودناتوان سازی... 25

  2-5-1تعریف مفهومی شک... 26

  2-5-2 اساس عمومی –خصوصی خودناتوان سازی.. 27

  2-5-3 نقش های خود حمایتی خود ارتقایی.. 28

  2-6خودناتوان سازی و عملکرد تحصیلی... 29

  2-7خودناتوان سازی و تقلب.. 29

  2-8پیامد های عاطفی خودناتوان سازی. 29

  2-9 تعریف جرات ورزی 30

  2-10جرات ورزی در نظریات روان شناسی... 34

  2-10-1 نظریه تحلیل تبادلی... 34

  2-10-2 روان شناسی مثبت نگر. 35

  2-10-3 روان شناسی وجودی 35

  2-10-3 نظریه دلبستگی... 36

  2-10-4 نظریه رفتارگرا 36

  2-11 رفتارهای جرات ورزانه.. 37

  2-11-1رد جرات ورزانه.. 37

  2-11-2 درخواست جرات ورزانه.. 37

  2-11-3 بیان جرات ورزانه. 38

  2-12 انواع جرات ورزی 39

  2-13 مولفه های جرات ورزی.. 40

  2-14کارکردهای جرات ورزی 41

  2-15 عوامل موثر بر جرات ورزی.. 41

  2-16 ویژگی های اشخاص جرات ورز. 43

  2- 17راهبرد تصمیم گیری مجدد(مقدمه). 43

  2-18چگونگی شکل گیری راهبرد تصمیم گیری مجدد. 44

  2-19راهبرد تصمیم گیری مجدد.. 45

  2-20 اصول کلی رویکرد تحلیل تبادلی... 46

  2-21 الگوی حالات من.. 47

  2-22گشتالت درمانی..................................................................................................................49

  2-23 مفهوم نمایشنامه زندگی.........................................................................................50

  2-24 تصمیمات.................................................................................................................52

  2-25 تنگناها و تصمیمات مجدد......................................................................................52

  2-26 توالی فرآیند تصمیم گیری مجدد..........................................................................53

  2-27 اصول کلی رویکرد تصمیم گیری مجدد................................................................55

  2-27-1 بازدارنده ها......................................................................................................................................55

  2-27-2 سایق ها............................................................................................................................................64

  2-27-3 قراردادها...........................................................................................................................................64

  2-27-3-1 قرارداد با مراجعین بی میل و اجباری..................................................................................65

  2-27-4 نوازش ها..........................................................................................................................................66

  2-28 تحقیقات انجام شده در داخل کشور.....................................................................65

  2-29 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور..................................................................72

   

   

  فصل سوم: روش‏شناسی پژوهش

   

  3-1.مقدمه. 79

  3-2طرح پژوهش 79

  3-3روش پژوهش.... 80

  3-4جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری.. 80

  3-5ابزار پژوهش و شیوه نمره گذاری آن.. 81

  3-5-1پرسشنامه خودناتوان سازی... 81

  3-5-2 پرسشنامه جرات ورزی... 81

  3-6 روش اجرای پژوهش.... 82

  3-7 خلاصه جلسات پروتکل آموزشی... 83

   

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‏های پژوهش

   

  4-1.مقدمه. 87

  4-2 یافته های پژوهشی (آمار توصیفی)... 87

  4-3-فرضیه های پژوهش.... 90

  4-3-1 فرضیه اول.. 90

  4-3-2 فرضیه دوم.. 94

  4-3-3 فرضیه سوم.. 96

  4-3-4 فرضیه چهارم. 98

   

   

  فصل پنجم: بحث و نتیجه‏گیری

   

  5-1.مقدمه. 101

  5-2بحث و نتیجه گیری.. 101

  5-3محدودیت های پژوهش.. 113

  5-4پیشنهادات پژوهشی... 311

  5-5.پیشنهادات کاربردی.. 113

   

  فهرست منابع

   

  منابع فارسی... 114

   

  منابع انگلیسی... 121

   

   

   

  پیوست‏ها

   

  پروتکل آموزشی... 124

  پرسشنامه خودناتوان سازی.. 134

  پرسشنامه جرات ورزی.. 137

  منبع:

  منابع فارسی

  اسدی، جوانشیر، رضایی، رقیه، ترابی، اسماعیل. (1388). بررسی و مقایسه جرات ورزی. اضطراب و افسردگی فشار روانی در افراد نابینا و بینا. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شماره 93 و 94.

  اسلامی، احمد. ربیعی، لیلی. مسعودی، رضا. سلحشوری، رضا. ارزیابی اثریخشی برنامه جرات ورزی بر میزان استرس، اضطراب و افسردگی دانش آموزان دبیرستانی. مجله تحقیقات نظام سلامت، سال هشتم، شماره پنجم، آذر و دی 1391.

  اسمعیلی، مریم. اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی به روش شناختی رفتاری گروهی در افزایش عزت نفس و جرات ورزی دختران دارای والد معتاد، فصلنامه اعتیاد پژوهی سوء مصرف مواد، سال چهارم، شماره شانزدهم، زمستان 1389.

  امی ب. هریس. تامس آ، هریس.(1393) ماندن در وضغیت آخر مترجم: اسماعیل فصیحتهران:نشر فرهنگ نشر نو. ویرایش اول، چاپ بیست و دوم

  آلبرتی، رابرت، آمونز، مایکل. (1383) روانشناسی ابراز وجود. ترجمه: مهدی قراچه داغی. تهران:  انتشارات علمی. ( تاریخ انتشار به زبان اصلی 1970).

  استوارت، یان و جونز، ون (1987)، تحلیل رفتار متقابل، ترجمه: بهمن دادگستر (1386)، تهران: دایره.

  استوارت، یان. (1391). تحلیل رفتار متقابل در عمل. (ترجمه نعیمه عطارها). تهران: فراروان. ( تاریخ انتشار به زبان اصلی ندارد).

  ابراهیمی قوام، صغری. ابوترابی کاشانی، پریسا. رضاپور­میرصالح، یاسر. تاثیر آموزش مهارت های ابراز در افزایش جرات ورزی و عزت نفس دانش آموزان کم جرات دختر پایه سوم تا پنجم ابتدایی شهر تهران، دو فصلنامه علمی- پژوهشی، دانشگاه شاهد، سال نوزدهم، دوره جدید، شماره 7، پاییز و زمستان 1391

               اکبری، ابوالقاسم. (1381) مشکلات نوجوانی و جوانی. تهران: موسسه نشر ساوالان

  ابافت، حمیده. (1388). رابطه راهبردهای فراشناختی، خود اثر بخشی و شیوه های فرزند پروری با خود ناتوان سازی تحصیلی در دانش آموزان دبیرستان های اهواز، فصلنامه یافته های نو در روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، شماره 7 تابستان 1387.

  ارجمند، فاطمه. (1386). بررسی رابطه کمال گرایی والدین با عزت نفس، جرات ورزی و خودکارآمدی فرزندان آن ها در بین دانش آموزان دختر دبیرستان های منطقه 7 آموزش و پرورش. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.

  بوستان، افسانه. (1386). بررسی مقایسه ای اثربخشی زوج درمانی گروهی با آموزش رویکرد تصمیم گیری مجدد و روایت درمانی بر افزایش رضایت زناشویی. پایان نامه دکتری. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات.

  بهمنی، ناهید. (1389). اثربخشی مشاوره شغلی به سبک تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری شغلی کارکنان شرکت نفت اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.

  بیابانگرد،اسماعیل. (1384) روان شناسی رشد،تهران.رشد

  پیرساقی، فهیمه. (1391). بررسی اثربخشی آموزش خود متمایز سازی بر جرات ورزی، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.

  پروچسکا، جیمز و نورکراس، جان (1389). نظریه های روان درمانی ( نظام های روان درمانی). ترجمه: یحیی، سید محمدی، تهران: نشر روان ( تاریخ انتشار به زبان اصلی، 2007)

  ترصفی، مهدیه. (1391). اثربخشی آموزش مولفه های رویکرد تصمیم گیری مجدد بر افزایش تاب آوری دانش آموزان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

  تولیتی،زهرا سادات،(1390) تبین رابطه خودناتوان سازی تحصیلی با عزت نفس در دانشجویان دانشگاه های تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

  جوادی، بهناز، حسینیان، سیمین، شفیع آبادی، عبداله، (1388). اثربخشی تحلیل ارتباط محاوره ای به مادران بر بهبود عملکرد خانواده آنان. نشریه خانواده پژوهی. 20.

  جونز، ون و استوارت، یان. (1386) تحلیل رفتار متقابل. ترجمه: بهمن دادگستر. تهران: دایره ( تاریخ انتشار به زبان اصلی، 1987)

  جیمز، موریل و ساوری، لوییس (1382). خویشتن جدید. ترجمه: بهمن دادگستر. تهران: روشندلان. ( تاریخ انتشار به زبان اصلی 1975 ).

  حیدری، محمود، خداپناهی، محمد کریم، دهقانی، محسن. (1388). بررسی ویژگی های روانسجی مقیاس خودناتوان سازی. تحقیقات علوم رفتاری. 7 (2) 106-97.

  حیدری، محمود، دهقانی، محسن، خداپناهی، محمد کریم، (1391). بررسی تاثیر شیوه فرزندپروری ادراک شده و جنس بر خودناتوان سازی. فصلنامه خانواده پژوهی. 5 (18). 137-125.

  دهقانی مفرد، زهره. (1391). مقایسه ی خودناتوان سازی تحصیلی و انگیزش پیشرفت در بین دانشجویان با اضطراب امتحان بالا و پایین. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

  ذبیح اللهی، کاظم. غلامعلی لواسانی، مسعود. اژه ای، جواد. (1391). رابطه سبک های فرزند پروری ادراک شده و هوش هیجانی با خود ناتوان سازی. مجله روان شناسی 64. 16 (4) سال شانزدهم. شماره 4. 354-339.

  ذبیح اللهی، کاظم، یزدانی روزنه، جواد، غلامعلی لواسانی، مسعود (1391). خودکارآمدی تحصیلی و خودناتوان سازی در دانش آموزان دبیرستانی. روان شناسی تحولی: روان شناسی ایرانی، 9 (34). 212-203.

  ربیعی، لیلی. مسعودی، رضا. مقدسی، جعفر. اسماعیلی، صفرعلی. خیری، فریدون. حکیم، اشرف السادات. شناخت اثربخشی برنامه جرات ورزی مدرسه محور بر مهارت های خودتصمیم گیری و خودحمایتی دانش آموزان دبیرستانی، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شماره 11، فروردین و اردیبهشت 92، 22-11

                   رحیمی، جعفر، حقیقی، جمال، مهرابی زاده، هنرمند، مهناز، بلشیده. کیومرث. (1385). بررسی                      تاثیر آموزش جرات ورزی بر مهارت های اجتماعی، اضطراب اجتماعی و ابراز وجود .

  رئیسی، فاطمه، هاشمی شیخ شبانی، فاتحی زاده، مریم. (1383). رابطه خودناتوان سازی تحصیلی دانش آموزان با اهداف تسلط، عملکرد گرا و عملکرد گریز دانش آموز، والدین، معلم و کلاس. تازه های علوم شناختی، سال 6، شماره 3و 4. 93-101.

  رئیسی، سید جمال، (1390). بررسی اثربخشی آموزش مولفه های رویکرد تصمیم گیری مجدد بر افزایش سازگاری و انصراف از جدایی زنان متقاضی طلاق، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.

  شفیع آبادی، عبدالله و ناصری، غلامرضا، (1386)، نظریه های مشاوره و رواندرمانی، تهران: نشر دانشگاهی.

  شهیدی، ریحانه. (1392) اثر بخشی گشتالت درمانی به شیوه گروهی بر افزایش جرات ورزی و کاهش افسردگی دانش آموزان دختر. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.

  شکر کن حسین،هاشمی شیخ شبانی ، سید اسماعیل ،نجاریان ، بهمن ،(1384). بررسی رابطه برخی پیشایند های مهم و مربوط به خود ناتوان سازی تحصیلی و رابطه ان به پیامد های برگزیده در دانش اموزان پسر سال اول دبیرستان های اهواز . مجله علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز ، 3،12، 3، 100-77.

  عالیپور بیرگانی، مکتبی، غلامحسین، شهنی ییلاق، منیجه و مفرد نژاد، ناهید. (1390). رابطه ویژگی های شخصیتی با خودناتوان سازی تحصیلی و مقایسه شیوه های فرزند پروری از لحاظ متغیر اخیر در دانش آموزان سال سوم دبیرستانی. مجله دستاوردهای روان شناختی دانشگاه شهید چمران اهواز: دوره ی چهارم. سال 18-3، شماره 2، 154-135.

  فاتحی زاده، مریم. رئیسی، فاطمه. امامی، طاهره. جزایری، رضوان السادات. رابطه بین خودناتوان سازی تحصیلی و ویژگی های شخصیتی دانش آموزان دختر و پسر شهر اصفهان. فصلنامه روان شناسی کاربردی، تابستان 1387، 503-491

  فایده، فهیمه. (1388). اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد تصمیم گیری مجدد بر افزایش خودپنداره دانش آموزان دختر دوره دبیرستان در شهر بیرجند، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

  فیروزبخت، مهرداد. (1384). اریک برن، بنیان گذار تحلیل رفتار متقابل. تهران: دایره

  کوری، جرالد. (2001)، هنر مشاوره تلفیقی، ترجمه: احمد اعتمادی و ژانت هاشمی آذر (1385). تهران: فراروان.

  کوری، جرالد و ماریان (2001) گروه درمانی. ترجمه: سیف الله بهاری و دیگران. (1386). تهران: روان.

  محمدی، محسن. (1389). اثربخشی مشاوره گروهی به شیوه گشتالت درمانی بر کاهش پرخاشگری در دانش آموزان پسر دبیرستان های شهر قدس. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.

  محمودی عالی، قهرمان. عظیمی، حمیده. ضرغامی، مهران. (1383). مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان. سال ششم، شماره چهارم. پاییز و زمستان.

  مردانی حموله، مرجان. حیدری، هایده. تاثیر ابراز وجود بر میزان افسردگی بعد از زایمان، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، سال هشتم، شماره 4، زمستان 1389.

  مهرابی زاده هنرمند،مهناز. تقوی، سیده فرخنده. عطاری، یوسف علی. تاثیر آموزش جرات ورزی بر مهارت های اجتماعی، اضطراب اجتماعی، و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر، مجله علوم رفتاری، دوره 3، شماره 1،بهار 1388،ص 64-59

  مومنی، مریم، (1386). اثر بخشی درمان گروهی مادران با رویکرد تحلیل رفتار متقابل برن بر بهبود رابطه ولی فرزندی دانش آموزان دختر متوسطه شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم تحقیقات.

  محمدی، شاهرخ، (1384). مشاوره گروهی با تاکید بر رویکرد تحلیل ارتباط محاوره ای بر اضطراب دانش آموزان دبیرستان های پسرانه سنندج. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.

  منینگر، جات. (1384). موفقیت با تحلیل رفتار متقابل. ترجمه: فیروز بخت، مهرداد. تهران: رسا (تاریخ انتشار به زبان اصلی 1994)

  میکائیلی، نیلوفر، افروز، غلامعلی و قلی زاده، لیلا. (1391). ارتباط خودپنداره و فرسودگی تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان.  مجله روانشناسی مدرسه. 4، 1، 90- 103.

  نوابی نژاد،شکوه. (1387 ) گشتالت درمانی. نشر: فراروان، ویرایش اول، چاپ اول

  نیکنام، ماندانا، حسینیان، سیمین، یزدی، سیده منور. (1389). رابطه باور های کمال گرایانه و رفتارهای خودنلتوان سازی در دانشجویان. مجله علوم رفتاری. 4 (2). 108-103

  نیکنام، ماندانا. (1388). ارتباط و مقایسه باورهای کمال گرایانه و رفتارهای خودناتوان ساز در دانشجویان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه الزهرا.

  هارجی. ا، ساندرز، ک، دیکسون، د. (1384). مهارت های اجتماعی در ارتباطات میان فردی.( ترجمه مهرداد فیروز بخت و خشایار بیگی). تهران: رشد. (تاریخ انتشار به زبان اصلی: 1993).

  هی، جولی. (1385). من خوب نیستم! تو خوبی؟ روانشناسی موفقیت در کار. پروین عظیمی (قاسم زاده). تهران: دنیای نو. (تاریخ انتشار به زبان اصلی 1994).

  هی، جولی. (1386). روانشناسی موفقیت در کار. ترجمه مینو پرنیانی. تهران: رشد. (تاریخ انتشار به زبان اصلی 1994).

  یوسفی، ناصر. شیربیگی، ناصر. صالحی، صالح. بررسی تحلیل عاملی و ساختاری نگرش یه پژوهش و رابطه آن با خودناتوان سازی و خود اثر بخشی در میان دانشجویان کارشناسی ارشد. فصلنامه اندازه گیری تربیتی،شماره 9، سال سوم، پاییز 91.

  یوسفی، علیرضا، کریمی، فریبا. (1390) بررسی الگوی ارتباطی مدیران دبیرستان های شهر اصفهان بر اساس نظریه تحلیل رفتار متقابل. مجله دانش و پژوهش، 5، 3.

  منابع انگلیسی

  Alberti R. E. & Emmons M. L(1975). Your Perfect Right: A Guide to Assertive ... , Don't Say Yes When You Want to Say No .New York.

  Allen, J. R (2011). Experienced self as a developmental line and It`s us inransactional work. Transactional Analysis Journal, 41, 1, 58-68

  Berglas, s., & Jones, E. E. (1978) drug choice as aself-handicapping strategy respons to noncontingent success. Journal of personality and social psychology, 36, 405-417.

  Campus. L. p. (2010). Beyond script Destiny; Chance and circumstance in the life course. Transactional Analysis journal, 40, 3-4. 278-287.

  Chapman, A. (2007). Eric Bern`s transactional analaysis, Eric berne. Theory examples articles, diagrams, parent. Adult, chilavilable: http//businessball.com/Transaction al analysis. HTML

  Chorba, K, Was, C. A,& Isaacson, R M. (2012). Individual Differences in Academic Identity and Self- Handicapping in Undergranduate College Students, Individual Differences Research, 10 (2), 60-68.

  Chung, Y. P(2010). A Study of EFL college studenents self-handicapping and English performance.  Procedia Social and Beavioral Sciences, vol 2, pp 2006-2010.

  Corey, Gerald.(2009). Transactional analysis ror theory and practice of counseling and psychotherapy.

  Cofrin.(2007). Study examined the relationship between positive emotions expressed by parents and children learn to express emotions. Career Development

  Quarterly, 15(4): 47-63.

  Cumpus. L,P. (2010). Beyond script Destiny: chance and circumstance in the course. Transactional Analysis Journal. 40, 3-4, 278-287.

  Coudevylle, G., Martin Ginis, K., & Famose, J-P. (2008).Determinants of self-handicapping strategies in sport and their effects on athletic performance. Social Behavior and Personality. International Journal, 36 (3), 391-398.

   

  Dupree Sheilds, C. (2007). The relationship between goal orientation, parenting style and self-handicapping in adolescence. Unpublished doctoral dissertation, The university of Alabama, Albama

  Gambrill, E.D., & Richey, C.A. (1975). An assertion inventory for use in assessment and research. Behavior Therapy, 6, 550-561.

  Gibbons, F. X.,&Gaddert, W. P. (1984). Focus of attention and placebo utility. Expremental Social Psychology, 20, 159-176.

  Goulding, mary and Robert. (1979). Changing lives through Redecision therapy. New York. Grove press

  Graham, S. (1991). A review of attribution theory in achievement contexts. Educational Psychology Review, 3(1), 5-39.

  Greaven, S. H, Santor, D. A, Thompson, R, & Zuroff, D. C. (2000). Adolescnt self-handicapping, affect, and maternal parenting style. Journal of Youth and adolescence, 29, 631-646.

   

  Heider, F. (1958). atttudes and cognitive organization.Journal of psychology, 21, 107-112.

  Hendrix, K. S.,& Hirt, E. R. (2009). Stressed out over possible failure: the role of regulatory fit on claimed self-handicapping. Expremental Social Psychology, 45, 51-59.

   

  Jones, E. E., & Berglas, S. (1978). Control of attributions about the self through self-handicapping strategies: The appeal of alcohol and the role of underachievement. Personality and Social Psychology Bulletin, 4, 200-206.

  Jones, D.E. H., & Roodwalt, K. (1982). The Inventions of Daedalus: A Compendium of Plausible Schemes, ISBN 0-7167-1412-4

  Judith, E.(1990). Use of the transational analysis Ego state concept to measure clinet change in psychotherapy. Ph.D, Utah state university.

  Kellogg, S.H. (2004). Dialogue encounters: Contemporary perspectives on chairwork in psychotherapy: research, theory, practice, Training, 41, 310-320

  Kolditz, T. A., &Arkin, R. M. (1982).An impression management interpretation of the self-handicapping strategy.Journal of Personality and Social Psychology, 43, 492–502.

  Heider, F. (1958) atttudes and cognitive organization.Journal of psychology, 21, 107-112.

  Hirt, E. R., McCrea, S. M., & Kimble, C. E. (2008). Public self-focus and sex differences in behavioral self-handicapping: Does increasing self-threat still make it “just a man’s game?” Personality and Social Psychology Bulletin, 26, 1131–1141.

  Leary, M. R., &Shepperd, J. A. (1986).Behavioral self-handicaps versus self-reported handicaps: A conceptual note. Journal of Personality and Social Psychology, 51, 1265–1268.

  Leon, L. C., Matthews, L. R. (2010). Self-esteem Theories: Possible explanations for poor interview performance for people experiencing unemployment. Journal of Rehabilitation, 76(1), 41-50.

  Leonadari, A, & Godina, E. (2007). Predicting academic self-handicapping in different age group: The role of personal achievement goals and social goals. Biritish Journal of Educational Psychology, 77(3), 595-611.

  Martin, V. C. (2000). Goal theory, motivation and school achievement: An Integrative Review. Annual Review of Psychology, 51, 171-200.

   

  Midgley, C., Kaplan, A.,& Middleton, M. J. (2001). Performance-approach goals: Good for what, for whom, under what circumstances, and at what cost? Educational Psychology, 93, 77-86.

  Midgley,C.,&Urdan, T. (2001). Academic self-handicapping and achievement goals: A further examination. Contemporary Educational Psychology, 26, 61-75.

  Murry, H. A.(1983) explorations in personality. New York: oxford university press.

  McCrea, M. S., Hirt, E. R., Hinderix, K. L.,Milner, B. J.,& Steele, N. l. (2008). Developing a measure to explain gender defferences in behavioral self-handicapping. Journal of Research in personality, 42(4), 949-970.

   

  Nicholls, J., & Miller, A.T. (1984). Development and its discontents: The differentiation of the concept of ability. In J. Nicholls (Ed.), Advances in motivation and achieve- ment: Vol. 3. The development of achievement motivation (pp. 185-218). Greenwich, CT: JAI Press.

  O’Brien, W. K. (2002). Applying the transtheoretical model to academic procrastination. Unpublished doctoral dissertation, University of Houston.

   

  Rhodewalt, F., & Fairfield, M. (1991).Claimed self- handicaps and the self- handicapper: the relation of reduction in intended effort to performance.Journal of Research in Personality.25, 402- 417.

   

  Rhodewalt, C. Morf, S. Hazlett and M. Fairfield. (1991). Self-handicapping: The role of and Social Psychology, 61(1), 122–131. discounting and augmentation in the preservation of self steem. Journal of Personality 

  Sarratt, E.R. (2002). Redecision therapy. Available at: http:// www.seinstitute.com

  Salter, A. (1949).Conditioned reflex therapy: The direct approch to the reconstruction of personality: New York: Capricorn.

  Smith, T. W., Snyder, C. R.,& Perkins, S. C. (1983). The self-serving function of hypochondrical complaints: Physical symptoms as self-handicapping strategies. Personality and Social Psychology, 44, 787-797.

  Smith, T. W., Snyder, C. R.,Augelli, R. W.,& Ingram, R. E. (1985). On the self-serving function of social anxiety: Shyness as a self-handicapping strategy. Personality and Social Psychology, 48, 970-980

  Snyder, C. R., Smith, T. W.,& Handelsman, M. M. (2005). On the self-serving function of an academic wooden leg: Test anxiety as a self-handicapping strategy. Personality and Social Psychology, 42, 314-321

   

  Townend, A.(2007) Assertivenss and Divesity. New York: Palgrave Macmilan.

  Thunnissen, M. (2010). Redecision therapy with personality disorder. How does it work and what are the results? Transational analysis journal. 40, 2,114-120.

  Thomas, C. R. & Gadbois, S. A. (2007). Academic self-handicapping: The role of self-concept clarity and students’ learning strategies. British Journal of Educational Psychology, 77, 101-119.

  Zuckerman, M., Kieffer, S.C., & Knee, C.R. (1998). Consequences of self-handicapping: Effects on symptom reporting, coping, and academic performance. Journal of Personality and Social Psychology, 74(6),1619-1628.

   

  Want, J, & Kleitman, S. (2006). Imposter phenomenon and self-handicappinhg: Links with parenting styles and self-confidence. Personality and individual Differences, 40, 961-971.

  Wiener, B. (1985). An attributional theory of achievement motivation and emotion. Psychological Review, 92, 548-573.

  Willson, Susan, B. Gool,. (1993). Setting American management association. Aasertive behavior, ISBN. O. B. 144-1830.

  Wolpe, J, (1975).Classes power and confilict : Classical and Contemporary Debates

  Wolpe, J, (1982). The Practice of Behavior Therapy Elsevier Science & Technology Books..

  Yoshioka, M. (2000). Substantive differences in the assertiveness of low-income African, Hispanic, and Caucasian women. Journal of Psychology, 134, 243–247تحقیق در مورد پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش مولفه¬های تصمیم گیری¬مجدد بر کاهش خودناتوان¬سازی تحصیلی و افزایش جرات¬ورزی دانش¬آموزان پسر سوم هنرستان, مقاله در مورد پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش مولفه¬های تصمیم گیری¬مجدد بر کاهش خودناتوان¬سازی تحصیلی و افزایش جرات¬ورزی دانش¬آموزان پسر سوم هنرستان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش مولفه¬های تصمیم گیری¬مجدد بر کاهش خودناتوان¬سازی تحصیلی و افزایش جرات¬ورزی دانش¬آموزان پسر سوم هنرستان, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش مولفه¬های تصمیم گیری¬مجدد بر کاهش خودناتوان¬سازی تحصیلی و افزایش جرات¬ورزی دانش¬آموزان پسر سوم هنرستان, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش مولفه¬های تصمیم گیری¬مجدد بر کاهش خودناتوان¬سازی تحصیلی و افزایش جرات¬ورزی دانش¬آموزان پسر سوم هنرستان, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش مولفه¬های تصمیم گیری¬مجدد بر کاهش خودناتوان¬سازی تحصیلی و افزایش جرات¬ورزی دانش¬آموزان پسر سوم هنرستان, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش مولفه¬های تصمیم گیری¬مجدد بر کاهش خودناتوان¬سازی تحصیلی و افزایش جرات¬ورزی دانش¬آموزان پسر سوم هنرستان, پروژه درباره پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش مولفه¬های تصمیم گیری¬مجدد بر کاهش خودناتوان¬سازی تحصیلی و افزایش جرات¬ورزی دانش¬آموزان پسر سوم هنرستان, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش مولفه¬های تصمیم گیری¬مجدد بر کاهش خودناتوان¬سازی تحصیلی و افزایش جرات¬ورزی دانش¬آموزان پسر سوم هنرستان, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش مولفه¬های تصمیم گیری¬مجدد بر کاهش خودناتوان¬سازی تحصیلی و افزایش جرات¬ورزی دانش¬آموزان پسر سوم هنرستان, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش مولفه¬های تصمیم گیری¬مجدد بر کاهش خودناتوان¬سازی تحصیلی و افزایش جرات¬ورزی دانش¬آموزان پسر سوم هنرستان, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش مولفه¬های تصمیم گیری¬مجدد بر کاهش خودناتوان¬سازی تحصیلی و افزایش جرات¬ورزی دانش¬آموزان پسر سوم هنرستان, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش مولفه¬های تصمیم گیری¬مجدد بر کاهش خودناتوان¬سازی تحصیلی و افزایش جرات¬ورزی دانش¬آموزان پسر سوم هنرستان

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس