پایان نامه بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی و مالکیت صندوق های سرمایه گذاری بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

word
106
355 KB
29761
1393
کارشناسی ارشد
قیمت: ۱۳,۷۸۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی و مالکیت صندوق های سرمایه گذاری بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه ی کارشناسی ارشد

  رشته: حسابداری             گرایش: حسابداری 

   

   

  اطلاعات سودها مبناهایی اساسی برای تصمیم گیری سرمایه گذاران هستند. در سالهای اخیر ، بدلیل یک سری تقلب های قابل ملاحظه در حسابداری ، موضوع مدیریت سودها توجه بسیاری از دانشگاهیان و دست اندرکاران را به خود جلب کرده است.با این حال ، تمرکز اغلب مطالعات به چگونگی ارزیابی مدیریت سودها ، عوامل تأثیر گذار بر مدیریت سودها و نتایج اقتصادی کیفیت سودها محدود شده اند.

  این پژوهش به بررسی چگونگی تاثیر عدم تقارن اطلاعات و مالکیت صندوق های سرمایه گذاری بر مدیریت سود شرکتها می پردازد. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه صندوق های سرمایه گذاری در دوره زمانی 1387الی 1391 میباشد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی – همبستگی است .در این تحقیق مدیریت سود با استفاده ازمدل دیچاو و دیچومورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرد. که در این مدل رابطه بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی ، برای اندازه گیری مدیریت سود در نظر گرفته می شود.

  نتایج بدست آمده از تحقیق نشان داد که عدم تقارن اطلاعاتی بر مدیریت سود تأثیر معناداری ندارد. همچنین بین طبقه بندی صندوق های سرمایه گذاری و مدیریت سود رابطه معناداری وجود دارد و می تواند بر مدیریت سود تأثیر گذار باشدو نتایج بدست آمده از این پژوهش می تواند در کلیه شرکتهای پذیرفته شده دربورس و سرمایه گذاران و سازمان بورس مورد استفاده قرار گیرد.

   

  واژگان کلیدی:عدم تقارن اطلاعات ،مدیریت سود ،صندوق های سرمایه گذاری

   


   

  فصل اول

  کلیات تحقیق


   

   

  ۱-۱ مقدمه

  یکی از اهداف گزارشگری مالی، ارائه اطلاعاتی است که برای سرمایه‌گذاران، اعتبار دهندگان و دیگر کاربران فعلی و بالقوه در تصمیم‌گیری‌های مربوط به سرمایه‌گذاری و اعتباردهی و سایر تصمیم‌ها، سودمند باشد. از جمله معیار‌های با اهمیتی که گروههای مزبور برای برآورد قدرت سودآوری شرکت، پیش‌بینی سودهای آینده و ریسک‌های مربوط به آن و همچنین ارزیابی عملکرد مدیریت استفاده می‌کنند، سود‌های جاری و گذشته شرکت است. سود نیز خود متشکل از اقلام نقدی و تعهدی است و اقلام تعهدی سود تا حدود زیادی در کنترل مدیریت هستند و وی می‌تواند برای بهتر جلوه دادن عملکرد شرکت و افزایش قابلیت پیش‌بینی سود‌های آینده در اقلام تعهدی سود دست برده و به اصطلاح امروزی سود را مدیریت کند. به بیان دیگر، مدیران تلاش می‌کنند تا با انتخاب روشهای مجاز حسابداری، نتایج قابل پیش‌بینی و ثابت خلق کنند، زیرا اغلب سرمایه‌گذاران و مدیران اعتقاد دارند شرکت‌هایی که روند سود‌آوری مناسبی دارند و سود آن‌ها دچار تغییرات عمده نمی‌شود نسبت به شرکت‌های مشابه، ارزش بیشتر و قابلیت پیش‌بینی و مقایسه بیشتری دارند.

  مدیران به دلائل مختلف سود را هموار می‌کنند. یکی از اهداف اصلی در مدیریت سود ایجاد یک جریان با ثبات‌تر به منظور پشتیبانی از سطح سود پرداختنی بیشتر است.جریان سود با ثبات‌تر می‌تواند ریسک کمتر تلقی شود که به قیمت سهام بیشتر و هزینه‌های استقراض کمتر منجر می‌شود. هدف دیگر مدیریت سود، تمایل مدیران واحد تجاری برای افزایش قدرت پیش‌بینی سرمایه‌گذاران و کاهش ریسک شرکت است. به دلیل افزایش ثبات سود و کاهش نوسانات آن، سرمایه‌گذاران می‌توانند پیش‌بینی دقیق‌تری در مورد سود‌های آینده انجام دهند.

  ۱-۲ بیان مسأله تحقیق

  اطلاعات سود‌ها مبناهایی اساسی برای تصمیم گیری سرمایه‌گذاران هستند. در سالهای اخیر، بدلیل یک سری تقلب‌های قابل ملاحظه در حسابداری، موضوع مدیریت سودها توجه بسیاری از دانشگاهیان و دست‌اندرکاران را به خود جلب کرده است. با این حال، تمرکز اغلب مطالعات به چگونگی ارزیابی مدیریت سود‌ها، عواملی که بر مدیریت سود‌ها اثر می‌گذارد و نتایج اقتصادی کیفیت سود محدود شده‌اند.

  مدیریت سود زمانی روی می‌دهدکه مدیریت قضاوت شخصی خود را در گزارشگری مالی و ساختار معاملات اعمال می‌نماید. به گونه‌ای که گزارش‌های بدیل و جایگزینی را در رابطه با عملکرد شرکت جهت گمراه کردن برخی ذینفعان ارایه می‌نماید.اکثر مطالعات مربوطه از عدم تقارن اطلاعات[1] و مالکیت نهادی و تأثیر آن‌ها بر مدیریت سود‌های شرکت چشم‌پوشی می‌کنند. با توجه به اینکه عدم تقارن اطلاعات معمولاً به نابرابری مقادیر اطلاعات به دست آمده از شرکت کنندگان متعدد بازار مربوط می‌شود و اطلاعات حسابداری اطلاعات نسبتاً دقیقی به آن‌هایی که در بازار هستند ارائه می‌کنند. بنابرین این اطلاعات به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا اقدامات عملیاتی شرکت را درک نموده و بنابرین عدم تقارن بین اطلاعات سرمایه‌گذاران و مدیریت را کاهش دهند و همچنین نهادهای سرمایه‌گذاری نیز در شناسایی شرایط عملیاتی شرکت‌ها و نظارت بر مدیریت،‌خوب عمل می‌کنند و بحث علمی زیادی بر سر این مسأله که سرمایه‌گذاران نهادی چگونه بر مدیریت سود‌ها اثر می‌گذارند،‌وجود دارد.

  هانتون و همکاران در سال 2006 روش های تجربی را برای بررسی اینکه آیا شفافیت بیشتر سعی در مدیریت سود را کاهش می دهد یا خیر مورد بررسی قرار دادند و نتایج تحقیقات نشان داد که لزوم گزارش دهی شفاف تر می تواند سعی در مدیریت سود را کاهش داده یا تمرکز مدیریت سود را به روش هایی که کمتر قابل مشاهده هستند تغییر دهد.

  ژائو و ژانگ[2] در سال ۲۰۰۳ نشان دادند که بخش نسبتاً کوچکی از سرمایه‌گذاران با نارسایی مکانیسم‌های ارائه خدمات در بازار و ابزار نظارتی مواجه‌اند که این امر هزینه‌های جستجوی اطلاعات و تفسیر اطلاعات سرمایه‌ای را برای سرمایه‌گذاران نهادی افزایش می‌دهد. بنابرین میزان عدم تقارن اطلاعات سرمایه‌ای بین سرمایه‌گذاران و شرکتها باید تأثیر بیشتری بر روابط بین مؤسسات سرمایه‌گذاری و مدیریت سود‌ها داشته باشد.(یانهودای[3]،2013)

  با توجه به تحقیقات و مطالعات انجام شده ، سرمایه گذاران نهادی به دلیل اینکه تمایل به نظارت و هدایت مدیراندارند ، نقش مهمی در بهبود کیفیت اطلاعات حسابداری ایفا می کنند و گزارش دهی شفاف تر می تواند تأثیر بیشتری بر مدیریت سود داشته باشد. بنابراین ،‌هدف ما در این تحقیق بررسی این موارد حل نشده است که، آیا سطح شفافیت اطلاعات محیط می‌تواند بر رفتار مدیریت سود شرکتها در بازار تأثیر گذارد؟ آیا همانطور که تمایل به ادامه روند وجوه متقابل ادامه می‌یابد، نوع متنوعی از ویژگیهای وجوه متقابل تأثیرات مختلفی بر اداره شرکتها خواهد داشت؟ اثر ترکیبی این دو عامل مهم بر مدیریت سود‌ها چگونه است؟

  1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

  امروزه مدیریت سود یکی از موضوعات بحث انگیز و جذاب در پژوهش‌های حسابداری به شمار می‌رود،‌به دلیل اینکه سرمایه‌گذاران به عنوان یکی از فاکتورهای مهم تصمیم‌گیری، توجه خاصی به رقم سود دارند.با توجه به اینکه نقش اصلی گزارشگری مالی، انتقال اثر بخشی اطلاعات به افراد برون سازمانی به روشی معتبر و به‌موقع است. مدیران می‌توانند از آگاهی خود درباره فعالیتهای تجاری شرکت برای بهبود اثر بخشی صورتهای مالی، به عنوان ابزاری برای انتقال اطلاعات به سرمایه‌گذاران و اعتبار دهندگان بالقوه، استفاده ‌نماید. با این حال، چنانچه مدیران برای گمراه کردن استفاده‌کنندگان صورتهای مالی از طریق اعمال اختیارات خود در زمینه گزینش‌های حسابداری در گزارشگری مالی، انگیزه‌هایی داشته باشند، احتمال می‌رود مدیریت سود رخ دهد. (نوروش و حسینی،1388)

  درگیر شدن با مسأله مدیریت سود برای شرکتها کار خالی از مخاطره نیست. بنابراین منطق حکم می‌کند تنها هنگامی اقدام به مدیریت سود شود که انگیزه کافی برای آن وجود داشته باشد و منافع اینکار از هزینه‌ها و مخاطرات آن بیشتر باشد. که این انگیزه ممکن است مربوط به منافع شرکت با مربوط به منافع شخصی مدیریت باشد.(دستگیر و حسینی،1392)

  محیط اطلاعاتی به احتمال زیاد اثرات جانبی زیادی بر اطلاعات حسابداری تحمیل می‌کند، درجه عدم تقارن اطلاعات شرکت می‌تواند بوسیله سیستم ارائه اطلاعات مؤثر که محیطی شفاف برای گزارش‌های مالی شرکت و حسابداری کیفیت سود ایجاد می‌کند، کاهش یابد.مدیران تحت نظارت قوی‌تر گزارش‌های حسابداری با کیفیت بیشتری ارائه می‌کنند که بیش از پیش بهبود در کیفیت سودهای شرکت را میسر می‌سازد. (هوتون[4]،2006) بنابرین یکی از ضرورتهای این تحقیق بررسی چگونگی تأثیر محیط اطلاعاتی و عدم تقارن اطلاعات بر مدیریت سود می‌باشد.

  موضوع دیگری که قابل اهمیت است موضوع نهادهای سرمایه‌گذاری می باشد. نهادهای سرمایه‌گذاری، نهادهای حرفه‌ای هستند که در شرایط پشتیبانی مالی و بدست آوردن اطلاعات نسبت به سرمایه‌گذاران فردی برتری‌هایی دارند. سرمایه‌گذاران سطح بالای نهادی از طریق نظارت دقیق‌تر بر رفتار مدیریتی بیشتر از فعالیت‌های بازدارنده دولتی یا جمع‌آوری‌های ضمنی و انتشار اطلاعات در بازار سهام،انگیزه‌های مدیران را برای رفتار فرصت طلبانه از آن‌ها میگیرد. بنابرین،‌ سرمایه‌گذاران نهادی به دلیل اینکه تمایل به نظارت و هدایت مدیران دارند نقش مهمی در بهبود کیفیت اطلاعات حسابداری ایفا می‌کنند و مطمئن می‌شوند که مدیران به جای منافع خود ارزش دراز‌مدت شرکت را لحاظ می‌کنند.(بوش[5]،1998)

  با توجه به مطالب گفته شده و با افزایش پیچیدگیهای دنیای تجارت امروزی، ضرورت انجام تحقیقات در مورد رابطه و تأثیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری بر مدیریت سود با در نظر گرفتن متغیر عدم تقارن اطلاعات قابل احساس است.

  ۱-۴ اهداف تحقیق

  شناخت پدیده مدیریت سود توسط سرمایه‌گذاران می‌تواند به درک بهتر مفهوم سود حسابداری، شناخت ویژگیها و محدودیت‌های آن وبه نحوی به سازمان بورس اوراق بهادار برای متمرکز کردن نظارت بر شرکتهایی که احتمال مدیریت سود برای آن‌ها بیشتر است کمک نماید.بنابراین هدف کلی تحقیق،بررسی چگونگی تأثیرعدم تقارن اطلاعات و مالکیت صندوق های سرمایه گذاری(کوتاه مدت و بلندمدت)بر مدیریت سود در بازار سرمایه می باشد.

  ۱-۵ سؤالات تحقیق

  عدم تقارن اطلاعاتی بر مدیریت سود چه تأثیری دارد؟

  طبقه‌بندی صندوق‌های سرمایه‌گذاری به بلندمدت و کوتاه‌مدت بر مدیریت سود چه تأثیری دارد؟

  کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و مالکیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری بلند‌مدت بر مدیریت سود چه تأثیری دارد؟

  1-6 چهارچوب مفهومی  تحقیق

  عدم تقارن اطلاعاتی

  مالکیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری

   

  H1c

  همانطور که در شکل(۱-۱) مشاهده می‌شود، می‌توان چنین فرض نمود که متغیر‌های عدم تقارن اطلاعاتی و مالکیت صندوق‌های سرمایه‌گذاریمی‌توانند بر مدیریت سود(متغیر وابسته) مؤثر باشند.

  مدیریت سود

   

  H1a

  H1b

  شکل ۱-۱ چهارچوب مفهومی تحقیق برگرفته از مدل یانهودای 2013

   

  1-7فرضیه‌های تحقیق

  عدم تقارن اطلاعات بر مدیریت سود تأثیر دارد.

  طبقه‌بندی صندوق‌های سرمایه‌گذاری به بلند‌مدت و کوتاه‌مدت بر مدیریت سود تأثیر دارد.

  کاهش عدم تقارن اطلاعات و مالکیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت بر مدیریت سود تأثیر دارد.

  1-8 تعریف مفاهیم و واژه ه های کلیدی تحقیق

  ۱-8-۱ مدیریت سود

  در ادبیات حسابداری تعاریف مختلفی در مورد مدیریت سود توسط محققین ارائه شده است. ارائه تعریف مناسب از مدیریت سود مستلزم شناخت هدف و انگیزه از مدیریت سود وکاربرد آن است.

  اسچیپر[6] (۱۹۸۹) مدیریت سود را گزارشگری مالی جانبدارانه و همراه با سوگیری تعریف می‌کند که بر اساس آن مدیران از روی تعمد و با تصمیم قبلی، در فرایند تصمیم‌گیری مالی مداخله نموده تا برخی منافع را عاید خود سازند.

  هیلی و والن[7] (۱۹۹۹) معتقدند مدیریت سود هنگاهی رخ می‌دهد که مدیران از قضاوتهای شخصی خود در گزارشگری مالی استفاده کنند و ساختار معاملات را جهت تغییر گزارشگری مالی دستکاری می‌نمایند. این هدف یا به قصد گمراه نمودن برخی از صاحبان سهام در خصوص عملکرد اقتصادی شرکت صورت میگیرد، یا به منظور تأثیر بر نتایج قرارداد‌هایی است که انعقاد آن‌ها منوط به دستیابی به سود مشخصی می‌باشد.

  اسکات[8] (۱۹۹۷) به مدیریت سود به عنوان اختیار شرکت در انتخاب سیاست‌های حسابداری برای دستیابی به برخی اهداف خاص مدیریت اشاره می‌کند.

  دی جورج[9] و همکاران (۱۹99) مدیریت سود را به عنوان نوعی دستکاری مصنوعی سود توسط مدیریت جهت حصول به سطح مورد انتظار سود برای برخی مقاصد خاص (از جمله حصول پیش‌بینی تحلیل گران یا برآورد روند سود های قبلی برای پیش‌بینی سود‌های آتی) تعریف کرده‌اند.

  بیتی[10] (۱۹۹۴) مدیریت سود را به عنوان فرایند تصمیم‌گیری آگاهانه با رعایت اصول پذیرفته شده حسابداری، به منظور رساندن سود گزارش شده به سطح مورد نظر، تعریف کرده است.(کاشانی پور،1389)

  در این تحقیق ، مدیریت سود به عنوان متغیر وابسته به کار می رود که بر اساس مدل DD(پیشنهاد شده توسط دیچو و دیچاو،2002) محاسبه می کنیم که در این مدل رابطه بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی ، برای اندازه گیری مدیریت سود در نظر گرفته می شود.

   

  1-8-2 عدم تقارن اطلاعاتی

  نظریه عدم تقارن اطلاعات، موضوعی مهم و بحث برانگیز در حسابداری مالی است که به طور معمول در بورس اوراق بهادار رخ می‌دهد.ویلیام آراسکات[11] در کتاب تئوری حسابداری مالی، عدم تقارن اطلاعات را مزیت اطلاعاتی برخی از طرفهای معامله نسبت به سایرین در یک داد و ستد بازرگانی تعریف می‌کند.وی یکی از اثرات وجود اطلاعات نامتقارن را اخلال در عملکرد درست بازارهامعرفی نمود.

  پدیده عدم تقارن اطلاعات از آنجا ناشی می‌شود که سرمایه‌گذاران تصمیم‌های مالی خود را بر اساس اطلاعاتی می‌گیرند که بوسیله مدیریت شرکت تهیه شده است. در‌واقع بین استفاده کنندگان اطلاعات با تهیه‌کنندگان اطلاعات تضاد منافع وجود دارد.در این پژوهش، عدم تقارن اطلاعاتی یکی از متغیر‌های مستقل بوده که برای اندازه‌گیری آن از انحراف معیار ریسک ویژه استفاده خواهد شد.طبق نظریه دیرکنس(1991) و کانگ فو (2005)، برای هر شرکت در هر سال، پسرفت مدل بازار را محاسبه کرده و سپس انحراف استاندارد تفاوت بین بازده واقعی و بازدهی طبیعی تخمین زده شده توسط مدل بازار را بدست آورده و آن را به عنوان نماینده‌ای برای عدم تقارن اطلاعات استفاده خواهیم کرد.

   

  [1]Information asymmetry

  [2]Zhao&Zheng

  [3]Yanhao dai

  [4]Hunton

  [5]Bushee

  [6]Schipper

  [7]Healy and wahlen

  [8]Scoth

  [9]Degeorge

  [10]Beathy

  [11]Scott,William Robert

   

   

  Abstract

   

  Basic earnings data are the basis for investment decision. In recent years, due to a series of significant fraud in accounting, earnings management issue to the attention of many academics and practitioners have attracted However, most studies focus on how to assess the management benefits of Factors Affecting the management, profits earnings quality and financial results have been limited.

  The study to examine how information asymmetry and ownership of property investment funds on the management of the companies ' profits. The population of the present study all investment funds in the period 1387to 1391.The study of the target application and the nature of the cross - correlation in this study Data Software Excel and Eviews in both descriptive and inferential statistics analysis and financial analysis done by the help of statistical analysis regression using the theory of finance and accounting, the results of the analysis are estimates.. In this research, management, earnings and Dychv Dychav model is evaluated.

  The results of the study showed no significant effect of information asymmetry on earnings management.Classification between investment funds and earnings management There is and can affect earnings management and .the results of this study can be accepted in several companies and investors and the Stock Exchange.

   

   

   

  Key words: information asymmetry, earnings management, and Mutual Funds

   

   

   

 • فهرست و منابع پایان نامه بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی و مالکیت صندوق های سرمایه گذاری بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  فهرست:

   

  فهرست مطالب

  عنوان .............................................................................................................................صفحه

  چکیده ..................................................................................................................................ل

  فصل اول : کلیات تحقیق

  1-1مقدمه............................................................................................................................... 2

  1-2بیان مساله تحقیق .............................................................................................................2

  1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق .....................................................................................3

  1-4 اهداف تحقیق...................................................................................................................5

  1-5 سوالات تحقیق.................................................................................................................5

  1-6چهارچوب مفهومی تحقیق................................................................................................5

  1-7فرضیه های تحقیق............................................................................................................5

  1-8تعریف مفاهیم و واژه های کلیدی تحقیق........................................................................6

  1-8-1 مدیریت سود..............................................................................................................6

  1-8-2 عدم تقارن اطلاعاتی.................................................................................................. 7

  1-8-3 سرمایه گذاران نهادی................................................................................................ 7

  1-8-4 صندوق های سرمایه گذاری......................................................................................8

  1-9قلمرو تحقیق...................................................................................................................8

  1-10 روش تحقیق و جمع‌آوری داده ها اطلاعات..................................................................8

  1-11استفاده کنندگان از نتایج تحقیق.....................................................................................9

  1-12ساختار کلی تحقیق.....................................................................................................10

  فصل دوم :  ادبیات و پیشینه تحقیق

  1-2 مقدمه...........................................................................................................................12

  بخش اول: مبانی نظری تحقیق.............................................................................................12

  2-2 مدیریت سود............................................................................................................... 12

  2-2-1 تعریف مدیریت سود...............................................................................................14

  2-2-2 مطلوبیت مدیریت سود........................................................................................... 15

  2-2-3 فرضیه های مختلف در مورد مدیریت سود.............................................................17

  2-2-3-1 فرضیه مکانیکی...................................................................................................17

  2-2-3-2 فرضیه بازار کارا..................................................................................................17

  2-2-3-3 نظریه اثباتی....................................................................................................... 17

  2-2-4 الگوهای مختلف مدیریت سود...............................................................................18

  2-2-4-1 الگوی بدست آوردن آرامش..............................................................................18

  2-2-4-2 الگوی حداقل کردن سود...................................................................................19

  2-2-4-3 الگوی حداکثر کردن سود...................................................................................19

  2-2-4-4 الگوی هموارسازی سود.....................................................................................19

  2-2-5 انگیزه های مدیریت سود........................................................................................20

  2-2-5-1 انگیزه های مربوط به منافع شرکت.....................................................................20

  2-2-5-2انگیزه های مربوط به منافع شخصی.....................................................................23

  2-2-6 اقلام تعهدی.............................................................................................................25

  2-3 عدم تقارن اطلاعاتی.....................................................................................................27

  2-3-1 تعریف عدم تقارن اطلاعاتی....................................................................................28

  2-3-2 انواع عدم تقارن اطلاعاتی........................................................................................28

  2-3-3 عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود.......................................................................29

  2-4 سرمایه گذاران نهادی...................................................................................................30

  2-5 صندوق های سرمایه گذاری مشترک...........................................................................32

  2-5-1 تعریف صندوق های سرمایه گذاری مشترک..........................................................32

  2-5-2 انواع صندوق های مشترک سرمایه گذاری..............................................................33

  2-5-3 مزایای صندوق های مشترک سرمایه گذاری...........................................................35

  2-5-4 معایب صندوق های مشترک سرمایه گذاری...........................................................36

  2-5-5 ریسک سرمایه گذاری در صندوق های مشترک سرمایه گذاری ............................37

  2-5-6 کارمزد ارکان و هزینه های صندوق.........................................................................37

  2-5-7 درآمد و بازده صندوق های مشترک سرمایه گذاری................................................38

  2-5-8 صندوق های سرمایه گذاری و عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود......................38

  بخش دوم-پیشینه تحقیق......................................................................................................40

  2-6 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور........................................................................40

  2-7 تحقیقات انجام شده در داخل کشور.............................................................................43

  2-8 خلاصه فصل دوم.........................................................................................................52

  فصل سوم : روش شناسی تحقیق

  3-1 مقدمه............................................................................................................................54

  3-2 روش تحقیق.................................................................................................................55

  3-3 تدوین فرضیات تحقیق.................................................................................................56

  3-4 جامعه و نمونه آماری و قلمرو تحقیق...........................................................................56

  3-5روش و ابزار گردآوری اطلاعات...................................................................................56

  3-6تعریف عملیاتی متغیر های تحقیق.................................................................................57

  3-6-1 مدیریت سود.............................................................................................................57

  3-6-2 عدم تقارن اطلاعاتی..................................................................................................58

  3-6-3 صندوق های سرمایه گذاری.....................................................................................58

  3-6-4 متغیرهای کنترلی.......................................................................................................59

  3-7معرفی مدل تحقیق.........................................................................................................60

  3-8آزمون های آماری مورد استفاده.....................................................................................61

  3-8-1 آمار توصیفی.............................................................................................................61

  3-8-2 ماهیت و منابع داده ها...............................................................................................61

  3-8-3 آزمون هاسمن............................................................................................................63

  3-8-4 آزمونF.....................................................................................................................63

  3-8-5 آزمون معنادار بودن در الگوی رگرسیون...................................................................64

  3-8-5-1 آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون...................................................................64

  3-8-5-2 آزمون معنادار بودن ضریب..................................................................................64

  3-8-6 آزمون استقلال خطاها..............................................................................................65

  3-8-7آزمون نرمال بودن متغیر ها........................................................................................65

  3-8-8بررسی پایایی و ناپایایی داده ها.................................................................................65

  3-8-9ناهمسانی واریانس ها................................................................................................66

  3-9خلاصه فصل سوم..........................................................................................................66

   

  فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها

  4-1 مقدمه...........................................................................................................................68

  4-2 آمار توصیفی داده ها....................................................................................................68

  4-3 آمار استنباطی...............................................................................................................71

  4-3-1 آزمون پایایی متغیرها...............................................................................................71

  4-3-2 تعیین مدل مناسب برای تخمین مدل رگرسیون......................................................72

  4-3-3 آزمون فروض کلاسیک رگرسیون .........................................................................73

  4-3-3-1 آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته...............................................................74

  4-3-3-2 آزمون استقلال خطاها........................................................................................74

  4-3-3-3ناهمسانی واریانس ها...........................................................................................75

  4-4 نتایج آزمون فرضیه ها..................................................................................................76

  4-4-1 آزمون فرضیه اول....................................................................................................76

  4-4-2 آزمون فرضیه دوم....................................................................................................78

   4-4-2 آزمون فرضیه سوم..................................................................................................80

  4-5خلاصه فصل چهارم......................................................................................................80

  فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

  5-1 مقدمه...........................................................................................................................83

  5-2مروری بر اهداف، مسأله و روش تحقیق......................................................................83

  5-3بررسی یافته‌ها و تفسیر نتایج تحقیق.............................................................................84

  5-3-1فرضیه اول................................................................................................................84

  5-3-2 فرضیه دوم..............................................................................................................84

  5-3-3 فرضیه سوم.............................................................................................................85

  5-4نتیجه گیری کلی...........................................................................................................86

  5-5محدودیت های تحقیق.................................................................................................86

  5-6پیشنهاد های کاربردی تحقیق........................................................................................87

  5-7پیشنهاد های آتی تحقیق................................................................................................87

  5-8خلاصه فصل پنجم........................................................................................................87

  منابع فارسی.........................................................................................................................88

  منابع لاتین............................................................................................................................92

  پیوست ها

  پیوست (الف)اسامی شرکت های نمونه مورد بررسی........................................................94

  چکیده انگلیسی..................................................................................................................96

   

  فهرست جداول

  جدول(2-1) مروری بر پیشینه تحقیق................................................................................49

  جدول(4-1) آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق............................................................69

  جدول( 4-2) آزمون ایم، پسران و شین.............................................................................71

  جدول( 4-3) آزمون چاو...................................................................................................72

  جدول(4-4) آزمون هاسمن................................................................................................73

  جدول( 4-5)آزمون جارکوبرا.............................................................................................74

  جدول(4-6) آزمون استقلال خطاها....................................................................................75

  جدول(4-7) نتایج حاصل از ناهمسانی  واریانس..............................................................75

  جدول(4 -8) نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون......................................................76

  جدول(4 -9) نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون......................................................79

   

  فهرست شکل ها

  شکل(4-1)چارچوب مفهومی تحقیق..................................................................................5

   

   

   

  منبع:

   

  منابع فارسی :

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

  11.

  12.

  13.

  14.

  15.

  16.

  17.

  18.

  19.

  20.

  21.

  22.

  23.

  24.

  25.

  26.

  27.

  28.

  29.

  30.

  31.

  32.

  33.

  34.

  35.

  36.

  37.

  38.

  39.

  40.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  English resources:

  1.Ajinkga, B. Bhojraj, s. And Sengapta, P, (2005). The association between outsider directors ans institational management earning forcast. Jornal of accounting research, 43, 343-376.

  2.Balsam, S, Bartov, E, Marquardtc (2000). Accrua;s management, investor sophistication and eqaity valuation: Evidence from IOQ filings. Working paper.

  3.Barnea, A, J, Ronen, and Sadan (1976), classificatory smoothing of income with extroordinary Hems. The accounting review, (January). Pp: 110-122

  4.Beidleman, C.R (1973), Income smoothing. The role of management, the accounting review, (Octobr). Pp: 653-667.

  5.Bhattacharya, V, Desai, H, Vehkataraman, K, for the coming (2008), Does earnings quality affect information asgmmetry? Evidence from trading costs contemporary accounting research.

  6.Black, B, Coffee, J (1994), Hail Britannia? Institational investor behavior. Under limited regulation. Michigan law review, 92, 1997-2087

  7.Bushee, B (1998), the infruence of institutional investors on myopic R&D investment behavior. The accounting review 73(3): 305-333

  8.Chang, Richard, Michael. Firth &  Jeong. Bonkim, (2002) “Institutional monitoring and opportunistic earnings management” journal of corporate finance (8), 29-48.

  9.Colling wood, H (2001), Harvard basines. Review, 79(6), 65-74

  10.Daj, Y, Etal, (2013), Information asygmmetry, mutual funds and earnings management. Evidence from china. China journal of accounting research.

  11.Degeaorge, F, Pater, Jandzeckhauser, R. (1999). “Earnings management to exceed thresholds”. Journal of buisiness, 72, 1-330

  12.De Chow, P.M, and Skinner, D, J, (2000) “Earnings managements: Reconciling the views of accounting academics, practitioners an regulators”, accounting horizons, 14(2), 235-500

  13.De Chow, Sloon, R and Sweeneg, A (1995). “Detecting earning management”. The acciunting review. Vol 70(2). Pp: 193-225.

  14.Diamond, D & Verrechia, R, (1991) Disclosur, tiquidity and the cost of equity capital, the journal of finance. Pp: 1335-1360.

  15.Fern, R.H, Brown, B and Dichey, S. W. (1994). “an emperical test of politicallymovivated income smoothing in the oil refining industry” journal of applied research, 10(1), 92-100.

  16.Francis, J, Lafond, R, Olsoon, P and Schipper, K (2005). The market pricing of accruals quality journal of accounting economic, vol. 39. Pp: 295-327

  17.Healy, P. M, Wahlen, J. M, (1999) A review of the earning management literature and its implications for standard setting. Accounting horizon. Pp: 365-383.

  18.HSU, C. C. M. and Koh, P. S. (2005) Does the presence of institutional investors in fluence accruls management? Eridence from australia. Corporate covrnance, 13: 809-823.

  19.Hunt, A. Moyer, S. E. and Shevlint, T (1997). “Earning volatility, Earnings management, and equaty value, january, working paper.

  20.Hanton, J. E. Libby, R. Nazza, C.L, (2006), “Finanical reporting transparency and earning management”. The accounting review 81(1), 135-157.

  21.Jo, H. Kim, Y. (2007). “Discolsure frequency and earning management”. Journal of finanical economics 84(5), 561-590.

  22.Koh, P. S. (2003). “On the association between institutional ownership and aggressive corporate earning management in Australia”. The british accounting review, 35: 105-128.

  23.Maug, E (1998). “Large shareholders as monitors is there atrade off between liquidity and control?”. Journal of finschott, W. R, (1ance, Vol 53. Pp: 65-98.

  24.Schipper, K, (1989). Commentary on earning management. Journal of accounting horizons 3(4). 91-102.

  25.Scott, W. R, (1997). Finanical accounting theory. Prentice hall, scarboroagh.

  26.Sloan, R (1996), “Using earning and free flow to evaluate corporate performance”. Journal of apphed corporate finance, No 90. Pp: 70-78.

  27.Watts, R. L. and Zimmerman, J. L. (1978). “Towards apositive theory of the determination of accounting standards”. The accounting review, 53: 112-134.

  28.Welkar, M (1995). Disclosure policy, information asymetry, and liquidity in equity markets. Contemporaty accounting researc, spring 801-827.تحقیق در مورد پایان نامه بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی و مالکیت صندوق های سرمایه گذاری بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, مقاله در مورد پایان نامه بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی و مالکیت صندوق های سرمایه گذاری بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی و مالکیت صندوق های سرمایه گذاری بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی و مالکیت صندوق های سرمایه گذاری بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی و مالکیت صندوق های سرمایه گذاری بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی و مالکیت صندوق های سرمایه گذاری بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی و مالکیت صندوق های سرمایه گذاری بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه درباره پایان نامه بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی و مالکیت صندوق های سرمایه گذاری بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی و مالکیت صندوق های سرمایه گذاری بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی و مالکیت صندوق های سرمایه گذاری بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی و مالکیت صندوق های سرمایه گذاری بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی و مالکیت صندوق های سرمایه گذاری بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی و مالکیت صندوق های سرمایه گذاری بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس