پایان نامه تعیین قلمرو و تأثیرات مونسون در ایران

word
181
5 MB
29708
1391
کارشناسی ارشد
قیمت: ۲۳,۵۳۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه تعیین قلمرو و تأثیرات مونسون در ایران

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

  گرایش: اقلیم شناسی

  چکیده:

  کشور ایران از لحاظ جغرافیایی به دلیل همجواری با مرکز پر فشار جنب حاره ای STHP وشرایط آب و هوایی حاکم بر این سیستم ، از بارش کمی برخوردار است. در مناطق جنوبی کشور ، در نتیجه حاکمیت طولانی تر این سیستم ، پدیده خشکی حادتر می شود. تغییرات میزان بارش تأثیر به سزایی بر کشاورزی ، اقتصاد و به طور کلی سایر مسائل کشور دارد. مطالعات بنیادین پیرامون سیستمهای باران زا به ویژه پدیده مونسون در این مناطق ، راهبردهایی جهت توسعه فعالیتهای باران زایی و پیش بینی های اقلیمی ارائه می کند. محدوده این تحقیق در برگیرنده مناطق جنوب، جنوب شرق، شرق و مرکز کشور شامل استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، فارس، کرمان، یزد، اصفهان، قم، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و تهران می باشد.با بررسی تعداد روزهای همراه با بارش ومیزان بارش روزانه ماه های می،ژوئن،جولای،آگوست و سپتامبر در طی دوره آماری 38 سال در 15 ایستگاه جنوبی و مرکزی کشور و تحلیل نقشه های سینوپتیکی، مشخص گردید که بخش اعظم بارش های جنوب شرق کشور به ویژه در مناطق چابهار و ایرانشهر در ماه های ژوئن و جولای به میزان4/147 و4/339 میلیمتر ناشی از نفوذ توده های هوای مونسونی بوده است. بر این اساس پدیده مونسون عامل اصلی بارش های تابستان در مناطق جنوب شرق کشور بوده و در مواقعی که این پدیده دارای حداکثر رطوبت و قدرت باشد مناطق جنوبی،شرقی و مرکزی کشور نیز تحت حاکمیت این توده هوا قرار می گیرند.

   

  پیشگفتار

  با گذشت زمان و پیشرفت روز افزون دانش و فن آوری درهای جدیدی فرا روی دیدگان جستجوگر بشر و راه های بهتری برای زندگی پر تکاپو و خستگی ناپذیروری گشوده شده است.به دنبال آن تقسیم بندی رایج علوم در روزگار پیشین جای خود را به شاخه ها،رده ها و دسته های خردتر و جزئی تر علوم داده است اینک مطالعه همه علوم همچون دوران سپری شده گذشته از عهده یک فرد بر نمی آید و حکیم و دانشمند کسی نیست که آگاه به همه علوم زمان خود باشد.

  جای بسی خوش وقتی است که دانش جغرافیا در طول عمر کهن خود از این تحول و تطور به دور نبوده است.

  اگر چه گاهی در جستجوی راه ها و چالش های بهتر دچار خطا گشته،همانند اینکه راه افراطی جبرگرایی را در اواسط قرن نوزدهم طی کرده است.ولی همواره تازیانه اندیشه ها،دانش و فن آوری های نوین دانشمندان و دوستدارن این علم او را از سرکشی و کج روی باز نگاه داشته است.همچون اندیشه اختیار که در قرن نوزدهم از طرف جغرافیدانان برجسته ای همچون ویدال دولابلاش و آلبرت دمانژن مطرح شده است.

  با توجه به اینکه جغرافیا به همه پدیده هایی که با هم در داخل یک مکان و تحت شرایط و اصول معینی شکل می گیرند نظم و اعتبار می بخشد و روابط منطقی بین این پدیده ها برقرار می کند(شکوری،1369،ص34)

  وظیفه جغرافیدان عبارت است از:

  1-شناخت پدیده ها

  2-شناخت مفهوم نظم در پدیده ها

  3-برقراری روابط منطقی بین این پدیده ها

  و بی شک برای دست یافتن به اهداف و انجام وظایف فوق هر چه توشه جغرافیدان از فنون و دانش آکنده تر باشد،موفق تر است و خواهد توانست با ترکیب عواملی بی روح و همساز طبیعی با پایگاه فرهنگ انسانی جنبش و خلاقیت در جغرافیا بوجود آورد.

  آنچه در دنیای توسعه یافته کنونی و نیز کشورمان شاهد آن هستیم ورود آگاهی و به کارگیری فنون جدید در قلمرو کاری جغرافیدانان است.امروزه جغرافیدانان کشورهای توسعه یافته و دارای برنامه ریزی مداوم و منظم علمی،در بخش های حساس و مهمی همچون،شهرسازی،معماری،بازرگانی،حمل و نقل و غیره به خوبی و حتی می توان گفت بطور بنیادی انجام وظیفه می نمایند.

  با پیشرفت علم آمار،کاربرد وسیع و شگرفت رایانه و نرم افزار مختلف و دقت در سهولت تحلیل داده های کمی نسبت به داده های کیفی،جغرافیا به سرعت راه کمی شدن را سپری کرده و وارد دنیای نو با مفاهیم تازه تری شد.این امر سبب مطالعات وسیع و دامنه دار جغرافیدانان دنیا با استفاده از انواع داده های کمی در زمینه های گوناگون اعم از هواشناسی،هیدرولوژی جمعیت و....و ترکیب و تلفیف داده های گوناگون با یکدیگر و ارائه نتایج کاربردی و ثمر بخش تر از گذشته شده است.

  مطالعه در خصوص تاثیرات مونسون بر مناطق مختلف کشور نیاز به ترکیب و تلفیق داده های هواشناسی و جغرافیایی دارد و جغرافیدان به دلیل ویژگی علمی اش قادر است بهتر از هر کسی با اطمینان و اعتماد هرچه بیشتر از عهده این امر برآید.

  نگارنده به دلیل علاقه مندی به تحقیقات کاربردی نوین،بررسی پدیده مونسون را به عنوان موضوع رساله خویش برگزیده است.

   

  مقدمه

  با توجه به رشد روز افزون جمعیت و افزایش نیازهای آبی،لزوم اجرای پروژه های کوچک و بزرگ هیدرولوژیکی به منظور ذخیره سازی،انحراف یا انتقال آب و نیز مطالعات آبخیز داری هر چه بیشتر مطرح می شود و اجرای چنین طرح هایی نیاز به مطالعات دقیق و تجزیه و تحلیل داده های هواشناسی دارد.

  بارش ناگهانی یا آب ناشی از ذوب برف مقدار زیادی آب در اختیار بشر قرار می دهد،چنانچه پیش از طراحی هر گونه سازه ای از قبیل کانال های آبیاری و زهکشی مسیرهای دفع و جمع آوری فاضلاب شهری سدها،پل هاو...پیش بینی بارش های ناگهانی و یا آب ناشی از ذوب برف که حجم زیادی از آب را فراهم می کنند و زیان های غیر قابل جبران جانی و خسارات مالی بسیاری را در بر خواهد داشت،اهمیت به سزایی دارد.

  علاوه بر این کشور ایران از لحاظ جغرافیایی بدلیل همجواری با مناطق خشک،مرکز پر فشار جنب حاره ای و شرایط آب و هوایی حاکم بر این سیستم،از بارش کمی برخوردار است.در مناطق جنوبی کشور،در نتیجه حاکمیت شدیدتر و طولانی تر این سیستم،مسئله خشکی حادتر می شود،با افزایش هر چه بیشتر حاکمیت اقلیم خشک بر مناطق جنوبی و مرکزی کشور،روستاها و شهرها نیز جمعیت خود را از دست می دهند.در طی سال های اخیر بدلیل خشکسالی های پی در پی بسیار از کشاورزان اراضی زراعی خود را رها ساخته و به شهرها مهاجرت نموده اند.این امر بخصوص در مناطق جنوبی،بویژه جنوب شرقی کشور بسیار چشمگیر است.

  قرار گرفتن ایران بین سرزمین های پهناور سیبری در شمال،دریای مدیترانه در غرب،بیابانهای آفریقا و عربستان در جنوب غربی و دریای عرب و سرزمین هندوستان در شرق سبب شده است که هر کدام از این همسایگان در دوره معینی از سال آب و هوای ایران را تحت تاثیر قرار دهند.شرایط آب و هوایی این سرزمین ها توسط توده های هوایی و سیستمهای فشار در خلال حالات ویژه گردش عمومی جو در پهنه ایران گسترده میشود.

  پدیده مونسون نیز یکی از توده های هوا موثر بر بارش نواحی جنوبی کشور می باشد که با ورود خود به کشور بارش هایی را در فصل تابستان ایجاد میکند.با توجه به اهمیت این بارش ها بویژه در فصل تابستان،که بیشتر مناطق کشور خشک و بدون بارش هستند بسیار حائز اهمیت است.با بررسی و شناخت تاثیرات این پدیده و تعیین قلمرو بارشی آن در کشور می توان گام مهمی در راه پیشرفت و توسعه کشور برداشت.

   

  فصل اول

  طرح  تحقیق و پیشینه پژوهش

   

  بیان مسئله، ضرورت و اهمیت موضوع

  کشورایران از لحاظ جغرافیایی به دلیل حاکمیت پر ارتفاع جنب حاره ای (STHP) وشرایط آب وهوایی حاکم بر این سیستم، از بارش کمی برخوردار است.در مناطق جنوبی کشور، در نتیجه حاکمیت شدیدتر و طولانی تر این سیستم ، مسئله خشکی حادتر می شود. بارش های سالانه اندک ، کوتاه بودن دوره بارش و نزول بارش ها بصورت رگبارهای شدید وکوتاه مدت از خصوصیات بارز این نوع اقلیم می باشد. یک منطقه خشک ممکن است روزهای متمادی را در خشکی بسر برده وگاه که بارشی اتفاق می افتد ، به سبب شرایط فیزیکی حاکم بر طبیعت وشرایط آب وهوایی نا بهنجار این مناطق ، مقدار قابل توجهی آب در مدت چند روز یا چند ساعت ریزش کرده و سیلابهای مخربی ایجاد می کند. سیل همه ساله در گوشه وکنار این کشور خسارت های هنگفت وغیر قابل جبرانی ایجاد می کند. هر سال چندین نفر بوسیله سیل جان خود را از دست می دهند، هزاران متر مکعب آب شیرین وارد آبهای شور شده و بدین ترتیب از دسترس خارج می شود، در حالیکه هر قطره آن ارزش حیاتی دارد. همه ساله میلیون ها تن خاک ارزشمند بوسیله سیلابها وارد دریاها ودریاچه ها می شود، در صورتی که برای تشکیل هر سانتی متر آن در شرایط کشور ما چند دهه وگاه چند صد سال وقت لازم است. بارانی که بعداز روزها انتظار می بارد،از دسترس خارج شده وضمن آن آسیب های جدی وماندگار بر جای می گذارد .این مساله هم اکنون نه تنها در مناطق مورد مطاله، بلکه یک مشکل جدی وتهدید کننده برای کل کشور است. به گونه ای که بسیاری از برنامه های عمرانی وزیربنایی کشور تحت الشعاع این مساله قرار گرفته است. همه ساله بخش هنگفتی از بودجه سالانه کشور صرف بازسازی قسمتی از خرابیهای حاصل از این پدیده می شود. چرا که بازسازی وترمیم بسیاری از خرابیها واقعا امکان پذیر نمی باشد. ترمیم واصلاح خاکهای فرسایش یافته ،مزارع وباغات ویران شده شاید اصلاً امکان پذیر نباشد.(لشکری،1375)

  1-2- ضرورت و اهمیت تحقیق

  ازآنجائیکه کشور ایران در تقسیم بندیهای اقلیمی در منطقه نیمه خشک وخشک قرار دارد، تغییرات میزان بارش تاثیر بسزایی بر کشاورزی ،اقتصاد وبه طور کلی سایر مسائل کشور دارد.شناخت منابع رطوبتی برای مطالعه بارش های کشور بسیار حائز اهمیت است.در مبحث کشاورزی ،در صورت آگاهی از منابع آبی در فصل کاشت پیش رو،می توان در زمینه سرمایه گذاری در بخش های مختلف وحتی نوع کشت بهینه تصمیم گیری نمود. بدیهی است که در صورت پیش بینی کمبود آب می توان از اتلاف بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری ها جلوگیری کرد. می توان با پیش بینی سال های تر وخشک برنامه ای جهت بهینه کردن استفاده تلفیقی از منابع آب زیرزمینی ومنابع آب سطحی برای مصارف کشاورزی ارائه نمود.

  میانگین بارندگی درکشورایران 250 میلی متر در سال تخمین زده می شود که در مقایسه با میانگین بارش 860 میلی متردر سال برای کره زمین ، جزء مناطق با اقلیم نسبتا خشک می باشد. از طرفی با توجه به ناهمواری های متعدد و توپوگرافی متنوع کشور وعوارض جغرافیایی ، توزیع بارندگی در کشور بسیار متفاوت بوده و میانگین بارندگی در شهرهای ایران از 1940 میلی متر در سال در بندر انزلی تا 62 میلی متر در سال در زابل متغیر می باشد. معیارهای پر آبی یا کم آبی دریک کشور، منابع آب تجدید شونده است. سرانه آب تجدید شونده در دنیا برای هر نفر 7400 متر مکعب می باشد. متخصصان هیدرولوژی مرز کم آبی یک کشور را1000 متر مکعب برای هر نفر ذکر کرده اند که در ایران میانگین آب تجدید شونده 1500 متر مکعب در سال برای هر نفر تخمین زده می شود.

  عرضه وتقاضا به عنوان دو رکن اساسی در برنامه ریزی ومدیریت منابع آب شناخته می شوند. در برنامه ریزی بلند مدت می توان نیازهای کشاورزی ، صنعت وشرب را به عنوان تقاضا در نظر گرفت. با وجود عدم قطعیت های ناشی از عوامل اجتماعی ، اقتصادی وسیاسی در زمینه تقاضا، با در نظر گرفتن درصد قابل قبولی از خطا می توان برآوردی مناسب از نیازهای آبی آینده بدست آورد. ولی در زمینه عرضه ، رویکرد به طور کلی متفاوت است. آب های زیرزمینی وآب های سطحی دو منبع اصلی عرضه آب می باشند. برخلاف آب های سطحی ، حجم آب های زیرزمینی قابل تخمین می باشد ولی منابع آب زیرزمینی با وجود در دسترس بودن محدود هستند وتجدید آنها معمولا مستلزم گذشت زمانی نسبتا طولانی می باشد.محدودیت استفاده از آب های زیرزمینی توسط آبهای سطحی که ناشی از بارش می باشند برطرف می شود. در صورتی که بتوان پیش بینی مناسبی از حجم آب سطحی قابل استحصال در زمان آینده داشت، علاوه براینکه مساله عرضه در زمینه برنامه ریزی حل می شود می توان نیازهای آتی را نیز بهینه نمود. در مبحث کشاورزی ، در صورت آگاهی از منابع آبی در فصل کاشت پیش رو، می توان در زمینه سرمایه گذاری در بخش های مختلف وحتی نوع کشت بهینه تصمیم گیری نمود.بدیهی است که در صورت پیش بینی کمبود آب می توان از اتلاف بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری ها جلوگیری کرد. می توان با پیش بینی کمبود آب می توان از اتلاف بخش قابل از سرمایه گذاری ها جلوگیری کرد. می توان با پیش بینی سال های تر وخشک برنامه ای جهت بهینه کردن استفاده تلفیقی از منابع آب زیرزمینی ومنابع آب سطحی برای مصارف کشاورزی ارائه نمود. با توجه به ملاحظات زیست محیطی ، معمولا به جای مقدارآلودگی ، غلظت آلاینده های آب های سطحی مطرح می باشد. بنابراین با ثابت فرض کردن مقادیر آلودگی ، با تغییر حجم آب سطحی ، درصد آلودگی تغییر می کند.                

  با توجه به ملاحظات زیست محیطی ، معمولا به جای مقدار آلودگی ، غلظت آلاینده های آب های سطحی مطرح می باشد. بنابراین با ثابت فرض کردن مقادیر آلودگی ، با تغییر حجم آب سطحی ، درصد آلودگی تغییر می کند.

  امروزه با پیشرفب تکنولوژی بویژه در صنعت سدسازی،انرژی برقابی یکی از منابع سالم تولید انرژی در جهان می باشد. این انرژی بر خلاف انرژی الکتریکی حاصل از سوخت فسیلی واتمی فاقد پسماندهای آلاینده محیط زیست می باشد. بنابراین در صورتیکه بتوان دورنمایی از رواناب آینده رودخانه ها ومخازن سدها داشت، می توان تولید انرژی الکتریکی را نیز بهینه نمود.(یزدان پناه رستمی،1385)

  1-3- اهداف تحقیق

  موقعیت جغرافیایی ایران در منطقه جنب حاره ای ، باعث قرار گرفتن آن در کمربند خشک جهان شده است. در چنین حالت بحرانی است که نفوذ سیستم های باران زای اقیانوس هند ، حیاتی تازه به منطقه می بخشند. (نجار سلیقه،1375).چند سال اخیر پدیده خشکسالی با خزشی آرام ولی با تحمیل اثرات عمیق ومخرب گونه خود باعث ازهم پاشیدن سیستم های اکولوژیکی-بیولوژیکی واقتصاد بومی در سراسرسرزمین ایران بویژه درجنوب وشرق کشورمان شده است. مطالعات بنیادین پیرامون سیستمهای باران زا بویژه پدیده مونسون در منطقه ، راهبردهایی جهت توسعه فعالیتهای باران زایی وپیش بینی های اقلیمی ارائه می کند.(نجار سلیقه،1385).

  به طور کلی اهداف مورد نظرتحقیق عبارتند از: 

  1-3-1-بررسی بارش های متأثر از پدیده مونسون و تعیین دوره زمانی حاکمیت آن در منطقه

  1-3-2-تعیین میزان بارندگیهای تابستانه به منظور رونق کشاورزی وتامین مجدد آب پشت سدها ومهار آنها در الگوهای کشت وزرع ومعیشت ساکنان منطقه.

  1-3-3-بررسی الگوهای سیستم های فشار مؤثر در ایجاد بارش ها به منظور بررسی دقیق وعلمی منابع آب وخاک.

  1-3-4-پیش بینی کمبود آب ،پیش بینی سال های تروخشک به منظور بهینه کردن استفاده تلفیقی ازمنابع آب زیرزمینی ومنابع آب سطحی برای مصارف کشاورزی.

  این الگوها ما را جهت پیش بینی های آینده ریزشهای جوی تابستانی یاری خواهند کرد واین امکان را برای برنامه ریزان فراهم خواهند آوردکه سازه های آبی ومناطق کشاورزی را با اصول علمی ارزیابی کنند.

  1-4-سوالات تحقیق:

  قلمرو تأثیر مونسون در ایران شامل چه بخش هایی می باشد و این پدیده کدام قسمتها را بیشتر تحت تأثیر خود قرار می دهد؟

  آیا رابطه معنی داری بین پدیده مونسون و بارش های تابستانه مناطق جنوبی کشور وجود دارد؟

  آیا بارش های مناطق جنوبی و مرکزی کشور متأثر از پدیده مونسون می باشد؟

  می توان با ارزیابی تاثیرات پدیده مونسون بر منابع آبی منطقه و تعیین دوره زمانی حاکمیت این پدیده برمناطق مختلف کشور ، موجب رشد و توسعه مناطق جنوبی شد؟

  آیا پدیده مونسون تنهاعامل بارش درمناطق جنوب شرقی کشور ازجمله استان های سیستان و بلوچستان ، کرمان و هرمزگان می باشد؟

  1-5- فرضیه‌ها

  فرضیات این تحقیق به شرح زیر است:

  1- به نظر می رسد رابطه معنی داری بین پدیده مونسون و بارش های تابستانه مناطق جنوبی کشور وجود دارد.

  2- تعیین دوره زمانی و حاکمیت پدیده مونسون برمناطقی از کشور و ارزیابی تاثیرات آن بر منابع آبی منطقه می تواند موجب رشد و توسعه مناطق جنوبی گردد.

  3- به نظر می رسد پدیده مونسون تنها موجب بارش در مناطق جنوب شرقی کشور از جمله استان های سیستان و بلوچستان ، کرمان و هرمزگان می شود.

  1-6- روش تحقیق

  در انجام هر پروژه تحقیقاتی روش تحقیق مهم‌ترین و اساسی‌ترین بخش آن را تشکیل می‌دهد که در واقع مسیر حرکت و هدف را مشخص می‌نماید. اصولا یک تحقیق کامل زمانی انجام می گیرد که بتواند از تحقیق توصیفی بر روی یکسری عوامل و عناصر به تحقیق تحلیلی روابط مختلف بین عناصر و سیستم‌ها و عاملها برسد تا بدین ترتیب تحقیق منجر به توسعه دانش فنی گردد.(شاهین امیر شاهپور،1355ص125)

  در این تحقیق از روش‌های مختلفی برای رسیدن به اهداف مطالعه استفاده می شود. اولین گام جمع‌آوری آمار و اطلاعات مورد نیاز است که با مراجعه به کتابخانه‌ها و مطالعه کتاب‌ها، گزارشات، مقالات و مراکز آماری سازمان هواشناسی کشور ، سازمان آب منطقه ای و... که به نوعی در ارتباط مستقیم با موضوع مورد مطالعه هستند وهمچنین مراجعه به وزارتخانه‌ها و سازمانهای ذیربط و مراکز آماری، مطالعه گزارشات و آمار نامه‌ها می باشد. پس از دریافت داده های آماری از سازمان هواشناسی کشور و تعیین دقیق موقعیت هر یک از ایستگاه های همدیدی دراستان های مورد مطالعه تمامی داده ها در دوره زمانی حاکمیت پدیده مونسون در مناطق مورد بررسی و مورد تجزیه وتحلیل قرارخواهدگرفت. در نهایت اطلاعات خام به دست آمده طبقه‌بندی شده و با استفاده از روش‌های آماری واستفاده از نرم افزار GIS و با توجه به فرضیات تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نهایتاً با نتیجه‌گیری و ارزشیابی تئوری‌ها و مدل‌های بکار رفته ، به فرضیات تحقیق پاسخ داده خواهد شد و در نهایت پیشنهاداتی جهت دستیابی به رشد و توسعه منطقه ارائه می شود.

  Abstract

   

  Iran geographically is neighboring center of sub tropical high pressure (STHP) and weather condition governing this system, therefore has low amount of rain. In southern regions of the country since this system dominates more sever and longer, as a result drought problem intensify. Changing rain rate significantly affects agriculture, economy and in general other issues related to the country. Basic studies on rain creating systems especially Monsoon phenomenon in these regions provides strategies for predicting weather condition and developing rain creating activities. This research include south, south eastern, east, and central regions of Iran which are Sistan and Balochestan, Hormozgan, Boshehr, Fars,Kerman, Yazd, Isfahan,Qoum, Southern Khorasan, Khorasan Razawi  and Tehran provinces. By evaluating raining days, daily raining rates on May, June, July, August and September in statistical period over thirty years in 15 stations in south and center of Iran also from analyzing synoptic maps revealed main part of raining occurred in south eastern of Iran especially in Iranshahr and Chabahar were during  June and July and 147.4 and 339.4 respectively . This was because of penetration Monsoon air stocks.  Based on this Monsoon was the main reason for summer rains in south eastern regions and if this phenomenon has maximum moisture and power, also dominates southern, eastern and center of the country.

 • فهرست و منابع پایان نامه تعیین قلمرو و تأثیرات مونسون در ایران

  فهرست:

  فصل اول: طرح تحقیق و پیشینه پژوهش

  1-1-بیان مسأله ، ضرورت و اهمیت موضوع .......................................................................... 2

  1-2-ضرورت و اهمیت تحقیق............................................................................................... 3

  1-3-اهداف تحقیق................................................................................................................ 5

  1-4-سؤالات تحقیق.............................................................................................................. 6

  1-5-فرضیه ها...................................................................................................................... 7

  1-6-روش تحقیق................................................................................................................. 7

  1-7-محدوده تحقیق.............................................................................................................. 8

  1-8-پیشینه تحقیق................................................................................................................. 8

  1-9-مشکلات ومحدودیت های تحقیق.................................................................................. 16

  فصل دوم: مبانی نظری

  مقدمه................................................................................................................................... 18

  2-1-چگونگی گردش عمومی جو و تشکیل سیستم های جوی................................................. 22

  2-2-اصل چرخندگی............................................................................................................ 27

  2-3-انرژی جنبشی............................................................................................................... 30

  2-5-مفهوم مونسون.............................................................................................................. 30

  2-6-بارش مونسونی............................................................................................................. 32

  2-7-ویژگی های بادهای مونسونی......................................................................................... 33

  نقش بعضی از سیستمها در مونسونهای تابستانی و زمستانی در مقابل یکدیگر............................. 35

  چهارچوب نظری تشکیل مونسونها......................................................................................... 36

  2-10-مکانیزم تشکیل مونسون............................................................................................... 38

  2-11-اختلاف گرمایشی عامل محرک مونسونها....................................................................... 40

  2-12-تأثیر کم فشار مونسونی بر آب و هوای ایران................................................................. 41

  فصل سوم: ویژگی های جغرافیایی منطقه مورد مطالعه

  3-1-موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه............................................................................ 44

  3-2-ناهمواری ها و توپوگرافی.............................................................................................. 46

  3-2-1-واحد کوه های ایران مرکزی....................................................................................... 47

  3-2-1-1-واحد رشته مرکزی................................................................................................ 48

  3-2-1-2-واحد کرمان.......................................................................................................... 48

  3-2-1-3-واحد سنندج – سیرجان........................................................................................ 48

  3-2-1-4-واحد کوههای پراکنده حوضه دشت کویر................................................................ 48

  3-2-2-واحد دشت ها و چاله های داخلی............................................................................. 48

  3-2-2-1-واحدهای دشت پراکنده......................................................................................... 48

  3-2-2-2-واحد دشت لوت.................................................................................................. 48

  3-2-2-1-1-رشته شمالی..................................................................................................... 49

  3-2-2-1-2-رشته شمال شرقی............................................................................................. 49

  3-2-2-1-3-رشته حاشیه غربی............................................................................................. 49

  3-2-3-واحد شرقی ایران..................................................................................................... 50

  3-2-3-1-سیمای ظاهری زمین درواحد شرقی ایران................................................................ 51

  3-2-3-2-ناهمواریهای خراسان مرکزی و جنوبی.................................................................... 51

  3-2-3-3-ناهمواریهای سیستان و بلوچستان........................................................................... 55

  3-2-4-واحد جنوب شرقی................................................................................................... 55

  3-2-5-واحد شمال شرقی.................................................................................................... 56

  3-3-واحد های زمین شناسی و ساختمانی محدوده مورد مطالعه............................................... 57

  3-3-1-زون ایران مرکزی...................................................................................................... 58

  3-3-2-زون شرق و جنوب شرقی ایران................................................................................. 58

  3-3-2-1-زون نهبندان-خاش................................................................................................ 59

  3-3-2-2-بلوک لوت........................................................................................................... 59

  3-3-3-زون مکران............................................................................................................... 59

  3-3-4-زون سسندج- سیرجان.............................................................................................. 60

  3-4-بررسی ویژگی های اقلیمی محدوده مورد مطالعه............................................................. 61

  3-4-1-توده های هوای مؤثر در آب و هوای ایران.................................................................. 62

  3-4-1-1-دوره گرم............................................................................................................. 63

  3-4-1-2-دوره سرد............................................................................................................. 63

  3-5-ویژگی های حرارتی..................................................................................................... 67

  3-5-1-ناحیه جنوب............................................................................................................. 67

  3-5-2-ناحیه مرکزی............................................................................................................ 67

  3-6-منابع آب در سطح استان های محدوده مورد مطالعه.......................................................... 69

  3-6-1-استان سیستان و بلوچستان......................................................................................... 70

  3-6-1-1-آب های سطحی................................................................................................... 70

  3-6-1-2-آب های زیرزمینی................................................................................................ 70

  3-6-2-استان هرمزگان.......................................................................................................... 71

  3-6-2-1-آب های سطحی................................................................................................... 71

  3-6-2-2-زیرزمینی.............................................................................................................. 72

  3-6-3-استان یزد................................................................................................................. 72

  3-6-3-1-منابع آب سطحی.................................................................................................. 72

  3-6-3-2-منابع آب زیرزمینی................................................................................................ 73

  3-6-4-استان کرمان.............................................................................................................. 74

  3-6-4-1-آب های سطحی................................................................................................... 74

  3-6-4-2-آب های زیرزمینی................................................................................................ 75

  3-6-4-2-1-سفره های آزاد.................................................................................................. 75

  3-6-4-2-2-سفره های تحت فشار....................................................................................... 75

  3-6-5-استان سمنان............................................................................................................. 75

  3-6-5-1-آب های سطحی................................................................................................... 76

  الف-رودهای دائمی.............................................................................................................. 76

  ب-رودهای فصلی و اتفاقی.................................................................................................. 76

  پ-دریاچه مسیله.................................................................................................................. 76

  3-6-5-2-آب های زیرزمینی................................................................................................ 76

  الف-چاه های عمیق و نیمه عمیق........................................................................................... 77

  ب-قنات ها......................................................................................................................... 77

  پ-چشمه ها........................................................................................................................ 77

  3-6-6-استان تهران.............................................................................................................. 78

  3-6-6-1-آب های سطحی................................................................................................... 78

  الف-رودخانه کرج................................................................................................................ 78

  ب-جاجرود......................................................................................................................... 78

  ج-طالقان رود...................................................................................................................... 79

  3-6-6-2-آب های زیرزمینی................................................................................................ 79

  3-6-6-2-2-چشمه ها......................................................................................................... 79

  3-6-6-2-3-قنات ها........................................................................................................... 79

  3-6-7-استان قم.................................................................................................................. 80

  3-6-7-1-آب های سطحی(رودها و دریاچه های فصلی)........................................................ 80

  3-6-7-2-آب های زیرزمینی................................................................................................ 80

  3-7-وضعیت پوشش گیاهی محدوده مورد مطالعه................................................................... 81

  3-7-1-استان سیستان و بلوچستان......................................................................................... 81

  3-7-1-1-جنگل های استان.................................................................................................. 82

  3-7-1-1-1-جنگل های نیمه گرمسیری................................................................................. 82

  3-7-1-1-2-جنگل های گرمسیری........................................................................................ 82

  3-7-1-1-3-جنگل های ماندابی............................................................................................ 82

  3-7-1-2-وضعیت مراتع استان............................................................................................. 83

  3-7-2-استان هرمزگان.......................................................................................................... 83

  3-7-2-1-مراتع................................................................................................................... 83

  3-7-3-استان یزد................................................................................................................. 84

  3-7-4-استان کرمان.............................................................................................................. 85

  3-7-4-1-پوشش درختی نیمه خشک.................................................................................... 85

  3-7-4-2-پوشش درختچه ای و بوته ای پایکوه ها.................................................................. 86

  3-7-4-3-پوشش درختی و گیاهی دشت های گرمسیری......................................................... 86

  3-7-5-استان سمنان............................................................................................................. 86

  3-7-5-1-جنگل ها.............................................................................................................. 87

  1-جنگل های پهن برگ........................................................................................................ 87

  2-جنگل های سوزنی برگ.................................................................................................... 87

  3-جنگل های کویری و بیابانی............................................................................................... 87

  3-7-5-2-مراتع................................................................................................................... 88

  3-7-5-2-1-مراتع ییلاقی..................................................................................................... 88

  3-7-5-2-2-مراتع قشلاقی................................................................................................... 88

  3-7-6-استان تهران.............................................................................................................. 89

  3-7-6-1-جنگل های استان.................................................................................................. 89

  3-7-6-1-1-جنگل های طبیعی............................................................................................. 89

  3-7-6-1-2-جنگل های دست کاشت................................................................................... 89

  3-7-6-2-مراتع استان.......................................................................................................... 89

  3-7-7-استان قم.................................................................................................................. 90

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

  مقدمه................................................................................................................................... 93

  4-1-مشخصات ایستگاه های سینوپتیک.................................................................................. 95

  4-2-روزهای با بارش و میزان بارش در سطح ایستگاه ها......................................................... 97

  4-3-تعداد روزهای همراه با بارش در ایستگاه های مورد مطالعه............................................... 99

  4-4-میزان کل بارش در ایستگاه های مورد مطالعه.................................................................. 100

  4-5-تعداد روزهای همراه با بارش و میزان بارش در استگاه ها به تفکیک هر ماه....................... 101

  4-6-تعداد روزهای همراه با بارش و میزان بارش در ایستگاه ها در ماه(می)............................. 104

  4-7-تعداد روزهای همراه با بارش و میزان بارش در ایستگاه ها در ماه(ژوئن).......................... 106        

  4-8-تعداد روزهای همراه با بارش و میزان بارش در ایستگاه ها در ماه(جولای)........................ 108

  4-9-تعداد روزهای همراه با بارش و میزان بارش در ایستگاه ها در ماه(آگوست)...................... 110

  4-10-تعداد روزهای همراه با بارش و میزان بارش در ایستگاه ها در ماه(سپتامبر)...................... 111

  4-11-تعداد روزها و میزان بارش کمتر از یک میلیمتر در ایستگاه ها........................................ 112

  4-11-1-تراز 500 هکتوپاسکال............................................................................................ 116

  4-11-2-تراز 850 هکتوپاسکال............................................................................................ 116

  4-11-3-سطح زمین............................................................................................................ 116

  4-11-4-رطوبت(نم ویژه).................................................................................................... 117

  4-12-تعداد روزها و میزان بارش بین 5-1 میلیکتر در ایستگاه ها............................................. 117

  4-12-1-تراز 500 هکتوپاسکال............................................................................................ 121

  4-12-2-تراز 850 هکتوپاسکال............................................................................................ 121

  4-12-3-سطح زمین............................................................................................................ 121

  4-12-4-رطوبت(نم ویژه).................................................................................................... 122

  4-13-تعداد روزها و میزان بارش بین 10-5 میلیمتر در ایستگاه ها........................................... 122

  4-13-1-تراز 500 هکتوپاسکال............................................................................................ 127

  4-13-2- تراز 850 هکتوپاسکال........................................................................................... 127

  4-13-3-سطح زمین............................................................................................................ 127

  4-13-4-رطوبت(نم ویژه).................................................................................................... 128

  4-14-تعداد روزها و میزان بارش بین 15-10 میلیمتر در ایستگاه ها......................................... 128

  4-14-1-تراز 500 هکتوپاسکال............................................................................................ 132

  4-14-2- تراز850 هکتوپاسکال............................................................................................ 132

  4-14-3-سطح زمین............................................................................................................ 132

  4-14-4-رطوبت (نم ویژه).................................................................................................. 133

  4-15-تعداد روزها و میزان بارش بین 20-15 میلیمتر در ایستگاه ها......................................... 133

  4-15-1-تراز 500 هکتوپاسکال............................................................................................ 137

  4-15-2-تراز 850 هکتوپاسکال............................................................................................ 137

  4-15-3-سطح زمین............................................................................................................ 137

  4-15-4-رطوبت(نم ویژه).................................................................................................... 138

  4-16-تعداد روزها و میزان بارش بین 25-20 میلیمتردر ایستگاه ها.......................................... 138

  4-16-1-تراز 500 هکتوپاسکال............................................................................................ 142

  4-16-2-تراز 850 هکتوپاسکال............................................................................................ 142

  4-16-3-سطح زمین............................................................................................................ 142

  4-16-4-رطوبت(نم ویژه).................................................................................................... 143

  4-17-تعداد روزها و میزان بارش بین 30-25 میلیمتر در ایستگاه ها......................................... 143

  4-17-1-تراز 500 هکتوپاسکال............................................................................................ 147

  4-17-2-تراز 850 هکتوپاسکال............................................................................................ 147

  4-17-3-سطح زمین............................................................................................................ 147

  4-17-4-رطوبت(نم ویژه).................................................................................................... 148

  4-18-تعداد روزها و میزان بارش بیش از 30 میلیمتردر ایستگاه ها........................................... 148

  4-18-1-تراز 500 هکتوپاسکال............................................................................................ 152

  4-18-2-تراز 850 هکتوپاسکال............................................................................................ 152

  4-18-3-سطح زمین............................................................................................................ 153

  4-18-4-رطوبت(نم ویژه).................................................................................................... 153

  فصل پنجم: آزمون فرضیات و نتیجه گیری

  5-1-نتیجه گیری................................................................................................................. 156

  5-2 پیشنهادات................................................................................................................... 159

  منابع................................................................................................................................... 160

  .

  منبع:

  -راسل د.تامپسون ، فرایندها و سیستم های جوی:ترجمه حسینمراد محمدی ، انتشارات دانشگاه تهران ، پاییز 1382(چاپ اول)

  2-علیجانی، بهلول ، آب و هوای ایران ، انتشارات دانشگاه پیام نور ، 1384

  3-علیجانی، بهلول ، اقلیم شناسی سینوپتیک ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1381

  4-نجار سلیقه ، محمد ، اندرکنش دینامیکی سیستم های فشار عرض های میانی و عرض های پایینی در ایران ، رشد آموزش جغرافیا ، شماره 57 ، وزارت آموزش و پرورش ، بهار 1380

  5-علایی طالقانی ، محمود ، ژئومورفولوژی ایران ، نشر قومس ، 1384

  6-درویش زاده و محمدی ، زمین شناسی ایران ، انتشارات دانشگاه پیام نور ، 1376

  7-عارف زاده ، محمد امین و....استان شناسی خراسان رضوی ، وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ، چاپ اول ، 1390.

  8-سلجوقی نژاد ، احمد و....، جغرافیای استان کرمان ، وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ، چاپ دهم 1388.

  9-کاظمی ، نعیمه السادات و...، استان شناسی سمنان ، وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ، چاپ اول 1390.

  10-کلانتری خاندانی ، حسین و....، جغرافیای استان هرمزگان ، وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ، چاپ یازدهم 1389.

  11-جلالی فر ، ماشا اله و....، استان شناسی کرمان ، وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ، چاپ اول 1390.

  12-ملکی ، ابواقاسم و ....، جغرافیای استان قم ، وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ، چاپ دهم 1388.

  13-میر ، علیرضا ، میر لشکری ، لیلا ،استان شناسی سیستان و بلوچستان ، وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ، چاپ اول 1390.

  14-پیری، محمد و.....، استان شناسی تهران ، وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ، چاپ اول 1389.

  15-ربیعی ، محسن و....، استان شناسی اصفهان ، وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ، چاپ دوم 1390.

  16-رضائیان ، علی و ....، استان شناسی یزد ، وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ، چاپ اول1390.

  17-کرامتی ، مسلم و ....، جغرافیای استان بوشهر ، وزارت آموزش و پرورش سازمان پزوهش و برنامه ریزی آموزشی ، چاپ یازدهم 1389.

  18-صداقت زاده ، زهره و ...، استان شناسی فارس ، وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ، چاپ دوم 1390.

  19-مداری ، ابراهیم و ....، جغرافیای استان خوزستان ، وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ، چاپ یازدهم 1389.

  20-برزگران ، حسینعلی و .....، جغرافیای استان خراسان جنوبی ، وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزشی ، چاپ ششم 1389.

  21-یزدان پناه رستمی ، علی ، پاییز 1385 ، پیش بینی بارش های متأثر از مونسون: مطالعه موردی منطقه جنوب شرق ایران  ، دانشگاه صنعتی امیر کبیر ، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست ، پایان نامه کارشناسی ارشد.

  22-لشگری ، حسن ، بهار 1375 ، الگوی سینوپتیکی بارش های شدید جنوب غرب ایران ، دانشگاه تربیت مدرس ، دانشکده علوم انسانی ، رساله دکتری آب و هوا شناسی.

  23-نجار سلیقه ، محمد ، بهار 1385 ، مکانیزم های بارش در جنوب شرق کشور ، دانشگاه سیستان و بلوچستان ، پژوهش های جغرافیایی.

  24-نجار سلیقه ، محمد ، 1375 ، الگوهای سینوپتیکی بارش های تابستانه جنوب شرق ایران ،

  Refrences:

  1-Krishna,  K.,  Soman, M.K., and Rupa, K.K., 2004, Seasonal Forecasting of Indian Summer Minsoon Rainfall: A Review Indian Institute of Tropical Meteorology.

  2-Kiji, H., Yutaka A., Tetsuzo Y., jiro I., 1982, Characteristics of Precipitation during the Monsoon season in high-mountain areas of the Nepal Himalaya: Hydrological Aspects of Alpian and High Mountain Areas(Proceedings of the Exeter Symposium, July1982. IAHS Publ.no.138.

  3-Nazemosadat, M.J., 1998, Persian Gulf sea surface temperature as a drought diagnostic for southern parts of Iran: Drought News Network, 10, 12-14.

  4-Chia, Ch., J David N., 2002, Mechanisms Limiting the Northward Extent of the Northern Summer Monsoons over North America, Asia, and Africa: JOURNAL OF CLIMATE.

  5-li, J., and Zeng, Q., 2003, A New Monsoon Index and the Geographical Distribution of the Global Monsoon:  ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES, VOL. 20, NO. 2,2003, PP.299-302.

  6-Karamouz, M., and B., Zahraie, 2004, Seasonal Streamflow Forecasting using sniw Budget and Enso Climate Signals: Application In salt River Basin in Arizona, ASCE  J. OF Hydrologic Engineering, 9(6).

  7-Chie, I., Yochanan, K., Mark, A., Cane and Victor H., 2007, Indian sumer Monsoon rainfall and its Link  with ENSO and Indian Ocean Climate indices: INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY, INT. J. CLIMATOL.27:179-187(2007).

  .تحقیق در مورد پایان نامه تعیین قلمرو و تأثیرات مونسون در ایران, مقاله در مورد پایان نامه تعیین قلمرو و تأثیرات مونسون در ایران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تعیین قلمرو و تأثیرات مونسون در ایران, پروپوزال در مورد پایان نامه تعیین قلمرو و تأثیرات مونسون در ایران, تز دکترا در مورد پایان نامه تعیین قلمرو و تأثیرات مونسون در ایران, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه تعیین قلمرو و تأثیرات مونسون در ایران, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه تعیین قلمرو و تأثیرات مونسون در ایران, پروژه درباره پایان نامه تعیین قلمرو و تأثیرات مونسون در ایران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه تعیین قلمرو و تأثیرات مونسون در ایران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه تعیین قلمرو و تأثیرات مونسون در ایران, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه تعیین قلمرو و تأثیرات مونسون در ایران, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه تعیین قلمرو و تأثیرات مونسون در ایران, رساله دکترا در مورد پایان نامه تعیین قلمرو و تأثیرات مونسون در ایران

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس