پایان نامه طراحی الگوی مؤلفه های فطری مشتری‌ مداری از دیدگاه اسلام

word
124
2 MB
29673
1391
کارشناسی ارشد
قیمت: ۱۶,۱۲۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه طراحی الگوی مؤلفه های فطری مشتری‌ مداری از دیدگاه اسلام

  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد (گرایش بازرگانی)

  چکیده

  مدیریت ارتباط تنگاتنگی با انسان‌شناسی و شناخت انسان دارد که از جمله در دو مکتب اسلام و لیبرالیسم بطور متفاوت مطرح شده است. تفکر انسان‌شناسی مادی در مکتب لیبرالیسم باعث شده است، انسان امروز با گسترش روحیه مصرف‌گرایی و تولید نیازها و یا توجه بیش از حد به دسته‌ای از نیازها مواجه باشد و تولیدکنندگان با وجود ادعاهای گوناگون صرفاً به دنبال فروش بیشتر و سود بالاتر و (یا) گسترش این تفکر می باشند. این پژوهش در صدد است به تبیین الگوی مشتری‌مداری بر اساس انسان‌شناسی اسلامی با تأکید بر نیازهای فطری مشتری بپردازد. جهت دستیابی به این مهم با استفاده از روش کتابخانه‌ای و با توجه به آیات قرآن کریم و نظریات اندیشمندان بنام اسلامی نیازهای انسان بر اساس نگاه اسلام استخراج گردیده است. سپس از نمونه آماری 12 نفره، شامل صاحب‌نظران دانشگاهی، مصاحبه صورت گرفته است. در نهایت بر اساس روش پژوهش کیفی، نتیجه پژوهش یعنی "در مشتری‌مداری باید شناخت نیازها بر اساس انسان‌شناسی اسلامی صورت پذیرد و این نیازها نیز باید به صورت متناسب ارضا شوند" در قالب گروه کانون مورد بررسی و تأیید نهایی قرار گرفته است.

  واژگان کلیدی: مشتری‌ گرایی، فطرت، انسان‌شناسی، نیازشناسی.

  فصل اول

  1-1. مقدمه

  از قرن هفدهم پذیرش خواست­ها و نیازهای مشتریان به عنوان یک اصل اساسی در تولید محصولات مطرح شد. به طوری که با آغاز این قرن روحیه تضاد بین خریدار و فروشنده به تدریج به ایده خدمت کردن و کسب رضایت مشتری تبدیل شده و شعار «همیشه حق با مشتری است» تبلور این دیدگاه است (شفیعا،1383).

  از اواسط قرن بیستم نیز مشتری، نیازهای مشتری و رضایت مشتری بعنوان نقطه تمرکز سازمان­ها مورد توجه جدی قرار گرفته است.

  در این رویکرد، تعالی،خلق ارزش های مطلوب مشتری است و سازمان­های متعالی آنهایی هستند که مشتریان خود را شناخته و به خوبی درک می‌کنند. 

  این شناخت تا کنون اغلب بر اساس دیدگاه­های ماتریالیستی خصوصا اومانیسم و لیبرالیسم تئوریزه شده است و با توجه به مبانی انسان شناسی اسلامی که در سطوح مفروضات، مبانی و غایات با نگاه اومانیسم غربی در تعارض و تضاد است، لازم است از زاویه نگاه اسلام به انسان و به تبع آن مشتری این موضوع (نیازهای انسان و چگونگی تامین آن) تبیین شود.

   

  1.2. بیان مساله

  از جمله خصوصیات علوم انسانی و از جمله علم مدیریت، ارتباط تنگاتنگ این علوم با پایه های نظری آنها و اتکای آنها به فلسفه­های علوم اجتماعی است و از آنجاییکه بحث انسان­شناسی و شناخت انسان ارتباط تنگاتنگ با مدیریت دارد، باید دانست که این بحث در دو مکتب اسلام و لیبرالیسم بطور متفاوت مطرح شده است. هنگامی که به انسان به صورت یک موجود صرفا مادی نگریسته شود(نگاه ماتریالیست ها) تمام توانایی­ها، نیازها و احتیاجات انسان شناخته نمی­شود و صرفا به بخش محدودی از نیازهای او توجه می­شود. در مکتب لیبرالیسم، انسان­محوری تا حد انکار خدا پیش می‌رود اما در مکتب اسلام انسان، فطرتی خداجو دارد و خداوند از روح خود در او دمیده است.

   تفکر انسان­شناسی مادی در مکتب لیبرالیسم باعث شده است، انسان امروز با گسترش روحیه مصرف­گرایی و تولید نیازها ویا توجه بیش از حد به دسته‌ای از نیازها( که به مسخ انسانیت و تک بعدی شدن انسان می­انجامد و یا انسان را پای­بند و اسیر نیازهای غریزی-یعنی نیازهای سطح پایین- خویش می­گرداند) مواجه باشد و تولید کنندگان با وجود ادعاهای گوناگون(از جمله بازاریابی مبتنی بر حمایت از مصرف­کننده، بازاریابی­ارزشی، بازاریابی مبتنی بر رسالت معقول و بازاریابی اجتماعی)، صرفا به دنبال فروش بیشتر و سود بالاتر و (یا) گسترش تفکر مصرف­گرایی می‌باشند.

  آیا ممکن است انسانی که حتی جسم خویش را بدرستی نشناخته است در مورد تمامیت انسان نظری صحیح و کامل ارائه کرده باشد؟

  این سوال مطرح است که انسان­شناسی اسلامی که بسیار متفاوت از انسان­شناسی غربی است چه تغییری در مشتری مداری و ارضای نیازهای او بوجود خواهد آورد؟

  در اینجا به نیاز زود گذر و غیر اصیل مشتری برای دریافت سود توجه نمی شود و در این بین به دنبال کشف نیازهای اصیل مشتری(یعنی نیازهای که در جهت کمال و هم راستا با فطرت وی هستند، قدم بر داشته می­شود، و از این تفکر هم که گفته می­شود «هنر بازاریاب امروز، "فروش یخچال به اسکیمو" نیست؛ بلکه اسکیمو را به عنوان یک مشتری خشنود، همواره در کنار خود داشتن است» (پپرز،1381، ص11) باید فراتر رفت و گفت:

  «هنر بازاریاب امروز "اسکیمو را به عنوان یک مشتری خشنود، همواره در کنار خود داشتن" نیست؛ بلکه این است که بازاریاب در جهت نیازهای واقعی و اصیل مشتری حرکت کند و سعی کند وی را راضی نگه دارد». نه اینکه او را به هر قیمتی حتی به قیمت ضرر زدن به روح یا جسم مشتری، در کنار خود حفظ کند.

  1.3. هدف پژوهش

  هدف این پژوهش داخل کردن موضوع فطرت در مشتری مداری است و می‌توان آن را دیباچه‌ای بر بازاریابی و مشتری مداری اسلامی دانست.

   

   

  1.4. ضرورت پژوهش

  از جمله خصوصیات علوم انسانی و از جمله علم مدیریت، ارتباط تنگاتنگ این علوم با پایه های نظری آنها و اتکای آنها به فلسفه­های علوم اجتماعی است. هنگامی که به انسان به صورت یک موجود صرفا مادی نگریسته شود(نگاه ماتریالیست ها) تمام توانایی ها، نیازها و احتیاجات انسان شناخته نمی­شود و صرفا به بخش محدودی از نیازهای او توجه می­شود.

  باید دانست که کمال انسان در تعادل و توازن اوست، یعنی انسان با داشتن استعدادهای گوناگون، آن وقت انسان کامل است که فقط به سوی یک استعداد گرایش پیدا نکند و استعدادهای دیگرش را مهمل و معطل نگذارد و همه را در یک وضع متعادل و متوازن، همراه هم رشد دهد. مقصود از هماهنگی در اینجا این است که در عین اینکه همه استعدادهای انسان رشد می‏کند، رشدش رشد هماهنگ باشد.(مثلا یک کودک که رشد می‏کند، دست، پا، سر، گوش، بینی، زبان، دهان، دندان و سایر اعضاء را داراست. کودک سالم کودکی است که همه اعضایش به طور هماهنگ رشد می‏کنند. حال اگر فرض شود که فقط بینی‏ انسان رشد کند و سایر قسمتهای بدنش رشد نکند یا فقط چشمهایش رشد کنند و تنش رشد نکند، مانند کاریکاتور می‌شود، چنین انسانی رشد کرده است، ولی این رشد، رشدی ناهماهنگ است)(مطهری،1373، ص41).

   انسان­کامل آن انسانی است که همه ارزشهای انسانی در او رشد کنند و هیچکدام بی‏رشد نمانند و به علاوه همه، هماهنگ با یکدیگر رشد کنند و رشد هر کدام از این ارزشها به حد اعلی برسد، آن وقت این انسان، انسان کامل است، انسانی که قرآن از او تعبیر به امام می‏کند: «و اذ ابتلی ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما» (مطهری،1373،  ص42).

  روح انسان و به تبع آن، جامعه انسانی، داری جزر و مدی مانند جزر و مد دریا است. روح انسان دائما به این طرف و آن طرف کشیده می‏شود.حتی ارزش­های انسانی انسان هم همینطور است. افرادی هستند که گرایش آنها گرایش انسانی است، اما گاهی در جهت یک گرایش از گرایشهای انسانی، " مَد " پیدا می‏کنند و کشیده می‏شوند، به طوری که همه ارزش­های دیگر فراموش می‏شود(مطهری،1373،43). ( اینها مثل همان انسانی می‏شوند که فقط گوش یا بینی یا دستش رشد کرده است.)

   این نکته قابل توجه است که غالبا جامعه‏ها از راه گرایش صد درصد به باطل، به گمراهی کشیده نمی‏شوند، بلکه از افراط در یک حق به فساد کشیده می‏شوند. بسیاری از انسانها نیز اینگونه اند (مطهری،1373، ص44).

  هنگامی که به انسان به درستی نگریسته و بخوبی شناخته شود، معلوم خواهد شد که چه نیازی از مشتری و به چه میزان پاسخ داده شود، که نه تنها فروش بالایی برای عرضه کننده داشته باشد بلکه فواید قابل درکی برای مشتری در آن احساس شود. فوایدی که هر چه از عرضه و استفاده از آن کالا یا خدمت بگذرد با ارزش تر می­شود، چرا که وقتی کالا یا خدمت تولید شده بر اساس نیاز زود گذر و یا هیجان مقطعی تولید گردد به ظاهر دو طرف معامله یعنی مشتری و فروشنده منتفع می­شوند ولی در واقع این یک باخت دو طرفه است. از مضرات محسوس این مشکل برای مشتری می‌توان به هزینه کردن در مسیری اشاره کرد که با گذشت زمان آن را بی فایده و حتی گاهی به ضرر خود می­داند. مشکل دیگری که ممکن است برای مقطعی یا همیشه برای مشتری به وجود آید،  مساله هزینه کردن در مسیری اشتباه و خارج از مسیر رشد و کمال وی است در نتیجه این هزینه در مسیر دیگری که باید خرج می­شد خرج نشده و باعث حرکت در مسیری اشتباه شده است و این هزینه کرد های اشتباه می‌تواند به تک بعدی شدن انسان بینجامد(مانند رشد نا متناسب اعضای انسان).

  از مشکلاتی که برای عرضه کننده ایجاد می­کند این است که باید محصول را مرتبا بازبینی کرده و در آن تغییر ایجاد کند(بلوریان،1378، ص63). چرا که لازم است مرتبا هیجان ایجاد کند و با پایین رفتن و فروکش کردن این هیجان نهایتا باید محصول را بطور کلی تغییر دهد.

  هر چند بعضی از کالاها یا خدمات هستند که به سرعت از فروش­شان کاسته نمی­شود ولی در مسیر رشد وتعالی انسانی نیستند.

  افراد انسان که هر کدام با سرمایه‏اى فطرى و سرمایه‏اى اکتسابى از طبیعت وارد زندگى اجتماعى مى‏شوند، روحا در یکدیگر ادغام مى‏شوند و هویت روحى جدیدى که از آن به " روح جمعى " تعبیر مى‏شود مى‏یابند(مطهری،1372، ص26). این ترکیب، خود یک نوع ترکیب طبیعى مخصوص به خود است که براى آن شبیه و نظیرى نمى‏توان یافت. در ترکیب جامعه و فرد ترکیب، ترکیب واقعى است، زیرا تأثیر و تأثر و فعل و انفعال واقعى رخ مى‏دهد و اجزاى مرکب که همان افراد اجتماع‏ هستند، هویت‏و صورت جدید مى‏یابند.

  یعنی مشتری در واقع جامعه است چرا که راضی کردن مشتری­ها در یک زمان نیست که یک برند معتبر را می­سازد بلکه فعالیت در طول زمان است که برند سازی می‌کند(مثلا بنز). حال کارخانه­ای را تصور کنید که کالاهای مضر(مثلا سیگار یا حتی نوشابه) می­سازد شاید در ابتدا سود سرشاری داشته باشد و گاهی این سود برای سال­ها ادامه پیدا کند اما این سود و فروش روزی سیر نزولی پیدا کرده و به پایان می‌رسد و این در حالی است که برند آن شرکت هر چند معروف باشد با گذشت زمان از ارزش آن کاسته شده و به جایی می­رسد که دیگر ارزشی نخواهد داشت. و علاوه بر این باعث دور­شدن مشتری برای خرید کالاهای همنام با آن برند و یا تولید شده توسط آن برند خواهد شد. و اعتماد نسبت به آن تولید کننده و برند او از بین خواهد رفت چرا که مشتری آنها را افراد و تولیدکنندگانی می­بینند که فقط به سلایق زود­گذر مشتری آن هم برای سود شخصی توجه می­کنند هر چند آن سلیقه باعث آسیب به جسم ویا روح مشتری گردد.

  در واقع چنین بازاریاب هایی از بازاریاب های عصر گذشته که "یخچال به اسکیمو می‌فروختند" هم بدترند هر چند دیرتر شکست می­خورند. یخچال کالایی غیر مفید برای اسکیمو(به عنوان یک مشتری) بود حال آنکه آنها کالایی مضر به مشتری می­فروشند. و «مهمترین نقش خود که تبدیل شدن به "عامل مورد اعتماد" مشتریان می‌باشد»(پپرز،1381، 26) را از دست می‌دهند در واقع چنین بازاریاب­هایی مشتری­ها و اعتماد آنها را که سرمایه اصلی شرکت است، از دست می­دهند.

  بهترین شدن اصل نیست، بلکه بهترین ماندن اصل است و اگر قابلیت جذب مشتری باشد، باید قابلیت نگهداری آنها نیز وجود داشته باشدو همانطور که اشاره شد برای نگهداری مشتری چاره­ای جز مورد اعتماد شدن مشتری وجود ندارد و این اعتماد با انجام کارها و تولیداتی که در خلاف مسیر انسانیت و نیازهای واقعی انسان باشد ممکن نخواهد بود. 

   

  1.5. سابقه پژوهش

  تاکنون مطالعات قابل توجهی در باب مشتری­مداری اسلامی صورت نپذیرفته است، ولی در مورد فطرت و انسان شناسی اسلامی کارهای با ارزشی انجام شده است. در اینجا مروری بر برخی از مطالعات انجام گرفته و در فصل دوم به صورت مفصل­تر به این موارد اشاره شده است.

  Abstract

  The manner of our management is closely tied to our conception of human. The concept of human in Islam is different from its counterpart in liberalism. The material account of human in Liberalism leads to a kind of over accentuation on mundane demands of  people of  a given society and in consequence, a great increase in the amount of production. The research in hand is to present an Islamic model of consumer centerism that takes the basic needs of human into account.  For to obtain such a goal, I took the Koranic verses and well-known Islamic thinkers Ideas into consideration. Then after I classified the basic needs of human, drawing upon such resources. The next step was the interview with twelve academic scholars. At last based on the qualitative research methods, the conclusion is expressed as fallowing: the consumer centerism must be committed based on Islamic conception of human and such needs must be fulfilled in a proper manner.

   

  Keywords: Consumer Centerism, Fitrah (Devin Nature of Human), the Conception of Human, Understanding of Needs and Demands.

 • فهرست و منابع پایان نامه طراحی الگوی مؤلفه های فطری مشتری‌ مداری از دیدگاه اسلام

  فهرست:

  فصل اول :کلیات تحقیق  1

  1-1. مقدمه    2

  1.2. بیان مساله    2

  1.3. هدف پژوهش        3

  1.4. ضرورت پژوهش 4

  1.5. سابقه پژوهش          6

  1.6. سوالات پژوهش 8

  1.7. فرضیات پژوهش 9

  1.8. فصول اصلی پژوهش    9

  1.9. روش انجام پژوهش    10

  1.10. استفاده‌کنندگان از نتایج پژوهش    10

  1.11. قلمروی پژوهش 11

  1.12. تعریف مفاهیم و واژگان کلیدی  12

  1.13. محدودیتهای پژوهش    12

  1.14. نوآوری تحقیق    13

  فصل دوم: ادبیات موضوع  14

  2.1. مقدمه    15

  2.2. فلسفه‌های بازاریابی  15

  2.3. مشتری‌گرایی            21

  2.4. نیازشناسی    23

  2.5. مبانی انسان‌شناسی  29

  2.6. فطرت      29

  2.6.1. فطرت از منظر آیت الله شاه آبادی  29

  2.6.2. فطرت از منظر آیت الله جوادی آملی  32

  2.6.3. فطرت از منظر شهید مطهری  33

  2.6.3.1. معنای فطرت 33

  2.6.3.2. تفاوت سه لغت طبیعت، غریزه و فطرت   34

  2.6.3.3. زوال‌ناپذیری فطرت   34

  2.6.3.4. فطریات انسان  35

  2.7. فطرت اخلاقی بشر  38

  2.8. فطرت و شخصیت   38

  2.9. بالقوه بودن برخی از امور فطری  40

  2.10. کمال انسانی    41

  2.11. لزوم هماهنگی در رشد ارزشهای انسانی  41

  فصل سوم : روش‌شناسی پژوهش    43

  3.1. مقدمه    44

  3.2. روش تحقیق    44

  3.3. رویکرد تحقیق    44

  3.4. استراتژی تحقیق    45

  3.5. هدف تحقیق    45

  3.6. روش گردآوری داده‌ها 46

  3.7. روش تحلیل داده‌ها 46

  3.8. جامعه و نمونه ‌آماری  46

  3.9. روش تحلیل داده ها 47

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل  49

  4.1. مقدمه    49

  4.2. روایت پژوهش        49

  4.3. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش    54

  4.4. روایت اصلاح شده: 75

  فصل پنجم: نتیجه‌گیری    87

  5.1. مقدمه    87

  5.2. خلاصه پژوهش    87

  5.3. فلسفه بازاریابی اسلامی  89

  5.4. مشتری گرایی اسلامی  89

  5.4.1. شناخت نیازهای اصیل مشتری با الهام از انسان شناسی اسلامی  90

  5.4.2. ارضای متناسب نیازهای مشتری  98

  5.5. پیشنهادات برای مطالعات آتی  100

  فهرست منابع و مآخذ    110

  منابع فارسی و عربی      111

  منابع انگلیسی: 114

  .

  منبع:

  منابع فارسی و عربی

  ادواردز، پل؛ ترجمه: علیرضا جمالی نسب، محمد محمدرضایی؛ براهین اثبات وجود خدا در فلسفه غرب، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 1371.

  امام علی ابن ابیطالب (ع)، نهج البلاغه، گردآوری سید رضی، تنظیم دکتر صبحی صالح، قم، انتشارات هجرت؛ 1395ه.ق.

  امیرشاهی میراحمد و دیگران، درآمدی بر مبانی بازاریابی در اسلام، اندیشه مدیریت راهبردی، شماره دوم، سال پنجم، ۱۳۹۰.

  بلوریان تهرانی، محمد؛ بازاریابی و مدیریت بازار؛ تهران؛ چاپ و نشر بازرگانی؛ 1378

  پی رابینز، استیفن؛ ترجمه پاسیان، علی، اعرابی، محمد؛ رفتارسازمانی؛ تهران؛ دفتر پژوهش‌های فرهنگی؛ 1378.

  تسلیمی، محمد سعید، آقا زاده، هاشم؛ اسفیدانی، محمد، کرمی، مسعود؛ نقدی بر فلسفه های بازاریابی، دانش مدیریت، شماره ۶۰-۶۱، بهار و تابستان ۱۳۸۲.

  جان سی موون و میشل اس مینور؛ مترجم صالح اردستانی، عباس؛ سعدی، محمد رضا؛ رفتار مصرف کننده؛ چاپ اول، تهران، اتحاد- جهان نو، 1386.

  جمعی از علما و اندیشمندان، نگرشی بر مدیریت در اسلام، چاپ دوم، مرکز آموزش مدیریت دولتی، تهران، ۱۳۷۵.

  جوادی آملی؛ فطرت در قرآن؛ اسراء؛ قم؛ چاپ چهارم؛ 1386.

  جوادی آملی؛ ولایت فقیه؛ اسراء؛ قم؛ چاپ ششم؛ 1385

  خادم، قاسم، بررسی تطبیقی رویکرد مشتری مداری در علم مدیریت و آموزه‌های اسلامی با تاکید بر آیات و روایات، پایان نامه دانشگاه امام صادق ،‎۱۳۸۷.

  خلیلی تیرتاشی، نصرالله؛ معیار تشخیص نیازهای واقعی انسان از نیازهای کاذب از دیدگاه اسلام؛ نشریه معرفت؛ شماره ۷۵.

  داد خواه، محمد رضا؛ مشتری مداری؛تهران؛ چاپ دوم؛ شهرآشوب؛ 1390.

  دان پپرز، مارتا راجرز؛ مترجم عیاری، علی؛ بازاریابی تک به تک؛ چاپ دوم، تهران، فرا، 1381.

  دانائی فرد، حسن؛ الوانی، سید مهدی؛ آذر، عادل؛ روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت، رویکردی جامع؛ تهران؛ انتشارات صفار؛ 1383.

  داون، شولتز، و سیدنی، شولتز؛ ترجمه سید محمدی،یحیی؛ نظریه های شخصیت؛ تهران؛ ۱۳۷۵.

  رالف، دارندرف، ترجمه خدیوی، غلامرضا؛ انسان اجتماعی، تهران؛ نشر آگه؛۱۳۷۷

  رجحان، سعید، مبانی استنباط در حقوق اسلامی و حقوق موضوعه. جلد دوم، تهران؛ دانشگاه امام صادق(علیه السلام)، 1382.

  رنجبریان، بهرام، براری، مجتبی، بازاریابی رابطه مند رویکردی برای بهبود رضایت مشتری، پژوهشنامه‌ی مدیریت اجرایی، سال نهم، شماره 2، نیمه دوم 1388.

  روستا، احمد ، ونوس، داور، ابراهیمی، عبدالحمید؛ مدیریت بازاریابی، چاپ نهم، تهران، سمت، 1375.

  شاه‌آبادی، شذرات المعارف؛ تهران؛ بنیاد علوم معارف اسلامی؛ 1380.

  شجاعی، محمد صادق، نظریه نیازهای معنوی از دیدگاه اسلام و تناظر آن با سلسله مراتب نیازهای مازلو، دوفصلنامه مطالعات اسلام و روان شناسی، سال ۱، ش۱، پاییز و زمستان ۱۳۸۶.

  شفیعا، محمدعلی؛ رضایت مشتری (مکمل فعالیت های بهره وری)؛ تهران؛ تشکیلات بهره‌وری ملی ایران– وزارت صنایع سنگین1383.

  شولتز، داون، شولتز، سیدنی؛ نظریه‌های شخصیت؛ ترجمه یحیی سید محمدی؛ تهران، نشر ویرایش، 1375.

  ظهوری، قاسم؛ کاربرد روش های تحقیق علوم اجتماعی درمدیریت؛ تهران؛ انتشارات مسیر، 1378.

  عزیزی علویجه، حسن؛ انسان و نیازهای او؛ نشریه جمهوری اسلامی؛ 1384.

  العلامه المجلسی، محمدباقر؛ بحارالانوار؛ بیروت؛ مؤسسه الوفاء، 1404ه‌ق.

  عنایت الله، شکیبا پور؛ دایره المعارف روان شناسی: شامل مباحث مختلف روان شناسی و روان کاوی؛ تهران، انتشارات،۱۳۶۳.

  فیلیپ کاتلر، گری آرمسترانگ، اصول بازاریابی، چاپ هفتم، ترجمه دکتر علی پارسائیان، 1999، جلد 1 و2، ادبستان- جهان نو ، تهران، 1388

  کلینی(م 329ق)؛ الکافی، چاپ چهارم؛ تهران، دارالکتب الاسلامیه؛ 1365 ش.

  کمالی، کامل و دادخواه، محمدرضا؛ بازاریابی و مدیریت بازار (علمی-کاربردی)، تهران، شهر آشوب، 1379.

  کوین لین کلر؛ ترجمه بطحایی، عطیه، مدیریت استراتژیک برند، تهران، چاپ اول، سیته، 1389.

  گروهی از اساتید، مقاله هایی درباره مبانی رفتار سازمانی و انگیزش، مرکز آموزش مدیریت دولتی، تهران، ۱۳۷۰.

  گنجعلی، اسدالله؛ طراحی و تبیین الگوی فرهنگ سازمانی مطلوب با رویکرد مشتری مداری در دانشگاه امام صادق (ع)، 1383.

  مجلسی؛ بحارالانوار؛ ج 75؛ 1370.

  مشکینی اردبیلی،علی؛ نصایح؛ قم؛ مهرقم، 1387

  مصباح یزدی، محمد تقی؛ اخلاق در قرآن؛ قم؛ موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی؛ ۱۳۷۶.

  مطهرى، مرتضى؛ انسان کامل؛ تهران؛ صدرا؛ چاپ یازدهم؛ 1373.

  مطهرى، مرتضى؛ تعلیم و تربیت در اسلام؛ تهران؛ صدرا؛ چاپ بیست و سوم؛ 1373.

  مطهرى، مرتضى؛ تکامل اجتماعى انسان؛ تهران؛ صدرا؛ چاپ ششم؛ 1365.

  مطهرى، مرتضى؛ جامعه و تاریخ؛ تهران؛ صدرا؛ چاپ5، 1372.

  مطهرى، مرتضى؛ علل گرایش به مادیگرى‏؛ تهران؛ صدرا؛ چاپ13،1372.

  مطهرى، مرتضى؛ فطرت؛ تهران؛ صدرا؛ 1369.

  مطهرى، مرتضى؛جاذبه و دافعه على علیه‏السلام؛ تهران؛ صدرا؛ چاپ نهم؛ 1368.

  مطهری، مرتضی؛ نظری به نظام اقتصادی اسلام؛ تهران؛ صدرا؛ چاپ اول؛ ۱۳۶۸.

  مکارم شیرازی، ناصر؛ تفسیر نمونه؛ انتشارات دار الاسلام؛ 1366.

  موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی؛ انسان شناسی؛ قم؛ انتشارات موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی؛ 1377.

  میرانی مقدم، هادی؛ فطرت از منظر آیت الله شاه آبادی؛ ماهنامه جامعه و دانشگاه؛ سال اول، شماره1؛ 1390.

  میلر، دلبرت؛ مترجم هوشنگ نایبی؛ راهنمای سنجش و تحقیقات اجتماعی؛ تهران؛ نشر نی، 1380.

  ناتانیل، براندن، ترجمه قراچه داغی، مهدی؛ روان شناسی عزت نفس، تهران، نخستین، ۱۳۸۰.

  هدایتی دزفولی، احمدرضا؛ مشتری‌مداری؛ تهران؛ تایماز؛ 1388.

  یحیایی ایلیه‌ای، احمد؛ اصول مشتری مداری؛تهران؛ انتشارات معتمد؛ چاپ اول؛ 1385.

   

  منابع انگلیسی:

   

  Berry, L.(1983) L: "Emerging perspective on services marketing, American marketing Association", Chicago, IL.

  Brown, J, (1995) "The incompatibility of anti-individualism and privileged access". Analysis 55

  Carver. S. C. and scheir, M. F. (1992), "Perspective on personality". Allyn and Bacon.

  Deshpande R, Farley J U and Webster F E, (1993), "Corporate Culture, customer orientation, and innovativeness in Japanesefiems: a quadrad analysis", Journal of marketing, Vol.57, January.

  Foxall GR & Goldsmith RE, (1994). "Consumer Psychology for Marketing". London:Routledge

  Gronroos, C. (1994) : "From marketing mix to relationship marketing: Towards a paradigm shift in marketing", Management Decision, Vol. 32.

  Kano, N. Seraku, Takashi, F. and Tsuji, S. (1984) "Attractive Quality and Must-Be Quality". Methurn, MA: GOAL/QPC

  Kohli, A. K. and Jaworski, B.J. (1990). "Market Orientation: The Construct, Research Propositions, and Managerial Implications". The Journal of Marketing

  Kotler, P and Armstrong, G. and Saunders, J and Wong, V(1999) "Principles of marketing", Prentice-Hall, Upper Saddle River, New Jersey.

  Mahmood M. Hajjat, (2002) "Customer orientation: construction and validation of the CUSTOR scale", Marketing Intelligence & Planning

  Narver, J.C. and Slater, S.F. (1990). "The effect of a market orientation on business profitability". Journal of Marketing Ruekert Robert W, Developing a market orientation: An organizational strategy perspective, International Journal of Research in Marketing,1992

  Shapiro, Benson P. ,1988, "What the Hell is market oriented?", Harvard Business Review. 

  .تحقیق در مورد پایان نامه طراحی الگوی مؤلفه های فطری مشتری‌ مداری از دیدگاه اسلام, مقاله در مورد پایان نامه طراحی الگوی مؤلفه های فطری مشتری‌ مداری از دیدگاه اسلام, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه طراحی الگوی مؤلفه های فطری مشتری‌ مداری از دیدگاه اسلام, پروپوزال در مورد پایان نامه طراحی الگوی مؤلفه های فطری مشتری‌ مداری از دیدگاه اسلام, تز دکترا در مورد پایان نامه طراحی الگوی مؤلفه های فطری مشتری‌ مداری از دیدگاه اسلام, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه طراحی الگوی مؤلفه های فطری مشتری‌ مداری از دیدگاه اسلام, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه طراحی الگوی مؤلفه های فطری مشتری‌ مداری از دیدگاه اسلام, پروژه درباره پایان نامه طراحی الگوی مؤلفه های فطری مشتری‌ مداری از دیدگاه اسلام, گزارش سمینار در مورد پایان نامه طراحی الگوی مؤلفه های فطری مشتری‌ مداری از دیدگاه اسلام, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه طراحی الگوی مؤلفه های فطری مشتری‌ مداری از دیدگاه اسلام, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه طراحی الگوی مؤلفه های فطری مشتری‌ مداری از دیدگاه اسلام, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه طراحی الگوی مؤلفه های فطری مشتری‌ مداری از دیدگاه اسلام, رساله دکترا در مورد پایان نامه طراحی الگوی مؤلفه های فطری مشتری‌ مداری از دیدگاه اسلام

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس