پایان نامه مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از تصادفات با عابرین پیاده در کشورهای ایران ، انگلیس و فرانسه

word
158
675 KB
29665
1391
کارشناسی ارشد
قیمت: ۲۰,۵۴۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از تصادفات با عابرین پیاده در کشورهای ایران ، انگلیس و فرانسه

  علوم وفنون راهنمایی و رانندگی

  پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت ترافیک 

  چکیده:

  یکی از مهمترین حوادث رانندگی، تصادفات وسایل نقلیه ی در حال حرکت با عابرین پیاده است که در سطح جوامع مختلف از فراوانی بسیار بالایی برخوردار بوده که به دلیل اهمیت امر موجب گردیده قانونگذاران در کشورهای مختلف در این موارد اقدام به وضع مقررات نمایند.

  هدف از تحقیق حاضر مطالعه تطبیقی و تعیین مسئولیت مدنی ناشی از تصادفات با عابرین پیاده در کشور ایران، انگلیس و فرانسه  می باشد .در این تحقیق از روش کتابخانه ای و اسنادی برای جمع آوری داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز استفاده شده است. به این معنا که با مطالعه منابع مدون موجود و مرتبط شامل کتب،مقالات،نشریات،جزوات، پایان نامه‌ها و تحقیقات علمی اطلاعات مورد نیاز گردآوری شده است.

  نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که از سال 1985 در فرانسه قواعد مسئولیت مطلق در تصادفات وسایل نقلیه با عابرین پیاده حاکم شده است و حمایت قابل توجهی از زیاندیدگان(عابرین پیاده) علی الخصوص اشخاص زیر 16 سال و بیش از هفتاد سال و افراد دارای بیش از 80 درصد معلولیت قائل شده در حالی که در انگلیس عمدتاً به مقررات سنتی تقصیر در این مورد ( تصادفات وسایل نقلیه با عابر پیاده ) استناد می کنند و دراین ارتباط دادگاهها تنها استاندارد بالایی برای مراقبت از عابرین پیاده قائل میشوند و در حقوق ایران قانونگذار در حوادث رانندگی وسایل نقلیه با عابرین پیاده تنها به قواعد عام مسئولیت مدنی اکتفا نکرده و با توجه به اهمیت موضوع ، در این خصوص احکام خاصی مقرر نموده و با تصویب ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 89 در راستای جبران خسارت زیان دیده گام برداشته است.

  کلید واژگان:

  مسئولیت مدنی( civil liability )- تصادفات (accidents )- عابر پیاده( pedestrian )

   

   

   

   

  فصل اول

  کلیات

  * مقدمه

  *بیان مسئله

  *اهداف تحقیق

  *اهمیت و ضرورت تحقیق

  *سؤالات تحقیق

  *پیشینه تحقیق

  *محدودیت های تحقیق

   

   

   

   

   

   

   

   

  1- کلیات :

  1-1- مقدمه:

  لازمه زندگی اجتماعی بشر ، داشتن روابط  و لازمه داشتن روابط اعضاء جامعه با یکدیگر ، وقوع حوادث زیانبار می باشد.به این جهت زندگی اجتماعی بشر همواره توأم با حوادث زیانبار بوده و به تبع آن جبران خسارت زیاندیدگان و مسئولیت مدنی مرتکبین فعل زیانبار ، مطرح بوده است.بنابراین ، با توجه به اینکه وقوع حوادث زیانبار برای بشر امری اجتناب ناپذیر است ؛ مسئولیت مدنی همزاد زندگی اجتماعی انسان است ، در این راستا همواره بشر به دنبال وضع قواعدی بوده است که بر اساس آن مسئولیت و خسارت را به شخصی تحمیل نماید که بیشترین نقش را در حادثه زیانبار داشته است . از اینرو تمام رسالت مسئولیت مدنی شناسایی چنین قواعدی میباشد.

   امروزه در اغلب کشورها به موازات پیشرفت های فنی و صنعتی ، حوادث زیانبار نیز افزایش یافته است .به علت عدم کارایی قواعد قبلی مسئولیت مدنی ، تحولاتی در این زمینه بوجود آمد وبه اقتضای نوع حوادث ، این قواعد نیز تغییر نمود ، به گونه ای که به علت افزایش حوادث زیانبار ناشی از فناوری های نوین ، بر شمار مسئولیت های خاص افزوده شد.بنابر این حقوق مسئولیت مدنی بیش از پیش متحول شده و نسبت به گذشته توجه بیشتر را نیاز دارد.

   یکی از مهمترین حوادث رانندگی، تصادفات وسایل نقلیه ی در حال حرکت با عابرین پیاده است که در سطح جوامع مختلف از فراوانی بسیار بالایی برخوردار بوده که به دلیل اهمیت امر موجب گردیده قانونگذاران در کشورهای مختلف در این موارد اقدام به وضع مقررات نموده که در این تحقیق نیز سعی بر این بوده که با مطالعه تطبیقی این امر از جهت اشخاص مسئول و مسئولیت مدنی رانندگان و سایر اشخاص از جمله سازندگان و تعمیرکاران وسایل نقلیه و محافظین معابر و حمایت های خاص قانونی از آنها به رفع کاستی ها در زمینه تصادفات با عابرین پیاده ، با بهره گیری از قوانین حقوقی دیگر کشورها کمک نموده  و به اصلاح قوانین موجود و تدوین قوانین جدید پرداخت. بنابر این در این تحقیق سعی شده تا با مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از تصادفات با عابرین پیاده در کشور ایران ، انگلیس و فرانسه به سوی تحقق اهداف مدنظر گام برداشت.مطالب این تحقیق مشتمل بر 5 فصل میباشد: فصل اول ، بیان کلیات تحقیق  اعم از بیان مسئله، اهداف تحقیق ، اهمیت و ضرورت تحقیق ، سؤالات تحقیق و پیشینه تحقیق ؛ فصل دوم ، مبانی نظری و پژوهشی  ؛ در فصل سوم ،به شرایط مسئولیت و عدم مسئولیت راننده در تصادفات با عابر در معابر خاص و عام در حقوق ایران و حقوق انگلیس و فرانسه اشاره میگردد و در فصل چهارم ،آثار تقصیر عابرین پیاده در مسئولیت مدنی رانندگان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و همچنین خسارات قابل مطالبه توسط عابرین پیاده در حقوق ایران ، انگلیس و فرانسه ذکر میگردد و در نهایت فصل پنجم نتایج بدست آمده از تحقیق و پیشنهادات ارائه میگردد.

   

   

   

   

  1-2- بیان مسأله :

  یکی از مهمترین حوادث رانندگی، تصادفات وسایل نقلیه در حال حرکت با عابرین پیاده  است که در سطح جامعه از فراوانی بسیار بالایی برخوردار بوده به نحویکه میزان تصادفات عابر پیاده (تلفات و جراحات)در سالهای اخیر، بخش قابل توجهی از تصادفات رانندگی را به خود اختصاص داده است. در ایران بیش از 30 درصد تصادفات و نیز 23 درصد تلفات رانندگی را عابران پیاده تشکیل میدهند.(صفارزاده ، 1390 ، ص 233)همچنین  با توجه به اینکه عابرین پیاده بدون هیچ گونه محافظی و مستقیماً در معرض برخورد با وسایل نقلیه قرار میگیرند لذا از این جهت شاهد بروز صدمات و تلفات جانی فراوانی در این قبیل تصادفات هستیم.

  بنابراین به دلیل اهمیت امر و به منظور تحمیل مسئولیت کیفری و مدنی به رانندگانی که در این حوادث نقش داشته و تاثیرگذارند و در نتیجه اصلاح رفتارنامبردگان و سایر اشخاصی که در این حوادث دخیل هستند از قبیل سازندگان ، تعمیرکاران وسایل نقلیه و محافظین معابرو علاوه بر این حمایت قانونی از عابرین پیاده حتی در مواردی که خود کاملاً مقصر و عامل حادثه باشند ، موجب گردیده قانونگذاران در کشورهای مختلف در این موارد اقدام به وضع مقررات نموده که مطالعه تطبیقی این امر از جهت اشخاص مسئول و مسئولیت مدنی رانندگان و سایر اشخاص از جمله سازندگان و تعمیرکاران وسایل نقلیه و محافظین معابر و حمایت های خاص قانونی از آنها می تواند مفید فایده باشد.

  در این تحقیق بررسی می گردد که مسئولیت مدنی ناشی از تصادفات با عابرین پیاده در کشور ایران، انگلیس و فرانسه دارای چه شرایط و ضوابطی می باشد؟

  برای این کار با مراجعه به کتابخانه و بهره برداری از کتابهای حقوقی و همچنین جستجو در اینترنت وترجمه مقالات و کتابهای لاتین گردآوری شده دراین زمینه به مطالعه تطبیقی در قوانین حقوقی کشور ایران ، انگلیس و فرانسه در رابطه با مسئولیت مدنی ناشی از تصادفات با عابرین پیاده پرداخته تا بتوان از این طریق ، با مقایسه وضعیت حقوقی کشور ایران با کشورهای مذکور، کاستی های قوانین حقوقی کشور در زمینه تصادفات با عابرین پیاده ، با بهره گیری از قوانین حقوقی دیگر کشورها، نمایان شده و با اصلاح قوانین موجود و تدوین قوانین جدید به رفع آنهاپرداخت.همچنین با استفاده از این قوانین به اصلاح رفتار رانندگان و عابرین پیاده و سازندگان و تعمیرکاران وسایل نقلیه و محافظین معابر کمک قابل توجهی نموده و در نهایت موجب کاهش این قبیل تصادفات در سطح کشور و افزایش آگاهی حقوقدانان و کارشناسان تصادفات در رسیدگی به تصادفات مذکور گردید.    

  1-3- اهداف‌:

  1-3-1- هدف اصلی :

  مطالعه و تبیین ابعاد مختلف حقوقی تصادفات با عابرین پیاده در حقوق ایران ، انگلیس و فرانسه بمنظور شناسایی نقاط قوت و ضعف قوانین کشورهای مذکور در رابطه با مسئولیت مدنی رانندگان در تصادفات با عابرین پیاده.

  1-3-2- اهداف فرعی:

  1)مطالعه تطبیقی در تصادفات با عابرین پیاده و شرایط عدم مسئولیت راننده در معابر خاص .

  2) مطالعه تطبیقی در تصادفات با عابرین پیاده و شرایط عدم مسئولیت راننده در معابر عام  .

  3)مقایسه وضعیت حقوقی ایران با انگلیس و فرانسه در خصوص شرایط حمایت قانونی از عابرین پیاده در تصادفات .

  4)مطالعه تطبیقی حقوق کشور های ایران ، انگلیس و فرانسه در خصوص خسارات قابل مطالبه عابرین پیاده زیاندیده در تصادفات با وسایل نقلیه

  5)مطالعه تطبیقی حقوق کشور های ایران ، انگلیس و فرانسه در خصوص تأثیرات تقصیر عابرین پیاده در مسئولیت مدنی رانندگان

  1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق:

  با توجه به اینکه داوری حوادث رانندگی از جمله  تصادفات وسایل نقلیه در حال حرکت با عابرین پیاده در خصوص تعیین مسئولیت ، عملاً بر عهده کارشناسان تصادفات گذاشته شده است و تعیین مسئولیت مدنی در کلیه حوادث از جمله حوادث رانندگی بایستی بر اساس قواعد مسئولیتی به عمل آید و کارشناسان تصادفات باید ضمن بررسی فنی وتوجه به مقررات راهنمایی ورانندگی در این حوادث برای تعیین واحراز مسئولیت یا عدم مسئولیت افرادی که در حوادث رانندگی دخالت دارند علت تامه تصادف را بر اساس قواعد حقوقی مسئولیت تعیین نمایند ؛ ولی به علت عدم تبیین قواعد مذکور توسط حقوقدانان و کمبود منابع حقوقی در این مورد ، کارشناسان مزبور غالباً بر اساس مقررات راهنمایی ورانندگی که صرفاً تکالیف رانندگان و سایر افراد در عبور و مرور زمینی را تعیین کرده است و در مقام تعیین مسئولیت نمی باشد ، اقدام به تعیین مسئولیت اشخاص در حوادث رانندگی می نمایند بنابر این این ضرورت احساس شد که با مطالعه تطبیقی در قوانین ایران و انگلیس و فرانسه و با مقایسه وضعیت حقوقی کشور ایران با کشورهای مذکور، کاستی های قوانین حقوقی کشور در زمینه تصادفات با عابرین پیاده ، نمایان شده و با اصلاح قوانین موجود و تدوین قوانین جدید به رفع آنهاپرداخت.همچنین با استفاده از این قوانین به اصلاح رفتار رانندگان و عابرین پیاده و سازندگان و تعمیرکاران وسایل نقلیه و محافظین معابر کمک قابل توجهی نموده و در نهایت موجب کاهش این قبیل تصادفات در سطح کشور و افزایش آگاهی حقوقدانان و کارشناسان تصادفات در رسیدگی به تصادفات مذکور گردید.

  1-5- سئوال اصلی تحقیق:

  مسئولیت مدنی ناشی از تصادفات با عابرین پیاده درکشور ایران ، انگلیس و فرانسه دارای چه شرایطی می باشد؟

  1-6- سئوالات فرعی تحقیق:

  1) مسئولیت راننده در تصادفات با عابرین پیاده در حقوق ایران و انگلیس و فرانسه در معابر خاص دارای چه شرایطی است؟

  2) مسئولیت راننده در تصادفات با عابرین پیاده در حقوق ایران و انگلیس و فرانسه در معابرعام دارای چه شرایطی است؟

  3)حمایت قانونی از عابرین پیاده در حقوق ایران و انگلیس و فرانسه دارای چه شرایطی می باشد؟

  4)عابرین پیاده زیان دیده در تصادفات ،در حقوق ایران و انگلیس و فرانسه چه خساراتی را می توانند مطالبه کنند؟

  5) تقصیر عابر پباده ، چه تأثیری در مسئولیت مدنی رانندگان در کشور ایران و انگلیس و فرانسه دارد؟

   

  1-7-پیشینه تحقیق:

  کتاب ((مسئولیت مدنی ناشی از سوانح رانندگی ))که توسط بختیار عباسلو به چاپ رسید است. در این کتاب سعی شده ضمن شناسایی و معرفی قواعد مسئولیت مدنی در خصوص جبران خسارت ناشی از حوادث رانندگی ، پیشنهادات لازم جهت اصلاح واعمال این قواعد ارائه کند وسپس آندسته از مبانی عام مسئولیت مدنی که در این رشته کاربرد دارد ، شناسایی و به سبکی جدید تقسیم بندی و بررسی نماید و مبانی مسئولیت مدنی راننده تحت دو عنوان حادثه ناشی از رانندگی راننده واحد یا رانندگی رانندگان متعدد ، مورد بررسی قرار داده و علاوه بر آن مبانی مسئولیت سایر اشخاصی که در حوادث رانندگی دخالت دارند از جمله دارنده وسیله نقلیه ، اشخاصی که اقدام به ایجاد موانع مختلف در معابر مینمایند ، سازمانهایی که وظیفه حفظ ونگهداری معابر را بر عهده دارند ، سازندگان وتعمیر کاران وسایل نقلیه شناسایی و تبیین نماید.در ادامه جهت شناسایی مبانی مسئولیت در هر یک از حوادث رانندگی ، این حوادث به انواع مختلفی تقسیم نموده که ابتدا مسئولیت مدنی ناشی از رانندگی واحد که شامل حادثه رانندگی وسیله نقلیه وسیله نقلیه بدون برخورد با موانع ، حادثه رانندگی برخورد با عابر پیاده ، برخورد وسیله نقلیه در حال حرکت با وسایل نقلیه متوقف ، حیوان ، حادثه ناشی از محمولات وسایل نقلیه و برخورد زنجیره ای وسایل نقلیه با یکدیگر مطرح و حکم هر یک ، پس از بررسی نظرات و دیدگاههای مطرح و در صورت وجود مقررات خاصی ، تشریح نموده است و سپس مسئولیت مدنی ناشی از رانندگی متعدد یا به تعبیر دیگر حادثه رانندگی ناشی از برخورد دو یا چند وسیله نقلیه درحال حرکت با یکدیگر که به دلیل وضعیت های مختلف نسبت به یکدیگر ، تحت عنوان تصادم ، برخورد در تقاطع و حادثه ناشی از گردش به چپ و راست غیر مجاز وسیله نقلیه مطرح وبررسی نموده است. هم چنین در ادامه فصول ، معافیت و انتقال مسئولیت مدنی در حوادث رانندگی مطرح که معافیت تحت عناوین اضطرار ، تحذیر ، قوه قاهره ، قاعده احسان و قاعده اقدام ، با تأکید بر مسئولیت مدنی در حوادث رانندگی و انتقال مسئولیت مدنی در این حوادث طی دو عنوان مسئولیت نیابتی و مسئولیت بیمه گر در حوادث رانندگی مورد بحث و بررسی قرار داده است.(عباسلو ، 1387).

  اثر دیگر کتابی است تحت عنوان ((مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی)) که توسط دکتر ناصر کاتوزیان به چاپ رسیده است و این کتاب حاصل یکی از کارهای جمعی است و در سه مقاله ارئه شده است و هر سه مقاله درباره ((مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی ))است:

  الف) نخستین مقاله درباره ((مسئولیت خاص دارنده اتومبیل )) است که ، هرچند نکته ها و اشاره های فراوانی به نظامهای دیگر دارد ، هدف عمده آن تمهید درآمدی بر تمام کتاب ودست یافتن به راه حلهای مطلوب در حقوق ایران است .

  ب) دومین مقاله با عنوان (( مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی )) توسط دکتر لعیا جنیدی تهیه شده که چهره تطبیقی آن نمایان تر است ، هرچند که اشاراتی هم به اصول حقوقی مسئولیت مدنی دارد و هدف اصلی تحقیق را که اصلاح و پروردن نظام حقوقی ایران در این زمینه است دنبال می کند. در این مقاله ، تکیه بر نظامهای مبتنی بر کامن لا  و تحولاتی است که دادگاهها بر پایه عرف معقول و عدالت هدایت کرده اند.

  ج) مقاله سوم که با عنوان ((تحول حقوق فرانسه در زمینه حوادث رانندگی )) ارائه شده ، حاصل کار آقای دکتر مجید غمامی از محققان موسسه حقوق تطبیقی است که رساله فوق لیسانس ودکترای خود را درباره مسئولیت مدنی تهیه کرده است. (کاتوزیان ، 1381 ).

  سومین اثر و پیشینه، مقاله ای است که دکتراحمد فرهانی با عنوان  ((نگاهی نو به مسئولیت مدنی ناشی از تصادف وسیله نقلیه و عابر پیاده در آزادراه)) ، در فصلنامه دانش انتظامی به چاپ رسانده است. در این مقاله تلاش شده ضمن بیان اصول حاکم بر مسئولیت در نظام حقوقی ایران هر یک از نظرات ممکن الطرح در زمینه حدود و ثغور اعمال ماده 4 قانون ایمنی راهها و راه آهن بررسی نموده و به راه حلی که منطبق با قواعد بنیادین و ساختار اساسی مسئولیت در کشور بوده ودر عین حال ویژگی های شرایط خاص حاکم بر رانندگی در آزادراهها را شامل شود به دست آورده و در عین حال به مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موصوف در برابر عابران پیاده و بیان برخی نکات مغفول مانده از دیدگاه خود ، بپردازد.(فرهانی ، 1384)   

  آخرین اثر و پیشینه مقاله ای است که دکتر بختیار عباسلو با عنوان (( مسئولیت مدنی راننده در حادثه رانندگی برخورد وسیله نقلیه در حال حرکت با عابر پیاده )) در فصلنامه دانش انتظامی به چاپ رسانده است.در این مقاله ضمن شرح مواد قانونی مربوط به حوادث رانندگی وسایل نقلیه با عابر پیاده ، شرایط عدم مسئولیت راننده در این حادثه رانندگی را مشخص نموده است .از این رو ، ضمن بررسی مواردی که راننده در این گونه حوادث دارای مسئولیت مدنی است ، شرایط و فروض مختلف هریک از مقررات قانونی مذکور تشریح نموده است.(عباسلو،1387)

   

  Review:
  One of traffic accidents, accidents with pedestrians that vehicles are moving at a very high frequency of the different communities  Due to the importance led lawmakers in several countries in attempts to regulate.

  The study was a comparative study of the civil liability arising from accidents with pedestrians in Iran, Britain and France are.the Library research methods to collect data and information requirements are used. This means that by studying existing programs and related resources, including books, articles, periodicals, pamphlets, dissertations and research required information is collected.

  The results of this study show that in 1985 the French rule of absolute liability in accidents with pedestrians are dominant Considerable support Zyandydgan (pedestrians), especially those under age 16 and more than seventy years and more than 80 percent of people with disabilities are valued While in England, mainly the fault of the traditional rules in this case (with pedestrian-vehicle accidents) are cited In this connection, the court will consider only high standards for the protection of pedestrians And the rights of the legislator in vehicle accidents with pedestrians only and did not go to the general rules of civil liability with respect to the subject matter, Certain provisions laid down in this regard and approved by 26 of the 89 approved legislation to address traffic has stepped in to compensate for the damages.

  Keywords:
  Civil liability, car accidents, pedestrian 

 • فهرست و منابع پایان نامه مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از تصادفات با عابرین پیاده در کشورهای ایران ، انگلیس و فرانسه

  فهرست:

  فصل اول

  کلیات

  1-1-مقدمه.................................................................................................................................................2

  1-2-بیان مسأله.......................................................................................................................................4

  1-3-اهداف..............................................................................................................................................5

  1-3-1-هدف اصلی...................................................................................................................................5

  1-3-2-اهداف فرعی..................................................................................................................................5

  1-4-اهمیت وضرورت تحقیق.....................................................................................................................6

  1-5-سئوال اصلی تحقیق...........................................................................................................................7

  1-6-سئوالات فرعی تحقیق.....................................................................................................................7

  1-7-پیشینه تحقیق................................................................................................................................7

  1-8-محدودیت های تحقیق...................................................................................................................10

  1-9-روش تحقیق..................................................................................................................................11

  1-10-روش وابزار گردآوری اطلاعات......................................................................................................11

   

   

   

   

  فصل دوم

  مبانی نظری تحقیق

  2-1-مفهوم وتعریف مسئولیت............................................................................................................13

  2-2-تقسیم بندی مسئولیت..............................................................................................................13

  2-2-1-مسئولیت اخلاقی..................................................................................................................13

  2-2-2-مسئولیت حقوقی وانواع آن....................................................................................................13

  2-2-2-1-مسئولیت کیفری(جزائی) ................................................................................................14

  2-2-2-2-مسئولیت مدنی................................................................................................................15

  2-3-مقایسه مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری................................................................................18

  2-4-تاریخچه مسئولیت مدنی...........................................................................................................20

  2-5- اهمیت تصادفات عابرین پیاده.........................................................................................................................24

  2-6-مبانی مسئولیت مدنی...............................................................................................................25

  2-6-1-نظریه تقصیر........................................................................................................................25

  2-6-2-نظریه خطر.........................................................................................................................27

  2-6-3-نظریه تضمین حق..............................................................................................................28

  2-7-منابع مسئولیت مدنی.............................................................................................................30

  2-7-1-منابع عام...........................................................................................................................31

  2-7-1-1-اتلاف......................................................................................................................... ….31

  2-7-1-1-1-مفهوم اتلاف...............................................................................................................31

  2-7-1-1-2-شرایط اتلاف...............................................................................................................32

  2-7-1-2-تسبیب..................................................................................................................................34

  2-7-1-2-1-مفهوم تسبیب...................................................................................................................34

  2-7-1-2-2-شرایط تسبیب..................................................................................................................35

  2-7-1-3-اجتماع سبب ومباشر............................................................................................................38

  2-7-1-3-1-مفهوم اجتماع سبب ومباشر با تأثیر جداگانه ....................................................................38

  2-7-1-3-2-مفهوم اجتماع سبب ومباشر اشتراکی................................................................................38

  2-7-1-3-2-1-توزیع مسئولیت بین سبب ومباشر(فروض مختلف در اجتماع سبب ومباشر) ...................39

  2-7-1-3-3-مفهوم اجتماع سبب ومباشر به صورت مستقل ..................................................................43

  2-7-1-4-اجتماع چند مباشر به نحو مجمل.........................................................................................46

  2-7-2-منابع خاص مسئولیت مدنی ناشی از تصادفات با عابرین پیاده...................................................................48

  2-7-2-1-ماده 333 قانون مجازات اسلامی............................................................................................50

  2-7-2-2-ماده 4 قانون ایمنی راهها و راه آهن.......................................................................................50

  2-7-2-3-ماده 8 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم مصوب 1350 وتبصره ماده مذکور..........51

  2-7-2-4-ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 ..................................................53

   

  فصل سوم

  شرایط مسئولیت وعدم مسئولیت راننده درتصادفات باعابر درحقوق ایران،انگلیس وفرانسه

  3-1- طبقه بندی نظامهای حقوقی.........................................................................................................55

  3-2-مسئولیت مدنی راننده در تصادفات وسایل نقلیه با عابر پیاده در حقوق فرانسه ................................56

  3-2-1-جبران خسارت مستقیم وارده به شخص اعم از رانندگان وغیر رانندگان ................................ ....58

  3-2-1-1-جبران خسارت زیاندیدگان غیر راننده ......................................................................................58

  3-2-1-1-1-زیاندیدگان غیر راننده برخوردار از حمایت خاص...................................................................59

  3-2-1-1-2-دیگر زیاندیدگان غیر راننده ..................................................................................................60

  3-3-مسئولیت مدنی راننده در تصادفات وسایل نقلیه با عابر پیاده در حقوق انگلیس ..................................67

  3-3-1-شبه جرم وشرایط تحقق آن...........................................................................................................68

  3-3-1-1-شرایط تحقق شبه جرم.............................................................................................................68

  3-3-2-نحوه اعمال شروط تحقق شبه جرم نسبت به حوادث رانندگی........................................................69

  3-3-2-1-تکلیف احتیاط یا مراقبت..........................................................................................................69

  3-3-2-2-تکلیف کلی احتیاط و رابطه سببیت...........................................................................................71

  3-3-2-3-معقولیت وقواعد حاکم بر آن به عنوان معیار های نقض تکلیف....................................................73

  3-3-2-4-اثبات تقصیر یا بی احتیاطی......................................................................................................74

  3-4-مسئولیت مدنی راننده در تصادفات وسایل نقلیه با عابر پیاده در حقوق ایران ......................................76

  3-4-1-ماده 333 قانون مجازات اسلامی...................................................................................................76

  3-4-1-1-بررسی شرایط عدم مسئولیت راننده مطابق ماده 333 ق. م . ا...................................................77

  3-4-2-ماده 4 قانون ایمنی راهها وراه آهن...............................................................................................80

  3-4-2-1-بررسی شرایط عدم مسئولیت راننده مطابق ماده 4 قانون ایمنی راهها وراه آهن..........................82

   3-4-3-ماده 8 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم مصوب 1350 و تبصره ماده مذکور...............90

  3-4-3-1- بررسی شرایط عدم مسئولیت راننده مطابق ماده 8 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات...................92

  3-4-3-2- بررسی شرایط عدم مسئولیت راننده مطابق تبصره ماده 8 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات ...................92

  3-4-4-ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب1389 ..........................................................94

  3-4-4-1-بررسی شرایط ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب.1389 ......................................95

  3-5- خسارات قابل مطالبه توسط عابرین پیاده در حقوق ایران، انگلیس و فرانسه................................................97

   3-5-1-مفهوم خسارت...........................................................................................................................97

  3-5-2-تقسیم بندی خسارت از جهات مختلف.........................................................................................98

  3-5-3-خسارات قابل مطالبه و قابل پوشش..................................................................................................................100

  3-5-3-1-سیستمهای واحد و پوشش نامحدود خسارت ( Unitary systems ) ...................................100

  3-5-3-2-سیستمهای دوگانه پوشش محدود خسارت ( Two – tier systems ) ................................101

   

  فصل چهارم

  آثار تقصیر عابر پیاده در مسئولیت مدنی رانندگان

  4-1-مقدمه .........................................................................................................................................109

  4-2-پیشینه تاریخی تقصیر زیاندیده در نظامهای حقوقی جهان ............................................................111

  4-2-1-پیشینه تاریخی تقصیر زیاندیده در نظامهای حقوقی بیگانه و ایران .............................................111

  4-2-1-1-حقوق روم............................................................................................................................111

  4-2-1-2-نظام کامن لا.......................................................................................................................112

  4-2-1-3-حقوق فرانسه.......................................................................................................................114

  4-2-2-حقوق موضوعه ایران................................................................................................................114

  4-3-شرایط اثر گذاری تقصیر زیاندیده بر مسئولیت عامل زیان .............................................................115

  4-3-1-وجود رابطه سببیت بین تقصیر زیاندیده و تحقق ضرر...............................................................116

  4-3-2-تقصیر زیاندیده ، نتیجه تقصیر عامل زیان نباشد.......................................................................117

  4-4-ویژگی های خاص فروض مختلف قاعده تقصیر مشترک................................................................. 118

  4-4-1-فرض اول:مسئول اعمال عامل زیان بودن زیاندیده .....................................................................118

  4-4-2-فرض دوم : وجود داشتن اماره مسئولیت علیه زیاندیده..............................................................119

  4-5-صور مختلف تقصیر زیاندیده و آثار آن ..........................................................................................120

  4-5-1-یکی از دو تقصیر دیگری را بپوشاند (ضرر منتسب به یکی از دو تقصیر باشد) .............................120

  4-5-1-1-فرض اول:تقصیر عامل زیان ، تقصیر زیاندیده را از بین ببرد....................................................120

  4-5-1-1-1-تقصیر عامل زیان از زیاندیده شدیدتر باشد........................................................................121

  4-5-1-1-2-تقصیر زیاندیده نتیجه تقصیر عامل زیان باشد...................................................................125

  4-5-1-1-3-بررسی تفصیلی وتطبیقی در نظامهای حقوقی ایران ، انگلیس و فرانسه .............................125

  4-5-1-2-فرض دوم: تقصیر زیاندیده ، تقصیر عامل زیان را از بین ببرد..................................................129

  4-5-2-ضرر منتسب به تقصیر هر دو بوده باشد( مصداق خاص تقصیر مشترک) ....................................130

  4-5-2-1-معیار تقسیم مسئولیت در نظامهای حقوقی بیگانه( انگلیس وفرانسه ) و حقوق موضوعه ایران.....................................................................................................................................................131

  4-6-جمع بندی ................................................................................................................................135

  فصل پنجم

  5-1-جمع بندی و نتیجه گیری...........................................................................................................139

  5-2-پیشنهادها ..................................................................................................................................144

  5-3-منابع و مآخذ .............................................................................................................................148

   

   

  .

  منبع:

  منابع فارسی:

  1 ) الحسینی المراغی ، سید میر عبد الفتاح.(1385) ، "عناوین ضمان" ، ترجمه محمد جواد شریعت باقری ، چاپ اول ،نشر میزان.

  2 ) السنهوری ،  احمد عبدالرزاق.(1384) ، " دوره حقوق تعهدات منابع تعهد " ، ترجمه دادمرزی ودانش کیا ،  انتشارات دانشگاه قم ، جلد دوم .

  3) امامی، سید حسن. (1364)، " حقوق مدنی " ،  چاپ سوم ، کتاب فروشی اسلامیه ، جلد اول.

  4) باریکلو ، علیرضا . (1385)،" مسئولیت مدنی " ، نشر میزان.

  5) باریکلو،علیرضا.(1389)،"مسئولیت مدنی ، بنیاد حقوقی میزان ،چاپ سوم.

  6) بلغاری،محمد.(1380)، "مجموعه قوانین ومقررات راهنمایی و رانندگی،امورحمل و نقل وترافیک"،انتشارات مجد، چاپ دوم.

  7 ) پاشا صالح ،علی. (1348)، " مباحثی از تاریخ حقوق "، دانشگاه تهرا ن.

  8 ) تئوفیل ، میک.(1373)، " قانون نامه حمورابی "، ترجمه کامیار عبدی ، چاپ مشعل آزادی ، جلداول .

  9 )جعفری لنگرودی ، محمد جعفر.( 1376)،"ترمینولوژی حقوق" ، چاپ هشتم ،انتشارات گنج دانش.

  10 ) جوان ، موسی.(1326)، "مبانی حقوق" ،شرکت چاپ رنگین ،جلد اول.

  11)خدابخشی، عبداله.(1389)،"تمایز بنیادین حقوق مدنی و حقوق کیفری،تهران،موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، چاپ نخست.

  12)خدابخشی، عبداله .(1389)،"جبران خسارت کارگران در نظام مسئولیت مدنی "،تهران ، شرکت سهامی انتشار ،چاپ نخست.

  13)خدابخشی ، عبداله.(1390)،"مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی و تحولات آن در حقوق ایران"،مجله حقوقی دادگستری،سال 75 ، شماره 74.

  14 ) ره پیک ، حسن. (1387) ، "حقوق مسئولیت مدنی وجبران ها" ، انتشارات خرسندی.

  15 ) ژوردن ، پاتریس.( 1382) ، "اصول مسئولیت مدنی " ، ترجمه مجید ادیب ، نشر میزان.

  16 ) شهیدی ، مهدی.(1381) ، "آثار قراردادها وتعهدات" ، چاپ دوم ، انتشارات مجد، جلد سوم .

  17)صفارزاده،محمود،حسن پور، شهاب،عبدی، علی.(1390)،"بررسی تصادفات عابران پیاده در ایران و ارائه راهکارهای بهبود ایمنی آنها"،فصلنامه جاده ، شماره 69 ،زمستان 1390.

  18)صفایی،سید حسین ، رحیمی،حبیب اله.(1389)،"مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)"،انتشارات سمت ، تهران ، چاپ اول.

  19)طهماسبی،جواد.(1388)،"گفتمان دامنه مسئولیت در قانون اصلاح بیمه اجباری"،مجله حقوقی دادگستری،سال 73،شماره 68.

  20 )عباسلو ، بختیار.( 1387) ، "مسئولیت مدنی ناشی از سوانح رانندگی" ، چاپ دوم ،تهران ، نشر میزان .

  21 ) عباسلو ، بختیار. (1390) ،"مسئولیت مدنی ( با نگرش تطبیقی )" ، چاپ اول ،تهران ، نشر میزان.

  22)عباسلو، بختیار،کشفی ،سعید.(1389)،"تحولات قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث"، فصلنامه مدیریت ترافیک،شماره 19.

  23)فرهانی ، احمد.(1384)،"نگاهی نو به مسئولیت (مدنی)ناشی از تصادف وسیله نقلیه و عابر پیاده در آزادراه (تحلیل حقوقی ماده 4 قانون ایمنی راهها و راه آهن)"، فصلنامه دانش انتظامی، سال هفتم ، شماره سوم.

  24)فرهانی ، احمد، شیرزاد ،جلال، کشفی ، سعید.(1390)،"پلیس و نوآوری های قانون جدید بیمه اجباری و مبانی آن"، فصلنامه دانش انتظامی، سال سیزدهم ، شماره اول.

  25 ) قاسم زاده ، مرتضی. (1386) ، " الزام ها ومسئولیت مدنی بدون قرارداد ، تهران ، نشر میزان .

  26)قاسم زاده ،سید مرتضی.(1383)،"مبانی مسئولیت مدنی"نشر میزان ، چاپ دوم ، تهران.

  27) قاسم زاده، مرتضی.( 1372) ،"نظریه تقصیر" ، پایان نامه دکتری، تهران ،دانشگاه تربیت مدرس.

  28 ) کاتوزیان، ناصر.(1374)،"حقوق مدنی، الزامات خارج از قرارداد (ضمان قهری)"، چاپ اول، تهران ،انتشارات دانشگاه تهران، ج1-2.

  29 ) کاتوزیان ، ناصر.(1378)، "الزامهای خارج از قرارداد ، ضمان قهری ، مسئولیت مدنی "، چاپ دوم ،تهران، انتشارات دانشگاه تهران ، جلد اول .

  30)کاتوزیان ، ناصر.(1371 و 1372)،"ماهیت و قلمرو دیه – زیان ناشی از جرم"،مجله کانون وکلا،شماره 6-7

  31)  کاتوزیان ،ناصر، لعیا جنیدی و مجیدغمامی.(1381)"مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی"، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران.

  32 ) کیهانی ، منصور. (1342) ، "حقوق رم _ تعهدات "، تهران، چاپ تابان ، جلد اول.

  33 ) لوراسا ، میشل. (1375) ، " مسئولیت مدنی " ، ترجمه دکتر محمد اشتری ،تهران، نشر حقوقدان .

  34 )محقق داماد ، سید مصطفی.(1382) ، " قواعد فقه – بخش مدنی – مالکیت ومسئولیت "، ویرایش دوم ، چاپ دهم ،مرکز نشر علوم اسلامی .

  35) محمدی ، ابوالحسن. ( 1386 )، " مبانی استنباط حقوق اسلامی" ، چاپ بیست ونهم، انتشارات دانشگاه تهران.

  36 ) موسوی بجنوردی ، سید محمد.( 1368 )، " قواعد فقیه " ، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی .

  37 ) نجومیان ، حسین.(1348) ، " زمینه حقوق تطبیقی در نظام های حقوق اسلامی ، فرانسه ، انگلیس و روسیه "، مشهد ، چاپخانه طوسی .

  38 ) ولیدی ، محمد صالح.(1373) ، " حقوق جزای عمومی "، نشر داد ، جلد اول .

  39) وینه ، ژنویو ، پاتریس ژوردن.(1384)،" همراهی فعل منتسب به خوانده و فعل زیان‌دیده"، ترجمه مجید ادیب، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 42.

  40) وینه ، ژنویو  پاتریس ژوردن. (1384) ،" تقصیر زیان‌دیده در حوادث رانندگی"، ترجمه مجید ادیب، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 42.

  41 ) یزدانیان ، علیرضا.(1379) ، " حقوق مدنی قلمرو مسدئو لیت مدنی ، نشر ادبستان .

   

  منابع عربی:

  1) الحکیم، عبدالمجید.(1963م) ، "الموجز فی شرح القانون المدنی (مصادر الالتزام)"، الطبعه الثانیه، بغداد، شرکه الطبع و النشر.

  2) السنهوری، عبدالرزاق.(1988م) ، "الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید"، الجزء الاول، مصادر الالتزام. بیروت، دار احیاء التراث العربی،.

  3) العوجی ، مصطفی.(2004) ، "المسئولیه المدنیه "، بیروت ، منشورات الحلبی الحقوقیه.

  4) حلی(علامه حلی)،(1991م )، "حمال الدین ابی منصور الحسن قواعد الاحکام"،مندرج در: سلسله الینابیع الفقهیه، بیروت ،  انتشارات دار التراث العربی و دار الاسلامیه، ج25.

  5) شهید ثانی، زین الدین علی العاملی.(1384 ق) ، "الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه"، چاپ افست، دوره دو جلدی، محشی، تهران،انتشارات کتابفروشی اسلامیه .

  6 )عوده ، عبدالقادر .(1408)، "التشریع الجنایی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی" ، دارلکتب العلمیه .

  7 ) محمد اللهبی ، صالح احمد.(2004) ، " المباشر  والمسبب فی المسئولیته التقصیریه" ، عمان ، دارلثقافه ، للنشر والتوزیع .

  8)مرقس،سلیمان.(1992)،"الوافی فی شرح القانون المدنی فی الالتزامات فی الفعل الضار و المسئولیه المدینه" ، المجلد الول، مصر:جامعه القاهره.

  9 ) مصطفوی الخمینی ، روح الله ،" تحریرالوسیله" ، جلد دوم ، انتشارات قدس محمدی  ، بی تا.

  10)منصور ، محمد حسین.(1995)،"شرح العقود المسماه(فی مصرولبنان)،الجزء الثانی التامین، لبنان، دارالنهضه العربیه."

  منابع لاتین:

  1) BAKER (C. D.) (1991):” Tort”, 5 th edition, sweet & Maxwell,London.

  2) Clerk &Lindsell ,(1995),”Torts” ,7 th edition ,sweet & Maxwell, London  , nos 7 - 01 & 7 - 04 , pp. 217 & 219

  3)FLEMING (John G.),(1971): “Law of torts”, 4 th edition, Law book co. limited. Australlia.

  4) MARTY (Gabriel) et RAYNAUD (Pierre) (1988): “Droit civil” , Les obligations,  2e edition , T. 1, Les sources , sirey.

  5) MAZEAUD (Henri et Léon–Jean).(1970), “Traité théorique de la responsabilité civile”, deliectuelle Et conteactuelle, preface. Par Henri capitant, T. II, 6e edition, Montcherstien.

  6) PADFIELD (C. F.), BARKER (D.L.) (1989),”  Law Made simple”, 7th edition, Heinemann, London.

  7) ROGERS (W. V. H.) (1994): “Winfield and Jolowicz on tort”, 4 th edition, sweet & Maxwell.

  8 ) Vivienne Harpwoodd , “Modern  tort law”(2003), London , Cavendish  publishing Limited , p 1 ..تحقیق در مورد پایان نامه مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از تصادفات با عابرین پیاده در کشورهای ایران ، انگلیس و فرانسه, مقاله در مورد پایان نامه مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از تصادفات با عابرین پیاده در کشورهای ایران ، انگلیس و فرانسه, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از تصادفات با عابرین پیاده در کشورهای ایران ، انگلیس و فرانسه, پروپوزال در مورد پایان نامه مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از تصادفات با عابرین پیاده در کشورهای ایران ، انگلیس و فرانسه, تز دکترا در مورد پایان نامه مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از تصادفات با عابرین پیاده در کشورهای ایران ، انگلیس و فرانسه, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از تصادفات با عابرین پیاده در کشورهای ایران ، انگلیس و فرانسه, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از تصادفات با عابرین پیاده در کشورهای ایران ، انگلیس و فرانسه, پروژه درباره پایان نامه مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از تصادفات با عابرین پیاده در کشورهای ایران ، انگلیس و فرانسه, گزارش سمینار در مورد پایان نامه مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از تصادفات با عابرین پیاده در کشورهای ایران ، انگلیس و فرانسه, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از تصادفات با عابرین پیاده در کشورهای ایران ، انگلیس و فرانسه, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از تصادفات با عابرین پیاده در کشورهای ایران ، انگلیس و فرانسه, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از تصادفات با عابرین پیاده در کشورهای ایران ، انگلیس و فرانسه, رساله دکترا در مورد پایان نامه مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از تصادفات با عابرین پیاده در کشورهای ایران ، انگلیس و فرانسه

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس