پایان نامه بررسی تأثیر تماشای برنامه های ماهواره بر ارزش های فردی و انسجام خانواده (شهروندان منطقه 3 شهر تهران)

مشخص نشده
124
410 KB
29250
مشخص نشده
مشخص نشده
قیمت: ۱۶,۱۲۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه بررسی تأثیر تماشای برنامه های ماهواره بر ارزش های فردی و انسجام خانواده (شهروندان منطقه 3 شهر تهران)

  پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد (M.A) 

  گرایش: تحقیقات آموزشی

  پاییز 1392

  چکیده

  ماهواره از دهه هفتاد تا امروز در ایران ، همچنان در حال نفوذ و رسوخ در اجتماع و خانواده بوده است و گاهی با گذشت چند هفته شاهد راه اندازی چندین شبکه جدید ماهواره ای هستیم ، بهره گیری از فناوری های پیشرفته در برنامه های شبکه های تلویزیونی ماهواره ای و افزایش روز به روز جذابیت های آنها باعث شده است افراد به نا هنجاریها و رفتارهای متضاد با ارزشهای جامعه خویش روی  آورند ، گسترش هدفمند شبکه های ماهواره ای یکی از مهمترین ابزارهای ناتوی فرهنگی برای بی ثبات سازی نظام امنیت اجتماعی و فروپاشی نظام خانواده است . هنگامیکه مارشال مک لوهان نظریه دهکده جهانی را مطرح کرد کمتر کسی باور می کرد که امواج ماهواره به واسطه دستگاه تلویزیون در سراسر جهان همه مردم را به خود جلب کند و دهکده ای کوچکتر از آنچه که مک لوهان در آرزوی آن بود تشکیل دهد.

  هدف از انجام تحقیق حاضر " شناخت تاثیر تماشای برنامه های ماهواره بر ارزش های فردی و انسجام خانواده است"  روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع پیمایشی است ، جامعه آماری این پژوهش کلیه افراد 25 تا 65 سال ساکن منطقه 3 شهر تهران می باشند که بر مبنای جدول کرجسی و مورگان تعداد 384 نفر از جامعه آماری به روش تصادفی ساده و خوشه ای انتخاب شد، با توجه به مطالعه عمیق مبانی نظری و پیشینه های تحقیق در این زمینه ،پرسشنامه محقق ساخته ای شامل 9 مولفه اصلی با 39 گویه تدوین وشیوه پاسخ دهی بر اساس طیف لیکرت از بسیار کم تا بسیار زیاد تنظیم شد .

  در ارتباط با سوالات مطرح شده در این تحقیق ، نتایج نشان داد که افراد و خانواده ها با توجه به شرایط اجتماعی که در آن قرار دارند به میزان متفاوتی از برنامه های ماهواره و تلویزیون استفاده می کنند.یافته های این تحقیق بیانگر آن است، امروزه ماهواره ها به عنوان یکی رسانه ها و ابزارهای اصلی انتقال و گسترش ارزشهای فرهنگی و اجتماعی ، در اندیشه جوانان و افراد خانواده ها و تغییر اجتماعی آنان دارای نقش مهم و تأثیرگذاری هستند، عامل اصلی کارکرد منفی برای ماهواره ، اهداف پلیدی است که غالب مدیران آن در پیش گرفته اندو مسیر را برای اهداف اصلی اسعمار نوین ،سلطه فرهنگی و تبلیغ ارزشهای غربی در جهان سوم و تمامی جوامع در حال توسعه هموار می کنند.

  این تحقیق به منظور شناخت تأثیر تماشای برنامه های ماهواره بر ارزشهای فردی و انسجام خانواده منطقه 3 کلانشهر تهران صورت گرفته است به طور خلاصه نتایج بدست از تجزیه و تحلیل پاسخ های تحقیق حاضر نشان داد ،استفاده از برنامه های ماهواره و تأثیر آن بر افراد و خانواده هابه سرعت در حال گسترش است ،در واقع نتایج تحقیق بیانگر این امر است که با ورود ماهواره به جامعه ما تغییرات زیادی در حوزه  ارزش های فردی و انسجام خانواده بوجود آمده است.

  برنامه های ماهواره ، ارزشها ، انسجام خانواده ، اجتماع ، رسانه های جمعی

   

  فصل اول

  کلیات پژوهش

   

  مقدمه:

  جهان امروزعصر «انقلاب اطلاعات و ارتباطات»[1]است وسایل ارتباط جمعی پیچیده ترین ابزاری هستند که برای القای اندیشه ها، در این برهه از زمان به وجود آمده اند، همه روزه بر کارآمدی و پیچیدگی این وسایل افزوده می شود، حدود 2 قرن از انقلاب صنعتی می گذرد و جهانیان شاهد پیشرفت روز افزون در فناوری ارتباطات و تکنولوژی در عرصه رسانه ها[2] و تأثیرآن بر زندگی خود هستند. با پیدایش پدیده  جهانی شدن و اشاعه آن به تمام جهان، رسانه های جمعی اهمیت بسیار زیادی پیدا کردند از دهه 1990 به این طرف علاوه بر تحولات عظیم وگسترده  سیاسی مانند فروپاشی شوروری و پایان نظام دو قطبی، تحول مهم وشگرف دیگری درعرصه فرهنگ صورت گرفت و آن ظهور پدیده ماهواره بود، پدیده نوی که مرزهای سیاسی را درنوردید و جهان را با فرهنگ های گوناگون بهم مرتبط ساخت.

  در دنیای امروز وسایل ارتباط جمعی از جمله ماهواره[3] و تلویزیون[4] عامل بسیار مهمی در فرهنگ پذیری افراد هستند، دراغلب کشورها، بسیاری از مردم زمان زیادی را به تماشای تلویزیون اختصاص می دهند، ماهواره یکی از رسانه های بسیار تأثیرگذار در عصر حاضر است که همانند سایر رسانه ها و وسایل ارتباطی اساساً محصول غرب بوده که در طول سال های اخیر وارد کشور شده است.

  به جرأت می توان بیان داشت که ما در عصر رسانه ها زندگی می کنیم، عصری که در آن رسانه های گروهی جزو لاینفک زندگی ما هستند، ماهواره وتلویزیون قادرند با شیوه های پذیرفتنی عوام پسند هرنوع تغییری را در جامعه ایجاد کنند و نباید تردید داشت که این وسایل ارتباط جمعی در تغییر وضعیت زندگی افراد جامعه تأثیر غیر قابل انکاری داشته و بخش مهمی از فرهنگ آموزی هر روزه  افراد جامعه می باشند و با داشتن امکانات گسترده و وسیع در ارائه جذاب تر و بهتر هر ایده می توانند به عنوان یک کانال بی نظیر ارتباطی عمل کنند که هیچ ابزاری توانایی رقابت با آن را ندارد. بسیاری از شبکه های ماهواره ای با پخش برنامه های مختلف و بویژه تبلیغات کالاهای مختلف به دنبال جذب مصرف کننده در کشور ها بوده و تا حدود زیادی هم در این امر موفق بوده اند.

  گرایش مردم به ماهواره بویژه در کشورهای اسلامی[5] از جمله کشور ایران، ارزشها[6]، باورها[7] و فرهنگ[8] اصیل جامعه را تحت تأثیر قرار داده است، به عبارت دیگر ماهواره و تلویزیون نمادهای فرهنگی هستند که از آن طریق دین، ارزشها و باورهای دینی تحت تأثیر قرار می گیرند، در این تغییر و تحولات شگرف که ماهواره و تلویزیون به طور خاص و عموماً رسانه های گروهی به معنای عام محور اصلی آن هستند، جامعه ما نتوانسته فرهنگ سنتی گذشته را تثبیت یا فرهنگ نوین صنعتی را کاملاً جذب کند.

  با توجه به موارد اشاره شده می توان گفت که برنامه های ماهواره  تأثیرات زیادی بر ارزشهای فردی و انسجام خانواده دارد. بی شک این تأثیر ها هم می تواند مثبت و هم می تواند منفی باشد سازندگان برنامه های تلویزیونی علاوه بر سرگرم نمودن مخاطب قصد دارند که پیام های مد نظر خود را نیز به مخاطبان ارائه دهند. بدون شک محتوای پیچیده شده در برنامه های ماهواره به دلیل تولید آن در کشورهای دیگر سنخیت بالائی با اقتضائات جامعه ما ندارد، در حال حاضر هزاران کانال ماهواره با استفاده از تجهیزاتی به نسبت ارزان قیمت قابل دسترسی است و باید تأثیر این گونه برنامه ها بر مولفه های فرهنگی جامعه مورد بررسی قرار گیرد. این تحقیق با همین هدف انجام شده  است با انجام این تحقیق تلاش شده است تا تأثیر تماشای برنامه های ماهواره بر ارزش های افراد و همچنین انسجام خانواده مورد بررسی قرار گیرد، این امر از طریق جمع آوری اطلاعات از مخاطبان این گونه برنامه ها صورت پذیرفته وتأثیرات شناسایی شده بر تک تک مولفه ها بصورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است.

   

   

  1-2 بیان مسئله:

  جهانی شدن هر چند پدیده ای جدید محسوب نمی شود اما در مقایسه با تاریخ تمدن و شهرنشینی بشر عمر کوتاهی دارد. این پدیده تا حد زیادی وجود خود را مدیون تکنولوژی‌های نو ظهور ارتباطات و اطلاعات است. در این میان رسانه‌های گروهی نقش بسیار زیادی دارند و هر روزه حجم بسیار زیادی از اطلاعات از طریق رسانه‌ها در اختیار مخاطبان جهانی آن قرار می‌گیرد. روزنامه ها، نشریات ادواری، مجلات و تلویزیون از مهم ترین رسانه‌ها هستند و اکثر قریب به اتفاق اطلاعات از طریق آنها مبادله می‌شود. در بین این رسانه‌‌ها تلویزیون به دلیل امتیازات منحصر به فردش نسبت به سایر رسانه‌ها از ابتدا تاکنون رتبه اول را به خود اختصاص داده است. با اختراع ماهواره‌ و پخش برنامه‌های تلویزیونی با استفاده از آن، تلویزیون به ارباب مطلق رسانه‌ها تبدیل شد و حتا حضور اینترنت و شبکه‌های اجتماعی[9] هم نتوانسته چندان از محبوبیت آن بکاهد(سالاری فر، 1385).

  انقلاب اجتماعی ارتباطات علاوه بر افزایش رسانه های ارتباط جمعی، تحول نمادها و باورها را نیز به ارمغان داشته است. در سایه این تحول رسانه های گروهی زمینه رشد آگاهی و شناخت اجتماعات بشری را مهیا ساخته اند و ظاهراً اجتناب ناپذیر می نماید که همزمان با تعداد رسانه های جمعی ، تاثیر آنها بر هویت و فرهنگ جوامع مختلف چشمگیر است. در واقع می توان گفت، تاثیری که رسانه های جمعی برفرهنگ و ساختارهای اجتماعی و نظام بین المللی دارند، سبب شده به نوعی همه دنیا با چالشی به اسم بحران هویت روبرو شوند، در این میان، برنامه های ماهواره ای نقش پررنگ تری را در این تحول و دگرگونی فرهنگی، مخصوصاً در ایران دارا می باشند، رسانه های تصویری مثل ماهواره با برنامه های تفریحی و سرگرم کننده در دراز مدت، یکسان سازی سلیقه قشرهای عظیم جامعه را باعث خواهد شد و از سوی دیگراین ابررسانه شکاف های جدید طبقاتی و تعمق آنها را باعث می شود. شبکه های تلویزیونی نیز از طریق ماهواره با تمام نقاط دنیا ارتباط برقرار می کنند و فرهنگ قالب بندی شده فرستنده این نمادها و پیام ها، بدون هیچ گونه مقاومتی در اختیار گیرنده قرار می گیردو وارد کانون خانواده و سپس جوامع می شود(محمدیان، 1381،ص52).

   جامعه ایرانی با دارا بودن هفتاد درصد جمعیت جوان و با توجه به شرایط متغیر جهانی، با چالش های مهمی درزمینه وسایل ارتباطی جدید ومخاطبان جوان آنها رو به رو است. جوانان دارای علایق، خواسته ها و نیازهایی هستند که در پی پاسخ به آنها در کند و کاو هستند، جوان امروز خواستار آزادی، نشاط و زیبایی است، عناصری که روح و جسم او را به سمت خود می کشاند و هر فرد، هر فکر، هر فرهنگ و حکومتی که این عناصر را به او ارائه دهد جوان را به سمت خود جذب می کند واو را در حیطه اقتدار خود در می آورد(طباطبایی، 1384).

  امروزه در ایران هر فرد به طور متوسط 4.5 ساعت را به تماشای تلویزیون اختصاص داده و این زمان در بسیاری از کشورها به 6 ساعت نیز می‌رسد. این زمان و حجم بالای اطلاعاتی که فرد در طول تماشای تلویزیون در معرض آن قرار می‌گیرد باعث شده است که تلویزیون کارکردهای بسیاری داشته باشد. یکی از مهم‌ترین کارکردهای هر رسانه‌ای که متولیان آن نیز از آن انتظار دارند اجتماعی کردن افراد و نهادینه نمودن برخی ارزش‌ها و مشخصه‌ها در افراد است. تلویزیون به عنوان همگانی‌ترین رسانه یکی از عوامل بسیار مهم اجتماعی کردن به حساب می‌آید.  این رسانه هر روز مورد استفاده وسیع گروه‌های مختلف اجتماعی و از جمله کودکان، نوجوانان و جوانان قرار می گیرد و نگرش و عقاید آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. تحقیقات فراوانی تأثیر برنامه رسانه‌‌ها بر نگرش‌های کودکان و بزرگسالان را بررسی کرده‌اند. نتایج تمامی این تحقیقات نشان داده است که رسانه‌های جمعی انواع گوناگونی از اطلاعات و محتوا (به ویژه هنجارها و ارزش‌ها) را انتقال می‌دهند(چاووشیان، 1388).

   این اطلاعات و محتوای ارائه شده در قالب پیام برنامه‌ها به دست مخاطبان می‌رسد. نسل های کنونی در معرض انتشار و نمایش پیام های رسانه‌ای بسیار متنوعی قرار دارند و پیام‌های ارسال شده می‌تواند ارزش‌های جوامع (شامل سنت‌ها، الگوهای فرهنگی و اجتماعی و همچنین روابط نسلی آنها) را دست‌خوش چالش و دگرگونی کند(سالاری فر، 1385).

  حتی باوجود این تفاسیر نمی‌توان گفت که تنها کارکرد رسانه‌ها، اجتماعی کردن افراد و انتقال مولفه‌ها و ارزش‌های فردی است. به دلیل استفاده از تلویزیون و تماشای برنامه‌ها در منزل، تاثیرات آن بر خانواده به عنوان یک جامعه کوچک نیز قابل توجه است. اگر انسجام و وحدت اعضای خانواده را مهمترین مؤلفه کارآمدی خانواده محسوب کنیم، مهمترین آسیب احتمالی استفاده از تلویزیون، خدشه دار شدن انسجام خانواده در اثر کاهش روابط و از بین رفتن فرصت گفتمان مناسب است . در دنیای پرشتاب فن‌آوری امروز، رسانه‌های جمعی افراد را به صورت انفرادی به خود مشغول کرده، آنها را از تعامل با دیگران باز می‌دارند. نوع بهره برداری غیر فرهنگی از ابزارهای فنی موجب شده است که کارکرد آنها عمدتاً درجهت تقویت فردگرایی[10] سوق پیدا کند. به عبارت دیگر، این ابزارها، به تدریج فضای روانی و محیطی گفتگو را در یک ارتباط بین فردی، خدشه دار می‌کنند و اعضای گروه را به جای هم‌گرایی[11]، به واگرایی[12] سوق می‌دهند؛ تا جایی که هر عضو خانواده صرفاً در یک فضای فیزیکی مشترک زندگی کرده، اما هیچ تعاملی با هم نخواهند داشت. دراین مسیر، تعامل واقعی فرد به‌جای آنکه با دیگر افراد در محیط انسانی باشد، با رسانه‌های الکترونیکی شکل می‌گیرد. نتیجه این می‌شود که افراد خانواده به جای گفتگوی صمیمی با یکدیگر که می‌تواند به تقویت پیوندهای عاطفی وانسجام اعضای خانواده منجر شود، با ابزارهای الکترونیکی ارتباط برقرار می‌کنند؛ ارتباطی که فاقد بار عاطفی، احساسی و هیجانی است (ساعی، 1389).

  Abstract

  Since 70’s up to now, the satellite has been influencing and seeping into the society and families. Sometimes, several satellite channels are operated just in several weeks. Utilization of developed technologies in satellite channel’s TV programs associated with increased attractiveness made individuals shift toward abnormalities and behaviors in conflict with social values. Targeted expansion of satellite channels is a cultural NATO device for destabilizing the social security system and destruction of the family system. When Marshal McLuhan introduced the global village theory, few individuals believed that the people of the world would be attracted by TV and a small village would never be formed like the one McLuhan proposed. The current research is intended to recognize the effects of watching satellite programs on individual”, a survey descriptive research method is used. The statistical community of the research includes al 25-62 years old individuals residing at Tehran’s district 3. According to Krejcie and Morgan’s table, 384 individuals were selected by simple random and cluster sampling method .Based on the in depth study of theoretical basics and research backgrounds, the researcher made questionnaire including  9 main factors and 39 items was formulated and the responding method was set according to Likert scale with very low to very high.

  On the questions of the research, the results showed that the individuals and families, in terms of the social situation, use differently satellite and TV programs. The findings of the current research show that, today, the satellite plays a significant role in transferring and expanding social and cultural values in thinking of the youth and individuals of the families. The main factor of satellites’’ negative function is those dirty goals which most of the managers adopted them and paved the new colonialism, cultural domination and promotion of western values in third world and most of the societies.

  The current research is intended to identify the effects of watching satellite programs on individual values and family solidarity identify the effects of watching satellite programs on individual values and family solidarity in Tehran’s district 3. In summary, the results from analysis of analysis of the responses to the current research questions indicated that the satellite and its influences are going to expand within the families. In fact, the results from the research show that with the satellites’ entrance into the society, many changes occurred to individual values and family solidarity.

  Key Words: Satellite programs, values, family solidarity, society, mass media

  منابع فارسی :

  امیرآبادیان، نزهت(1390). زندگی دوم یا سفارت مجازی، شماره 5 ، آبان 1390.

  افهمی، بنفشه و حمید رضا آقا محمدیان شعرباف(1386). بررسی عوامل موثر بر گرایش به ماهواره و تأثیر آن بر باورها و رفتارهای دینی مردم مشهد، نشریه مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، مهر86، شماره2.

  الهامی، مهرک ،(1388). نقش تلویزیون در تحکیم ارتباطات میان فردی اعضای خانواده(خانواده های مناطق 4و5 تهران)، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ارتباطات.

  ارونسون، الیوت، (1369)، روان شناسی اجتماعی، ترجمه حسین شکر کن، تهران، انتشارات رشد.

  ازکیا و غفاری. (1384). جامعه شناسی توسعه. تهران: انتشارات کیهان.

  اسپاک، بنجامین (1364)، «پرورش فرزند در عصر دشوار ما»، ترجمه: هوشنگ ابرامی، تهران: نشر صفی علیشاه.

  اسدی، علی (1383). افکار عمومی و ارتباطات، تهران: انتشارات آوای نور

  اعتضادالسلطنه، محمد(1384). دغدغه های رسانه ای جهان عرب(ترجمه)، تهرانک دفتر پژوهش های رادیو

  اعرابی، نادره (1372). انتقال ارزشی از طریق تلویزیون ایران ، تهران: پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی

  اعزازی، شهلا (1370). خانواده و تلویزیون، چاپ اول، تهران، نشر مرندیز

  شهلا (1380) تحلیل ساختاری جنسیت: نگرشی بر تحلیل جنسیتی در ایران، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.

  انعام، راحله. (1380). بررسی اعتماد بین شخصی در میان روستاییان شهریار، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه الزهراء.

  اوپنهایم، ا. ان (1369)، طرح پرسشنامه و سنجش نگرش‌ها» ، ترجمه، مرضیه کریم‌نیا، تهران:

  اینگلهارت، رونالد و پل.آر.آبرامسون (1378). امنیت اقتصادی و دگرگونی ارزشی، ترجمه شهناز شفیع زاده، تهران ، نامه پژوهش، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، سال چهارم شماره 14 و 15

  اینگلهارت، رونالد. (1382). تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی. (مترجم، مریم وتر). تهران: نشر کویر.

  اینگلهارت، رونالد، ولز، کریستین. (1389).نوسازی، تغییر فرهنگی و دموکراسی. (یعقوب احمدی، مترجم). تهران: کویر.

  اینگلهارت، رونالد (1373)، «تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی»، ترجمه، مریم وتر، تهران: نشر کویر.

  آذر دشتی، امیر هوشنگ (1384). نقش عکس ها و فیلم های مبتذل در انحراف کودکان و نوجوانان، مجله تربیت، سال نهم، شماره6

  باستانی، سوسن (1388)، «جنسیت، فرهنگ، ارزش‌ها و نگرش‌ها» ، تهران: نشر پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات.

  باصری، احمد و حاجیانی، ابراهیم (1389). کارکرد رسانه های ماهواره ای در تصویر سازی ذهنی مردم، فصلنامه روانشناسی نظامی ،1(4) صص 81-91.

  برگر، پیتر و لاکمن، تامس (1387)، «ساخت اجتماعی واقعیت»، ترجمه فریبرز مجیدی، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

  بهارلونژاد، عبدالاحد(1390). فقدان نظام هویت ملی، آثار و پیامدهای آن، تهران، موسسه مطالعات ملی.

  بیات، بهرام (1382). تعارض ارزشهای نوجوانان با ارزشهای جامعه و والدین. تهران، پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی.

  بوردیو، پیتر (1388)، «درسی درباره درس»، ترجمه، ترجمه ناصر فکوهی، تهران: نشر نی.

  بهنام، جمشید(1384). تحولات خانواده، ترجمه ی. پوینده، تهران، نشر ماهی.

  پاستر، مارک(1388). عصر دوم رسانه ها، ترجمه غلامحسین صالحیار، تهران، انتشارات طرح نو

  پناهی، محمد حسین(1383)، «شکاف نسلی موجود در ایران و اثر تحصیلات بر آن»،فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، شماره 17، پاییز 1383.

  تافلر، الوین(1375). جا به جایی در قدرت، ترجمه ش. خوارزمی، تهران نشر علم.

  تامپسون، جان(1380). رسانه ها و مدرنیته، ترجمه مسعود اوحدی، تهران: انتشارات سروش

  تجری غریب آبادی،ذبیح اله(1389).وسایل ارتباط جمعی ومشارکت اجتماعی. تهران،باشگاه اندیشه

  تنهایی، ابوالحسن. (1383). درآمدی بر مکاتب و نطریه های جامعه شناسی. تهران: نشر مرندیز.

  توانایی کزج ، رقیه (1389) بررسی عوامل اجتماعی موثر بر میزان سرمایه اجتماعی درون گروهی و برون گروهی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات . پایان نامه ارشد جامعه شناسی . علوم تحقیقات

  توسلی، غلامعباس(1382). نظریه های جامعه شناسی، تهران، انتشارات سمت.

  توکل، محمد و قاضی‌نژاد، مریم (1385)، «شکاف نسلی در رویکردهای کلان جامعه‌شناسی، بررسی و نقد رهیافت‌های نسل تاریخی و تضاد با تأکید بر نظرات مانهایم و بوردیو» ، نامه علوم اجتماعی، شماره 27.

  توکلی، مهناز (1378)، «بررسی نظام ارزش‌های دو نسل دختران (نسل انقلاب) و مادران»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد  جامعه‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

  تیموری، کاوه (1377)، «بررسی و مقایسه نظام ارزش‌های پسران و پدران و عوامل موثر بر آن در شهر تهران»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

  چلبی، مسعود(1375)، جامعه شناسی نظم؛ تشریح و تحلیل نظری نظم اجتماعی، تهران، نشر نی.

  حافظ نیا، محمدرضا، (1386)، مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، چاپ سوم، انتشارات سمت ، تهران

  حسینی شیراز ، سید محمد (1379). با ماهواره چه باید کرد ، مترجم: حسین شاهرودی ، چاپ وحدت

  خالصی ، پروین ، نقش تلویزیون در نهادینه سازی حجاب در مدارس ، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت امور فرهنگی ، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران.

  خالقی‌فر، مجید (1381)، «بررسی ارزش‌های مادی/ فرامادی دانشجویان دانشگاه‌های تهران، عوامل موثر بر آن و روابط آن با برخی از نشانگان فرهنگی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

  دادگران، سیدمحمد، (1384). مبانی ارتباط جمعی، تهران، نشر مروارید و فیروزه ، چاپ هشتم

  دانایی، نسرین (1384)، «تفاوت نسل دیروز و نسل امروز»، روزنامه همشهری، شماره‌ 3732.

  دواس، دی. ای.، (1389)، پیمایش در تحقیقات اجتماعی، ترجمه هوشنگ نایبی، چاپ سوم، نشر نی

  رابرتسون، رونالد (1385)، «جهانی‌شدن، نظریه‌های اجتماعی و فرهنگ جهانی»، ترجمه، کمال پولادی، تهران: نشر ثالث.

  رابرتسون، یان(1374). درآمدی بر جامعه (با تاکید بر نظریه های کارکرد گرایی،ستیز و کنش متقابل نمادی)، ترجمه حسین بهروان، چاپ دوم، مشهد، نشر آستان قدس رضوی

  رحمانیان، منصور، (1378)، تأثیر رسانه های گروهی بر پیشگیری از جرم، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی.

  رحیمی، محمد. (1390). عوامل اجتماعی مؤثر بر شکاف بین نسلی؛مطالعه موردی شهر خلخال. پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی. دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

  رفعت جاه، مریم، (1382)، زنان و باز تعریف هویت اجتماعی، مجله جامعه شناسی ایران، دوره پنجم، شماره 2.

   رفیعی فر، شهرام، (1386)، برنامه مداخلات چند بخشی برای پیشگیری و کنترل خشونت خانگی در کشور، انتشارات معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

  روشه ، گی ( 1376 ) .جامعه شناسی پارسونز، مترجم عبدالحسین نیک گوهر،تهران ،تبیان

  روشه، گی (1376). کنش اجتماعی ، ترجمه هما زنجانی زاده ، مشهد ، دانشگاه فردوسی

  ، ‌گی(1366)، تغییرات اجتماعی، ترجمه منصور وثوقی، تهران، نشر نی.

  ریتزر، جرج (1373). نظریه‌های جامعه‌شناسی. ترجمه احمدرضا غروی‌زاد، تهران، نشر ماجد.

  ریتزر، جرج. (1386). نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر، مترجم محسن ثلاثی، تهران، انتشارات علمی.

  رئوف، عزت، (1377)، مشارکت سیاسی زن، ترجمه محسن آرمین، نشرقطره.

  ساروخانی، باقر (1375)، «درآمدی بر دایره‌المعارف علوم اجتماعی»‌، تهران: انتشارات کیان.

  باقر(1385). روشهای تحقیق در علوم اجتماعی، ج1، تهران : پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی.

  ساعی، منصور، (1389)، نقش رسانه‌ها در انتقال ارزش‌ها وپدیده شکاف هنجاری و ارزشی نسل‌ها، روزنامه همشهری.

  سالاری فر، محمد رضا، (1385)، راه های تحکیم خانواده در فرآیند جهانی شدن، مجله خانواده و زنان، شماره 19

  ستار، آزیتا (1388)، «بررسی گسست و پیوند نسلی از دیدگاه اجتماعی؛ کندوکاو در مسائل جوانان و مناسبات نسلی»، به اهتمام گروه پژوهشی مطالعات جوانان و مناسبات نسلی تهران: پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی.

  سگالین، مارتین(1370). جامعه شناسی تاریخی خانواده، ترجمه حمید الیاسی، تهران، نشرمرکز.

  سلطانی فر، محمد، ملکیان ، نازنین (1389). تحلیل برنامه های شبکه ماهواره ای ام ، بی ، سی فارسی به منظور دستیابی به فرهنگ و تکنیک های ارتباطی به کار گرفته شده در انتقال پیام ، فصلنامه پژوهش اجتماعی ، 3(9) ، صص 87-69.

  سلیمی، علی و داوری، محمد،(1385)، جامعه شناسی کجروی، انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

  سورین، ورنرو جیمز تانکارد (1381)، نظریه های ارتباط جمعی، ترجمه علیرضا دهقان، تهران، نشر دانشگاه تهران، چاپ اول.

  سورین، ورنرو، تانکارد، جیمز، (1384)، نظریه های ارتباط جمعی، ترجمه علیرضا دهقان، تهران، نشر دانشگاه تهران.

  شارع پور، محمود (1378). جامعه پذیری سیاسی ، مجله فرهنگ عمومی ، فصلنامه شماره 18و19

  شارع پور، محمود. (1380). فرسایش سرمایه اجتماعی و پیامدهای آن. نامه انجمن جامعه شناسی. سال اول. شماره یک.

   شیخی، محمد تقی،(1380)، جامعه شناسی زنان و خانواده، شرکت سهامی انتشار.

  صابری، الهام (1384). نقش رسانه های جمعی در به انحراف کشاندن جوانان(ماهواره)،گنجینه، شماره 54

  صادقی لواسانی ، نادر ، نقش وسایل ارتباط جمعی در شکل گیری رفتار جوانان ، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ارتباطات

  طباطبایی، صادق(1377). طلوع ماهواره و افول فرهنگ (چه باید کرد؟)، تهران، انتشارات اطلاعات.

  طباطبایی، صادق(1384). طلوع ماهواره و افول فرهنگ، تهران: انتشارات اطلاعات

  عاملی، سعید رضا(1382). دین و فضای مجازی(فرهنگ در عصر جهانی شدن)، تهران، انتشارات آفاق.

  عریضی، فروغ السادات. وحیدا، فریدون. دانش، پروانه(1385). ماهواره و هویت جنسی دختران جوان، مجله جامعه شناسی ایران، جلد 7، شماره 10

  علوی، پرویز (1375). ارتباطات سیاسی ، تهران: انتشارات علم نوین

  فاضلی، رضا (1381). تأثیر برنامه های خشونت آمیز تلویزیونی بر رفتار اجتماعی کودکان، تهران، پایان نامه دکتری واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

  فاضلی، نعمت‌الله (1382)، «سبک زندگی»، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

   فرجیها، محمد، (1385)، بازتاب رسانه ای جرم، فصلنامه علمی – پژوهشی رفاه اجتماعی شماره 22.

  فرقانی، محمد مهدی(1380)، ارتباطات و توسعه، چهاردهه نظریه پردازی ...و امروز؟، رسانه، سال دوازدهم، شماره دوم. نشر مرکر مطالعات و توسعه رسان ها وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

  فوکویاما، فرانسیس. (1379). پایان نظم؛ سرمایه اجتماعی و حفظ آن. (مترجم، غلامعباس توسلی). تهران: جامعه ایرانیان.

  قنادان، منصور و همکاران (1375) جامعه شناسی مفاهیم کلیدی، تهران، نشر آوای نور.

  کارلسون و دیگران (1378)، خانواده درمانی، ترجمه عفت نوابی نژاد، انتشارات انجمن اولیاء و مربیان. کازنو، ژان، (1384)، جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی، ترجمه باقر ساروخانی، چاپ هشتم انتشارات اطلاعات.

  کازنو، ژان (1372). جامعه شناسی رادیو و تلویزیون، مترجم ج. ارجمند، تهران، سهامی خاص.

  کازنو، ژان(1364). قدرت تلویزیون، ترجمه علی اسدی ، چاپ اول ، تهران: انتشارات امیر کبیر

  کازنو، ژان(1380). عصر اطلاعات،اقتصاد،جامعه و فرهنگ ، ویراستار ارشد: علی پایا، تهران: انتشارات طرح نو

  کامل بهاءالدین، حسین(1383). ملیت در جهانی بی هویت، مترجم: حجت رسولی ، تهران: دفترنشرفرهنگ اسلامی

  کریمی فر، علیار(1385). تعامل یا رویارویی با ماهواره ، مجله اصلاح و تربیت ، مسلسل 141

  کوزر، لوئیس (1387)، «زندگی و اندیشه بزرگان جامعه‌شناسی»، ترجمه، محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

  کوئن، بروس (1381)، «مبانی جامعه‌شناسی»، ترجمه غلامعباس توسلی و رضا فاضل، تهران، سمت.

  گیدنز، آنتونی (1377). جامعه شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران، نشر نی.

  گیدنز، آنتونی (1378). تجدد و تشخص(جامعه و هویت شخصی در عصر جدید)، ترجمه ناصر موفقیان، تهران، نشر نی

  گیدنز، آنتونی (1388). جامعه شناسی، ترجمه حسن چاووشیان، تهران، نشر نی

  گیدنز، آنتونی(1373). جامعه شناسی، ترجمه منوچهر صبوری ، چاپ دوم، تهران: نشر نی

  گیدنز، آنتونی. (1376). دورکیم. ترجمه، یوسف اباذری. تهران: انتشارات خوارزمی.

  گیدنز، آنتونی. (1384). پیامدهای مدرنیت، مترجم محسن ثلاثی، تهران، نشر مرکز.

  گیدنز، آنتونی (1378)، «راه سوم و بازسازی سوسیال دموکراسی»، ترجمه، منوچهر محسنی، تهران: نشر تیرازه.

  گیدنز، آنتونی (1379)، «تجدد و تشخص، جامعه و هویت شخصی در عصر جدید»، ترجمه، ناصر موفقیان، تهران: نشر نی.

  مشکانی، محمدرضا، (1381)، سنجش عوامل درونی و بیرونی خانواده بر بزهکاری، مجموعه مقالات پرخاشگری و جنایت، نشر آگه.

  نژاد، کاظم ( 1384 ). جامعه اطلاعاتی، اندیشه های بنیادی دیدگاههای انتقادی و چشم اندازهای جهانی تهران: مرکز پژوهشهای ارتباطات.

  مک کوئیل، دنیس (1380). مخاطب شناسی، ترجمه مهدی منتظرقائم، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها.

  مک کوئیل، دنیس(1382)، درآمدی بر نظریه‌های ارتباطات جمعی، ترجمه‌ی پرویز اجلالی، تهران، نشر مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها. چاپ اول.

  مک کوئیل، دنیس، (1387)، درآمدی بر نظریه‌های ارتباطات جمعی، ترجمه‌ی پرویز اجلالی، تهران، نشر مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.

  کوایل، دنیس و ویندال، سون(1388). مدل های ارتباطات جمعی، ترجمه گودرز میرانی،تهران: انتشارات دفتر پژوهشهای رادیو.

  ملکی تبار، مجید و علی لاریجانی (1386). بررسی راهبردی- امنیتی تأثیرات ماهواره بر باورهای جوانان. فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک. بهار1386،شماره29.

  منصور نژاد، محمد(1382)، «شکاف و گفتگوی نسل ها با تاکید بر ایران». چاپ شده در کتاب «گسست نسل ها» با اهتمام علی اکبر علیخانی، تهران، نشر پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی.

  موسوی چلک، سیدحسن(1388)، «آسیب‌های اجتماعی، نظم و امنیت عمومی؛ کندوکاو در مسائل جوانان و مناسبات نسلی»، به اهتمام گروه پژوهشی مطالعات جوانان و مناسبات نسلی تهران: پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی.

  مومنی، منصور، فعال قیومی، علی، (1386)، تحلیل داده‌های آماری با استفاده از SPSS، چاپ اول، کتاب نو

  مهدی زاده، سیدمحمد (1380). نظریه های ارتباطات جمعی، تهران، دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی.

  مید، مارگارت (1385)، «فرهنگ و تعهد»، ترجمه، عبدالعلی دستغیب، تهران: انتشارات نوید شیراز.

  نادری، عزت اله و سیف نراقی، مریم(1390). روش های تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی(با تاکید بر علوم تربیتی)، تهران: نشر ارسباران

  نریمانی ، یوسف (1382 ) تفاوت های ارزشی پدران با فرزندان و عوامل تآثیرگذار ، پایان نامه ارشد دانشگاه شهید بهشتی ، تهران

  وایت، رابرت و فیوناهینز (1383)، جرم و جرم شناسی، ترجمه علی سلیمی، مؤسسه پژوهشی حوزه و دانشگاه.

  وثوقی، منصور و نیک‌خلق، علی‌اکبر (1380)، مبانی جامعه‌شناسی، تهران: بهینه.

  ویندال، س. و همکاران(1376). کاربرد نظریه های ارتباطات، ترجمه علیرضا دهقان، تهران، مرکز مطالعات تحقیقات و رسانه ها.

  هفته نامه صبح صادق(1390). گسترش هدفمند شبکه های ماهواره ای، سری یازدهم، ش 462

  هندری،جان­ودیگران(1381).انسان و بحران هویت،ترجمه ناصر محمدیان، تهران، انتشارات چایبخش

  هنسون، ج، نارولا، ا.(1384). تکنولوژی های جدید ارتباطی در کشورهای توسعه، ترجمه داوود حیدری، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه.

  یعقوبی، اسفندیار (1386)، «مطالعه و بررسی عوامل اجتماعی موثر بر تغییر نگرش دو نسل (مادران دختران) نسبت به ارزش‌های اجتماعی (مطالعه‌ای در شهر میاندوآب)»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

  یوسفی نریمان (1383)، «شکاف بین نسل‌ها، بررسی نظری و تجربی»، تهران: پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاه.

   

  منابع خارجی:

  Al-ofy A.(1999). “The Saudi TV and the Realization of Social Attitudes According to the Cultural Cultivation Theory” (Al-telefizyoon al-Saudi Wa-edrak al-ettijhat wefq nathareyat al-ghars al-thagafi) Bohooth Al-ettisul (1999) Vol. 3, no.8, PP 157-190.

  Blumler، G. jay and Elihu katz. the uses of Mass communication Perspective on gratifizations Research، Beverly - Hills، clife 1974.

  Castells, M. (2009). Communication power. Oxford: Oxford University Press

  Castels, Manuel (1999). The Rise Of Network Society, Blakwell Publishers Ltd, Oxford.

  Dassbach, charl, H. A. (1995) “long waves and Historical generation” A world system approach, Michigan Technological university, Dep.of. social sciences.
  - Schwartz,shalom H.& Etta prince – Gibson (1998) “value priorities

  Defiur,  Melvin L, Everett Denis, (1991) Underetanding Mass Communication by Niughton Miffin CO.

  Defleur، Melvin. L. Theories of Mass communication، longman Publization، 1986. Rogers. Everett. M. communication technology، the New Madia in society، Macmillan Publishers، London، 1986.

  Giddens ,Anthoney.(1994). Beyond Left and Right, Cambridge: Polity Press.

  Giddens ,Anthoney.(1995). Modernity And Self-Identity: Self And Society In The Late Modern Age, Stanford University Press.

  Horton Paul B.and chester L.Hunt (1984). Social Physychology clifornia : Helsinsky.

  Inglehart , Ronald and Paul R.Abramson (1994). “ Economic security and value change “. American Political Science Review , vol 88,No.2.pp:336-354.

  Lenger , Robert G. (1979). The Values Of Yought And The Anomic. Society For The Study Of Social Problems. SSSP.

  Mcquail، Denis، Mass communication theory sage Publizations، 1984.

  Melody , Willam H , (1995). Information in fras . True of the Future : AMCI: Conference. Malasia.

  Putnam, R.D. (1993). Making Democracy Work. Princeton: Princeton University Press.

  Rampal, Kuldip R (2009). Impact of Satellite Television on Urban Youth in India. Missouri: Warrensburg University.

  Robaka , Shamsher (2012). Effect of Satellite Television on the Culture of Bangladesh. New York:European Journal of Business and Management, Vol 4, No.9,2012.

  Rosengren, Karl Erik. (1996). Media Effects and Beyond; Culture Socialization and Lifestyles, Lodon & New York; Routledge.

  Simmel (1971a) “Fashion” in Individuality and Social Forms: Selected Writings (Trans. And ed. D.N. Levine), Chicago: University of Chicago Press.

  Simmel,G. (1971) “The Transcendent character of life” , in on Individuality and Social Forms: Selected Writings (Trans. And ed. D.N. Levine), Chicago: University of Chicago Press.

  Tan,  A. S. Tan, G.K. “American TV in The Philippines: A test of Cultural impact” Journalism Quarterly (1987) Vol.64, PP. 65-72

  Willam H. melody. Information in fras. Trvc True of the Future :AMCI: Conference. Malasia. 1995.

  Williams , J.R.M. (1956). Ameriacan Society , New York : Knopf.

  Bandura, A. (1977) Social Learning Theory, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

  Interviews: an Introduction to Qualitative Research Interviewing , _ (1996)IKvale, S

  London: Sage.

 • فهرست و منابع پایان نامه بررسی تأثیر تماشای برنامه های ماهواره بر ارزش های فردی و انسجام خانواده (شهروندان منطقه 3 شهر تهران)

  چکیده 1

  فصل اول:کلیات پژوهش

  1-1 مقدمه. 3

  1-2 بیان مسئله. 5

  1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 7

  1-4 اهداف تحقیق.. 9

  1-5 سئوالات تحقیق 10

  1-6 تعاریف نظری متغیرها 10

  1-7 تعریف نظری ماهواره 11

  1-8 تعریف نظری ارزش های فردی.. 11

  1-9 تعریف نظری انسجام خانواده 11

  1-10 تعریف عملیاتی ارزشهای فردی.. 12

  1-11 تعریف عملیاتی انسجام خانواده 12

  فصل دوم:ادبیات وپیشینه پژوهش

  2-1 مقدمه. 14

  2-2 رسانه. 15

  2-3 ویژگی رسانه های جمعی.. 16

  2-4 روند کلی ارتباطات در شش مرحله مشخص.... 16

  2-5 دیدگاه های پیشگامان ارتباطات پیرامون تأثیرات رسانه های جمعی.. 17

  2-6 نظریه هانمن.. 18

  2-7 نظریه هایبرت... 19

  2-8 نظریه «دنیس مک کوئیل» 19

  2-9 نظریه «هارولد لاسول» و «چارلز رایت میلز» 20

  2-10 «نظریه دهکده جهانی» «مارشال مک لوهان» 21

  2-11 دیدگاه «یان رابرتسون» و تایید نظریه دهکده جهانی.. 21

  2-12 نظریه کاشت جرج گربنر. 22

  2-13 نظریه تزریقی.. 23

  2-14 ارزش‌ها 25

  2-15 تعریف مفهوم ارزش... 25

  2-16 نظریه ارزشی (تغییر ارزش های سنتی) «دیوید رایزمن» 25

  2-17 نظریه ارزشی (نوسازی) «دانیل لرنر» 28

  2-18 نظریه ارزشی (دگرگونی ارزشی) رونالد اینگلهارت... 29

  2-19 کارکرد رسانه ها و فرایند اجتماعی کردن در انتقال هنجارها و ارزش‌ها 30

  2-20 رسانه‌ها و تغییر ارزش‌های سنتی و فردی 31

  2-21 نهاد خانواده 32

  2-22 تعریف خانواده 32

  2-23 پارسونز ونظریه خانواده 33

  2-24 فوکویاما و خانواده 34

  2-25 زیمل و خانواده 35

  2-26 ماهواره یک «رسانه مدرن» 36

  2-27 ورود ماهواره به ایران و تاثیرات مخرب آن. 36

  2-28 قابلیت هاو جذابیت ها ، آسیب ها و معایب ماهواره 38

  2-29 دیدگاه های دیگر دانشمندان در حوزه ماهواره و آسیب های اجتماعی.. 39

  2-30 آسیب ارتباطی ناشی از رسانه های مدرن. 41

  2-31 تأثیر برنامه های ماهواره و تلویزیون بر فرد و خانواده 41

  2-32 تأثیر برنامه های ماهواره و تلویزیون بر حوزه فرهنگ و خانواده 43

  2-33 تأثیر برنامه های ماهواره و تلویزیون بر افکار،عقاید، روش هاو رفتارها 46

  2-34 آسیب شناسی استفاده از ماهواره وتأثیر آن بر تضعیف بنیان خانواده 47

  2-35 بحران گذار در خانواده ایرانی.. 50

  2-36 دکتر باقر ساروخانی و خانواده 50

  2-37 دکتر شهلا کاظمی پور و خانواده 51

  2-38 ماهواره و تضعیف بنیان خانواده 52

  2-39 رسانه(ماهواره)و ناهنجاریهای خانواده 54

  2-40 رسانه(ماهواره) و«خشونت خانوادگی» 54

  2-41 رسانه(ماهواره)، خانواده و جرائم اجتماعی.. 57

  2-42 رسانه(ماهواره)، خانواده و تربیت فرزندان. 60

  2-43 رسانه(ماهواره)، خانواده و چالشهای پیش رو. 63

  2-44 پیشینه داخلی پژوهش... 64

  2-45 پیشینه خارجی پژوهش 68

  فصل سوم:روش شناسی تحقیق

  3-1: مقدمه. 75

  3-2: روش تحقیق.. 75

  3-3: جامعه آماری.. 75

  3-4: نمونه آماری و روش نمونه گیری.. 75

  3-5: روش گرد آوری اطلاعات... 76

  3-6: ابزار گردآوری.. 76

  3-7: چگونگی تعیین روایی و اعتبار ابزار تحقیق.. 77

  3-8 روش تجزیه وتحلیل داده ها 78

  فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

  4-1 مقدمه. 80

  4-2 الف : تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها 81

  4-3 ب: تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها 86

  فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادها

  5-1 مقدمه. 94

  5-2 بحث و نتیجه گیری.. 94

  5-2-1 یافته های توصیفی تحقیق.. 94

  5-2-2 تحلیل استنباطی داده ها 95

  5-3 محدودیت های تحقیق.. 102

  5-4 مشکلات پژوهش... 102

  5-5 پیشنهادهای کاربردی.. 102

  منابع فارسی.. 104تحقیق در مورد پایان نامه بررسی تأثیر تماشای برنامه های ماهواره بر ارزش های فردی و انسجام خانواده (شهروندان منطقه 3 شهر تهران), مقاله در مورد پایان نامه بررسی تأثیر تماشای برنامه های ماهواره بر ارزش های فردی و انسجام خانواده (شهروندان منطقه 3 شهر تهران), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تأثیر تماشای برنامه های ماهواره بر ارزش های فردی و انسجام خانواده (شهروندان منطقه 3 شهر تهران), پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی تأثیر تماشای برنامه های ماهواره بر ارزش های فردی و انسجام خانواده (شهروندان منطقه 3 شهر تهران), تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی تأثیر تماشای برنامه های ماهواره بر ارزش های فردی و انسجام خانواده (شهروندان منطقه 3 شهر تهران), تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تأثیر تماشای برنامه های ماهواره بر ارزش های فردی و انسجام خانواده (شهروندان منطقه 3 شهر تهران), مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی تأثیر تماشای برنامه های ماهواره بر ارزش های فردی و انسجام خانواده (شهروندان منطقه 3 شهر تهران), پروژه درباره پایان نامه بررسی تأثیر تماشای برنامه های ماهواره بر ارزش های فردی و انسجام خانواده (شهروندان منطقه 3 شهر تهران), گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی تأثیر تماشای برنامه های ماهواره بر ارزش های فردی و انسجام خانواده (شهروندان منطقه 3 شهر تهران), پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی تأثیر تماشای برنامه های ماهواره بر ارزش های فردی و انسجام خانواده (شهروندان منطقه 3 شهر تهران), تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تأثیر تماشای برنامه های ماهواره بر ارزش های فردی و انسجام خانواده (شهروندان منطقه 3 شهر تهران), مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی تأثیر تماشای برنامه های ماهواره بر ارزش های فردی و انسجام خانواده (شهروندان منطقه 3 شهر تهران), رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی تأثیر تماشای برنامه های ماهواره بر ارزش های فردی و انسجام خانواده (شهروندان منطقه 3 شهر تهران)

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس