پایان نامه لیزر چیست ؟

مشخص نشده
88
9 MB
29197
مشخص نشده
مشخص نشده
قیمت: ۱۱,۴۴۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه لیزر چیست ؟

  طیف تشعشع: طیف نوری که از یک جسم ساطع می شود شامل رنگها یا نوارهای رنگی جدا از هم
  می باشد.این از طبیعت تولید نور برمیخیزد و نشانه آن است که انرژی نورانی ساطع شده از آن جسم دارای مقداری مشخص میباشد.

  انرژی تمام سیستمها کوانتایی می باشد که این انرژی می تواند در بسته های جدا از هم جذب یا آزاد شود.انرژی سیستم پس از آنکه انرژی جذب آن سیستم شود افزایش می یابد و در مرحله بعدی آن انرژی آزاد می شود. مدتی که این انرژی آزاد می شود راندوم یا اتفاقی بوده که نشر خودبخودی نامیده می شود.


  انرژی را می توان توسط جریان الکتریکی، نور از منبع خارجی، واکنش شیمیایی یا گونه های دیگربه سیستم وارد نمود. بهر حال مشخص شده است که یک موج وارده که دارای انرژی معینی است می تواتد آزاد شدن موجها را ازسیستم بر انگیخته تحریک کند و باعث آزاد نمودن دو موج شود. به این حالت نشر بر انگیخته می گویند.این موج ها خواص مهمی دارند.

  1- همدوس (Coherent ) : موج ها به صورت هماهنگ هستند.
  2- تک رنگ (Monochromatic ) : موجها دارای رنگ یکسانی هستند.
  3- شدت بالا (High Intensity ): اگر ما به مقدار کافی از این نورهای همدوس (Coherent ) تولید کنیم شدت آن بسیار بالاتر از منابع نور غیر همدوس است.
  4- واگرایی کم (Low divergence ) : لیزر را در مقایسه با نور غیر همدوس بوسیله لنزتا قطرهای خیلی کمتری می توان باریک نمود.
  5- طبیعت ضربانی (Pulsed nature ) : چون انرژی ورودی را در لیزر می توان کنترل نمود انرژی خروجی نیز به دنبال آن تغییر می یابد. بنا بر این اگر برانگیختگی لیزر با پالسهای کوچک انجام شود لیزر با پالسهای کوچک تولید خواهد شد. این خاصیت خیلی مهم است.

  قانون توان و انرژی

  شدت نور لیزر به حدی است که می تواند باعث تبخیر مواد و ایجاد تغییرات غیر قابل برگشت شود. اشعه لیزر می تواند به نقطه هایی با اندازه های مختلف تنظیم (فوکوس ) شود و به همین صورت تولید شدت های مختلف نور را می کند.

  حفره لیزر : ( Cavity)یک حفره لیزر با مجموعه ای از آینه ها تعریف می شود که امواج نور را در محیط لیزر به جلو و عقب می فرستد. آینه عقب معمولأ کاملأ منعکس می کند در حالیکه آینه جلو به مقدار کمی از نور لیزر اجازه عبور می دهد. آینه ها باید دقیقاً تنظیم شده و بطور مطمئنی بسته شوند.

  توان یا پاور دنسیتی(power density )یک تشعشع ، توان نور لیزر بر واحد سطح با واحد وات بر سانتی متر مربع ( Watt/ Cm2 ) است.

  مساحت نقطه نور و توان لیزر مشخص کننده Power density می باشد.

  انرژی : معرف کل انرژی نور می باشد و واحد آن ژول است . یک ژول برابر با یک وات برای مدت یک ثانیه می باشد. قدرت لیزر با انرژی تقسیم بر زمان ( یا طول مدت یک پالس ) رابطه دارد. Fluence سرعت انتقال انرژی را تعیین می کند. به عنوان مثال ، 100 ژول را می توان در 1 ثانیه با 100 وات و یا در 100 ثانیه با 1 وات منتقل نمود.

   اندازه نقطه لیزر یکی از دو فاکتور کنترل power density می باشد.اندازه نقطه با موارد زیر مشخص می شود.

  نوع لیزر از روی حفره لیزر ( laser cavity ) مشخص می شود و نشان دهنده توزیع توان لیزر در یک نقطه می باشد. واگرایی اشعه(Beam Divergence) اپتیکی و بردار اشعه خارجی تر بیان میشود

 • فهرست و منابع پایان نامه لیزر چیست ؟

  پیش گفتار------------------------------------------------------ 1

  فصل اول : لیزر چیست ؟

  ریشه لغوی ----------------------------------------------------- 3

  تاریخچه لیزر ---------------------------------------------------- 3

  سیر تحولی و رشد ------------------------------------------------ 4

  گزیده ای از سخنان علی جوان ---------------------------------------- 5

  فصل دوم : لیزر از دید فیزیک

  مشخصات اصلی لیزر----------------------------------------------- 8

  برهم کنش نور با ماده ---------------------------------------------- 9

  تولید نور ----------------------------------------------------- 10

  قانون توان و انرژی ----------------------------------------------- 12

  نحوه ایجاد پرتو لیزر ---------------------------------------------- 14

  تفاوت پرتور لیزر با نور معمولی -------------------------------------- 16

  نمونه هایی از لیزرهای متداول ---------------------------------------- 16

  هولوگرام ----------------------------------------------------- 17

  طرز کار یک لیزر یاقوتی ------------------------------------------- 18

  اسکن میکروسکوپی لیزری هم کانون ----------------------------------- 20

  ارتقاء کیفیت با بکارگیری اصول هم کانونی ------------------------------- 23

  رهنمودها ----------------------------------------------------- 25

  کاربردهای لیزر ------------------------------------------------- 29

  فصل سوم : لیزر و شیمی

  دید کلی ------------------------------------------------------ 37

  لیزر و ایجاد شاخه های جدید در شیمی---------------------------------- 37

  تکنیکهای جهش دما ---------------------------------------------- 37

  طیف سنجی --------------------------------------------------- 38

  طیف سنجی مولکولی --------------------------------------------- 38

  سایر کاربردهای لیزر در شیمی --------------------------------------- 39

  لیزر و آینده علم شیمی -------------------------------------------- 39

  پهنای باریکه --------------------------------------------------- 40

  تکفامی ------------------------------------------------------- 42

  کاربردهای مهم پهنای کم باریکه -------------------------------------- 43

  کاربرد تکفامی نور لیزری ------------------------------------------- 44

  مکانیزم لیزر یاقوت ----------------------------------------------- 45

  ساختار بلوری یاقوت --------------------------------------------- 46

  لیزرهای شبیه یاقوت ---------------------------------------------- 47

  فصل چهارم : لیزرها در علم پزشکی

  لیزر چیست ؟ -------------------------------------------------- 49

  لیزر پزشکی چیست ؟--------------------------------------------- 50

  چه بیماریهایی با لیزر کم توان درمان می شوند ؟ --------------------------- 51

  در چه مواردی نباید از لیزر درمانی استفاده شود ؟ -------------------------- 53

  مطالعه بر روی حیوان ، تأثیر لیزر درمانی بر آسیب شدید اعصاب محیطی ----------- 55

  مواردی که عموماً برای لیزر درمانی مناسب نیستند -------------------------- 59

  مواردی که در بعضی مواقع برای لیزر درمانی مناسب نیستند -------------------- 61

  مواردی که به اشتباه برای لیزر درمانی مناسب تشخیص داده نشده اند -------------- 64

  لیزر درمانی کم توان ---------------------------------------------- 66

  کاربرد لیزر در لیزر درمانی ------------------------------------------ 68

  پروتکل درمانی در خار پاشنه ---------------------------------------- 69

  درمان بیماری دیابت با لیزر کم توان ------------------------------------ 70

  لیزر و پوست --------------------------------------------------- 73

  فصل پنجم : اخبار دنیای لیزر

  بازنمایی مسجد اباصوفیه توسط لیزر ----------------------------------- 76

  جایگزینی PLDD بجای عمل جراحی فتق دیسک بین مهره ای ------------------ 77

  درمان بیماری دیابت با لیزر کم توان ------------------------------------ 78

  کارایی بالینی با لیزر کم توان در استئوارتریت گردنی ------------------------ 80

  تاثیر لیزرگالیم آرسناید در درمان کمردرد مزمن ---------------------------- 81

  اثر لیزر کم توان در فتق دیسک کمری HLD------------------------------ 82

  نتیجه گیری ---------------------------------------------------- 83

  منابع     تحقیق در مورد پایان نامه لیزر چیست ؟, مقاله در مورد پایان نامه لیزر چیست ؟, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه لیزر چیست ؟, پروپوزال در مورد پایان نامه لیزر چیست ؟, تز دکترا در مورد پایان نامه لیزر چیست ؟, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه لیزر چیست ؟, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه لیزر چیست ؟, پروژه درباره پایان نامه لیزر چیست ؟, گزارش سمینار در مورد پایان نامه لیزر چیست ؟, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه لیزر چیست ؟, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه لیزر چیست ؟, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه لیزر چیست ؟, رساله دکترا در مورد پایان نامه لیزر چیست ؟

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس