پایان نامه بررسی و تجزیه تحلیل سیستم مالی و کنترل داخلی

مشخص نشده
100
531 KB
28964
مشخص نشده
مشخص نشده
قیمت: ۱۳,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه بررسی و تجزیه تحلیل سیستم مالی و کنترل داخلی

  چکیده تحقیق

  در این تحقیق به بررسی سیستم های کنترل داخلی(حسابداری-انبارداری-حقوق ودستمزد-تولیدوفروش)  شرکت گلهار به طور خلاصه پرداخته شده است.   هدف تحقیق شناخت صنعت گوشت وکارایی این صنعت در خصوص بهینه سازی محصولات دامی وکشاورزی -شناخت شرکت سهامی وشناسایی سیستمهای حسابداری شرکت مذبور می باشد.

  روش تحقیق به این صورت که با مراجعه به شرکت و مصاحبه با مدیر داخلی بخش اطلاعات جزئی در مورد شرکت بدست امد.

  در این کار سعی شده محصولات و فراورده های گوشتی به نحو مطلوب وبا اطلاع از پروتئین-چربی و... هر محصول معرفی شود با معرفی هر محصول عکس ان محصول هم در پروژه لحاظ شده است.

  استفاده از سایت مربوط به این شرکت هم کمک موثری به ما در جمع اوری اطلاعات نموده است.

   

   

   

   

   

   

  مقدمه

  صنایع گوشت 

  گوشت و فراورده های آن یکی از منابع پر ارزش پروتئینی در ارتباط با تغذیه بشر محسوب میگردد درکشور ما صنایع گوشت به ویژه در ده سال اخیر یکی از مهمترین ومسئله سازترین صنایع غذایی به شمار می آید . فراورده های متنوع و گوناگونی که امروز از گوشتهای مختلف تهیه می گردند ، بدون دانش فنی و اطلاعات کافی در زمینه گوشت و علوم وابسته به آن و همچنین تکنولوژی تهیه فرآورده های گوشتی مسلماً از کیفیت خوراکی و بهداشتی مناسبی برخوردار نخواهد بود[1] . 

  بیان مسئله

  با پیشرفت جوامع و فعالیت زنان بیرون از منزل در کنار مردان و فقدان زمان کافی برای براوردن بعضی از حاجات مانند خوراک در این زمینه صنایعی برای سهولت و سرعت در طبخ غذا بوجود امدند که یکی از این صنایع صنعت گوشت میباشد .

  این صنعت با تغیرات بر روی گوشت و افزودن موادی مطبوع ودلچسب فراورده هایی از ان بدست میاورد که مورد استفاده افراد قابل ملاحظه ای قرار میگیرد.

  اهمیت موضوع

  انجمن صنایع فراورده های گوشتی ایران محور شعار خود را بر تولید بیشتر با کیفیت بهتر قرار داده اند وابزار مطبوعاتی خود را در غنا و معرفی ان به کار خواهند بست . داوری های مردم ومصرف کننده ها عنصری ضروری برای ادامه تولید است وهر مصرف کننده ای حرمتی مبتنی بر رعایت اصول اخلاقی دارد وباید مد نظر قرار گیرد ارائه شرح کاملی از تولید خوب-مفاهیم خوب –تولید کننده خوب را روشن میسازد استقرار تفکرات خوب برای افراد جامعه کاملا شفاف بیان شود تولید خوب و کار خوب ارائه گردد و در تعامل این رفتار مصرف کننده با درک واقعیت خرید کند وبا اگاهی از شرایط تولید به مصرف کالاعلاقه مند شود.

   

   

   

  اهداف تحقیق

  هر تحقیق اهدافی را برای ثمر بخش بودن ان دنبال میکندواین اهداف را میتوان به دو بخش عمده تقسیم نمود:

  اهداف کلی تحقیق

  1-بررسی وتجزیه تحلیل سیستم عملکرد گلهار

  2- شناخت صنعت گوشت

  اهداف جزئی تحقیق

  1-بیان اهمیت گوشت از دیدگاه تغذیه                                                       

  2-بیان پروتئین گوشت                                                                                          

  3-بیان چربی گوشت                                                                           

  4-بیان ویتامین های گوشت                                                                  

  5-بیان مواد معدنی گوشت                                                                    

  6-بیان هیدرات های کربن گوشت                                                         

  7-بیان بیلان وترازنامه شرکت گلهار                                                      

  8-بیان حساب سود وزیان شرکت گلهارسال 81                                      

  9-بیان هدف تشکیل شرکت گلهار مشهد                                              

  10-بیان خط تولید تهیه سوسیس و کالباس                                                

  11-بیان خط تولید تهیه همبرگر و کباب لقمه                                             

  12-بیان معرفی محصولات گلهار مشهد                                                      

  سوالات اساسی تحقیق

  میزان تولید کارخانه بر اساس ظرفیت اسمی ان هست یا خیر؟                                   

  استانداردهای تولید محصول در شرکت گلهار اجرا میشود؟                                     

  شرکت برای بهبود کیفیت محصول چه چاره ای اندیشیده است ؟                

  شروع کننده سیستم چه کسی است آیا انبار سفارش خرید را می دهد یا سرپرست تولید ؟                                                        

  به چه علت سیستم انبار داری به روز نمی باشد ؟                                    

  واردات مواد اولیه صورت می پذیرد یا خیر ؟                                  

   

  -[1] نوشته دکتر نور دهر رکنی (استاد دانشگاه تهران)

   

  -اصول حسابداری(2) /دکتر ایرج نوروش وفیض الله شیر زادی

  2-حقوق تجارت / تالیف محمد علی عبادی

  3-  قانون مالیاتهای مستقیم / تألیف غلامحسن دوانی 

  بهار88

 • فهرست و منابع پایان نامه بررسی و تجزیه تحلیل سیستم مالی و کنترل داخلی

  چکیده تحقیق .................................................................................................  11                                                                          

  فصل اول: طرح تحقیق

  مقدمه.............................................................................................................. 12                                                                         

  بیان مسئله...................................................................................................... 13                                                                              

  اهمیت موضوع .............................................................................................. 13  

  اهداف تحقیق .................................................................................................  14                                                                      

  اهداف کلی تحقیق............................................................................................ 14                                                                        

  اهداف جزئی تحقیق ....................................................................................... 14                                                                   

  سوالات اساسی ............................................................................................. 15                                                                        

  تعریف واژه های تحقیق ................................................................................ 16                                                               

  فصل دوم: پیشینه تحقیق

  اهمیت گوشت از دیدگاه تغذیه ....................................................................... 16                                                        

  پروتئین گوشت .............................................................................................. 17                                                                                        

  چربی گوشت.................................................................................................. 20                                                                          

  ویتامین های گوشت....................................................................................... 22                                                                   

  مواد معدنی گوشت......................................................................................... 22                                                                   

  هیدرات های کربن گوشت.............................................................................. 24                                                              

  گوشت به عنوان یک منبع انرژی.................................................................... 24                                                    

  مواد طعم دهنده و معطر ( آروماتیک )........................................................... 25                                                         

  تاریخچه صنعت.............................................................................................. 26                                                                              

  اهمیت غذایی سوسیس و کالباس .................................................................. 30                                                   

  انجمن صنفی صنایع فراورده های گوشتی ایران........................................... 30                                   

  هیات مدیره از سال 1380  الی 1382 ........................................................... 31                                          

  هیات مدیره ازسال 1384  الی 1386   .......................................................... 31                                         

  هیات مدیره از سال 1386 الی 1387 ............................................................  32                                         

  مشکلات ساختاری  ....................................................................................... 33                                                                 

  مدیری موفق است که   ................................................................................. 35                                                             

  خلاصه از اخبار و فعالیتهای انجمن  و تعاونی درسالهای اخیر.................... 36                     

  خبرهایی از کارخانه های عضو انجمن ......................................................... 37                                             

  اعضاء هیات مدیره چه کسانی هستند............................................................ 39                                              

  اعضاء انجمن چه کسانی هستند..................................................................... 39                                                      

  هدف تشیکل ................................................................................................... 40                                                                                                                                                 

  ادویه را بشناسیم........................................................................................... 40                                                                     

  تاریخچه تجارت ادویه ................................................................................... 41                                                                 

  200 سال قبل از میلاد تا 1200  میلادی ....................................................... 42                                       

  فصل سوم: جمع اوری داده ها و اطلاعات

  تاریخچه شرکت سهامی خاص گلهار............................................................. 44                                                

  تعریف شرکت سهامی ................................................................................... 44                                                              

  شرکت سهامی خاص...................................................................................... 45                                                                 

  سرمایه شرکت سهامی خاص ....................................................................... 45                                                                 

  ثبت شرکت سهامی خاص............................................................................... 46                                                           

  مشخصات شرکت سهامی خاص .................................................................. 47                                                   

  اساسنامه ....................................................................................................... 47                                                                             

  اساس نامه شرکت سهامی خاص گلها ر........................................................ 49                                           

  سرمایه   ........................................................................................................ 49                                                                              

  سرمایه شرکت گلهار .................................................................................... 50                                                              

  انتخاب مدیران و مدت ان .............................................................................. 51                                                         

  بیلان – ترازنامه  ........................................................................................... 54                                                                     

  بیلان وترازنامه شرکت گلهار ........................................................................ 56                                                     

  سودوزیان شرکت ......................................................................................... 58                                                                  

  حساب سود وزیان شرکت گلهارسال 86   ................................................... 58                                      

   

  فصل چهارم  :تجزیه وتحلیل داده ها

  هدف تشکیل شرکت گلهار مشهد .................................................................. 58                                               

  میزان تولید کارخانه بر اساس ظرفیت اسمی آن  ......................................... 59                                    

  استانداردهای تولید محصول در شرکت گلهار ............................................. 59                                    

  شرکت برای بهبود کیفیت محصول چه چاره ای اندیشیده است ؟................. 60                

  به چه علت سیستم انبار داری به روز نمی باشد ؟ ....................................... 61                                                                     

  سیستمها وکنترلهای حسابداری ...................................................................  62                                                  

  اهداف مهم کنترلهای داخلی............................................................................ 63                                                       

  سیستم حقوق و دستمزد کارخانه گلهار ....................................................... 64                               

  سیستم حسابداری کارخانه گلهار.................................................................. 64                                       

  انبارداری کارخانه گلهار................................................................................ 65                                              

  تولید وفروش کارخانه گلهار.......................................................................... 65                                           

  نکات کلی و اصولی در طراحی سیستمها ...................................................... 65                                       

  اجزاء سیستم حسابداری................................................................................ 68                                                          

  استقرار سیستم حسابداری و تجدید نظر در آن............................................ 70                                  

  تجزیه و تحلیل سیستم   ................................................................................ 70                                                           

  طراحی سیستم  ............................................................................................. 71                                                                    

  اجراء سیستم ................................................................................................. 72                                                                      

  سیستم پردازش الکترونیکی داده ها (‌ سیستم کامپیوتری )........................... 73                    

  سیستم حقوق و دستمزد ............................................................................... 82                                                        

  اهمیت سیستم  ............................................................................................... 82                                                                    

  حقوق ومزایای کارکنان ................................................................................  83

  لیست حقوق و دستمزد................................................................................... 90                                                          

  فصل پنجم :نتایج وپیشنهادات

  نتیجه ............................................................................................................   91                                                              

  منابع وماخذ ................................................................................................... 92                                                         

  تائیدیه استاد................................................................................................... 93

  برخی از نمونه فرم های مورد استفاده در شرکت ....................................... 94       

                                                          تحقیق در مورد پایان نامه بررسی و تجزیه تحلیل سیستم مالی و کنترل داخلی, مقاله در مورد پایان نامه بررسی و تجزیه تحلیل سیستم مالی و کنترل داخلی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی و تجزیه تحلیل سیستم مالی و کنترل داخلی, پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی و تجزیه تحلیل سیستم مالی و کنترل داخلی, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی و تجزیه تحلیل سیستم مالی و کنترل داخلی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی و تجزیه تحلیل سیستم مالی و کنترل داخلی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه بررسی و تجزیه تحلیل سیستم مالی و کنترل داخلی, پروژه درباره پایان نامه بررسی و تجزیه تحلیل سیستم مالی و کنترل داخلی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی و تجزیه تحلیل سیستم مالی و کنترل داخلی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی و تجزیه تحلیل سیستم مالی و کنترل داخلی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی و تجزیه تحلیل سیستم مالی و کنترل داخلی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه بررسی و تجزیه تحلیل سیستم مالی و کنترل داخلی, رساله دکترا در مورد پایان نامه بررسی و تجزیه تحلیل سیستم مالی و کنترل داخلی

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس