پایان نامه نقش و تاثیر توسعه کشاورزی به پیشرفت صنعتی

مشخص نشده
185
1 MB
26683
مشخص نشده
مشخص نشده
قیمت: ۲۴,۰۵۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه نقش و تاثیر توسعه کشاورزی به پیشرفت صنعتی

  پایان نامه مقطع کاردانی

  رشته مدیریت بازرگانی

  سال 1385

  مقدمه:

  انسان برای تامین نایزهای روزمره خود را پیش رو داشت. ابتدا شکار و استفاده از گیاهان خودرو و سپس به مرور زمان و با فرا گرفتن فنون اولیه کشاورزی اقدام به تهیه مایهتاج خود نمود. با توجه به خطراتی که در شکار حیوانات انسان را تهدید می کرد، لذا تمایل به سمت کشاوزی بیشتر و بیشتر شد تا جایی که در گذشته ای نه چندان دور، بیشتر مردم عدی در کره زمین پیشه کشاورزی را برگزیدند. کشاورزان با سه عامل زمین، نیروی کار و آب روبرو هستند که اهمیت هر سه مورد به نوع خود بسیار مهم بوده و می باشد.

  امروزه با مکانیزه شدن صنعت کشاورزی نوع محصولات و تنوع فصلی آنها و نیز مقدار تولید آنها تفاوتهای بسیاری بوده است با استفاده از ابزار آلاتی مانند کمباین، تراکتور و دستگاههای مخصوص شخم زنیف سم پاشی های هوایی و نیروی انسانی کمتری درگیر کشاورزی می شود که این امر موجب کاهش هزینه تولید در مجموع، و از طرف دیگر افزایش بیکاری را سبب می شود.

  امروزه کشاورزی سنتی در مقایسه با سالهای گذشته بسیار کمتر شده است. اکثر کشاورزان یا کوچ کرده و به شهرهای بزرگ آمده اند و یا آنهایی که توان مالی داشته اند با سیستم های امروزه خود را وقف داده و از سیستم های نوین آبیاری و ماشین آلات کشاورزی استفاده می کنند.

  در سالهای اخیر با استفاده از تکنولوژی نانو، تولید محصولات فصلی، در تمام فصول امکانپذیری شده است که این امر بمنزله انقلابی در کشاورزی به حساب می آید. از این رو می توان گفت دیگر می توان کشاورز را به همان دیدگاه قدیم نگریست بلکه نیازمند توجه و دیدگاه علمی و دقیق می باشد.

   

  فصل اول:

  طرح تحقیق

   

   

  عنوان کامل پژوهش:

  نقش و تاثیر توسعه کشاورزی به پیشرفت صنعتی

  هدف پژوهش:

  هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین کشاورزی، صنعت و تاثیر متقابل آنها بر یکدیگر وضعیت کشاورزی فعلی ایران و نیز بررسی از جنبه اقتصادی مکانیزه کردن کشاورزی می باشد.

  اهمیت مسئله (نظری علمی):

  با توجه به اینکه نیاز انسان به مواد غذایی پایانی ندارد و نیاز انسان به غذا از نیازهای اساسی محسوب می شود، و نیز بیشتر نیاز از طریق محصولات کشاورزی برآورده می شود و همچنین کمبود زمین های قابل کشاورزی و اینکه بیشتر سطح زمین را آب فرا گرفته است، همه و همه بر اهمیت توجه به کشاورزی می افزاید، کشور ما ایران نیز که بیشترین سطح آنرا بیابان و کوه فرا گرفته استف و زمین های قابل کشت بسیار کمی دارد.

  از سوی دیگر وضعیت آب و هوایی ایران و نیز تنوع فراوان محصولات کشاورزی و مزایایی که از قبل آن حاصل می شود مانند  نیز کاهش هزینه های وارداتی، ایجاد اشتغال و جلوگیری از مهاجرت اهمیت دارد.

  سوال ها یا فرضیه های پژوهش:

  1-

  2-

  3-

  4-

  تعریف علمی متغیرهای مورد بررسی:

  (متغیر های مستقل)f= متغیر تابع

  متغیرهای مستقل شامل پیشرفت در کشاورزی، تاثیر کشاورزی در اقتصاد و عوامل وابسته به کشاورزی می باشد و متغیر وابسته صنعت و توسعه صنعت می باشد.

  مقیاس اندازه گیری نسبی است (توسعه صنعت)، با توجه به اینکه متغیرها وابسته هستند، مقیاس اندازه گیری در این پژوهش نسبی است.

  مشخص کردن نقش متغیرها

  در این پژوهش: پیشرفت، در کشاورزی متغیر مستقل و توسعه صنعت به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار می گیرد.

  طرح پژوهش:

  در بررسی این پژوهش ابتدا وضعیت کشاورزی ایران مورد بررسی قرار می گیرد و سپس رابطه میان صنعت و کشاورزی مورد بررسی قرار می گیرد و در پایان میزان تاثر گذاری کشاورزی بر صنعت مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد.

  جامعه و گروه نمونه مورد بررسی:

  جامعه و گروه بررسی شده، جمعی از دانش آموختگان اقتصاد کشاورزی، مهندسین کشاورزی و مزرعه داران می باشند.

  روش نمونه برداری:

  با توجه به اینکه این پژوهش، یک پژوهش و تحقیق مکاشفه ای است، لذا جامعه آ‌ماری ما از مزرعه باران ودانش آموختگان اقتصاد کشاورزی استفاده شده است که با توجه به کم بودن تعداد آنها و عدم دسترس مناسب به آنها، به صورت انتخاب شده تعیین شده اند.

  ابزار گرد آوری داده ها:

  در این محقق برای گرد آوری داده ها از روش مصاحبه و منابع کتابخانه ای و آماری استفاده شده است اصلی ترین و روش گرد آوری مصاحبه با دانش آموختگان کشاورزی و اقتصاد کشاورزی می باشد و نیز استفاده از آمار سایتهای جهاد کشاورزی و وزارت بازرگانی می باشد. با توجه به نوع پژوهش، پرسشنامه امکانپذیر نبوده و بیشتر مصاحبه صورت می گرفته است.

  روش تجزیه و تحلیل داده ها:

  در این پروژه برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار استنباطی به آزمون فرضیه ها پرداخته شده است.

   

   

   

  فصل دوم :

  ادبیات تحقیق


  مقدمه

  گرسنگی در دنیای امروز امر تازه ای نبوده و همیشه تهدیدی برای بقای نسل بشر بوده است.در بعضی از نقاط دنیا طی قرون متمادی کمبود  مواد غذایی همیشه عامل عمده بدبختی امراض و حتی مرگ محسوب می شده است ولی هیچگاه مانند امروز تا این حد کمبود غذا و خطر گرسنگی دسته جمعی محسوس نبوده است.این تهدید به علت کاهش ظرفیت دنیا در تولید غذا نیست چون از بسیاری جهات این ظرفیت حتی بالاتر هم رفته و همچنان در حال ترقی است.

  مسئله اصلی در این است که جمعیت دنیا با سرعت زیادی در حال افزایش است به طوری که ازدیاد تولید مواد غذایی به زحمت می تواند همگام  با بالا رفتن جمعیت پیش برود.

  پیشرفت علم را می توان در واقع عامل اصلی ازدیاد جمعیت در دنیا و به خصوص در کشورهای در حال توسعه دانست. تا اواسط قرن بیستم ، تولد زیاد دربیشتر کشورهای آمریکای جنوبی ، آفریقا و آسیا با میزان مرگ و میر زیاد از طریق مرگ و میر اطفال ، امراض ، و بهداشت غلط  متعادل گردیده و مانع از افزایش سریع جمعیت می شد.

  در چند دهه اخیر پیشرفت قابل ملاحظه علم پزشکی و کاربرد آن در سراسر دنیا وضعیت فوق را شدیدا" تغییر داده است؛ کاهش مرگ و میر اطفال ، کنترل امراض و ناقلین آنها و ایجاد خدمات پزشکی حتی در دورافتاده ترین نقاط سبب افزایش بی سابقه جمعیت دنیا شده است.

  بیشترین افزایش در کشورهای در حال توسعه که حتی حالا با کمبود مواد غذایی مواجه هستند روی خواهد داد. با توجه به افزایش جمعیت تردیدی باقی نمی ماند که تأمین مواد غذایی کافی برای جمعیت دنیا جدی ترین مسئله ایست که بشر با آن روبروست و خواهد بود.

  زندگی انسان با فراگیری زراعت و کشاورزی شکل جدیدی به خود گرفت و شخم زمین سرآغاز حرکتی نوین در استفاده مطلوب انسان از طبیعت بود ، اما هرچه زمان گذشت اشکال این نوع بهره برداری از زمین تغییر کرد به گونه ای که پس از انقلاب صنعتی به دلیل تنوع در محصولات کشاورزی و رشد تجهیزات و ادوات کشاورزی میزان برداشت از سطح زیر کشت به صورت چشمگیری افزایش یافت و در حال حاضر صادرات محصولات کشاورزی یکی از منابع درآمد ارزی کشورهای توسعه یافته محسوب می شود. به همین دلیل توسعه کمی و کیفی محصولات کشاورزی یکی از اهداف مهم دولت ها به حساب می آید.

  بدون تردید کشور ما از این قاعده جهانی ، مستثنی نمی باشد ، ولی باید این اصل را  پذیرفت که اگر استراتژی مشخصی برای کشاورزی نداشته باشیم ، همچنان بار هزینه های سنگین بی برنامه گی دولت را باید مردم پرداخت کنند.

  توانایی یک کشور در تولید مواد غذایی به عوامل زیادی بستگی دارد که شامل عوامل اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی است که همگی در برنامه ریزی کشاورزی ، انگیزه کشاورزان و کارآیی منابع تولید اثر قابل ملاحظه ای دارند. علاوه بر اینها عوامل بیولوژیکی و فیزیکی زیر که در واقع عامل اصلی تولید مواد غذایی هستند تأثیر دارند:

  1- منابع طبیعی موجود به خصوص آب و خاک

  2- تکنولوژی و ماشین آلات موجود و مدیریت صحیح دراستفاده از خاک ، حیوانات و نباتات

  3- ایجاد واریته های مناسب از نباتات مختلف

  4- تهیه و کاربرد کودها، حشره کش ها ، علف کش ها و آبیاری

  جای تأسف است که زمین های قابل کشت دنیا به نسبت تراکم جمعیت بین ممالک تقسیم نشده است ، این مسئله، مشکلی برای کشورهای اروپایی و ممالک توسعه یافته آسیایی ایجاد نمی کند، زیرا آنها می توانند کمبود خود را از کشورهای دیگر خریداری کنند و فقط باید مسائل مربوط به حمل و نقل و معاملات بازرگانی را برطرف سازند.

  در کشورهای در حال توسعه آسیا ، آفریقا و آمریکای لا تین وضعیت بحرانی تر است.در این ممالک سرعت افزایش جمعیت خیلی بیشتر از آهنگ افزایش تولید است ، به طوری که کشورهایی که تا اندک زمانی پیش ، از صادر کنندگان مواد غذایی بودند ، حالا مجبور به وارد کردن آن هستند. متأسفانه بسیاری از این کشورها فقیر و دارای رشد اقتصادی پایینی هستند ، به طوری که ارز کافی برای خرید کمبود احتیاجات غذایی در دسترس نیست.

  تنها چاره این ممالک گرفتن کمک از کشورهای غنی تر و یا ازدیاد قدرت تولید کشاورزی خودشان است.

  تاریخچه کشاورزی

  بزرگترین مسئله ای که بشر همیشه در طول تاریخ چند هزار ساله اش با آن روبرو بوده، قحطی و کمبود مواد غذائی است و به این دلیل در زمانهای قدیم، پایه و اساس اجتماعات را کشاورزی تشکیل می داده است.

  یکی از اولین اجتماعات کشاورزی دنیا طبق تحقیق دانشمندان، در منطقه خاورمیانه و به احتمال غالب در گوشه شمال غربی آن، که شامل قسمتی از ایران، آسیای صغیر و شمال بین النهرین می گردد، به وجود آمد و این کار با پیدا کردن بوته گندم و جو وحشی و نیز کاشت آن شروع شد. باغ های ایران در دنیای قدیم از معروفیت خاصی برخوردار بوده است. از شواهد و قرائن چنین بر می آید که فلات ایران یکی از مراکز اجتماعات اولیه بوده است و در هزاره چهارم پیش از میلاد در جنوب غربی این سرزمین یعنی ایلام آنروز، خوزستان و لرستان و پشتکوه و جبال بختیاری امروز مرکزیتی وجود داشته است.

  گفته می شود که ایران یکی از اولین کشورهای دنیاست که در آن کشاورزی و تمدن شروع شده و انسان اولیه برای نخستین بار در فلات ایران به کشت و زرع و پرورش دام دست زده است. دین زرتشت به کشاورزی اهمیت فراوان داده و در اوستا آمده است که سومین جایی که زمین شادمان ترین است، آنجاست که یکی از خداپرستان بیشترین غله را کشت کند و بیشترین گیاه و میوه را به کارد.

  گزنفون از قول سقراط نقل کرده است که در عصر هخامنشیان باغ هایی در ایران وجود داشته که آنها را پردیس می نامیده اند و در آنها درختان از حیث ارتفاع مساوی و روی خطوط منظم کشت شده و به وسیله چرخ چاه های بزرگی که توسط گاو گردانده می شدند آبیاری می گشت.

  دانش کشاورزی نزد اسلامیان از اهمیت والایی برخوردار بوده است. احداث باغ و درخت کاری در میان مسلمین گسترش داشته است از جمله می توان از نخلستان های مدینه یاد کرد.

  با وجود قدمت رویش و پرورش گیاهان و درختان در فلات ایران، متأسفانه از پیشرفت هایی که در قرون اخیر ( از قرن 16 به بعد ) در امر اصلاح نژاد و روش پرورش کشاورزی و  باغداری در دنیا وجود داشته، کشور ما بی خبر مانده است و در نتیجه ایران با داشتن شرایط اقلیمی مناسب نتوانسته است جای شایسته خود را از نظر اقتصادی در میان کشورهای تولید کننده فرآورده های کشاورزی، احراز نماید.

  فهرست منابع

  1- اهدائی، بهمن- اصلاح نباتات – انتشارات دانشگاه جندی شاپور.

  2- بهداد، ابراهیم- آفات گیاهان زراعی ایران

  3- بهروزی، منصور- مدیریت تراکتور و ماشین های کشاورزی- انتشارات دانشگاه تهران 1364.

  4- بهروزی ، منصور- شناخت و کاربرد تراکتور- وزارت کشاورزی- تهران  1367

  5- بولتن کمیسیون آب- شورای پژوهش های علمی کشور- شماره 17- بهار 1375.

  6- ثابتی، حبیب اله- درختان و درختچه های ایران- انتشارات دانشگاه تهران.

  7- تابش، فریدون- ماشین های آماده کردن زمین- انتشارات دانشگاه تهران .

  8- شریفی، صدرالدین- آفات نباتات باغی ایران وطرز مبارزه با آنها- دانشگاه شیراز.

  9- شفیعی، سید احمد- اصول ماشین های کشاورزی- جلد اول- انتشارات دانشگاه

  10- شیبانی، حسن- باغبانی عمومی- جلد اول- چاپ ششم- مرکز نشر سپهر.

  11- صمدی، اسماعیل- نباتات صنعتی- انتشارات دانشگاه اهواز.

  12- علیزاده، امین- آبیاری قطره ای- انتشارات آستان قدس رضوی- 1369.

  13- علیزاده، امین- اصول طراحی سیستم های آبیاری - انتشارات دانشگاه امام رضا(ع)-1372

  14- کارگری، ملیحه- روش های آبیاری - انتشارات حوزه معاونت آموزشی- 1370 .

  15- کوهپایی، مجید- اصول اقتصاد کشاورزی- انتشارات دانشگاه تهران- 1369 .

  16- مظاهری، ارسلان- کلیات خاکشناسی- جلد اول- انتشارات دانشگاه اهواز.

  17- منصوری راد، داوود- تراکتورها و ماشین های کشاورزی- انتشارات دانشگاه بوعلی سینا همدان- 1374.

  18- واقفی، سیمین-  ترکیبات مواد غذائی خام،پخته و فرآیند شده- انستیتو علوم تغذیه و صنایع غذائی- نشریه شماره 130 – تهران.

  19-www. Idanganin. Ir

  20-www. Wikipedia. Org

  21-www. Gorashir. Com

  22-www. Agrian- Persian bloy. Ocm

  23-www. Fa. Wikipedia. Com

  24-www. Jouruals, iut , al. ir

  25-www. Did. Ir

  26-agric. Hlogfa. Com 

 • فهرست و منابع پایان نامه نقش و تاثیر توسعه کشاورزی به پیشرفت صنعتی

  فهرست مطالب:

  مقدمه: 1

  فصل اول: طرح تحقيق.................................................................................................... 2

  عنوان کامل پژوهش:.............................................................................................................................................. 3

  هدف پژوهش:.......................................................................................................................................................... 3

  اهميت مسئله (نظري علمي):.............................................................................................................................. 3

  سوال ها يا فرضيه هاي پژوهش: 3

  تعريف علمي متغيرهاي مورد بررسي: 4

  مشخص کردن نقش متغيرها............................................................................................................................... 4

  طرح پژوهش: 4

  جامعه و گروه نمونه مورد بررسي: 4

  روش نمونه برداري: 5

  ابزار گرد آوري داده ها: 5

  روش تجزيه و تحليل داده ها: 5

  فصل دوم: ادبيات تحقيق.............................................................................................. 6

  مقدمه......................................................................................................................................................................... 7

  1- منابع طبیعی موجود به خصوص آب و خاک.......................................................................................... 8

  3- ایجاد واریته های مناسب از نباتات مختلف... 8

  تاریخچه کشاورزی.................................................................................................................................................. 9

  نقش و اهمیت کشاورزی در جامعه. 11

  1- تأمین نیازهای کنونی بدون به مخاطره انداختن توانایی تولید نسل های آینده............................ 12

  نقش و جایگاه بخش کشاورزی در ایجاد اشتغا ل.. 13

  اهمیت نیروی انسانی ماهردر تولید. 15

  ساختار و ترکیب شاغلان بخش کشاورزی از نظر سطح سواد. 17

  اهمیت آموزش و تحقیقات علمی در توسعه کشاورزی................................................................................. 18

  اهمیت نیروی انسانی ماهر و مدیریت................................................................................................................ 20

  مفهوم ارزش اقتصادی و ارتباط کشاورزی با ارزش افزوده........................................................................... 22

  معرفی مؤسسات و نهادهای عمده تحقیقاتی و آموزش کشاورزی............................................................. 23

  نقش اطلاعات و آمار در توسعه کشاورزی.. 24

  وضعیت کلی کشاورزی در کشور........................................................................................................................ 25

  موقعیت جغرافیایی ایران...................................................................................................................................... 26

  چه عواملی در تنوع آب و هوایی کشور ما مؤثرند؟. 28

  سیاست های کشاورزی دولت.............................................................................................................................. 29

  نگاهی به استان خراسان.. 33

  خاک شناسی.. 35

  خاک چیست............................................................................................................................................................ 35

  شناسایی خاک در ایران........................................................................................................................................ 37

  پروفیل خاک... 39

  بافت خاک... 40

  ساختمان خاک... 40

  اجزای معدنی خاک................................................................................................................................................ 41

  هوموس...................................................................................................................................................................... 41

  ذرات فعال خاک (هوموس و رس) 42

  انواع زمین ها ی زراعتی و طبقه بندی آنها.................................................................................................... 43

  زمین های آهک دار............................................................................................................................................... 43

  زمین های بدون آهک........................................................................................................................................... 43

  واکنش خاک ( قلیائیت یا اسید یت خاک)..................................................................................................... 44

  اصلاح خاکهای اسیدی – شور و خاکهای قلیا............................................................................................... 46

  مفاهیم باروری و حاصلخیزی خاک.................................................................................................................... 47

  آبیاری......................................................................................................................................................................... 49

  وضعیت آب در خاک............................................................................................................................................. 51

  تعریف آبیاری.. 52

  روش های مختلف آبیاری..................................................................................................................................... 53

  سیستم های آبیاری بر دو گونه اند: 53

  آبیاری بارانی............................................................................................................................................................. 56

  انواع سیستم های آبیاری بارانی......................................................................................................................... 57

  آبیاری قطره ای....................................................................................................................................................... 59

  آبیاری زیر زمینی.................................................................................................................................................... 60

  آبخیزداری................................................................................................................................................................. 62

  منابع آبهای زیرزمینی............................................................................................................................................ 63

  چاه ها......................................................................................................................................................................... 63

  حشره شناسی.......................................................................................................................................................... 64

  رابطه انسان با حشرات.......................................................................................................................................... 65

  ارتباط مفید بین انسان و حشرات ( کمک هایی که حشرات به انسان می کنند ):............................ 65

  ارتباط مضر بین انسان و حشرات:...................................................................................................................... 66

  روش های مبارزه با آفات نباتی........................................................................................................................... 67

  مبارزه فیزیکی.......................................................................................................................................................... 68

  مبارزه زراعی............................................................................................................................................................ 68

  مبارزه بیولوژیکی..................................................................................................................................................... 68

  مبارزه روانی.............................................................................................................................................................. 68

  مبارزه ژنتیکی.......................................................................................................................................................... 69

  مبارزه شیمیایی....................................................................................................................................................... 70

  مبارزه تلفیقی.. 70

  حشره کش ها یا سموم......................................................................................................................................... 70

  فرمول شیمیایی DDT دی کلرو دی اتیل اتان است .................................................................................. 71

  انواع سموم حشره کش......................................................................................................................................... 72

  سموم حشره کش به دو دسته تقسیم می شوند :........................................................................................ 72

  حشره کش هاي معدني ................................................................................................................................ 72

  حشره کش های آلی گیاهی :............................................................................................................................. 72

  حشره کش هاي آلي کلره: ........................................................................................................................... 72

  سموم فسفره آلي: ........................................................................................................................................... 72

  سموم گوگردي آلي: ....................................................................................................................................... 73

  سموم از نظر نحوه اثر. 73

  سموم داخلي يا گوارشي ............................................................................................................................... 73

  سوم تماسي يا خارجي: ................................................................................................................................. 73

  سموم نفوذي .................................................................................................................................................... 73

  سموم جذبي (سيستميک) .......................................................................................................................... 73

  سموم تنفسي ................................................................................................................................................... 73

  سموم تدخيني ................................................................................................................................................. 74

  چغندر قند................................................................................................................................................................ 74

  پنبه. 75

  آفات جالیز................................................................................................................................................................ 75

  آفات مهم گیاهان زراعی....................................................................................................................................... 76

  آفات مهم غلات...................................................................................................................................................... 76

  آفات درختان میوه. 76

  آفات مهم درختان پسته....................................................................................................................................... 78

  آفات انار. 78

  مبارزه با علف هرز................................................................................................................................................... 78

  مبارزه با موش ها..................................................................................................................................................... 79

  اصلاح نباتات............................................................................................................................................................ 79

  اثرات اصلاح نبات در کشاورزی.......................................................................................................................... 81

  منابع طبیعی............................................................................................................................................................ 82

  اهمیت و نقش منابع طبیعی............................................................................................................................... 85

  تعریف جنگل........................................................................................................................................................... 89

  تعریف جنگل داری.......................................................................................................................................... 91

  از نقطه نظر اقتصادي.................................................................................................................................. 91

  از نقطه نظر کشاورزي .................................................................................................................................. 91

  از نقطه نظر بهداشتي .................................................................................................................................. 92

  فوائد جنگل: جنگل ها دارای فوائد زیادی هستند......................................................................................... 92

  نگاهی به فرآیند های تخریبی جنگل های کشور:......................................................................................... 93

  مرتع.. 95

  بیابان.. 97

  بیابان زائی و مبارزه با آن...................................................................................................................................... 98

  مشاغل مربوط: 101

  تعریف مکانیزاسیون................................................................................................................................................ 105

  فوائد ماشینی کردن کشاورزی.. 106

  آشنایی با وضعیت کشاورزی و نیروی کششی مورد استفاده در ایران.. 107

  انواع اتصالات در ادوات کشاورزی....................................................................................................................... 109

  تراکتور و تکامل آن.. 111

  طبقه بندی تراکتورها 112

  هدف های خاک ورزی عبارتند از : 113

  روش های خاک ورزی.. 114

  گاو آهن.. 116

  انواع گاوآهن و موارد استفاده آن........................................................................................................................ 118

  گاو آهن برگردان دار:.................................................................................................................................. 118

  ادوات خاک ورزی ثانویه....................................................................................................................................... 122

  کولتيواتورها .................................................................................................................................................. 122

  ديسک ها (هرس بشقابي) ........................................................................................................................ 123

  دیسک ها................................................................................................................................................................... 123

  ديسک يک راهه:.......................................................................................................................................... 124

  ديسک دو زانويي:......................................................................................................................................... 124

  ديسک يک زانويي (افست): ..................................................................................................................... 124

  انواع تسطیح کن..................................................................................................................................................... 125

  غلتک ها يا خرد کننده ها: ...................................................................................................................... 126

  کاشت محصولات.. 126

  بذر افشاني: ................................................................................................................................................... 127

  بذر کاری: 127

  بذر کاری دقیق یا تک دانه کاری....................................................................................................................... 127

  کپه کاری:................................................................................................................................................................. 127

  ماشین آلات کاشت... 127

  ردیف کارها: 127

  ردیف کارهائی که بر روی زمین مسطح کشت می کنند. 128

  ردیف کارهائی که بر روی پشته کشت می کنند: 128

  ردیف کارهائی که در شیار کشت می کنند:................................................................................................... 129

  اندازه ردیف کارها: 129

  خطی کارها:.............................................................................................................................................................. 130

  انواع خطی کارهای غلات.. 131

  بذر پاش ها 132

  کارنده های مخصوص( سیب زمینی کار و نشاء کار) 133

  نشاء کار:.................................................................................................................................................................... 133

  سیب زمینی کارها: 133

  ادوات داشت............................................................................................................................................................. 134

  سمپاش ها: 137

  اجزای اصلی ساختمان یک سمپاش.................................................................................................................. 137

  مخزن: 137

  به هم زن:.................................................................................................................................................................. 138

  صافی: 138

  بوم............................................................................................................................................................................... 138

  نازل یا افشانک: 138

  ماشین های برداشت... 139

  دروگر.......................................................................................................................................................................... 139

  ماشین های برداشت غلات.................................................................................................................................. 141

  ماشین های برداشت سیب زمینی..................................................................................................................... 143

  ماشین برداشت چغندرقند................................................................................................................................... 144

  فصل سوم: روش تحقيق.......................................................................................... 146

  مقدمه: 147

  روش تحقيق:............................................................................................................................................................ 147

  مصاحبه با مزرعه داران:........................................................................................................................................ 148

  مزايا و معايب مکانيزه کردن مراحل کشاورزي:............................................................................................... 148

  توجيه اقتصادي مکانيزاسيون: 149

  مصاحبه با دانش آموزان و استادان دانشگاهها:............................................................................................... 149

  توسعه کشاورزي چه مزايايي دارد؟.................................................................................................................... 149

  جامعه آماري: 150

  منابع اطلاعات.......................................................................................................................................................... 151

  فصل چهارم: جمع آوري اطلاعات و تجزيه و تحليل داده ها 152

  ماشين هاي کشاورزي و مکانيزاسيون.. 153

  بررسي فرضيه ها:.................................................................................................................................................... 159

  فرضيه2: 160

  فرضيه 3:.................................................................................................................................................................. 160

  فرضيه 4: 161

  تحليل يافته هاي مصاحبه اي:............................................................................................................................. 161

  فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات.................................................................... 165

  نتايج به دست آمده در ارتباط با فرضيه..........................................................................................................  166

  نتايج به دست آمده در ارتباط با فرضيه 4:.................................................................................................... 166

  نتايج به دست آمده در ارتباط با فرضيه 4: 167

  نتايج به دست آمده در ارتباط با فرضيه 4:.................................................................................................... 168

  پيشنهادات: 168

  پيشنهادات در ارتباط با فرضيه 1: 168

  پيشنهادات در ارتباط با فرضيه 2:..................................................................................................................... 169

  پيشنهادات در ارتباط با فرضيه 3:..................................................................................................................... 169

  پيشنهادات در ارتباط با فرضيه 4: 170

  ساير پيشنهادات:..................................................................................................................................................... 170

  فهرست منابع.. 172

   تحقیق در مورد پایان نامه نقش و تاثیر توسعه کشاورزی به پیشرفت صنعتی , مقاله در مورد پایان نامه نقش و تاثیر توسعه کشاورزی به پیشرفت صنعتی , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه نقش و تاثیر توسعه کشاورزی به پیشرفت صنعتی , پروپوزال در مورد پایان نامه نقش و تاثیر توسعه کشاورزی به پیشرفت صنعتی , تز دکترا در مورد پایان نامه نقش و تاثیر توسعه کشاورزی به پیشرفت صنعتی , تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه نقش و تاثیر توسعه کشاورزی به پیشرفت صنعتی , مقالات دانشجویی درباره پایان نامه نقش و تاثیر توسعه کشاورزی به پیشرفت صنعتی , پروژه درباره پایان نامه نقش و تاثیر توسعه کشاورزی به پیشرفت صنعتی , گزارش سمینار در مورد پایان نامه نقش و تاثیر توسعه کشاورزی به پیشرفت صنعتی , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه نقش و تاثیر توسعه کشاورزی به پیشرفت صنعتی , تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه نقش و تاثیر توسعه کشاورزی به پیشرفت صنعتی , مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه نقش و تاثیر توسعه کشاورزی به پیشرفت صنعتی , رساله دکترا در مورد پایان نامه نقش و تاثیر توسعه کشاورزی به پیشرفت صنعتی

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس