پایان نامه نقش ضمیرناخودآگاه درنقاشی کودکان و سبک سوررآلیسم-مادر گنجیه‌ای آبی

مشخص نشده
320
210 KB
26584
مشخص نشده
مشخص نشده
قیمت: ۴۱,۶۰۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه نقش ضمیرناخودآگاه درنقاشی کودکان و سبک سوررآلیسم-مادر گنجیه‌ای آبی

  پایان نامه مقطع کارشناسی

  رشته هنر

  سال 1385

  مقدمه :

  انسان بدوي چون «دم» يا «روان» خود را شناخت، بر او نام همزاد داد و در تصوير بركه‌ها با او ملاقات و در سايه هايش او را همراه نمود و موجودات ديگر را نيز به خود قياس سپس بر اين باور شد كه جادو علمي است قابل اطمينان و او را از گزند حوادث مصون و بر غلبه با دشمنان ياري مي دهد . او با جادو ، رقصها ، شكلهاي نقاشي شده بسيار ساده و انتزاعي و باورهايي راسخ ، بر مراسم جادويي تأكيد مي ورزيد و اين اعمال را تنها داروي امراض و بركت ريزش باران و غلبه بر رقيب و شكار مي دانست . ولي هر چه از عمر بشر گذشت ، برخورد او  با عالم خارج بيشتر ، و آزمايشهاي او مكررتر شد . حوزه ديد و دريافت او وسعت گرفت و مفاهيم كهنه بي اعتبار گشت . بشر بيش از بيش به جدايي بي جان و جاندار و انسان و حيوان پي برد . جان را به حيوانات و گياهان مختص ساخت و خود را واجد چيزي پنداشت برتر و فاخرتر از جان سائقه خودبيني بر آن شد كه «روان» يا «روح» آدمي كاملا" از جسم مستقل است و بر خلاف «جان حيواني» با مردن تن، نمي ميرد . او در جريان قرون ، مفهوم «روح» را گسترد و حالات «دروني»  خود  را كه نمي توانست به عضو معيني نسبت دهد ، نشأت روح مرموز خود دانست. [1] «افلاطون مانند سقراط «روح» را جوهري فعال خواند كه در انسان سه جلوه دارد:

  عقلي و شوقي و شهوي . جلوه عقلي برترين جلوه هاست . بايد بدان گرائيد و كوشيد تا همواره بر دو جلوه ديگر چيرگي ورزد[2]».

  «از يكسو ارسطو وحدت و هماهنگي موجود ميان فعاليت هاي ارگانيسم را «روح» ناميد، روح ارسطويي به سه وجه ظاهر مي شود : يكي بصورت روح گياهي كه كارش تغذيه و توليد مثل است ، ديگري روح حيواني كه احساس و  تخيل را مي سازند ، ديگري روح عقلي كه باقي و خالد است2».

  از سوي ديگر ، طبيبان يوناني وجود روح را مورد ترديد قرار دادند و بدن را موجه «حالات رواني» تلقي كردند . در قرن پنجم (قبل از مسيح) ، الكسئون از تشريح بدن انسان و تأمل در چگونگي امر «ديدن» پي برد كه «مغز» انسان مبدأ اصلي حالات روحي است . ولي مغز به خودي خود كار نمي‌كند ، بلكه به وسيله «حواس» از عالم خارج مايع مي‌گيرد.

  با انحطاط يونانيان و برقراري روميان بازار هواداران روح مجددا" گرم شد . دانشوران يهودي كه در اسكندريه علمدار حكمت شدند ، معتقدات يهود را با فلسفه يوناني آميختند و بيش از بيش ميان جسم و جان تفاوت گذاشتند . پس از آن مسيحيت اعلام داشت كه تفاوت ايندو از زمين تا آسمان است .

  رنسانس اروپا ، دنياي كهنه را با تمام مفاهيم و معتقداتش لرزانيد با حضور رنسانس علم و ادبيات از اسارت دين آزاد شد .  بشر با چشمان باز به تماشاي عالم پرداخت به خود و آينده اميدوار گشت . و بر خلاف قرون وسطي از فكر آخرالزمان و قيام قيامت انصراف جست «اهل علم در دو ميدان وسيع، بكار پرداختند . گروهي به حل و فصل مشكلات اجتماعي انسان ، و گروهي بشناخت قواي طبيعي برخاستند . مساعي اين هر دو دسته بضعف دين و قدرت علوم منجمله روانشناسي انجاميد[3]».

  «فرانسيس بيكن باب مشاهده و تجربه را گشود . رسانيد كه از گوشه گرفتن و خيال بافتن و كائنات را با مفاهيم مجهولي چون «روح» و «خدا» توجيه كردن، بجايي نتوان رسيد . بايد بتهاي فردي و سنت هاي اجتماعي را در هم شكست و با شكيبايي در حوزه واقعيات بمشاهده و تجربه پرداخت . زيرا به قول «گاليله» : «حتي با هزار دليل هم نمي توان يك حقيقت تجربي را باطل كرد[4]».

  با اين همه روح از عرصه روانشناسي بيرون نرفت دكارت و پيروانش اگر چه نسبت به معارف گذشتگان شك نمودند و با احتياط بحلاجي تفكرات قبل پرداختند ، اما همچنان متأثر سنتها باقي ماندند و از يك سو تضاد بين جسم و روح را مورد تاكيد قرار دادند و از سوي ديگر حركات حيوانات را تحت تأثير عوامل مبهمي بنام «نفوس حيواني» پنداشتند.

  دوره روشن فكري از اواخر سده هفدهم آغاز گشت و در هر كشوري به رنگي در آمد: در انگليس با مردمي اهل آزمايش و عمل ، به صورت دبستان «تجربي» در آلمان و فرانسه با اهليتي كه نظر بر عمل چيرگي داشت، دو دبستان «عقلي» و «طبيعي» اهميت يافت . تجربيون ميگفتند كه نفسانيات ناشي از آزمايش هاي واقعي فرد است . عقليون باور داشتند كه قواي عقلي جدا از بدن است ولي با آن ارتباط دارد. طبيعيون معتقد بودند كه حالات روحي مثل حركات بدني ، نمودهايي است كه مكانيكي و مبتني بر اعضاي بدن.

  در نظر پدر روانشناسي جديد ، هابس(Hobbes) ، عقل يا علم عبارت از تأثيراتي است كه جبرا" بواسط حواس از عالم مادي گرفته مي شود . تأثير حسي نيز خود چيزي جز «حركت» نيست . حركتي كه از انسجام برمي خيزد و از طريق اعضاي حسي و اعصاب به مغز ما مي رسد . بنابراين «احساس» حركتي است كه از اشياء خارجي بر مي خيزد و به مغز منتقل مي شود . «خيال» دنباله يا اثر حركتي است كه نخست «احساس» را برمي‌انگيزد  و سپس متوقف مي شود. «روياء» هم مانند «خيال» ادامه حركات مغزي است در غياب محرك خارجي «عقل» و «استدلال» نيز جمع و تفريق احساسات و خيالات است[5]».

  لاك كه شالوده علم روانشناسي را نهاد . برخلاف دكارت ، وجود «مفاهيم فطري» يا «عقل مادرزاد» را رد كرد ، و اعلام كرد كه نفسانيات ما محصول دو عامل ماشيني است : «احساس» و «تفكر» . عمل احساس سبب اخذ و دريافت تصاوير اشياء خارجي است، و عمل تفكر باعث آميختن تصاوير، و تشكيل قواي عقلي از قبيل «حافظه» و «تخيل» و «استدلال» اما عمل تفكر ناشي از عقل يا روح نيست ، بلكه تابع و ماحصل قوانين «پيوستگي» تصورات است . [6]

  تا اواخر قرن نوزدهم اين كشاكش بي انتها به دو گونه حالت رواني انجاميد ؛ يكي آنها كه در حوزه عقل و ادراك ميگنجد، ديگري آنها كه غير قابل ادراك است. رسو و رومانتيك هاي پس از او نيز از تمايلات و حالات غير منطقي انسان دفاع نمودند و گفتند كه ما در زير فشار الزامات تمدني ، از اميال نهاني خود چشم پوشيده و بتظاهر تمدن آلود خود، اكتفا كرده‌ايم . هربارت و بنه كه از باطن لاشعور ( ناخودآگاه) انسان بتفصيل سخن راندند، روان را به كوهي از يخ شناور تشبيه كردند كه فقط جزئي از آن ، سر از آب برمياورد و ما بقي يعني قسمت اعظم در دل آب نهان مي ماند . شوپن هونرو نيچه شورهاي فطري و جلوه هاي رواني انسان را به هنگام روياء و خيالبافي و جنون باز نمودند .

  انسان هم ، چنانكه شوپن هونر گفت : در آغاز زندگي ، لاشعور و ناخودآگاه است و پس از رشد و تكامل شخصيت نيز در مواردي مانند رويا و خيالبافي و حال اغماء از خود بيخود مي شود و از عقل بيگانه مي گردد . پس احساس حيات ، ناخودآگاه و غير عقلي است . اما ناخودآگاهي برتر از خودآگاهي است چرا كه منبع الهام و اشراق و نبوغ است . بر همين سياق جيمز روان را شامل روان خودآگاه و روان ناخودآگاه پنداشت و روان ناخودآگاه را بسي ژرف و نيرومند تلقي كرد. برگسون نيز با بينش عارفانه خويش ناخودآگاهي را شناخت و توجيه نمود . [7]

  از اواسط قرن نوزدهم ، به اقتضاي تحولات اجتماعي شديد اروپا ، نحوه تفكر عوض شد . انسان كه تاكنون موجودي كمابيش ثبات طلب يا استاتيك بود ، يكسره تحول پرست و ديناميك شد . همچنان كه به شكستن سنن اجتماعي پرداخت . قشر ظاهري نظام عقلي نيز از هم پاشيد و در زير آن ، دنياي بي نظام و ناهنجاري يافت . دوره انديشه دكارتي به سر رسيد . دكارت تمام وجود انسان را منحصر به عقل اول دانست ؛ «مي انديشم پس هستم» و در پاسخ آن كلاكس چنين گفته بود : «مي خواهم پس هستم» در طي اين دوران ملوُن‌الفكر خواست و اراده لاشعور به جاي عقل و شعور نشست . از اينرو در نيمه دوم قرن نوزدهم ، شخصيت قشري عقلي و حالات رواني عادي و مقرون به عقل ، تدريجا" جاي خود را به حالات غير عادي و غير عقلي داد . حال ، دنياي دانش نيازمند كسي بود تا بيايد و بي هراس اعماق درون انسان را بكاود. روان مردم متعارف و غير متعارف را تحليل كند و با آميختن روانشناسي انسان متعارف و غير متعارف ، واقعيت وجودي آن را دريابد . فرويد اين احتياج و انتظار را بر آورد .[8]

  هر چند كه علم روانكاوي (پسي كاناليز) را مديون زحمات بي شائبه فرويد هستم اما ، رسيدن به اين مقام ، بر پايه كليه نظرات  و اعتقادات بشر اوليه تاكنون ، پي ريزي شده است . شايد بتوان فرويد را چشمي بازتر و دلي آشناتر براي گردآوري و همسو ساختن عقايد و نظرات دانست : همانطور كه لويي پاستور مي گويد :

  « شانس در خدمت ذهن آماده است.»

   

   

   

   

   

  1-  فرويد، زيگوند، آينده يك پندار ، هاشمي رضي ، چاپ دوم ، انتشارات آسيا، تهران (1357) ص 154تا 143.

  1-آريان پور . اميرحسين، فرويديسم چاپ دوم انتشارات اميركبير. تهران (1357) ص 20و19.

  2- آريان پور، همان منبع ، ص 22.

   آريان پور.اميرحسين.فرويديسيم .ص 22.

         [4]- آريان پور. اميرحسين . همان منبع، ص 23.

  1-آريان پور ، فرويديسم، ص 24 .

  1-( ر . ك ) ، فرويد، زيگموند، آينده يك پندار ، 247 ، 238 .

  1- آريان پور، اميرحسين ، فرويديسم ، ص 30 .

  1- آريان پور، ،فرويديسم،، ص 33 ، 32. 

  بخش اول

  ضمير ناخودآگاه چيست ؟

   

  آدمي از دير باز در پي شناخت ذات خويش بوده است . معرفت نفس پديده تازه و نوظهوري نيست و قدمتي به تاريخ بشريت و فرهنگ تمدن دارد . تا آنجا كه پوئيدن راه كمال و رسيدن به خوشبختي را همطراز معادل كشف قلمرو باطن به شمار آورده اند . هر چند كه معيارهاي انسان ها به لحاظ فردي و اجتماعي متفاوت هستند اما همگي ما خوب مي دانيم كه نيروي انديشه و تعقل بر ضمير ناخودآگاه هر كس حكمفرماست . ضمير ناخودآگاه يا آنچه كه از پشت چشم هاي ما بر اين دنيا مي نگرد و در لحظات سكوت و آرامش ما را در خود پناه مي دهد و در درون خود دنيايي ژرف و بي كران از احساسات عواطف و استعدادهاي كشف ناشده دارد و اين شايد تنها به خاطر درگير بودن ذهن ما به چراها و اگر هاي روزمرگي است .

  دنياي دروني هر كس رابطه اي مستقيم با دنياي بيروني اش دارد . دنياي دروني سراسر ليبريز، ادراكات ، احساسات ، انديشه و نظرات كه مانند جيوه اي مايع در سرتاسر بدن دائما در حال انبساط و انقباض اند تغيير حال و هوايي دروني در افعال بيروني تصوير مي شود . و زندگي تجسمي در امتداد انديشه هاست . پس آغاز فصل را به دعايي كه مبين اين گفته‌هاست مي سپاريم .

  يا مقلب القلوب و الابصار

  يا مدبر الليل و النهار

  يا محول الحول و الاحوال

  حول حالنا الي احسن الحال

  چه بسا از خود مي پرسيم : چرا دنياي عيني ما بازتاب افكار و پندارهاي ماست ؟ و اصولا" دنياي ذهني ما چيست ؟ كاربرد اراده ما تا به كجاست ؟ تأثير دنياي دروني بر سلامتي جسم‌، خلق هنر ، كشفيات بشر تا به كجا خواهد بود ؟ چرا در ميان انسانهايي با شباهتهاي ظاهري تفاوتهاي بسياري ديده مي شود ؟ و . . . تا به آنجا كه كار كرد نقش ضمير دروني ما در روند زيستن چه مي تواند باشد ؟

  سئوالها در اين زمينه و بخصوص در فراگرد ضمير ناخودآگاه و كارآيي تفكر و تعقل فراوان است و حد و مرزي نمي توان براي آنها قائل شد . 

  منابع و مأخذ

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

  11.

  12.

  13.

  14.

  15.

  16.

  17.

  18.

  19.

  20.

  21.

  22.

  مختاري . فرحناز ، روانشناسي نقاشي كودكان ، چاپ اول ، نشر اقاقي، تهران (1376 ) 

 • فهرست و منابع پایان نامه نقش ضمیرناخودآگاه درنقاشی کودکان و سبک سوررآلیسم-مادر گنجیه‌ای آبی

  چکیده
  پیشگفتار
  مقدمه 1
  فصل اول: ضمیرناخودآگاه چیست
  بخش اول
  ضمیر ناخود آگاه چیست؟ 9
  آشنایی با دو نیمکره 12
  بخش دوم
  فروید و ضمیر ناخودآگاه 21
  نظریه‌هایی در مورد ناخودآگاه 30
  فصل دوم : آفرینش هنری کودکان
  بخش اول
  تاریخچه مطالعه نقاشی کودکان 41
  طبقه‌بندی مراحل رشد نقاشی در کودکان 42
  الف – خط‌خطی کردن ( از تولد تا دو سالگی ) 43
  ب – از دوسالگی تا پنج سالگی ( ماندالا) 45
  ج – پنج تا هشت سالگی (شفاف‌بینی‌ ) 48
  د- هشت تا سیزده سالگی (واقع‌گرایی بصری) 49
  مراحل رشد از دیدگاه پیاژه 51
  مراحل رشد از دیدگاه فروید 58
  بخش دوم
  نقاشی چیست؟ 66
  الف – خط 67
  ب - فضا 68
  ج – رنگ 69
  د – تصویر 69
  ه – سنبلها و نمادها 70
  نظریهای ادراکی تصاویر 72
  الف – نظریه‌های پرسپکتیو فرافکنی 72
  ب - نظریه‌های بوم شناختی گیبسون 74
  ج - نظریه ساختمان‌گرایان درباره ادراک تصویر 76
  د - نظریه گشتالت ادراک تصویری 79
  بخش سوم
  فرآیندهای پیچیده نقاشی و تأثیرات آن بر نقاشی کودکان 84
  الف – زبان گرافیکی در نقاشی کودکان 85
  - شکلهای ساده 85
  - رجهان الگو و حرکت 88
  - ترکیب‌بندی شکلهای و خطوط 89
  - تعیین محل 90
  - ترتیب و توالی 91
  - برنامه‌ریزی 92
  - طرح 93
  ب – تأثیر موقعیت نسبی نقاشی 95
  ج – تأثیر سرمشقهای بصری و مکانی 96
  فصل سوم
  افکار فروید و کاربردهای ضمیر ناخودآگاه در شکل‌گیری سبک سوررآلیسم
  بخش اول
  هنر نوین 109
  سرآغاز 109
  الف – مفهوم، شناخت، تصویر 110
  ب – سبک، شکل، محتوا 113
  بخش دوم
  دادا بستری برای سوررآلیسم 118
  الف – باروک تا دادا 119
  ب – داداایسم 125
  - آ‎غاز کار 125
  - مانیفست‌ و بیانیه‌ها 129
  - نتیجه و پایان کار داداایسم 131
  بخش سوم
  فروید و مراتب سوررآلیسم 136
  الف – اتوماتیسم پدیده خود انگیختگی 136
  ب – ضمیر ناخودآگاه 142
  - تخیل 144
  - رؤیا 147
  - نماد 151
  ج – از ارسطو تا هگل 154
  د -نظریه‌های هنری فروید 159
  تصعید یا برتر نمودن 161

  بخش چهارم
  سوررآلیسم
  الف- آغاز کار 165
  ب- بحثی در باب سوررآلیسم 166
  فصل چهارم:
  مقایسه نقش ضمیر ناخودآگاه در آثار هنری کودک و هنرمندان سوررآلیسم
  بخش اول
  روش تحلیلی ساختار نقاشی کودکان 169
  سرآغاز 169
  بررسی ویژگی‌های ساختاری و محتوای نقاشی در کودکان 171
  الف – تحلیل فضای نقاشی کودکان 171
  ب – خطوط ترسیمی 175
  ج –رنگ و تخیلات 177
  - نماد رنگها 184
  جنبه های تحلیلی ساختار نقاشی کودکان 190
  الف – نمادگرایی‌ کلی و اجزای نمادین در نقاشی کودکان 191
  - خانه – درخت – آدمک 191
  بررسی سمبولیک ( اعضای آدمک ) 204
  الف – سر 204
  ب – صورت 204
  ج – تنه 207
  د – اعضا 208
  ه – خورشید و ماه 211
  و – حیوانات 213
  نقاشی و ناسازگاری 215
  - عقب افتادگی ذهنی 217
  تفسیر نقاشی کودکان 218
  سایه زدن 218
  هنر و درک هنری کودکان 229
  بخش دوم
  تحلیل آثار نقاشی سوررآلیسم 232
  سر آغاز 232
  تحلیل در آثار نقاشی سوررآلیسم 258
  اتوماتیسم در اروتیسم درسوررآل 260
  نقش جنسیت در آثار کودکان 289
  الف – ترسیم آدمک و مراحل تحول عاطفی 289
  - مرحله دهانی 289
  - مرحله مقعدی 290
  - مرحله احلیلی 291
  - مرحله اد‌یپی تناسلی 292
  ب – اولین ترسیمهای کودک از اختلاف جنسیت 293
  ج – رمزگرایی جنسی در نقاشی 294
  د – نمادهای جنسی در آثار نقاشی کودکان 296
  نتیجه گیری 309
  منابع و مآخذ 315تحقیق در مورد پایان نامه نقش ضمیرناخودآگاه درنقاشی کودکان و سبک سوررآلیسم-مادر گنجیه‌ای آبی, مقاله در مورد پایان نامه نقش ضمیرناخودآگاه درنقاشی کودکان و سبک سوررآلیسم-مادر گنجیه‌ای آبی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه نقش ضمیرناخودآگاه درنقاشی کودکان و سبک سوررآلیسم-مادر گنجیه‌ای آبی, پروپوزال در مورد پایان نامه نقش ضمیرناخودآگاه درنقاشی کودکان و سبک سوررآلیسم-مادر گنجیه‌ای آبی, تز دکترا در مورد پایان نامه نقش ضمیرناخودآگاه درنقاشی کودکان و سبک سوررآلیسم-مادر گنجیه‌ای آبی, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه نقش ضمیرناخودآگاه درنقاشی کودکان و سبک سوررآلیسم-مادر گنجیه‌ای آبی, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه نقش ضمیرناخودآگاه درنقاشی کودکان و سبک سوررآلیسم-مادر گنجیه‌ای آبی, پروژه درباره پایان نامه نقش ضمیرناخودآگاه درنقاشی کودکان و سبک سوررآلیسم-مادر گنجیه‌ای آبی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه نقش ضمیرناخودآگاه درنقاشی کودکان و سبک سوررآلیسم-مادر گنجیه‌ای آبی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه نقش ضمیرناخودآگاه درنقاشی کودکان و سبک سوررآلیسم-مادر گنجیه‌ای آبی, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه نقش ضمیرناخودآگاه درنقاشی کودکان و سبک سوررآلیسم-مادر گنجیه‌ای آبی, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه نقش ضمیرناخودآگاه درنقاشی کودکان و سبک سوررآلیسم-مادر گنجیه‌ای آبی, رساله دکترا در مورد پایان نامه نقش ضمیرناخودآگاه درنقاشی کودکان و سبک سوررآلیسم-مادر گنجیه‌ای آبی

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس