پایان نامه در مورد شهر بهاباد

مشخص نشده
92
473 KB
26396
مشخص نشده
مشخص نشده
قیمت: ۱۱,۹۶۰ تومان
دانلود فایل
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه در مورد شهر بهاباد

  چکیده

  این پایان نامه به بررسی روند تکوین و توسعه فیزیکی شهر بهاباد می پردازد . جهت رسیدن به این امر متغیرهایی نظیر راههای ارتباطی ، عوامل اقتصادی ( کشاورزی ،صنعت ، خدمات )حوزه نفوذ شهر و مدیریت شهری مورد بررسی قرار می گیرد .نتایج حاصله نشان دهنده آن است که راههای ارتباطی در مراحل توسعه و رشد شهر نقش اساسی را عهده دار بوده است .در بخش  عوامل اقتصادی با توجه به شوری خاک ،کمبود منابع آب ،بارش کم و تبخیر شدید ،کشاورزی در این منطقه بیشتر به صورت محصولات باغی می باشد .

  در زمینه صنعت و خدمات به خصوص (صنایع قالیبافی ) باعث افزایش اشتغال در این منطقه شده است .

  گذشته از این موارد یاد شده مدیریت شهری شهر بهاباد با توجه به اینکه در سال 1362 صاحب شهرداری شده است و از آن زمان به بعد این نهاد با اقدامات خود در فضا سازی و اجرا و نظارت بر طرح های شهری نقش موثری در توسعه شهر داشته است .

  با توجه به مراحل توسعه شهری و محدودیت های فضایی در قسمت های شمال و شرق به علت اراضی کشاورزی ، در قسمت غرب به علت وجود کشتارگاه و گورستان ،مانعی در توسعه شهری می باشد اما در قسمت های جنوب و جنوب غربی برای توسعه آتی شهر مناسب می باشد .

  کلید واژه ها : بهاباد ، توسعه فضائی ، اقتصاد ، توسعه فیزیکی

   

  مقدمه :

  پس از انقلاب کشاورزی ، ایجاد شهرها دومین انقلاب عظیم در فرهنگ انسان ها  بوده است . این امر روند اجتماعی برجسته ای بود که بیشتر موجب دگرگونی در روابط متقابل انسان با محیط و انسان های دیگر گردید .

  در حقیقت تغییر در واکنش های انسان نسبت به هم و نسبت به محیط به تحول اجتماعی و دگرگونی فضائی امکان داد که نمد عینی آن به صورت یک پدیده نو که اصطلاحا شهر نامیده می شود نمایان گردد پیدایش زندگی  شهری در مراکز متعددی صورت گرفته ولی مدنیت و شهرنشینی در ایران قدیمی و پر سابقه است که در تمام فلات ایران توسعه و گسترش یافته است . در این میان پیدایش و توسعه و مکان گزینی شهر های ایران به تبعیت از ویژگیهای خاص زمانی و مکانی خود شکل گرفته است . و در فراز و نشیب های تاریخ دگرگونی ها و تغییراتی را برچهره خود پیدا کرده اند تا این که امروز بصورت میراثی از تاریخ تحولات سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی کشور به دست ما رسیده است.1

  توسعه شهری متاثر از فرایند های طبیعی ، اقتصادی ، زیست محیطی ، اجتماعی و سیاسی است که در طول تاریخ مراحل گوناگونی را طی کرده است . شهر ها در طول زمان رشد می یابند و آنچه امروز به مشکلات شهری معروف است روز به روز زیادتر می شود .

  شهر سیستمی بسیار پیچیده و متنوع از عناصر اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و کالبدی است که با تعاملات یکدیگر و با عوامل و شرایط محیط طبیعی شکل یافته است . این مجموعه حاصل کنش و واکنش عناصر متعدد و بی شماری است که شکل گیری و تغییر و تحول هر عنصر شهری وابسته به عوامل و عناصر متعدد دیگر است در نتیجه نمی توان هر عنصر و مساله شهر را بدون شناخت و مطالعه سایر عناصر شهری بررسی و ساماندهی کرد .

  امروزه رشد فزاینده جمعیت شهر ها و تغییر و تحولات سریع اجتماعی و اقتصادی آن ها شکل تازه ای از شهر و شهر نشینی را به وجود آورده است . این شکل شهر نشینی با آنچه که در قبل از سالهای 1300 در شهرها دیده می شد تفاوت بسیار زیادی دارد از این رو امروزه در بررسی جغرافیای شهری ، سیاستهای حاکم بر شهرها ، تحلیل تصمیمات حکومتی در مورد خلق فضاهای فیزیکی و اجتماعی و فرهنگی ، کیفیت دسترسی مردم به نیاز های اساسی و چگونگی توزیع فضایی مراکز خدمات شهری ، عدالت اجتماعی در شهر و نیز توسعه پایدار شهری از مهم ترین مسائل مورد توجه محققان است .

   

  تحقیق حاضر در 7 فصل به شرح زیر تدوین شده است :

  فصل اول شامل طرح تحقیق می باشد در این فصل با طرح مسئله و تبیین آن و همچنین اهداف و ضرورت و اهمیت آن ، فرضیه های تحقیق مشخص شده است . در فصل دوم ویژگیهای طبیعی ،اجتماعی و اقتصادی شهر بهاباد اشاره شده است . فصل سوم عوامل موثر در پیدایش و گسترش شهر بهاباد مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است .فصل چهارم بررسی سهم کاربری های شهری در فرایند گسترش شهر ( در سال 1375 تا 1385 ) پرداخته شده است . فصل پنجم نتایج رشد فیزیکی شهر و نتایج مثبت و منفی آن اشاره شده است و فصل ششم نتیجه گیری و آزمون فرضیات و راهکارها آمده است و در فصل هفتم منابع و ماخذ آمده است.

   

  فصل اول

  طرح تحقیق

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1-1-بیان مسئله :

  پدیده شهر نشینی که شامل رشد جمعیت شهر ها ، افزایش تعداد شهر های بزرگ و ظهور شهر های تازه می شود ، تحولاتی  را در ساختار فیزیکی ، اقتصادی و فرهنگی – اجتماعی آن ها به وجود آورده است . تردیدی نیست که با گرایش روز افزون شهر نشینی ، با توجه به مسائل فضائی ، تدارکات و چگونگی شکل گیری آن ها ، همچنین ارتباط با محیط اطراف و روستاها از اهمیت شایانی برخوردار است مهم ترین عامل ایجاد شهر را بایستی در مازاد تولید محصولات کشاورزی ، توسعه شبکه راهها و تمایل بشر به ایجاد یک زندگی دسته جمعی در کنار یکدیگر جست و جو کرد در میان مهم ترین عوامل پیدایش شهر ها ، بایستی توسعه شبکه راهها را عادی ترین و قدیمی ترین عامل دانست .

  منشا ایجاد شهر ها را در عوامل عمده ای از قبیل توسعه مبادلات کالا ، پیشرفت تجاری و تمدن انسانی می توان شمرد . همچنین در ایجاد و توسعه شهر ها عامل طبیعی مانند وجود آب ،مساعدت زمین و خاک و امثال آن ها را باید مورد توجه قرار داد از دیدگاه دیگر وجود نقاط امن ، سر پناهها و مقابله مردم در مقابل حملات خارجی را بایستی از جمله عواملی دانست که به شهر ها نقش دفاعی داده و مردم را برای مقابله و دفع حملات دشمنان در کنار یکدیگر قرار داده است .

  به نظر می رسد عوامل متعددی در شکل گیری و توسعه شهربهاباد نقش داشته است به طوری که فضای این شهر در طول پیدایش تاکنون بیانگر عوامل مختلفی چون قرار گیری در مسیر ارتباطی ، منابع آب زیر زمینی ، باغات فراوان ، توسعه اقتصادی - فرهنگی ، شبکه آب های سنتی از مهم ترین عوامل تاثیر گذار بر توسعه فیزیکی بهاباد بوده است .

  این تحقیق در راستای دستیابی به چگونگی رشد و توسعه فیزیکی شهر بهاباد و راهکارهای ساماندهی آن است . و تا کنون تحقیقات عمیق و گسترده ای در این  زمینه صورت نگرفته است .

   

  1-2- تعاریف عملیاتی

  توسعه : توسعه روندی است فراگیر در جهت افزایش توانایی های انسانی ، اجتماعی برای پاسخگویی به نیازهای انسانی ، اجتماعی ضمن آن که نیازهای پیوسته در پرتوهای ارزش های فرهنگی و بینش های پایداری جهان پالایش یابند.

  توسعه فضایی : تغییرات در فاصله های  زمانی به لحاظ محیط طبیعی ،فعالیت های اقتصادی و کالبدی است .

   

  توسعه فیزیکی : فرآیندی پویا و مداوم است که طی ان محدوده های فیزیکی و فضای کالبدی آن در جهات عمودی و افقی از حیث کمی و کیفی افزایش می یابند .

  توسعه شهری : بسیج امکانات بالقوه اجتماعی و اقتصادی و کالبدی برای بالا بردن کیفیت محیط زیست شهری و برقراری توازن در کیفیت و کمیت زندگی شهری  است .

  برنامه ریزی شهری : عبارتست از تامین رفاه شهرنشینان از طریق محیطی بهتر ، مساعدتر ، سالمتر ، آسانتر ، موثرتر و دلپذیرتر .1

   

  1-3- محدوده مورد مطالعه

  بهاباد به عنوان محدوده مورد مطالعه بین طول شرقی 55 درجه تا 65 درجه و 15 دقیقه و عرض شمالی 31 درجه و 35 دقیقه تا 32 درجه و 5 دقیقه شمالی واقع شده است که در منتهی الیه جنوب شرقی استان قرار گرفته است که از نظر توپوگرافی فاقد عارضه مهمی است و شیب آن از جنوب به شمال می باشد منطقه مورد مطالعه بر روی خط زلزله با آسیب پذیری متوسط قرار گرفته است و به علت بارندگی و نفوذ پذیری مناسب و اقدامات انجام شده امکان سیل گیری آن کاهش یافته است .

  توسعه شهر بهاباد عمدتا از سال 1357 صورت گرفته و از سال 1362 به عنوان یک نقطه شهری شناخته شده و دارای شهرداری گردیده است . واز دید سلسله مراتب کالبدی شهر بهاباد به عنوان نقطه رشد و مرکز منظومه شرق شهرستان بافق محسوب می شود .

  جمعیت شهر بهاباد در سال 1385 ، 7378 نفر بوده است و نرخ رشد جمعیت در سالهای 85-1375 برابر 4.6 درصد بوده است .

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1 نظریان ، علی اصغر ، جغرافیای شهری ایران ، انتشارات پیام نور ، 1385

  1 هاتفی اردکانی ، محمد رضا ،پایان نامه دوره کارشناسی ارشد ، بررسی روند تکوین و توسعه فیزیکی شهر اردکان ، دانشگاه یزد ، بهمن 1384

   

  منابع و مآخذ :

   

  مطالعات طرح ساماندهی فضا و سکونتگاههای روستایی بخش بهاباد ،(شهریور 1384 )، گزارش اول ، بررسی های محیطی ، مهندسین مشاور بوم آرای میهن .

   

  2- .مطالعات طرح ساماندهی فضا و سکونتگاههای روستایی بخش بهاباد ،(شهریور 1384)، گزارش دوم ، بررسی های اجتماعی و فرهنگی، مهندسین مشاور بوم آرای میهن .

   

  3.  مطالعات طرح ساماندهی فضا و سکونتگاههای روستایی بخش بهاباد ،(شهریور 1384)، گزارش سوم ، بررسی های اقتصادی ، مهندسین مشاور بوم آرای میهن .

   

  دکتر مستوفی الممالک ، رضا ، جزوه درسی جغرافیای شهری ، دانشگاه یزد .

   

  علی اکبری ، اسماعیل (1378 )،روابط متقابل شهر و روستا با تاکید بر ایران ،انتشارات پیام نور ، تهران .

   

  مشهد یزاده دهاقانی ، ناصر ،(1385 )، تحلیلی از ویژگی های برنامه ریزی شهری در ایران ،چاپ ششم ، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ،

  فنی ، زهره ، (1383) ، شهر های کوچک ، انتشارات شهرداریها و دهیاریهای کشور.

  هاتفی اردکانی ، محمد رضا ،(بهمن 1384 )بررسی روند تکوین و توسعه فیزیکی شهر اردکان ، دانشگاه یزد ، مقطع کارشناسی ارشد ، یزد .

  دکتر شماعی ، علی ،(زمستان 82 )، توسعه ناموزون فضایی- کالبدی شهر یزد و اثرات ان بر ساخت اکولوژی شهر ، پژوهشهای جغرافیایی ، شماره 46.

  مجتهد زاده ، غلامحسین ،(1383)، برنامه ریزی شهری در ایران ، انتشارات پیام نور .

  دکتر سرائی ،محمد حسین ،جزوه درسی توسعه فیزیکی شهرها و شهر های جدید ، دانشگاه یزد

  سازمان برنامه و بودجه استان یزد ، برنامه توسعه شهرستان بافق ،اسفند 1377 .

  مهدوی ، مسعود ، (1377 )، مقدمه ای بر جغرافیای روستایی ای2ران ، انتشارات سمت .

   شهرداری بهاباد ،طرح هادی بهاباد ،سال 1381

  صرافی ،مظفر ، (خرداد 1364) ، سیری در مباحث توسعه فضایی با نگاهی ویژه بر طرح امایش سرزمین ، دفتر برنامه ریزی منطقه ای .

  زیاری ،کرامت الله ،(1381)، برنامه ریزی کاربری اراضی شهر ، انت2شارات دانشگاه یزد .

  رضویان ،محمد تقی ،(1381)، برنامه ریزی کاربری اراضی شهری ، نشر منشی .

  شهرداری یزد ،(بهار 1387)،ویژه نامه از بلدیه تا شهرداریدر یزد ، چاپ اول .

  سعیدنیا ، احمد ،(1383)، کتاب سبز "راهنمای شهرداریها "طراحی شهری در ایران ، انتشارات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ،چاپ پنجم .

  رضوی بهابادی،سید علی ،(1382)،فرهنگ مردم بهاباد "واژنامه گویش بهاباد و تاریخ بهاباد.

  دکتر حسین زاده دلیر ، کریم ،(1385 )،برنامه ریزی ناحیه ای ، انت2شارات سمت .

  سمینار توسعه و ارتقای مدیریت شهری ،(اردیبهشت 1387)،سخنران "سید علی اکبر میر وکیلی "،شهردار یزد .

  سازمان مدیریت و برنامه ریزی شهر یزد ،سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان یزد ،سال 1375

  سازمان مدیریت و برنامه ریزی شهر یزد ،سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان یزد ،سال 1385.

  سایت www.powerpointpun.ac.ir

  سایت www.irandoc.ac.ir

  24.  سایت دفتر فنی شهر بهابادwww.smisagh.com     

 • فهرست و منابع پایان نامه در مورد شهر بهابادتحقیق در مورد پایان نامه در مورد شهر بهاباد, مقاله در مورد پایان نامه در مورد شهر بهاباد, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه در مورد شهر بهاباد, پروپوزال در مورد پایان نامه در مورد شهر بهاباد, تز دکترا در مورد پایان نامه در مورد شهر بهاباد, تحقیقات دانشجویی درباره پایان نامه در مورد شهر بهاباد, مقالات دانشجویی درباره پایان نامه در مورد شهر بهاباد, پروژه درباره پایان نامه در مورد شهر بهاباد, گزارش سمینار در مورد پایان نامه در مورد شهر بهاباد, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه در مورد شهر بهاباد, تحقیق دانش آموزی در مورد پایان نامه در مورد شهر بهاباد, مقاله دانش آموزی در مورد پایان نامه در مورد شهر بهاباد, رساله دکترا در مورد پایان نامه در مورد شهر بهاباد

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
بانک دانلود پایان نامه رسا تسیس